2010 Chevrolet Malibu Fuse Box Diagram

 2010 Chevrolet Malibu Fuse Box Diagram

Dan Hart

2010 Chevrolet Malibu Fuse Box Diagram

Ang 2010 Chevrolet Malibu ay may mga fuse sa tatlong lokasyon: Underhood fuse box, body control module at rear fuse box na matatagpuan sa kaliwang bahagi ng trunk.

2010 Chevrolet Malibu Underhood Fuse Box Diagram

Underhood fuse box para sa 2.4L LAT engine

2010 Malibu Underhood fuse box (maliban sa LAT)

1 A/C CLU Fuse 10A A/C CLUTCH Relay

2 ETC Fuse 15A Engine Control Module (ECM)

3 ECM IGN 10A Engine Control Module (LZ4 o LZE) BAS IGN Fuse 10A Generator Battery Disconnect Control Module (HP7), Starter Generator Control Module (SGCM) (HP7) IGN 1 Fuse 15A Hindi Ginamit Sa Sasakyang Ito

Tingnan din: 2012 Ford Explorer Fuse Diagram

4 TRANS Fuse 10A 1-2 Shift Solenoid (SS) Valve (ME7/MN5 ), 2-3 Shift Solenoid (SS) Valve (ME7/MN5), 4-3 Shift Solenoid (SS) Valve (ME7), Torque Convertor Clutch (TCC) Pulse Width Modulation (PWM) Solenoid Valve (ME7/MN5), Transmission Control Module (TCM)

5 MAF Fuse 10A Mass Air Flow (MAF)/Intake Air Temperature (IAT) Sensor (LY7) BAS PUMPS Fuse 20A Starter Generator Control Module (SGCM) Coolant Pump (HP7), Heater Coolant Pump (HP7) INJECTORS 10A Not Used

BAS PMPS Fuse 10A Not Used (without LAT) Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Solenoid

6 EMISSION 1 Fuse 10A Valve, Heated Oxygen ( HO2S) Sensor, Mass Air Flow (MAF)/Intake Air Temperature (IAT) Sensor (LAT o LE5 o LZ4)

7 LT LOW BEAM Fuse 10A Headlamp –Kaliwang Low Beam

8 HORN Fuse 15A Horn Relay, Horn Assembly

Tingnan din: Paano gumagana ang AC expansion valve system

9 RT LOW BEAM Fuse 10A Headlamp – Kanan Low Beam

10 FRT FOG LP 15A Fog LP Relay ( T96)

11 LT HI BEAM Fuse 10A Headlamp – Kaliwang High Beam

12 RT HI BEAM Fuse 10A Headlamp – Right High Beam

13 ECM Fuse 10A Engine Control Module ( ECM) (LAT o LE5 o LY7 o LE9)

14 WPR Fuse 25A Wiper 1 Relay, Wiper 2 Relay, Windshield Wiper Motor Assembly

15 ABS Fuse 10A Electronic Brake Control Module (EBCM)

16 ECM IGN Fuse 10A Engine Control Module (ECM) (LAT o LE5 o LY7 o LE9)

17 COOL FAN 1 Fuse 30A COOL/FAN 1 Relay

18 COOL FAN 2 Fuse 30A COOL/FAN 2 Relay

19 RUN RLY Fuse 30A Blower Motor Control Module, HVAC BLOWER HIGH Relay, at RUN Relay

20 IBCM 1 Fuse 30A Body Control Module (BCM ), AIRBAG (BATT) Fuse, CLUSTER/THEFT Fuse, HVAC CTRL (BATT) Fuse, IGN SENSOR Fuse, at RADIO Fuse 21 IBCM (RUN/CRNK) Fuse 30A AIR BAG (IGN) Fuse, EPS Fuse, at RUN/CRANK Fuse

22 RBEC 1 Fuse 60A Audio Amp Fuse (UQ3), BCK/UP LAMPS Fuse, CIG/AUX Fuse, HTD SEAT Fuse, RKE/XM Fuse, S/ROOF Fuse, at R/WDO DEFOG Relay

23 RBEC 2 Fuse 60A DRV SEAT Fuse, EMISSION 2 Fuse, FUEL PUMP Fuse, PRK LAMPS Fuse, PSG SEAT Fuse, at TRUNK Fuse

24 ABS Fuse 60A Electronic Brake Control Module (EBCM )

25 IBCM 2 Fuse 50A Body Control Module, DOOR LOCK Fuse, INTERIOR LIGHTS Fuse, ONSTAR Fuse (UE1), POWERMIRRORS Fuse, at ACCESSORY Relay

26 STRTR Fuse 30A START Relay

27 WIPER Diode – Wiper 1 Relay, Wiper 2 Relay

28 COOL/FAN 1 Relay – Paglamig ng Engine Fan – Kaliwa

29 COOL/FAN SER/PAR Relay – Engine Cooling Fan – Kaliwa, Engine Cooling Fan – Kanan 30 COOL/FAN 2 Relay – Engine Cooling Fan – Kanan

31 START Relay – Starter Motor ABS Fuse 15, IBCM (RUN/CRANK) Fuse 21, BAS IGN (LAT)/ECM IGN (LZ4 o LZE o LE9) Fuse 3, BAS

32 RUN/CRANK Relay – PMPs (LAT ) MAF (LY7) Fuse 5, ECM IGN Fuse 16, TRANS Fuse 4

33 PWR/TRN Relay – Emission 1 Fuse 6, ETC Fuse 2, INJ COIL ODD (LY7)/IGN MOD (walang LY7) Fuse 43, INJ COIL EVEN (LY7)/INJECTORS (LAT o LE5 o LE9 o LZ4), POST 02 (LY7 o LZ4 o LZE), at A/C CLUTCH Relay.

34 A/C CLUTCH Relay – A/C Compressor Clutch

35 HI/BEAM Relay – LT HIGH BEAM Fuse 11, RT HIGH BEAM Fuse 12

36 FRT FOG Relay – Fog Lamp – Kaliwa Harap, Fog Lamp – Kanan Harapan (T96)

37 HORN Relay – Horn Assembly

38 LO/BEAM Relay – LT LOW BEAM Fuse 7, RT LOW BEAM Fuse 9

39 WPR 1 Relay – Wiper 2 Relay

40 WPR 2 Relay – Windshield Wiper Motor

41 EPS Fuse 80A Power Steering Control Module (LAT o LE5 o LE9)

42 TCM Fuse 10A Transmission Control Module (TCM) (ME7 o MN5)

43 INJ/COIL ODD Fuse 15A Fuel injectors ODD (LY7), Ignition Coil/Modules (ICM) (LY7) IGN MOD Fuse 15A Ignition Coils (LAT o LE5 o LE9), Pag-aapoyControl Module (ICM) (LZ4 o LZE)

44 INJ/COIL EVEN Fuse 15A Fuel Injectors EVEN (LY7), Ignition Coil Modules EVEN (LY7) INJECTORS Fuse 10A Fuel Injector (walang LY7)

45 POST O2 Fuse 10A Heated Oxygen Sensor (HO2S) Bank 1 Sensor 2 (LY7 o LZ4 o LZE), Heated Oxygen Sensor (HO2S) Bank 2 Sensor 2 (LY7 o LZ4 o LZE)

46 DRL Fuse 15A DRL Relay

47 STOP LP Fuse 10A STOP LP Relay

48 DRL Relay – Headlamp – Kaliwang Low Beam, Headlamp – Kanan Low Beam

49 STOP LP Relay – Center High Mounted Stop Lamp (CHMSL) at Tail/Stop Lamp

50 PWR WDO Fuse 20A Window Motor – Driver at Window Motor – Passenger

51 BAS BATT Fuse 10A Starter Generator Control Module (SGCM ) (HP7)

ECM Fuse 10A Engine Control Module (ECM) (LZ4 o LZE)

52 TRANS PUMP MTR Fuse 20A TRANS PUMP MTR Relay (ME7) AIR PUMP Fuse 30A Hindi Nagamit ( walang LAT)

53 TRANS PMP MTR/AIR PUMP Relay – Transmission Auxiliary Fluid Pump Control Module (ME7)

54 BATT SENSE Fuse 15A Body Control Module (BCM) (LAT) BATT SENSE Fuse 5A Body Control Module (BCM) (walang LAT)

55 DC/AC INV 30A DC/AC INVERTER (KV1)

56 BATT ABS Fuse 30A Electronic Brake Control Module (EBCM) (walang LAT)

2010 Chevrolet Malibu BCM Fuse Diagram

2010 Malibu BCM

ACCESSORY Relay – POWER WINDOWS Fuse, ROOF/HEAT SEAT Fuse, WIPER SW Fuse

AIRBAG (BATT) Fuse 10A Inflatable Restraint Sensing atDiagnostic Module (SDM)

AIRBAG (IGN) Fuse 10A Inflatable Restraint Sensing at Diagnostic Module (SDM)

CLUSTER/THEFT Fuse 10A Instrument Panel Cluster (IPC) at Theft Deterrent Control Module

DOOR LOCK Fuse 15A Body Control Module (BCM) Logic EPS Fuse 2A Power Steering Control Module (LE5 o LE9 o LAT) (walang NVH)

HVAC BLOWER Fuse 20A HVAC Control Module (C60)

HVAC BLOWER HIGH Relay – Blower Motor (C60)

HVAC CTRL (BATT) Fuse 10A Data Link Connector (DLC) at HVAC Control Module

HVAC CTRL (IGN) Fuse 10A HVAC Control Module

IGN SENSOR Fuse 2A Ignition Switch

INTERIOR LIGHTS Fuse 10A Body Control Module (BCM) Logic

ONSTAR Fuse 10A Vehicle Communication Interface Module (VCIM) ( UE1)

PEDAL Fuse 10A Hindi Ginamit

POWER MIRRORS Fuse 2A Outside Rearview Mirror Switch

POWER WINDOWS Fuse 30A Window Switch – Driver at Window Switch – Passenger

RADIO Fuse 10A Radio

ROOF/HEAT SEAT Fuse 10A Heated Seat Control Module – Driver (KA1), Heated Seat Control Module – Passenger (KA1),

Heated Seat Switch – Driver ( KA1), Heated Seat Switch – Passenger (KA1), Inside Rearview Mirror (DD8), at Sunroof Control Module (CF5)

RUN Relay – HVAC BLOWER Fuse, HVAC CTRL IGN Fuse

RUN /CRANK Fuse 2A A/T Shift Lock Control Assembly, Cruise Control On/Off Switch, Inflatable Restraint I/P Module Indicator

STR/WHL ILLUM Fuse2A Steering Wheel Controls (UK3 o LTZ)

WIPER SW Fuse 10A Windshield Wiper/Washer Switch

2010 Chevrolet Malibu Rear Fuse Box Diagram

2010 Malibu Rear Fuse Box Diagram

1 PSG SEAT Fuse 30A Seat Adjuster Switch – Pasahero

2 DRV SEAT Fuse 30A Seat Adjuster Switch – Driver

3-4 – – Hindi Ginamit

5 EMISSION 2 Fuse 10A Evaporative Emission (EVAP) Canister Vent Solenoid Valve

6 PRK LAMPS Fuse 10A PARK LPS Relay 27

7-8 – – Hindi Ginamit

9 SLDG PNL ROOF Fuse 25A Sunroof Control Module (CF5), Sunroof Shade Module (CF5)

10 S/ROOF Fuse 15A Sunroof Control Module (CF5)

11-12 – – Hindi Ginamit

13 AUDIO AMP Fuse 25A Audio Amplifier (UQ3)

14 HTD SEAT Fuse 15A Heated Seat Control Module – Driver (KA1) at Heated Seat Control Module – Passenger (KA1)

15 – – Hindi Ginamit

16 RKE/XM/UGDO Fuse 7.5A Digital Radio Receiver (U2K), Garage Door Opener Transmitter (UG1), at Remote Control Door Lock Receiver (RCDLR)

17 BCK/UP LAMPS Fuse 10A BU/LP Relay 33

18-19 – – Hindi Ginamit

20 CIG/AUX Fuse 20A Auxiliary Power Outlet – Console (NW7, NW9) , Auxiliary Power Outlet – Harap (w/o NW7, NW9), at Cigar Lighter

21 – – Hindi Ginamit

22 TRUNK Fuse 10A TRUNK Relay 36

23 RR DEFOG Fuse 30A Rear Window Defogger Grid

24 HTD MIR Fuse 10A Outside Rearview Mirror – Driver, Outside Rearview Mirror – Passenger

25 FUEL PUMP Fuse15A FUEL/PMP Relay 37

26 R/WDO DEFOG Relay – RR DEFOG Fuse 23 at HTD MIR Fuse 24

27 PRK LP Relay – Backup Lamp – Kaliwa, Backup Lamp – Kanan, Body Control Module (BCM), Garage Door Opener Transmitter (UG1), HVAC Control Module (C60), License Lamp – Kaliwa, License Lamp – Kanan, Park/Turn Signal Lamp – LF, Park/Turn Signal Lamp – RF, Tail Lamp – Kaliwa, Tail Lamp – Kanan, Tail/Stop at Turn Signal Lamp – Kaliwa,

Tail/Stop at Turn Signal Lamp – Kanan

28-32 – – Hindi Ginamit

33 B/U LP Relay – Backup Lamp – Kaliwa, Backup Lamp – Kanan, at Inside Rearview Mirror (DD7)

34-35 – – Hindi Ginamit

36 TRUNK Relay – Rear Compartment Lid Latch

37 FUEL/PMP Relay – Fuel Pump

38 CARGO LP Diode – Rear Compartment Lid Latch

Dan Hart

Si Dan Hart ay isang mahilig sa automotive at eksperto sa pagkumpuni at pagpapanatili ng sasakyan. Sa mahigit 10 taon ng karanasan sa industriya, hinasa ni Dan ang kanyang mga kakayahan sa pamamagitan ng hindi mabilang na oras ng pagtatrabaho sa iba't ibang mga gawa at modelo. Ang kanyang pagkahilig sa mga kotse ay nagsimula sa murang edad, at mula noon ay ginawa niya itong matagumpay na karera.Ang blog ni Dan, Mga Tip para sa Pag-aayos ng Sasakyan, ay isang paghantong ng kanyang kadalubhasaan at dedikasyon sa pagtulong sa mga may-ari ng kotse na harapin ang karaniwan at kumplikadong mga isyu sa pag-aayos. Naniniwala siya na ang bawat isa ay dapat magkaroon ng ilang pangunahing kaalaman sa pag-aayos ng kotse, dahil hindi lamang ito nakakatipid ng pera ngunit nagbibigay din ng kapangyarihan sa mga indibidwal na kontrolin ang pagpapanatili ng kanilang sasakyan.Sa pamamagitan ng kanyang blog, nagbabahagi si Dan ng mga praktikal at madaling sundan na mga tip, sunud-sunod na gabay, at mga diskarte sa pag-troubleshoot na naghahati-hati sa mga kumplikadong konsepto sa naiintindihan na wika. Ang kanyang istilo ng pagsusulat ay madaling lapitan, na ginagawang angkop para sa parehong mga baguhan na may-ari ng kotse at may karanasang mekaniko na naghahanap ng karagdagang mga insight. Layunin ni Dan na bigyan ang kanyang mga mambabasa ng kaalaman at kumpiyansa na kailangan upang harapin ang mga gawain sa pagkumpuni ng sasakyan nang mag-isa, kaya pinipigilan ang mga hindi kinakailangang biyahe sa mekaniko at mga mamahaling bayarin sa pagkumpuni.Bilang karagdagan sa pagpapanatili ng kanyang blog, nagpapatakbo din si Dan ng isang matagumpay na auto repair shop kung saan siya ay patuloy na naglilingkod sa kanyang komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng mataas na kalidad na mga serbisyo sa pagkukumpuni. Ang kanyang dedikasyon sa kasiyahan ng customer at ang kanyang hindi natitinag na pangako sa paghahatidang pambihirang pagkakagawa ay nakakuha sa kanya ng isang tapat na customer base sa paglipas ng mga taon.Kapag wala siya sa ilalim ng hood ng isang kotse o nagsusulat ng mga post sa blog, makikita mo si Dan na nag-e-enjoy sa mga aktibidad sa labas, dumalo sa mga palabas sa kotse, o gumugol ng oras kasama ang kanyang pamilya. Bilang isang tunay na mahilig sa kotse, palagi siyang napapanahon sa mga pinakabagong uso sa industriya at sabik na ibinabahagi ang kanyang mga insight at rekomendasyon sa kanyang mga mambabasa sa blog.Sa kanyang malawak na kaalaman at tunay na pagkahilig sa mga kotse, si Dan Hart ay isang pinagkakatiwalaang awtoridad sa larangan ng pagkumpuni at pagpapanatili ng sasakyan. Ang kanyang blog ay isang napakahalagang mapagkukunan para sa sinumang naghahanap upang mapanatiling maayos ang pagtakbo ng kanilang sasakyan at maiwasan ang hindi kinakailangang pananakit ng ulo.