ไดอะแกรมเข็มขัด Audi Serpentine ปี 2016

 ไดอะแกรมเข็มขัด Audi Serpentine ปี 2016

Dan Hart

สารบัญ

แผนภาพสายพาน Serpentine ของ Audi ปี 2016

แผนภาพสายพาน Serpentine ของ Audi A3 ปี 2016 สำหรับ 4 สูบ 1.8L, 2.0L 2.0L ดีเซล

4 สูบ 1.8L, 2.0L

Gates Serpentine Belt Alt & AC K060445

Gates Tensioner Assembly 39272

2.0L ดีเซล

Gates Serpentine Belt K060405

Gates Cam. Idler Pulley Upper T42044

ซื้อสายพานเกทส์เซอร์เพนทีนใหม่จาก Amazon

ซื้อเครื่องปรับความตึงสายพานเกทส์เกทส์ใหม่จาก Amazon

ซื้อรอกปรับความตึงสายพานเกทส์เกทส์ใหม่จาก Amazon

ซื้อลูกรอกคนเดินเบาของ Gates ใหม่จาก Amazon

แผนภาพสายพาน Serpentine ของ Audi A5 ปี 2016 สำหรับ 2.0 4 สูบ 2.0L

สายพาน Gates Serpentine K060434

ตัวปรับความตึงเกทส์ Assy 3927201

ดูสิ่งนี้ด้วย: ไฟถุงลมนิรภัยบน Kia Spectra

ซื้อสายพานเกทส์เซอร์เพนไทน์ใหม่จาก Amazon

ดูสิ่งนี้ด้วย: แผนภาพฟิวส์ฟอร์ดคราวน์วิกตอเรียปี 2544

ซื้อเกทส์ตัวปรับความตึงสายพานเกทส์ใหม่จาก Amazon

ซื้อเกทส์เซอร์เพนทีนใหม่ ลูกรอกตัวปรับความตึงสายพานจาก Amazon

ซื้อลูกรอกตัวเดินเบาของ Gates ใหม่จาก Amazon

แผนภาพสายพาน Serpentine ของ Audi A6 ปี 2016 สำหรับเครื่องยนต์ 4 สูบ 2.0 ลิตร

สายพานกลับด้านของ Gates K060445

ตัวปรับความตึงของสายพาน Gates Assy 39272

ซื้อสายพานกลับด้านของ Gates ใหม่จาก Amazon

ซื้อสายพานกลับด้านของ Gates ใหม่จาก Amazon

ซื้อลูกรอกตัวปรับความตึงสายพานเกทส์ใหม่จาก Amazon

ซื้อลูกรอกตัวเดินเบาของเกทส์ใหม่จาก Amazon

แผนภาพสายพาน Serpentine ของ Audi A6 ปี 2016 สำหรับซูเปอร์ชาร์จเจอร์ V-6 3.0 ลิตร

Gates Serpentine Belt Supercharger K070500

ซื้อ Gates ใหม่สายพานคดเคี้ยวจาก Amazon

ซื้อตัวปรับความตึงสายพานเกทส์ใหม่จาก Amazon

ซื้อลูกรอกตัวปรับความตึงสายพานเกทส์ใหม่จาก Amazon

ซื้อลูกรอกคนขี้เกียจของ Gates ใหม่จาก Amazon

2016 Audi A6 Serpentine Belt Diagram สำหรับ V-6 3.0L Alt, WP & AC

Gates Serpentine Belt Alt., WP & AC K060919

ตัวปรับความตึงของเกทส์ WP, อัลเทอร์เนทีฟ & AC 9336

ซื้อสายพานเกทส์เซอร์เพนไทน์ใหม่จาก Amazon

ซื้อเครื่องปรับความตึงสายพานเกทส์ใหม่จาก Amazon

ซื้อรอกปรับความตึงสายพานเกทส์ใหม่จาก Amazon

ซื้อลูกรอกคนเดินเบาของ Gates ใหม่จาก Amazon

2016 Audi A6 Serpentine Belt Diagram สำหรับ V-6 3.0L ดีเซล

Gates Serpentine Belt K060950

ซื้อสายพานกลับด้านของ Gates ใหม่จาก Amazon

ซื้อเครื่องปรับความตึงสายพานเกทส์ใหม่จาก Amazon

ซื้อรอกปรับความตึงสายพานเกทส์ใหม่จาก Amazon

ซื้อลูกรอกคนเดินเบาของ Gates ใหม่จาก Amazon

2016 Audi A7 Serpentine Belt Diagram สำหรับ V-6 3.0L Supercharger

Gates Serpentine Belt Supercharger K070500

ซื้อสายพานเกทส์เซอร์เพนไทน์ใหม่จาก Amazon

ซื้อเครื่องปรับความตึงสายพานเกทส์ใหม่จาก Amazon

ซื้อรอกปรับความตึงสายพานเกทส์ใหม่จาก Amazon

ซื้อ ใหม่ Gates idler pulley จาก Amazon

2016 Audi A7 Serpentine Belt Diagram สำหรับ V-6 3.0L Alt, WP & AC

Gates Serpentine Belt Alt., WP. & เครื่องปรับอากาศK060919

ตัวปรับความตึงของเกทส์ WP, อัลเทอร์เนทีฟ & AC 39336

ซื้อสายพานกลับด้านของ Gates ใหม่จาก Amazon

ซื้อเครื่องปรับความตึงสายพานเกทส์ใหม่จาก Amazon

ซื้อรอกปรับความตึงสายพานเกทส์ใหม่จาก Amazon

ซื้อลูกรอกคนเดินเบาของ Gates ใหม่จาก Amazon

2016 Audi A7 Serpentine Belt Diagram สำหรับ V-6 3.0L ดีเซล

Gates Serpentine BeltK060950

ซื้อ สายพานกลับด้านของ Gates ใหม่จาก Amazon

ซื้อตัวปรับความตึงสายพานกลับด้านของ Gates ใหม่จาก Amazon

ซื้อรอกปรับความตึงสายพานกลับด้านของ Gates ใหม่จาก Amazon

ซื้อรอกสำหรับคนขี้เกียจของ Gates ใหม่จาก Amazon

2016 Audi A8 Serpentine Belt Diagram สำหรับ V-6 3.0L Supercharger

Gates Serpentine Belt Supercharger K070500

ซื้อ Gates ใหม่ สายพานคดเคี้ยวจาก Amazon

ซื้อตัวปรับความตึงสายพานเกทส์ใหม่จาก Amazon

ซื้อลูกรอกตัวปรับความตึงสายพานเกทส์ใหม่จาก Amazon

ซื้อลูกรอกคนขี้เกียจของ Gates ใหม่จาก Amazon

2016 Audi A8 Serpentine Belt Diagram สำหรับ V-6 3.0L Alt, WP & AC

Gates Serpentine Belt Alt., WP & AC K060930

ตัวปรับความตึงของเกทส์ – WP, อัลเทอร์เนทีฟ & AC 39336

ซื้อสายพานกลับด้านของ Gates ใหม่จาก Amazon

ซื้อเครื่องปรับความตึงสายพานเกทส์ใหม่จาก Amazon

ซื้อรอกปรับความตึงสายพานเกทส์ใหม่จาก Amazon

ซื้อลูกรอกคนเดินเบาของ Gates ใหม่จาก Amazon

2016 Audi A8 Serpentine Belt Diagram สำหรับW-12 6.3L

เข็มขัดหนังงูของ Gates K070834

ซื้อเข็มขัดหนังงูของ Gates ใหม่จาก Amazon

ซื้อเข็มขัดหนังงูของ Gates ใหม่ ตัวปรับความตึงจาก Amazon

ซื้อรอกตัวปรับความตึงสายพานเกทส์ใหม่จาก Amazon

ซื้อรอกปรับความตึงสายพานเกทส์ใหม่จาก Amazon

2016 Audi Allroad Q3, Q5 Serpentine Belt Diagram for 4 - กระบอกสูบ 2.0 ลิตร

ออลโร้ด 4 สูบ 2.0 L

สายพานเกทส์ Serpentine K060434

Gates Tensioner Assy 39272

Q3 4-Cyl. 2.0 L

สายพานเกทส์ Serpentine K060439

Gates Tensioner Assy 39087

Q5 4-Cyl. 2.0 L

สายพานกลับด้านของ Gates K060434

ตัวปรับความตึงของ Gates Assy 39272

ซื้อสายพานกลับด้านของ Gates ใหม่จาก Amazon

ซื้อสายพานกลับด้านของ Gates ใหม่จาก Amazon

ซื้อลูกรอกตัวปรับความตึงสายพานเกทส์ใหม่จาก Amazon

ซื้อลูกรอกลูกรอกเกทส์ใหม่จาก Amazon

2016 Audi R8 Serpentine Belt Diagram สำหรับ V-10 5.2L

เข็มขัดหนังงู Gates GK050380

ซื้อเข็มขัดหนังงูของ Gates ใหม่จาก Amazon

ซื้อเข็มขัดหนังงูของ Gates ใหม่จาก Amazon

ซื้อลูกรอกตัวปรับความตึงสายพานเกทส์ใหม่จาก Amazon

ซื้อลูกรอกคนเดินเบาของ Gates ใหม่จาก Amazon

แผนภาพสายพาน Serpentine ของ Audi S3 ปี ​​2016 สำหรับ 2.0 ลิตร 4 สูบ

Gates Serpentine Belt Serpentine K060445

ซื้อสายพาน Gates Serpentine ใหม่จาก Amazon

ซื้อตัวปรับความตึงสายพาน Gates Serpentine ใหม่จาก Amazon

ซื้อใหม่ลูกรอกตัวปรับความตึงสายพานเกทส์จาก Amazon

ซื้อลูกรอกตัวเดินเบาของ Gates ใหม่จาก Amazon

2016 Audi S4, S5  Serpentine Belt Diagram สำหรับ V-6 3.0L Supercharger

Gates Serpentine Belt Supercharger K070500

ซื้อสายพาน Serpentine ของ Gates ใหม่จาก Amazon

ซื้อตัวปรับความตึงสายพาน Serpentine ของ Gates ใหม่จาก Amazon

ซื้อใหม่ ลูกรอกตัวปรับความตึงสายพานเกทส์จาก Amazon

ซื้อลูกรอกคนเดินเบาของ Gates ใหม่จาก Amazon

2016 Audi S4, S5  Serpentine Belt Diagram สำหรับ V-6 3.0L Alt, WP & AC

Gates Serpentine Belt Alt., WP. & AC K060919

ตัวปรับความตึงของเกทส์ – WP., Alt. & AC 39336

ซื้อสายพานกลับด้านของ Gates ใหม่จาก Amazon

ซื้อเครื่องปรับความตึงสายพานเกทส์ใหม่จาก Amazon

ซื้อรอกปรับความตึงสายพานเกทส์ใหม่จาก Amazon

ซื้อลูกรอกคนเดินเบาของ Gates ใหม่จาก Amazon

Dan Hart

Dan Hart เป็นผู้ที่ชื่นชอบยานยนต์และเชี่ยวชาญด้านการซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมกว่า 10 ปี Dan ได้ฝึกฝนทักษะของเขาผ่านการทำงานหลายชั่วโมงกับยี่ห้อและรุ่นต่างๆ ความหลงใหลในรถยนต์ของเขาเริ่มต้นตั้งแต่อายุยังน้อย และเขาได้เปลี่ยนมันให้กลายเป็นอาชีพที่ประสบความสำเร็จบล็อกของ Dan, Tips for Car Repair เป็นสุดยอดของความเชี่ยวชาญและความทุ่มเทของเขาในการช่วยเจ้าของรถจัดการกับปัญหาการซ่อมทั่วไปและซับซ้อน เขาเชื่อว่าทุกคนควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการซ่อมรถ เพราะนอกจากจะช่วยประหยัดเงินแล้ว ยังช่วยให้แต่ละคนสามารถควบคุมการบำรุงรักษารถของตนได้อีกด้วยผ่านบล็อกของเขา Dan แบ่งปันเคล็ดลับที่ใช้ได้จริงและง่ายต่อการปฏิบัติตาม คำแนะนำทีละขั้นตอน และเทคนิคการแก้ปัญหาที่แยกแนวคิดที่ซับซ้อนออกเป็นภาษาที่เข้าใจได้ สไตล์การเขียนของเขาเข้าถึงได้ ทำให้เหมาะสำหรับทั้งเจ้าของรถมือใหม่และช่างที่มีประสบการณ์ที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม เป้าหมายของ Dan คือเพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้และความมั่นใจที่จำเป็นในการจัดการกับงานซ่อมรถด้วยตนเอง ป้องกันการเดินทางไปหาช่างโดยไม่จำเป็นและค่าซ่อมแพงนอกจากดูแลบล็อกแล้ว Dan ยังเปิดร้านซ่อมรถยนต์ที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งเขายังคงให้บริการชุมชนด้วยการให้บริการซ่อมคุณภาพสูง การอุทิศตนเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการส่งมอบฝีมือที่ยอดเยี่ยมทำให้เขาได้รับฐานลูกค้าที่ภักดีตลอดหลายปีที่ผ่านมาเมื่อเขาไม่ได้อยู่ใต้กระโปรงหน้ารถหรือเขียนบทความในบล็อก คุณจะพบว่าแดนกำลังเพลิดเพลินกับกิจกรรมกลางแจ้ง เข้าร่วมงานแสดงรถ หรือใช้เวลากับครอบครัว ในฐานะผู้คลั่งไคล้ในรถยนต์อย่างแท้จริง เขามักจะติดตามเทรนด์ล่าสุดของอุตสาหกรรมอยู่เสมอ และกระตือรือร้นที่จะแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำกับผู้อ่านบล็อกของเขาด้วยความรู้อันกว้างขวางและความหลงใหลในรถยนต์อย่างแท้จริง Dan Hart จึงเป็นผู้มีอำนาจที่เชื่อถือได้ในด้านการซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ บล็อกของเขาเป็นแหล่งข้อมูลอันล้ำค่าสำหรับใครก็ตามที่ต้องการให้รถทำงานได้อย่างราบรื่นและหลีกเลี่ยงเรื่องปวดหัวที่ไม่จำเป็น