2010 Diagrami i siguresave Chevrolet Equinox

 2010 Diagrami i siguresave Chevrolet Equinox

Dan Hart

Diagrami i siguresave Chevrolet Equinox 2010 për kutinë e siguresave Underhood dhe kutinë e siguresave të konsolës së dyshemesë

Diagrami i siguresave Chevrolet Equinox 2010, Diagrami i siguresave të terrenit GMC 2010

Kjo Diagram i siguresave Chevrolet Equinox GMC 2010 Terrainse, Diagrami është për një kuti siguresash të poshtme të vendosura në anën e shoferit dhe një kuti siguresash për dysheme të vendosura në anën e pasagjerit.

Kuti siguresash me siguresa Chevrolet Equinox 2010, 2010 Kutia e siguresave të siguresave GMC Terrain Diagram

Diagrami i siguresave të chevrolet Equinox 2010 Kutia e siguresave të ndarjes së motorit

1 FAN I COOL F1UA Siguresa 30A (LAF) 25A (LF1) Rele me shpejtësi të ulët ventilatori ftohës 40A (LAF)

2 Siguresa COOL FAN II Siguresa F2UA 25A (LF1) Rele me shpejtësi të lartë ventilatori ftohës 3 Siguresa e pasme DEFOG F3UA Siguresa 30A Rrjeti i pasmë shkumës

4 WNDW RT Siguresa F4UA Siguresa 30A Ndërprerësi i dritares - Pasagjeri - Kthehu prapa dritares

5 MSM Fuse F5UA Fuse 40A Moduli i kontrollit të memories së sediljes (LTZ ose SLT)

6 PWR SEAT LT Siguresa F6UA Fuse 30A Ndërprerësi i rregulluesit të sediljes – Shoferi

7 I/P Siguresa BEC #1 F7UA Siguresa 60A F4DA, F8DA, F10DA, F12DA, F16DA, F30DA, F34DA dhe F40DA

8 I/P BEC #2 Siguresa F8UA 60A F6DA, F20DA, F29DA, F332 , F33DA, F35DA, F36DA, F37DA dhe F38DA Siguresat

9 STRTR Siguresa F9UA 30A Motori startues

10 BRK/BSTR Siguresa F10UA Siguresa 40A Rele motori i pompës përforcuese të frenave

11 Siguresa S/ROOF F11UA Siguresa 30A Motor me çati diellore (CF5)

siguresë 12 ABS POMPË F12UA Siguresa 40AModuli elektronik i kontrollit të frenave

13 I/P BEC #3 Siguresa F13UA 60A Stafetë shtesë, Stafetë shtesë e modalitetit logjistik 1 (EXP), F5DA, F7DA, F9DA, F11DA, F15DA dhe Siguresat F19DA (pa EXP )

14 WNDW LT Siguresa F14UA Fuse 30A Ndërprerësi i dritares – Drejtuesi dhe çelësi i dritares – Mbrapa majtas

Siguresa 15 ABS MDL F15UA Siguresa 20A Moduli elektronik i kontrollit të frenave

16 TCM BATT Siguresa F16UA Siguresa 15A Montimi automatik i transmisionit

17 PRK/LGHT Siguresa F17UA Siguresa 15A Lidhës i rimorkios (V92)

Siguresa 18 ECM BATT F18UA Siguresa 10A Moduli i kontrollit të motorit

19 HTD Siguresa MIR F19UA 10A Pasqyrë e jashtme e pamjes së pasme – Drejtues (DL8 ose DL9), Pasqyrë e jashtme e pamjes së pasme – Pasagjeri

(DL8 ose DL9)

20 TRLR LT Siguresa F20UA Fise 10A Konektori i rimorkios (V92)

21 LGM Fuse F21UA Fuse 30A Moduli i kontrollit të portës së ngritjes (TB5)

Shiko gjithashtu: Bllokimet e rrotave

22 PWR LUM Siguresa F22UA 20A Mbështetja e sediljes Çelës mbështetës mesit – Shoferi

23 TRLR RT Siguresa F23UA 10A Lidhësi i rimorkios (V92)

24 CNSTR siguresë VENT F24UA Siguresa 10A Valvula solenoidale e ventilimit me emision avullues

Siguresa 25 MIR MM F25UA Siguresa 7.5A Moduli i kontrollit të pasqyrës – majtas (LTZ ose SLT), Pamja e jashtme e pasme Ndërprerës pasqyre (pa LTZ ose SLT)

Siguresa 26 RVC BATT SNSR F26UA 5A Moduli i kontrollit të trupit

27  Siguresa e pasme me ACCY PWR OUTLET F27UA Siguresa 20A Aksesori Energjia e rrymës – Pas

<4 28 siguresë WPR F28UA Siguresa 25A Rele e kontrollit të shpejtësisë së fshirësit të xhamit, stafetë e fshirësit të xhamit

29 Siguresa REAR/WPRF29UA Siguresa 20A Stafetë e fshirësit të pasëm

30 A/C Siguresa CMPRSR F30UA Siguresa 10A Tufë kompresori A/C

31 Siguresa MBYLLJA E PAPA F31UA Siguresa 15A Stafetë e lëshimit të portës së ashensorit

32 Siguresa F32UA Fuse 15A Horn – Niveli i lartë, Horn – Shënim i ulët

33 RT HI BEAM Siguresa F33UA F33UA Fuse 10A Fener – Drita e lartë djathtas

34 LT HI BEAM Siguresa F34UA Siguresa 10A Feneri – Majtas i lartë Beam

35 EVEN INJ Siguresa F35UA Siguresa 20A Moduli i kontrollit të motorit (LF1), spiralja e ndezjes 2, spiralja e ndezjes 4 dhe spiralja e ndezjes 6 (LF1)

Siguresa 36 ODD INJ F36UA Motorri 20A Moduli i kontrollit, spiralja e ndezjes 1, spiralja e ndezjes 3 dhe spiralja e ndezjes 5 (LF1)

37 Siguresa WSW F37UA 15A Releja e pompës së larjes së dritares së pasme, Releja e pompës së larjes së xhamit të xhamit

38 FRT FOGLA Siguresa F38UA Siguresë 15A Llambë mjegullore – Përpara majtas (T96), Llambë mjegullore – Përpara djathtas (T96)

39 O2 SNSR Siguresa POST F39UA Siguresa 15A Sensori i oksigjenit me ngrohje (HO2S) Banka 1 Sensori 2 (LF1), me ngrohje Sensori i oksigjenit (HO2S) grupi 2 Sensori 2 (LF1)

40 ECM Siguresa F40UA Siguresa 20A Moduli i kontrollit të motorit

41 O2 SNSR Siguresa PRE F41UA Siguresa 15A emetimit avullues (EVAP) Valvula solenoidale e bombolave ​​të pastrimit , Sensori i oksigjenit me ngrohje (HO2S) 1 (LAF), Sensori i oksigjenit me ngrohje (HO2S) 2 (LAF), Sensori i oksigjenit me ngrohje (HO2S) Banka 1 Sensori 1 (LF1), Sensori i oksigjenit me ngrohje (HO2S) Sensori 2 grupi 1 (LF1) , Sensori i rrjedhjes masive të ajrit (MAF)/sensori i temperaturës së ajrit të marrjes (IAT)

42 Siguresa TCM F42UA Siguresa 15A Transmetimi automatik

43 Siguresa MIRF43UA siguresë 7.5A me frenim të fryrë të qeseve ajrore të pasagjerëve Treguesi i ndezjes/fikjes, pasqyra e brendshme e pamjes së pasme (ISRVM)

Siguresa 44 CCM F44UA Siguresa 10A Moduli i kontrollit të rrjedhës së pompës së karburantit

45 i papërdorur Nuk përdoret N/ A e pa përdorur

Siguresa 46 RDM F46UA siguresa 15A Moduli i kontrollit të tufës diferenciale të pasme

47 Siguresa LGM LOGIC F47UA Siguresa 15A Moduli i portës së ngritjes (LGM) (TB5)

48 I/ Siguresa P BEC F48UA Siguresa 25A HVAC, MIL dhe SDM MDL Siguresa IGN

49 Siguresa HTD/SEAT FRT F49UA Siguresa 25A Moduli i kontrollit të sediljes me ngrohje (KA1 pa LTZ ose SLT), Moduli i sediljes me memorie (MSM) (KA1 me LTZ ose SLT)

50 CCM Siguresa F50UA Siguresa 25A Moduli i kontrollit të rrjedhës së pompës së karburantit

51 siguresa ECM F51UA Siguresa 10A Moduli i kontrollit të motorit

52 Siguresa e pasme CAM F52UA Siguresa 5A Kamera e pasme (UVC)

53 EPS F53UA Siguresa 80A Moduli i kontrollit të drejtimit me energji elektrike (LAF)

54 Rele DEFOG REAR KR5 – Rele Rear Defogger

55 COOL FAN LO Rele Rele KR20C – Rele me shpejtësi të ulët të ventilatorit ftohës

56 LAMP KOKË HI Rele KR48 – Rele me rreze të gjatë të fenerit

57 Rele CNTRL FANTOR I FTOHTË Rele KR20E – Stafetë e kontrollit të shpejtësisë së ventilatorit ftohës

58 WPR ON/OFF Rele CNTRL Rele KR12B – Stafetë e fshirësit të xhamit

Rele 59 A/C CMPRSR Rele KR29 – Stafetë e tufës së kompresorit A/C

60 WPR HI/LO SPD Rele KR12C – Releja e kontrollit të shpejtësisë së fshirësit të xhamit

Releja e llambës së mjegullës 61 rele KR46 – stafeta e përparme e llambave të mjegullës

62 ANG CNTRL Releja KR71 – Releja e modulit të kontrollit të motorit

63Rele STRTR KR27 Rele – Stafetë starter

64 RUN/CRNK Rele KR74 – Rele me ndezje

65 COOL FAN HI Rele KR20D – Rele me shpejtësi të lartë të ventilatorit ftohës

66 Rele BRK/BSTR Rele KR14 – Stafetë e motorit të pompës përforcuese të frenave

KR3 stafetë-bori rele

KR6 stafetë-stafetë e pompës për larjen e dritareve të pasme

KR7 stafetë-stafetë fshirëse të pasme

KR11 stafetë-rele pompë larëse xhami

KR53 stafetë-llambë parkimi

KR63L stafetë-stafetë-rimorkio stafetë e llambës së ndalimit/kthesës – majtas

KR63R rele -Releja e llambës së ndalimit/kthesës së rimorkios – Djathtas

KR95A Rele-lidhja e portës së ngritjes

67 PIKË E PROVIMIT (228A)- Pompë larëse e xhamit të përparmë

Shiko gjithashtu: Kthimi i transmisionit Hyundai

68 PIKË PROVIMI (392) -Pompë për larjen e xhamit të xhamit

69 PIKË TESTIMI (393)-Motor i fshirësit të pasmë

70 PIKË PROVUESE (6128)-Manim i mbyllësit të portës së ngritjes (pa TB5)

71 PIKË TESTIMI ( 295)-Ambledhja e shulës së derës – Mbrapa majtas, montimi i kapëseve të derës – Asambleja e pasagjerëve dhe e mbyllësit të derës – e pasme djathtas

72 POINTA TESTIMI (3271)-Releja e kyçjes së derës

Diagrami i siguresave Chevrolet Equinox 2010 Kutia e siguresave të tastierës së dyshemesë, Diagrami i siguresave GMC Terrain 2010 Kutia e siguresave të konsolës së dyshemesë

Diagrami i siguresave Chevrolt Equinox 2010 Kutia e siguresave të tastierës së dyshemesë

Siguresa 1 STR WHL DM Siguresa F1DA 2A Ndërprerësi i kontrollit të timonit – Majtas, Çelësi i kontrollit të timonit – Djathtas

2 I papërdorur I pa përdorur N/A I pa përdorur

3 I papërdorur I pa përdorur Nuk është i përdorur I pa përdorur

4 BCM 1 Siguresa F4DA Fuse 15A Moduli i kontrollit të trupit

5 Siguresa INFOTMNT Siguresa F5DAEkran video 10A – Mbrapshtja e sediljes së shoferit (UWG), Ekrani video – Mbrapshtja e sediljes së pasagjerit (UWG)

6 BCM 2 siguresa F6DA Fuse 15A Moduli i kontrollit të trupit

7 NCM Siguresa F7DA Siguresa 5A Moduli i anulimit aktiv të zhurmës (VQN)

8 BCM 4 Siguresa F8DA Siguresa 15A Moduli i kontrollit të trupit

9 Siguresa RDO F9DA Siguresa 20A Radio

10 Siguresa SEO BATT Siguresa F10DA 20A e pa përdorur

11 URPA MDL Siguresa F11DA 10A Moduli i kontrollit të alarmit të objektit (UD7)

Siguresa 12 HVAC BATT F12DA Siguresa 20A Moduli i kontrollit HVAC

13 AUX PWR FRT Siguresa F13DA Fuqia Aksesorë 20A – Paneli i instrumentit

14 Siguresa HVAC IGN F14DA Siguresa 5A Moduli i kontrollit HVAC

15 DSPLY Siguresa F15DA 10A Moduli i ekranit të informacionit, Kontrolli i radios/HVAC

16 BCM 5 Siguresa F16DA Siguresa 15A Moduli i kontrollit të trupit

17 AUX PWR Siguresa e pasme F17DA Siguresa 20A Priza e rrymës shtesë – paneli qendror 1, priza e rrymës shtesë – paneli qendror 2

18 IPC IGN Siguresa F18DA Siguresa 5A Grupi i instrumenteve

19 PDI MDL Fuse F19DA Fuse 10A Moduli i ndërfaqes së luajtësit multimedial (KTA)

20 BCM 3 Siguresa F20DA Fuse 15A Moduli i kontrollit të trupit

21 Siguresa SEO RAP Siguresa F21DA 20A nuk përdoret

22 SDM IGN Siguresa F22DA Siguresa 10A e sensorit dhe diagnostikimit të frenimit të fryrë

23 Nuk është përdorur Jo e përdorur N/A Nuk është e përdorur

24 e pa përdorur Nuk është e përdorur N/A Jo I përdorur

Siguresa 25 RPRNDL F25DA Siguresa 10A Treguesi i pozicionit të levës së ndërrimit të transmisionit

26 I papërdorur I pa përdorur N/A I pa përdorur

27 i papërdorurI pa perdorur N/A I pa perdorur

28 I pa perdorur I pa perdorur N/A I pa perdorur

29 BLWR FRT Siguresa F29DA 40A Moduli i kontrollit te motorit ventilator

30 BCM 6 Siguresa F30DA Fuse 15A Moduli i kontrollit të trupit

Siguresa 31 AMP F31DA Fuse 30A Përforcues audio

Siguresa 32 DLIS F32DA Fuse 5A Ndërprerësi i ndezjes

33 Siguresa CIM F33DA Siguresa 10A Telematics Control Communic Moduli (UE1)

34 BCM 7 Siguresa F34DA Siguresa 15A Moduli i kontrollit të trupit

Siguresa 35 SDM BATT Siguresa F35DA 10A siguruese e frenimit dhe moduli diagnostikues

Siguresa 36 DLC F36DA 7.5A lidhës i lidhjes së të dhënave

37 IPC BATT Siguresa F37DA Siguresa 10A Grupi i instrumenteve

38 Siguresa IOS MDL F38DA Siguresa 5A Sensori i zbulimit të pranisë së pasagjerëve

39 i papërdorur Nuk përdoret N/ A e pa përdorur

40 BCM 8 Siguresa F40DA Siguresa 30A Moduli i kontrollit të trupit

Releja 41 LOG RLY KR104A – Releja e modalitetit logjistik 1 (EXP)

Releja 42 RAP RLY KR80 – Rele aksesor

Dan Hart

Dan Hart është një entuziast i automobilave dhe ekspert në riparimin dhe mirëmbajtjen e makinave. Me mbi 10 vjet përvojë në industri, Dan ka përmirësuar aftësitë e tij përmes orëve të panumërta të punës në marka dhe modele të ndryshme. Pasioni i tij për makinat nisi që në moshë të vogël dhe që atëherë e ka kthyer në një karrierë të suksesshme.Blogu i Danit, Këshilla për riparimin e makinave, është një kulm i ekspertizës dhe përkushtimit të tij për të ndihmuar pronarët e makinave të trajtojnë çështjet e zakonshme dhe komplekse të riparimit. Ai beson se të gjithë duhet të kenë disa njohuri bazë për riparimin e makinave, pasi kjo jo vetëm kursen para, por gjithashtu fuqizon individët që të marrin kontrollin e mirëmbajtjes së automjetit të tyre.Nëpërmjet blogut të tij, Dan ndan këshilla praktike dhe të lehta për t'u ndjekur, udhëzues hap pas hapi dhe teknika për zgjidhjen e problemeve që zbërthejnë konceptet komplekse në gjuhë të kuptueshme. Stili i tij i të shkruarit është i arritshëm, duke e bërë atë të përshtatshëm si për pronarët fillestarë të makinave ashtu edhe për mekanikët me përvojë që kërkojnë njohuri shtesë. Qëllimi i Dan është t'i pajisë lexuesit e tij me njohuritë dhe besimin e nevojshëm për të trajtuar vetë detyrat e riparimit të makinave, duke parandaluar kështu udhëtimet e panevojshme te mekanikët dhe faturat e shtrenjta të riparimit.Përveç mirëmbajtjes së blogut të tij, Dan drejton gjithashtu një dyqan të suksesshëm riparimi makinash ku ai vazhdon t'i shërbejë komunitetit të tij duke ofruar shërbime riparimi me cilësi të lartë. Përkushtimi i tij për kënaqësinë e klientit dhe angazhimi i tij i palëkundur për të ofruarmjeshtëria e jashtëzakonshme i ka dhënë atij një bazë besnike klientësh gjatë viteve.Kur ai nuk është nën kapuçin e një makine ose nuk shkruan postime në blog, mund ta gjeni Danin duke shijuar aktivitete në natyrë, duke marrë pjesë në shfaqje makinash ose duke kaluar kohë me familjen e tij. Si një entuziast i vërtetë i makinave, ai është gjithmonë i përditësuar me tendencat më të fundit të industrisë dhe ndan me padurim njohuritë dhe rekomandimet e tij me lexuesit e blogut të tij.Me njohuritë e tij të mëdha dhe pasionin e vërtetë për makinat, Dan Hart është një autoritet i besuar në fushën e riparimit dhe mirëmbajtjes së makinave. Blogu i tij është një burim i paçmuar për këdo që kërkon të mbajë automjetin e tij të funksionojë pa probleme dhe të shmangë dhimbje koke të panevojshme.