2005 Diagramet e siguresave Cadillac Escalade

 2005 Diagramet e siguresave Cadillac Escalade

Dan Hart

Diagramet e siguresave Cadillac Escalade 2005

Diagramet e siguresave Cadillac Escalade 2005 për kutinë e siguresave të panelit të instrumenteve në të majtë

Fshirëse RR WPR 15A Ndërprerës i fshirësit të pasmë/larëse

Dispozitat e montimit të siguresës SEO ACCY 10A

Moduli i motorit të fshirëses së xhamit të xhamit 25A siguresa WS WPR

Moduli i kontrollit të trupit 10A siguresa TBC ACCY (BCM)

Siguresa IGN 3 Komponentët HVAC 10A, Komponentët e kontrollit të pezullimit elektronik (ESC), modulet e sediljeve me ngrohje – mbrapa, moduli i kontrollit të timonit të rrotave të pasme

Shiko gjithashtu: P0401 Automjete Ford

Siguresa 4WD 15A Aktivizuesi i boshtit të përparmë, Çelësi i kontrollit të ndërrimit të kasës së transfertës

HTR/AC Siguresa 30A Moduli i kontrollit HVAC

Rele LOCK – Aktivizuesi i bllokimit të derës – Ashensori, montimi i mbyllës së derës – LR/RR

HVAC 1 Siguresa 10A Moduli i kontrollit HVAC, Aktivizuesit HVAC

L DOOR 12-KALIMSHME – E ZI – Blloku i siguresave – I/P i majtë C4 (Pajisja e derës së shoferit)

CRUSE Fuse 10A Ndërprerësi i kontrollit të lundrimit, sensori i shpejtësisë/pozicionit të timonit

Releja e zhbllokuar – Kyçja e derës Aktivizuesi – Porta e ngritjes, montimi i mbyllësit të derës – LR/RR

RREL Rele FOG LP – Llambat e pasme të mjegullës (Eksport)

Sigura e frenave 10A Ndërprerës i llambës ndaluese, moduli elektronik i kontrollit të frenave (EBCM), tërheqje Ndërprerësi i kontrollit

Releja e ZHKYÇJES SHOFERIT – Nuk përdoret

Sigura PDM 10A Moduli i derës së përparme të pasagjerit (FPDM)

IGN 0 Siguresa 10A Sensori i bllokimit, Transmisioni automatik, Moduli i kontrollit të fuqisë ( PCM)

TBC IGN 0 Siguresa 10A Moduli i kontrollit të trupit (BCM)

siguresa VEH CHMSL 10A Llambë ndaluese me montim të lartë në qendër (CHMSL)

LTSiguresa TRLR ST/TRN 10A Lidhja e rimorkios

LT TRN Siguresa 10A Llambat e sinjalit të kthesës – majtas, llambat e shënjimit – majtas, moduli i derës së shoferit (DDM), grupi i panelit të instrumenteve (IPC)

VEH STOP Siguresa 15A e pasme/Llambat e sinjalizuesit të ndalimit dhe kthesës – E pasme, kontrolli i aktivizuesit të mbytjes (TAC)

TRUPI KAFE 12 KALIMTARE – Blloku i siguresave – I/P i majtë C3 (Pajisja e trupit)

RT TRLR Siguresa ST/TRN 10A Tela për rimorkio

RT TRN Siguresa 10A Llambat e sinjalit të kthesës – djathtas, llambat e shënjimit – djathtas, moduli i derës së përparme të pasagjerit (FPDM), grupi i panelit të instrumenteve (IPC)

siguresa DDM Moduli i derës së shoferit 15A (DDM)

AUX PWR 2 Siguresa 20A Prizë shtesë e rrymës – Shtylla D

Bllokime siguresa 20A Reletë e kyçjes/zhbllokimit të derës

siguresa ECC 10A Kontrolli HVAC Asambleja – Ndihma e pasme

TBC 2C siguresa 15A Moduli i kontrollit të trupit (BCM)

Flash siguresa 25A sinjali rrotullues/moduli i ndezjes së rrezikut

CB LT DOORS 25A Ndërprerës i dritares – LR, Moduli i derës së shoferit (DDM)

TBC 2B Fuse 15A Moduli i kontrollit të trupit (BCM)

TBC 2A Fuse 15A Moduli i kontrollit të trupit (BCM)

2005 Diagramet e siguresave Cadillac Escalade për Kutia e siguresave të poshtme

STUD # 1 Siguresa 40A Lidhja e rimorkios, Kompresori i kontrollit automatik të nivelit (ALC)

Rele

MBEC 1 Siguresa 50A SEAT CB, RT DOOR CB

BLWR Siguresa 40A Motor Fryrësi

LBEC 2 Siguresa 50A LOCKS Siguresa, Siguresa DDM, Siguresa PDM, Siguresa ECC, Siguresa AUX PWR 2

STUD # 2 Siguresa 30A Tela elektrike për rimorkio Siguresa ABS 60A Moduli i kontrollit elektronik të frenave (EBCM)

Sigura VSES/ECAS 60AModuli Elektronik i Kontrollit të Frenave (EBCM)

IGN A Fuse 40A Ndezësi RUN, START, RUN/START/ACCY

IGN B Siguresa 40A Çelësi ndezës RUN/ACC, RUN/START

Siguresa LBEC 1 50A FLASH, Siguresa TBC 2A, Siguresa TBC 2B, Siguresa TBC 2C, Siguresa LT DORS

Siguresa TRL PARK 15A Lidhja e rimorkios

Rr PARK Siguresa 10A Llambat e jashtme – Djathtas pas, llambat e pastrimit – Djathtas

Sigura LR PARK 10A Llambat e jashtme – Mbrapa majtas, llambat e pastrimit – majtas

Rele PARK LP – Siguresa TRLR PARK, Siguresa LR PARK, Siguresa RR PARK, FRT Siguresa PARK, INT PARK, Rele DRL (Eksport)

Rele STARTER – Starter

InTPARK Fuse 10A ID Llamp

STOP LP Fuse 25A Ndarës i llambës ndaluese

TBC BATT Fuse 10A Moduli i kontrollit të trupit (BCM), Moduli PASS-Key

S/ROOF Siguresa 25A Rele e çatisë së diellit

Sigura SEO B2 30A Rele e çatisë së çatisë

siguresa 4WS Moduli i kontrollit të timonit të rrotave të pasme 15A, Solenoidi i ventilimit të kutisë së emetimit të avullimit (EVAP)

Rr siguresa HVAC 30A Asambleja e kontrollit HVAC – Siguresa e pasme ndihmëse

Siguresa AUX PWR 20A Priza elektrike shtesë, priza ndihmëse

Releja IGN 1 – Siguresa SBA, siguresa ETC/ECM, siguresa PCM 1, siguresa INJ 1, siguresa INJ 2

PCM 1 Siguresa 15A Moduli i kontrollit të grupit të fuqisë (PCM), Rrjedha e ajrit në masë (MAF) Sensori, Solenoidi i pastrimit të kutisë së shkarkimit të emetimit avullues (EVAP), Sensori i përbërjes së karburantit, stafeta dytësore e pompës së karburantit

ETC/ECM Siguresa 15A Kontrolli i aktivizuesit të mbytjes (TAC)

INJ 1 Siguresa 15A Injektorë karburanti – tek -Numëruar, bobinat e ndezjes -Numër tek

Injektorë karburanti me siguresë 15A INJ 2 – me numra çift, mbështjellje ndezës – me numër çift

Siguresa IGN E 10A A/C COMP Rele, Ndërprerësi i pozicionit të parkimit/neutral (PNP) , Ndërprerësi i sinjalit të kthesës/shumëfunksioni, komponentët e nivelimit të fenerëve

Sigura RTD 30A Kompresori i kontrollit automatik të nivelit (ALC), moduli i kontrollit elektronik të pezullimit (ESC)

TRL B/U Siguresa 10A Moduli i kontrollit të trupit ( BCM), instalime elektrike të rimorkios, alarm rezervë

PCM B Siguresa 20A Moduli i kontrollit të sferës së fuqisë (PCM)

Rele PRIME F/PMP – Pompë karburanti

Siguresa O2A 15A me ngrohje Sensorët e oksigjenit – Përpara konvertuesit katalitik

B/U siguresa LP 20A Ndërprerësi i pozicionit në park/neutral (PNP)

Rr DEFOG Siguresa 30A Rele DEFOG

HDLP – Rele HI – HI HDLP – Siguresa LT, HI HDLP – Siguresa RT

O2B siguresë 15A Sensorë oksigjeni me ngrohje – Pas konvertuesit katalitik

siguresë AIRBAG 15A Moduli me sensor dhe diagnostikues i frenimit (SDM), Modu i sediljes së kujtesës – Pasagjeri, Pasqyra e brendshme e pasme

FRT PARK Fisi 10A Llambat e parkimit/Kthesës – Përpara, Llambat shënjuese – Përpara

Rele DRL – Siguresa DRL

Sigura SEO IGN 10A DEFOG Rele, grupi i panelit të instrumenteve (IPC), objekti i pasmë

Moduli i kontrollit të sensorit

TBC IGN 1 Siguresa 10A Moduli i kontrollit të trupit (BCM)

HI HDLP – Flamuri LT Fuse 10A – Rreze të gjata – Majtas

LH HID Siguresa 20A Ballast i llambës – Majtas

Siguresa DRL 10A DRL Rele (shtëpiake), Llambat e ditës (Eksport)

RVC Siguresa 10A Gjenerator BateriaModuli i kontrollit

IPC/DIC siguresa 10A Grupi i panelit të instrumenteve (IPC)

Siguresa HVAC/ECAS 10A Moduli i kontrollit HVAC

Siguresa CIG LTR 15A çakmaku, lidhësi i lidhjes së të dhënave ( DLC)

HI HDLP – Feneri RT Fuse 10A – Rreze të gjata – Djathtas

HDLP – Stafetë e ulët – LO HDLP – Siguresa LT

Rele A/C COMP – A/ C Asambleja e tufës së kompresorit

Siguresa A/C COMP 10A Releja e A/C COMP

Siguresa RR WPR 25A Moduli i fshirësit të dritares – prapa

siguresa RADIO 15A Përbërësit e sistemit argëtues

Sigura SEO B1 15A Grupi i panelit të instrumenteve (IPC), stafeta e llambave të mjegullës së pasme, paneli i sipërm, çelësi i fenerit të çatisë

LO HDLP – LT Fuse 10A Feneri – rreze e ulët – majtas, çakëlli i fenerit – majtas

BTSI Fuse 10A Ndërprerës i llambës ndaluese

CRNK Fuse 10A Moduli i kontrollit të sistemit të fuqisë (PCM)

Shiko gjithashtu: transmetimi në park gjatë lëvizjes

LO HDLP – Siguresa RT 10A Feneri – Rrezja e ulët – Djathtas, çakëlli i fenerit – djathtas

Rele FOG LP – FOG LP Fuse

FOG LP Fuse 15A FOG LP Relay

HORN Rele – HORN Fuse

W/S WASH Relay – W/ Siguresa S WASH

Sigura W/S WASH 15A Rele W/S WASH

Info Fuse 15A Moduli i ndërfaqes së komunikimit të automjetit (VCIM), Montimi argëtues i sediljeve të pasme (RSE), Pajisja e luajtjes në distancë – CD Luajtësi

Radio AMP Siguresa 30A Audio Amplifikator

RH HID Siguresa 20A Ballast i fenerit – Djathtas

Sigura HORN 15A Horn – majtas, bri – djathtas

EAP Rele me pedale elektronike të rregullueshme me siguresë 15A (EAP)

TREC Fuse 30A Motor kodues i kasës së transferimit, Kontrolli i ndërrimit të kasës së transfertësModuli

SBA Fuse 15A Motori shtesë i pompës së ndihmës së frenimit

Dan Hart

Dan Hart është një entuziast i automobilave dhe ekspert në riparimin dhe mirëmbajtjen e makinave. Me mbi 10 vjet përvojë në industri, Dan ka përmirësuar aftësitë e tij përmes orëve të panumërta të punës në marka dhe modele të ndryshme. Pasioni i tij për makinat nisi që në moshë të vogël dhe që atëherë e ka kthyer në një karrierë të suksesshme.Blogu i Danit, Këshilla për riparimin e makinave, është një kulm i ekspertizës dhe përkushtimit të tij për të ndihmuar pronarët e makinave të trajtojnë çështjet e zakonshme dhe komplekse të riparimit. Ai beson se të gjithë duhet të kenë disa njohuri bazë për riparimin e makinave, pasi kjo jo vetëm kursen para, por gjithashtu fuqizon individët që të marrin kontrollin e mirëmbajtjes së automjetit të tyre.Nëpërmjet blogut të tij, Dan ndan këshilla praktike dhe të lehta për t'u ndjekur, udhëzues hap pas hapi dhe teknika për zgjidhjen e problemeve që zbërthejnë konceptet komplekse në gjuhë të kuptueshme. Stili i tij i të shkruarit është i arritshëm, duke e bërë atë të përshtatshëm si për pronarët fillestarë të makinave ashtu edhe për mekanikët me përvojë që kërkojnë njohuri shtesë. Qëllimi i Dan është t'i pajisë lexuesit e tij me njohuritë dhe besimin e nevojshëm për të trajtuar vetë detyrat e riparimit të makinave, duke parandaluar kështu udhëtimet e panevojshme te mekanikët dhe faturat e shtrenjta të riparimit.Përveç mirëmbajtjes së blogut të tij, Dan drejton gjithashtu një dyqan të suksesshëm riparimi makinash ku ai vazhdon t'i shërbejë komunitetit të tij duke ofruar shërbime riparimi me cilësi të lartë. Përkushtimi i tij për kënaqësinë e klientit dhe angazhimi i tij i palëkundur për të ofruarmjeshtëria e jashtëzakonshme i ka dhënë atij një bazë besnike klientësh gjatë viteve.Kur ai nuk është nën kapuçin e një makine ose nuk shkruan postime në blog, mund ta gjeni Danin duke shijuar aktivitete në natyrë, duke marrë pjesë në shfaqje makinash ose duke kaluar kohë me familjen e tij. Si një entuziast i vërtetë i makinave, ai është gjithmonë i përditësuar me tendencat më të fundit të industrisë dhe ndan me padurim njohuritë dhe rekomandimet e tij me lexuesit e blogut të tij.Me njohuritë e tij të mëdha dhe pasionin e vërtetë për makinat, Dan Hart është një autoritet i besuar në fushën e riparimit dhe mirëmbajtjes së makinave. Blogu i tij është një burim i paçmuar për këdo që kërkon të mbajë automjetin e tij të funksionojë pa probleme dhe të shmangë dhimbje koke të panevojshme.