ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜਰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ

 ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜਰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ

Dan Hart

ਚਾਰਜਰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ

ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ

ਬੈਟਰੀ ਵੋਲਟੇਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ

ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜਰ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈੱਡ ਬੈਟਰੀ 'ਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਬੈਟਰੀ ਵੋਲਟੇਜ 1-ਵੋਲਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਚਾਰਜਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਚਾਰਜਰ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਓਵਰਹੀਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਘੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਾਰਜਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਟਰੀ ਵੋਲਟੇਜ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ ਹੈ (ਸੰਭਾਵਿਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ), ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਤਮ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਰਜਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲੇਅ ਗਲਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ।

ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਜਦੋਂ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ

ਵਿਧੀ 1: ਚਾਰਜਰ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰੋ

ਕੁਝ ਚਾਰਜਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਚਾਰਜਰ ਬਟਨ ਨੂੰ 5 ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾ ਕੇ ਗਲਤੀ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੈਨੂਅਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: 2003 ਸ਼ੇਵਰਲੇਟ ਇਮਪਲਾ ਫਿਊਜ਼ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ

ਵਿਧੀ 2: ਡੈੱਡ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜੋੜ ਕੇ ਚਾਰਜਰ ਨੂੰ ਚਲਾਓ

ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ। ਕੇਬਲ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਡੈੱਡ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਏ ਨਾਲ ਜੋੜੋਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਬੈਟਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀ ਹੋਈ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਟਰੀ ਕੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜੰਪਰ ਕੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ। ਫਿਰ ਚਾਰਜਰ ਕਲੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਪਰ ਕੇਬਲ ਕਲੈਂਪਸ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਲੈਂਪ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਚਾਰਜਰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੰਪਰ ਕੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ।

ਬੈਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਡੈੱਡ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਪਾਰਕ ਇਕਵਿਨੋਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਵਿਧੀ 3: ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਪੁਰਾਣੇ ਗੈਰ-ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜਰ ਨਾਲ

ਪੁਰਾਣੇ ਚਾਰਜਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਟਰੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ; ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਟਰੀ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਰਟ ਚਾਰਜਰ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੇ।

ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਚਾਰਜਰ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਗੈਰ-ਡਿਜੀਟਲ ਚਾਰਜਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਲੈਣ ਲਈ

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜਰਾਂ ਲਈ ਰਿਕ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ

ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ NOCO ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰਜਰਾਂ ਦੀ ਕਲੋਰ ਲਾਈਨ ਪਸੰਦ ਹੈ।

ਕਲੋਰ ਆਟੋਮੋਟਿਵ PL2320 20-Amp, ਅਤੇ ਕਲੋਰ ਆਟੋਮੋਟਿਵ PL2310 10-Amp ਇਕਾਈਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਲੱਡ ਲੀਡ ਐਸਿਡ, AGM ਅਤੇ ਜੈੱਲ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨਸੈੱਲ ਬੈਟਰੀਆਂ. 6-ਵੋਲਟ ਜਾਂ 12-ਵੋਲਟ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੋ ਅਤੇ PL2320-10 ਮਾਡਲ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਰੇਟ 2, 6, ਜਾਂ 10- amps, ਜਾਂ PL2320-20 ਮਾਡਲ ਲਈ 2, 10, 20-amps ਚੁਣੋ।

ਦੋਨੋਂ ਮਾਡਲ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁੜ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਨੋਟ: Ricksfreeautorepair.com ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਲਿੰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

Dan Hart

ਡੈਨ ਹਾਰਟ ਇੱਕ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੈਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੇਕ ਅਤੇ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਸਦਾ ਜਨੂੰਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫਲ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਡੈਨ ਦਾ ਬਲੌਗ, ਕਾਰ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਸੁਝਾਅ, ਕਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਰਾਹੀਂ, ਡੈਨ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਅ, ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਗਾਈਡਾਂ, ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ-ਨਿਪਟਾਰਾ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਧੂ ਸੂਝ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡੈਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਕੈਨਿਕ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੈਨ ਇੱਕ ਸਫਲ ਆਟੋ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਮੁਰੰਮਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦਾ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਉਸਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾਬੇਮਿਸਾਲ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਗਾਹਕ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟਾਂ ਲਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਰ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਕਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਵੀਨਤਮ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਪਡੇਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਝਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੈਨ ਹਾਰਟ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਬਲੌਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।