2010 शेवरलेट ट्र्याभर्स फ्यूज बक्स रेखाचित्र

 2010 शेवरलेट ट्र्याभर्स फ्यूज बक्स रेखाचित्र

Dan Hart

2010 Chevrolet Traverse Fuse Box Diagrams

2010 Chevrolet Traverse Underhood Fuse Box Diagram

1 TRLR STOP RT Fuse 10A ट्रेलर वायरिङ, सहायक शरीर नियन्त्रण मोड्युल

2 ESC/ALC EXH फ्यूज 30A स्वचालित स्तर नियन्त्रण (ALC) कम्प्रेसर, इलेक्ट्रोनिक निलम्बन नियन्त्रण (ESC) मोड्युल

3 TRLR STOP LT फ्यूज 10A ट्रेलर तारिङ, सहायक शरीर नियन्त्रण मोड्युल

4 ENG फ्यूज 15A बाष्पीकरणीय उत्सर्जन (EVAP) क्यानिस्टर पर्ज सोलेनोइड भल्भ, मास एयर फ्लो (MAF)/इनटेक एयर टेम्परेचर (IAT) सेन्सर, भल्भ लिफ्टर आयल मेनिफोल्ड (VLOM) असेंबली (AFM)

5 ECM/THROT CONT फ्यूज 15A इन्जिन कन्ट्रोल मोड्युल (ECM)

यो पनि हेर्नुहोस्: 2007 फोर्ड एक्सप्लोरर फ्यूज आरेख र बुध पर्वतारोही फ्यूज रेखाचित्र

6 ITBC फ्यूज 15A प्रयोग गरिएको छैन

7 FRT वाश फ्यूज 15A विन्डशिल्ड वाशर फ्लुइड पम्प तातो अक्सिजन सेन्सर (HO2S) बैंक 1 सेन्सर 2, तातो

8 O2-B SNSR फ्यूज 10A अक्सिजन सेन्सर (HO2S) बैंक 2 सेन्सर 2

9 ABS 2 फ्यूज 25A इलेक्ट्रोनिक ब्रेक कन्ट्रोल मोड्युल (EBCM)

10 TRLR BCK /UP Fuse 10A ट्रेलर तारिङ

11 LO HDLP-LT फ्यूज 20A हेडल्याम्प - बायाँ (Z88), हेडल्याम्प - कम बीम - बायाँ (X88), हेडल्याम्प ब्यालास्ट - बायाँ (Z75)

12 ECM-BATT फ्यूज 10A इन्जिन कन्ट्रोल मोड्युल (ECM)

13 INJ-B फ्यूज 20A फ्युल इन्जेक्टर 2, फ्युल इन्जेक्टर 4, फ्युल इन्जेक्टर 6, फ्युल इन्जेक्टर 8, इग्निसन कोइल 2, इग्निशन कोइल 4, इग्निशन कोइल 6 , इग्निशन कोइल 8 14 TCM-BATT फ्यूज 15A बाष्पीकरण उत्सर्जन (EVAP) क्यानिस्टर भेन्ट सोलेनोइड भल्भ, ट्रान्समिशन कन्ट्रोल मोड्युल (TCM)

15 VEH BCK/UP फ्यूज 10A ब्याकअपल्याम्प – बायाँ, ब्याकअप ल्याम्प – दायाँ

16 LO HDLP-RT फ्यूज 20A हेडल्याम्प – दायाँ (Z88), हेडल्याम्प – लो बीम – दायाँ (X88), हेडल्याम्प ब्यालास्ट – दायाँ (Z75)

17 A/C CMPRSR फ्यूज 10A A/C कम्प्रेसर क्लच

18 O2-A SNSR फ्यूज 10A तातो अक्सिजन सेन्सर (HO2S) बैंक 1 सेन्सर 1, तातो अक्सिजन सेन्सर (HO2S) बैंक 2 सेन्सर 1

19 TRANS IGN 1 Fuse 15A प्रसारण नियन्त्रण मोड्युल (TCM), 1-2 Shift Solenoid (1-2 SS) भल्भ, 2-3 Shift Solenoid (2-3 SS) भल्भ, 3-2 Shift Solenoid (3- 2 SS) भल्भ (M30 वा (M30), टोर्क कन्भर्टर क्लच (TCC) सोलेनोइड भल्भ (M30), टर्क कन्भर्टर क्लच पल्स चौडाई मोड्युलेसन (TCC PWM) सोलेनोइड भल्भ

20 इन्धन पम्प फ्यूज 20A इन्धन पम्प र प्रेषक असेंबली – प्राथमिक

21 FSCM फ्यूज 20A फ्युल पम्प फ्लो कन्ट्रोल मोड्युल

22 HDLP वाश फ्यूज 20A प्रयोग गरिएको छैन

23 रियर वाश फ्यूज 15A रियर विन्डो वाशर फ्लुइड पम्प

24 INJ-A फ्यूज 20A फ्युल इन्जेक्टर 1, फ्युल इन्जेक्टर 3, फ्युल इन्जेक्टर 5, फ्युल इन्जेक्टर 7, इग्निसन कोइल 1, इग्निसन कोइल 3, इग्निसन कोइल 5, इग्निसन कोइल 7

25 TRLR PRK फ्यूज 15A ट्रेलर तारिङ

26 LT PRK फ्यूज 15A लाइसेन्स बत्ती - बाँया, लाइसेन्स बत्ती - दायाँ, मार्कर बत्ती - बायाँ अगाडि, पार्क/टर्न सिग्नल ल्याम्प - बायाँ अगाडि (X88/Z88), पार्क ल्याम्प - बायाँ अगाडि ( Z75), टेल ल्याम्प सर्किट बोर्ड - बायाँ (E52 सँग Z75), मार्कर ल्याम्प - बायाँ पछाडि (E52 सँग Z75 बाहेक), टेल/स्टप र टर्न सिग्नल ल्याम्प - तल्लो बायाँ (E52 सँग Z75 बाहेक), टेल/स्टप र<6

सिग्नल बत्ती घुमाउनुहोस्– माथिल्लो बायाँ (E52 सँग Z75 बाहेक)

27 RT PRK फ्यूज 15A टेल ल्याम्प सर्किट बोर्ड – दायाँ (E52 सँग Z75), मार्कर ल्याम्प – दायाँ अगाडि, पार्क ल्याम्प – दायाँ अगाडि (Z75), पार्क/टर्न सिग्नल ल्याम्प - दायाँ अगाडि (X88 वा Z88), टेल/स्टप र टर्न सिग्नल ल्याम्प - तल्लो दायाँ (X88, Z88 वा Z75 E52 संग), टेल/स्टप र टर्न सिग्नल ल्याम्प - माथिल्लो दायाँ (X88, Z88 वा Z75 E52 सँग) , मार्कर ल्याम्प - दायाँ पछाडि (X88, Z88 वा Z75 E52 संग)

28 FOG LAMP फ्यूज 15A फोग ल्याम्प - बायाँ अगाडि (T96), फग ल्याम्प - दायाँ अगाडि (T96)

29 HORN Fuse 15A हर्न - बायाँ, हर्न - दायाँ

30 HI हेडल्याम्प-RT फ्यूज 10A हेडल्याम्प - दायाँ (Z88), हेडल्याम्प - दायाँ हाई बीम (X88 वा Z75)

31 DRL फ्यूज 15A डेटाइम रनिङ ल्याम्प (DRL) – बायाँ (Z75 वा X88), डेटाइम रनिङ ल्याम्प (DRL) – दायाँ (Z75 or X88), DRL 2 फ्यूज (Z88)

32 HI HEADLAMP-LT फ्यूज 10A हेडल्याम्प – बायाँ (Z88), हेडल्याम्प - उच्च बीम - दायाँ (X88 वा Z75)

33 DRL 2 फ्यूज 15A LO HDLP - LT फ्यूज (Z88), LO HDLP - RT फ्यूज (Z88)

34 S/ROOF फ्यूज 30A सनरुफ कन्ट्रोल मोड्युल (CF5), रूफ बीकन रिले (5G4)

35 DLIS फ्यूज 2A इग्निशन स्विच, थेफ्ट डेटरेन्ट मोड्युल (TDM)

36 FRT WPR फ्यूज 25A वाइपर 1 PCB रिले

37 SEO B2 फ्यूज 30A प्रयोग गरिएको छैन

38 EAP फ्यूज 15A पार्क सक्षम पार्नुहोस् PCB रिले, इलेक्ट्रोनिक एडजस्टेबल पेडल PCB रिले, फोल्डिङ सिट स्विच - अगाडि (ARS), फोल्डिङ सिट स्विच - बायाँ रियर (ARS), फोल्डिङ सिट स्विच - दायाँ रियर (ARS), मल्टिफंक्शन स्विच - I/P, पुलिसप्रावधान तारिङ (6J1)

39 HVAC BATT फ्यूज 10A HVAC नियन्त्रण मोड्युल

40 AIRBAG IGN Fuse 10A Inflatable Restraint Sensing and Diagnostic Module (SDM), Inflatable Restraint Passenger Air Bag ON/OFF Indic 6>

41 AMP फ्यूज 30A अडियो एम्प्लीफायर (UQA वा UQS)

42 RDO फ्यूज 15A घडी (Z75), डिजिटल रेडियो रिसिभर (U2K), रेडियो, रियर सिट अडियो (RSA) कन्ट्रोलर (UK6)

43 MISC IGN फ्यूज 10A सहायक शरीर नियन्त्रण मोड्युल (XBCM) (EXP), रियरभ्यू क्यामेरा (UVC वा SPO सहायक - रियर भिजन क्यामेरा), सिट क्लाइमेट कन्ट्रोल मोड्युल (KB6), स्टप ल्याम्प स्विच, ट्रान्सफर केस शिफ्ट नियन्त्रण मोड्युल

(NQH), सिरियल डाटा गेटवे (SDG) मोड्युल (HP2) 44 L/GATE RELSE Fuse 15A Liftgate Latch असेंबली (E52)

45 AIRBAG BATT Fuse 15A Inflatable Restraint Passenger उपस्थिति प्रणाली (PPS) मोड्युल, Inflatable Restraint Sensing and Diagnostic Module (SDM), Inflatable Restraint Vehicle Rollover Sensor (ASF)

46 IPC Fuse 10A Body Control Module (BCM), इन्स्ट्रुमेन्ट प्यानल क्लस्टर (IPC)

47 EXP/PTO Fuse 15A सहायक शरीर नियन्त्रण मोड्युल (XBCM) (EXP), स्पट ल्याम्प - बायाँ (7X6) इलेक्ट्रोनिक कम्पास मोड्युल (YE9), इन्स्ट्रुमेन्ट प्यानल क्लस्टर (IPC), इनसाइड रियरभ्यू मिरर (ISRVM), मोड

48 AUX HVAC-IGN फ्यूज 10A एक्चुएटर - सहायक (C69), एयर टेम्परेचर एक्चुएटर - सहायक (C69), इन्फ्लेटेबल रेस्ट्रेन्ट स्टीयरिङ ह्वील मोड्युल कोइल (KA9), तातो स्टीयरिङ ह्वील कन्ट्रोल मोड्युल (KA9)

49 CHMSL फ्यूज 15A छैनप्रयोग गरिएको

50 रियर DEFOG फ्यूज 30A रियर विन्डो डिफोगर ग्रिड

51 HTD MIR फ्यूज 15A प्रयोग गरिएको छैन

52 SEO B1 फ्यूज 15A सहायक शरीर नियन्त्रण मोड्युल (XBCM) (EXP) , स्पट ल्याम्प - दायाँ (7X7), वाहन झुकाव सेन्सर (SPO अलार्म), सुरक्षा सूचक बत्ती (SPO अलार्म), वाहन झटका सेन्सर (SPO अलार्म)

53 LTR फ्यूज 20A सहायक पावर आउटलेट - I/P 1 , डाटा लिङ्क कनेक्टर (DLC)

54 SEO/ALC फ्यूज 10A स्वचालित स्तर नियन्त्रण (ALC) रिले (G69), इनलाइन फ्यूज डिजिटल भिडियो डिस्क (DVD) नियन्त्रण मोड्युल (SPO सहायक - Headrest DVD)

55 HVAC-IGN फ्यूज 10A एयर टेम्परेचर एक्चुएटर - बायाँ, एयर टेम्परेचर एक्चुएटर - दायाँ, मोड एक्टुएटर, रिकर्क्युलेसन एक्चुएटर

56 ECM-IGN फ्यूज 15A इन्जिन कन्ट्रोल मोड्युल (ECM), फ्युल पम्प रिले - माध्यमिक (LY6), इन्धन पम्प प्रवाह नियन्त्रण मोड्युल (LY6 बाहेक), इलेक्ट्रोनिक ब्रेक नियन्त्रण मोड्युल (EBCM) (HP2)

57 FAN-1 फ्यूज 40A FAN LO PCB रिले

58 ALC/COMP फ्यूज 40A स्वचालित स्तर नियन्त्रण (ALC) रिले (G69)

59 भारी शुल्क ABS फ्यूज 60A इलेक्ट्रोनिक ब्रेक नियन्त्रण मोड्युल (EBCM)

60 FAN-2 Fuse 40A FAN HI PCB रिले

61 ABS-1 फ्यूज 40A इलेक्ट्रोनिक ब्रेक कन्ट्रोल मोड्युल (EBCM)

62 STRTR फ्यूज 40A स्टार्टर मोटर

63 STUD-2 फ्यूज 30A ब्लन्ट कट तार

64 LBEC1 फ्यूज 60A AUX PWR 2 फ्यूज, रियर WPR फ्यूज, PDM फ्यूज, AUX PWR फ्यूज

65 ELEC रन बोर्ड फ्यूज 30A असिस्ट स्टेप कन्ट्रोल मोड्युल (BRS)

66 WSW/HTR फ्यूज Windshieldshi धुने विलायक हीटर(XA7)

67 TREC फ्यूज 30A ट्रान्सफर केस एन्कोडर मोटर (NQH), ट्रान्सफर केस शिफ्ट कन्ट्रोल मोड्युल (NQH)

68 STUD-1 फ्यूज 40A ट्रेलर तारिङ

69 MBEC1 फ्यूज 60A ड्राइभर सिट 2 सर्किट ब्रेकर, PASS सिट 1 सर्किट ब्रेकर, RT डोर सर्किट ब्रेकर

70 HVAC BLWR फ्यूज 40A ब्लोअर मोटर कन्ट्रोल मोड्युल

71 LGM फ्यूज (LGM Fuse 30LGM) E61)

72 LBEC2 फ्यूज 60A BCM फ्यूज, कूलेड सिट फ्यूज, DDM फ्यूज, DIM फ्यूज, DSM फ्यूज, रियर HVAC फ्यूज, RT STOP TRN फ्यूज, WSW पम्प फ्यूज - A/C CMPRSR रिले - A/C CMPRSR फ्यूज - फ्यान सीएनटीआरएल रिले - फोग ल्याम्प फ्यूज - फ्यान हाई रिले - कूलिंग फ्यान - दायाँ, फ्यान सीएनटीआरएल रिले - फ्यान लो रिले - कूलिंग फ्यान - बायाँ - फोग ल्याम्प रिले - फोग ल्याम्प फ्यूज - फ्यूल पीएमपी रिले - एफएलपीएमपी LO/HID रिले - LO HDLP - LT फ्यूज, LO HDLP - RT फ्यूज, DRL 2 फ्यूज - PRK LAMP रिले - LT PRK फ्यूज, RT PRK फ्यूज, TRLR PRK फ्यूज - PWR/TRN रिले -

ECM/ थ्रॉट कन्ट फ्यूज, ईएनजी फ्यूज, आईएनजी-ए फ्यूज, आईएनजेबी फ्यूज, ओ२-ए एसएनएसआर फ्यूज, ओ२-बी एसएनएसआर फ्यूज, फ्यान सीएनआरटीएल रिले, फ्यान हाई रिले, फ्यान लो रिले – रियर डेफोग रिले – रियर डिफोग फ्यूज, एचटीडी - RUN/CRNK रिले - AIRBAG IGN फ्यूज, AUX HVAC-IGN फ्यूज, HVACIGN फ्यूज, ECM-IGN फ्यूज, MISC IGN फ्यूज, SEO/ALC

फ्यूज, ट्रान्स IGN 1 फ्यूज - STRTR रिले - STRTR फ्यूज

2010 Chevrolet Traverse Auxiliary Fuse Box Diagram

1 ACPO Fuse 25A एक्सेसरी पावर इन्भर्टर मोड्युल

2 BECM FAN फ्यूज 15A जेनेरेटर ब्याट्री भेन्ट फ्यान रिले

3 ACCM फ्यूज15A A/C कम्प्रेसर

4 CAB HTR पम्प फ्यूज 10A हीटर कूलेन्ट पम्प

5 खाली - प्रयोग गरिएको छैन

6 कूल पम्प फ्यूज 15A जेनरेटर कन्ट्रोल मोड्युल कूलेन्ट पम्प – बायाँ, जेनेरेटर कन्ट्रोल मोड्युल कूलेन्ट पम्प – दायाँ

7 EPS फ्यूज 15A इलेक्ट्रोनिक पावर स्टेयरिङ मोटर कन्ट्रोल मोड्युल

8 PIM 1 फ्यूज 15A ड्राइभ मोटर जेनरेटर पावर इन्भर्टर मोड्युल

9 PIM 2 फ्यूज 15A ड्राइभ मोटर जेनरेटर पावर इन्भर्टर मोड्युल

10 BECM फ्यूज 15A ड्राइभ मोटर जेनरेटर ब्याट्री कन्ट्रोल मोड्युल, सिरियल डाटा गेटवे (SDG) मोड्युल

फ्यान १ फ्यूज ४०ए फ्यान लो रिले, फ्यान मिड १ रिले

FAN 2 Fuse 40A FAN HI रिले, FAN MID 2 रिले

TRANS पम्प फ्यूज 60A सहायक ट्रान्समिशन पम्प नियन्त्रण मोड्युल

CAB HTR पम्प रिले - CAB HTR पम्प फ्यूज, हीटर कूलेन्ट पम्प

कूल पम्प रिले -

कूल पम्प फ्यूज, जेनरेटर नियन्त्रण मोड्युल कूलेन्ट पम्प - बायाँ, जेनेरेटर नियन्त्रण मोड्युल कूलेन्ट पम्प -

दायाँ

फ्यान लो रिले – कुलिङ फ्यान – बायाँ

फ्यान मिड १ रिले – इन्जिन कुलिङ फ्यान रेसिस्टर – बायाँ

फ्यान मिड २ रिले – कुलिङ फ्यान – दायाँ

फ्यान हाई रिले – कुलिङ फ्यान – दायाँ

फ्यान सीएनटीआरएल रिले – कुलिङ फ्यान – बायाँ

2010 शेभरोलेट ट्राभर्स इन्स्ट्रुमेन्ट प्यानल फ्यूज बक्स रेखाचित्र

१ रियर सिट फ्यूज २०ए फोल्डिङ सिट मोटर - बायाँ रियर (ARS), फोल्डिङ सिट मोटर - दायाँ रियर (ARS), तातो सिट मोड्युल - रियर (KA6)

2 AUX PWR2 फ्यूज 20A सहायक पावर आउटलेट - पछाडि (E52 वा TB7), सहायक शक्तिआउटलेट - केन्द्र सिट (AZ3 वा A95)

3 SWC BKLT फ्यूज 2A स्टेयरिङ ह्वील कन्ट्रोल स्विच - बायाँ, स्टेयरिङ ह्वील कन्ट्रोल स्विच - दायाँ

4 DDM फ्यूज 15A ड्राइभर डोर मोड्युल (DDM)

5 CTSY फ्यूज 15A बडी कन्ट्रोल मोड्युल (BCM)

6 LT STOP TRN फ्यूज 15A बडी कन्ट्रोल मोड्युल (BCM)

7 DIM फ्यूज 10A बडी कन्ट्रोल मोड्युल (BCM)

8 RT STOP TRN फ्यूज 15A बडी कन्ट्रोल मोड्युल (BCM)

9 PDM फ्यूज 15A ग्यारेज डोर ओपनर (GDO) (UG1), इनसाइड रियरभ्यू मिरर (ISRVM), यात्री ढोका मोड्युल (PDM) , रूफ बीकन स्विच (5G4)

10 UNLCK2 फ्यूज 15A Endgate Lock Actuator

11 LCK2 Fuse 15A Endgate Lock Actuator

12 STOP LAMPS Fuse 15A Body Control Module (BCM)

4 4>16 AUX PWR फ्यूज 20A एक्सेसरी पावर आउटलेट - सेन्टर कन्सोल कम्पार्टमेन्ट (D07), एक्सेसरी पावर आउटलेट - सेन्टर कन्सोल (D07), एक्सेसरी पावर आउटलेट - I/P 2 (X88 वा Z88)

17 IS LPS फ्यूज 10A बडी कन्ट्रोल मोड्युल (BCM)

18 UNLCK1 फ्यूज 15A डोर लच एसेम्ब्ली - बायाँ पछाडि, डोर लच एसेम्बली - दायाँ रियर

19 RSE फ्यूज 5A भिडियो डिस्प्ले - अगाडि (U42), भिडियो डिस्प्ले – रियर (DNU सँग U42)

20 OBS DET फ्यूज 10A लिफ्टगेट मोड्युल (LGM) (E61), रियर वस्तु सेन्सर कन्ट्रोल मोड्युल (UD7)

21 LCK 1 फ्यूज 15A डोर लच असेम्ब्ली - बायाँ पछाडि, ढोका लच असेंबली - दायाँ पछाडि

22INFO Fuse 10A Vehicle Communication Interface Module (VCIM)

23 रियर WPR फ्यूज 25A रियर विन्डो वाइपर मोटर (E52 or TB7)

24 कूलेड सिट फ्यूज 30A क्लाइमेट कन्ट्रोल सिट मोड्युल (KB6)<6

25 DSM फ्यूज 10A मेमोरी सिट मोड्युल (AN3), रिमोट कन्ट्रोल डोर लक रिसिभर (RCDLR)

26 DRV UNLCK फ्यूज 15A प्रयोग गरिएको छैन LT DR सर्किट ब्रेकर 25A ड्राइभर डोर मोड्युल (DDM), विन्डो स्विच – बायाँ

यो पनि हेर्नुहोस्: र्याक र पिनन स्टीयरिंग

पछाडि

Dan Hart

डेन हार्ट एक मोटर वाहन उत्साही र कार मर्मत र रखरखाव मा विशेषज्ञ हो। 10 वर्ष भन्दा बढीको उद्योग अनुभवको साथ, डेनले विभिन्न मेकहरू र मोडेलहरूमा अनगिन्ती घण्टा काम गरेर आफ्नो सीपलाई सम्मान गरेका छन्। कारहरूको लागि उनको जुनून सानै उमेरमा सुरु भयो, र त्यसपछि उनले यसलाई सफल क्यारियरमा परिणत गरे।डानको ब्लग, कार मर्मतका लागि सुझावहरू, कार मालिकहरूलाई सामान्य र जटिल मर्मत समस्याहरू समाधान गर्न मद्दत गर्नको लागि उहाँको विशेषज्ञता र समर्पणको परिणति हो। कार मर्मतसम्भारबारे सबैलाई केही आधारभूत ज्ञान हुनुपर्छ भन्ने उनको विश्वास छ, किनकि यसले पैसा मात्र बचत गर्दैन तर व्यक्तिहरूलाई आफ्नो सवारी साधनको मर्मतसम्भारको नियन्त्रण लिन पनि सशक्त बनाउँछ।आफ्नो ब्लग मार्फत, ड्यानले व्यावहारिक र सजिलो पछ्याउने सुझावहरू, चरण-दर-चरण गाइडहरू, र समस्या निवारण प्रविधिहरू साझा गर्दछ जसले जटिल अवधारणाहरूलाई बुझ्ने भाषामा तोड्छ। उहाँको लेखन शैली पहुँचयोग्य छ, यसले नयाँ कार मालिकहरू र थप अन्तरदृष्टि खोज्ने अनुभवी मेकानिकहरू दुवैका लागि उपयुक्त बनाउँछ। ड्यानको लक्ष्य भनेको आफ्ना पाठकहरूलाई कार मर्मत कार्यहरू आफैं गर्न आवश्यक ज्ञान र आत्मविश्वासले सुसज्जित गर्नु हो, यसरी मेकानिक र महँगो मर्मत बिलहरूमा अनावश्यक यात्राहरू रोक्न।आफ्नो ब्लगलाई कायम राख्नुको अतिरिक्त, ड्यानले एक सफल अटो मर्मत पसल पनि चलाउँछ जहाँ उनले उच्च गुणस्तरको मर्मत सेवाहरू प्रदान गरेर आफ्नो समुदायको सेवा गर्न जारी राख्छन्। ग्राहक सन्तुष्टिको लागि उनको समर्पण र डेलिभरी गर्नको लागि उनको अटल प्रतिबद्धताअसाधारण कारीगरीले उनलाई वर्षौंदेखि वफादार ग्राहक आधार कमाएको छ।जब उहाँ कारको हुड अन्तर्गत हुनुहुन्न वा ब्लग पोष्टहरू लेख्नुहुन्छ, तपाईंले दानलाई बाहिरी गतिविधिहरूको आनन्द लिइरहेको, कार शोहरूमा भाग लिन वा आफ्नो परिवारसँग समय बिताएको भेट्टाउन सक्नुहुन्छ। एक साँचो कार उत्साहीको रूपमा, उहाँ सधैं नवीनतम उद्योग प्रवृतिहरूसँग अद्यावधिक हुनुहुन्छ र उत्सुकतापूर्वक आफ्ना अन्तर्दृष्टि र सिफारिसहरू आफ्ना ब्लग पाठकहरूसँग साझा गर्नुहुन्छ।आफ्नो विशाल ज्ञान र कारहरूको लागि वास्तविक जुनूनको साथ, ड्यान हार्ट कार मर्मत र मर्मतसम्भारको क्षेत्रमा एक विश्वसनीय प्राधिकरण हो। उसको ब्लग जो कोहीको लागि एक अमूल्य स्रोत हो जसले आफ्नो गाडी सजिलै संग चलिरहेको छ र अनावश्यक टाउको दुखाइबाट बच्न चाहन्छ।