2010 शेवरलेट मालिबु फ्यूज बक्स रेखाचित्र

 2010 शेवरलेट मालिबु फ्यूज बक्स रेखाचित्र

Dan Hart

2010 Chevrolet Malibu Fuse Box Diagrams

The 2010 Chevrolet Malibu मा तीन स्थानमा फ्युजहरू छन्: अन्डरहुड फ्यूज बक्स, बडी कन्ट्रोल मोड्युल र रियर फ्यूज बक्स ट्रंकको बायाँ छेउमा पत्ता लगाउनुहोस्।

२०१० शेभ्रोलेट मालिबु अन्डरहुड फ्यूज बक्स रेखाचित्र

२.४L ल्याट इन्जिनको लागि अन्डरहुड फ्यूज बक्स

२०१० मालिबु अन्डरहुड फ्यूज बक्स (LAT बाहेक)

1 A/C CLU Fuse 10A A/C CLUTCH रिले

2 ETC फ्यूज 15A इन्जिन कन्ट्रोल मोड्युल (ECM)

3 ECM IGN 10A इन्जिन कन्ट्रोल मोड्युल (LZ4 वा LZE) BAS IGN फ्यूज 10A जेनेरेटर ब्याट्री डिस्कनेक्ट कन्ट्रोल मोड्युल (HP7), स्टार्टर जेनरेटर कन्ट्रोल मोड्युल (SGCM) (HP7) IGN 1 Fuse 15A यो गाडीमा प्रयोग गरिएको छैन

4 TRANS Fuse 10A 1-2 Shift Solenoid (SS) Valve (ME7/MN5) ), 2-3 Shift Solenoid (SS) भल्भ (ME7/MN5), 4-3 Shift Solenoid (SS) भल्भ (ME7), टोर्क कन्भर्टर क्लच (TCC) पल्स चौडाइ मोड्युलेसन (PWM) Solenoid भल्भ (ME7/MN5), ट्रान्समिशन कन्ट्रोल मोड्युल (TCM)

5 MAF फ्यूज 10A मास एयर फ्लो (MAF)/इनटेक एयर टेम्परेचर (IAT) सेन्सर (LY7) BAS PUMPS फ्यूज 20A स्टार्टर जेनरेटर कन्ट्रोल मोड्युल (SGCM) कूलेन्ट पम्प (HP7), हीटर कूलेन्ट पम्प (HP7) INJECTORS 10A प्रयोग गरिएको छैन

BAS PMPS फ्यूज 10A प्रयोग गरिएको छैन (LAT बिना) बाष्पीकरणीय उत्सर्जन (EVAP) क्यानिस्टर पर्ज सोलेनोइड

6 EMISSION 1 फ्यूज 10A भल्भ, तातो ओक्सी HO2S) सेन्सर, मास एयर फ्लो (MAF)/इनटेक एयर टेम्परेचर (IAT) सेन्सर (LAT वा LE5 वा LZ4)

7 LT लो बीम फ्यूज 10A हेडल्याम्प –बायाँ तल्लो बीम

8 HORN फ्यूज 15A हर्न रिले, हर्न असेंबली

9 RT लो बीम फ्यूज 10A हेडल्याम्प – दायाँ तल्लो बीम

10 FRT FOG LP 15A फग LP रिले ( T96)

11 LT HI BEAM Fuse 10A हेडल्याम्प – बायाँ हाई बीम

12 RT HI बीम फ्युज 10A हेडल्याम्प – दायाँ हाई बीम

13 ECM फ्यूज 10A इन्जिन कन्ट्रोल मोड्युल ( ECM) (LAT वा LE5 वा LY7 वा LE9)

14 WPR फ्यूज 25A वाइपर 1 रिले, वाइपर 2 रिले, विन्डशील्ड वाइपर मोटर असेंबली

15 ABS फ्यूज 10A इलेक्ट्रोनिक ब्रेक कन्ट्रोल मोड्युल (EBCM)

16 ECM IGN फ्यूज 10A इन्जिन कन्ट्रोल मोड्युल (ECM) (LAT वा LE5 वा LY7 वा LE9)

17 COOL FAN 1 Fuse 30A COOL/FAN 1 रिले

18 COOL FAN 2 Fuse 30A COOL/FAN 2 रिले

19 RLY Fuse 30A ब्लोअर मोटर कन्ट्रोल मोड्युल, HVAC ब्लोअर हाई रिले, र रन रिले

20 IBCM 1 Fuse 30A बडी कन्ट्रोल मोड्युल (BCM ), AIRBAG (BATT) फ्यूज, क्लस्टर/थेफ्ट फ्यूज, HVAC CTRL (BATT) फ्यूज, IGN सेन्सर फ्यूज, र रेडियो फ्यूज 21 IBCM (RUN/CRNK) फ्यूज 30A एयर ब्याग (IGN) फ्यूज, EPS फ्यूज, र RUN/CRANK फ्यूज

22 RBEC 1 फ्यूज 60A अडियो एम्प फ्यूज (UQ3), BCK/UP LAMPS फ्यूज, CIG/AUX फ्यूज, HTD सीट फ्यूज, RKE/XM फ्यूज, S/ROOF फ्यूज, र R/WDO DEFOG रिले

23 RBEC 2 फ्यूज 60A DRV सीट फ्यूज, उत्सर्जन 2 फ्यूज, इन्धन पम्प फ्यूज, PRK ल्याम्प फ्यूज, PSG सीट फ्यूज, र ट्रंक फ्यूज

24 ABS फ्यूज 60A इलेक्ट्रोनिक ब्रेक नियन्त्रण मोड्युल (EBCM )

25 IBCM 2 फ्यूज 50A बडी कन्ट्रोल मोड्युल, डोर लक फ्यूज, भित्री बत्ती फ्यूज, ONSTAR फ्यूज (UE1), पावरमिरर फ्यूज, र एक्सेसरी रिले

26 STRTR फ्यूज 30A स्टार्ट रिले

27 वाइपर डायोड - वाइपर 1 रिले, वाइपर 2 रिले

28 COOL/FAN 1 रिले - इन्जिन कूलिङ फ्यान – बायाँ

२९ कूल/फ्यान सेर/पार रिले – इन्जिन कुलिङ फ्यान – बायाँ, इन्जिन कुलिङ फ्यान – दायाँ ३० COOL/फ्यान २ रिले – इन्जिन कुलिङ फ्यान – दायाँ

३१ स्टार्ट रिले - स्टार्टर मोटर ABS फ्यूज 15, IBCM (RUN/CRANK) फ्यूज 21, BAS IGN (LAT)/ECM IGN (LZ4 वा LZE वा LE9) फ्यूज 3, BAS

32 RUN/CRANK रिले - PMPs (LAT) ) MAF (LY7) Fuse 5, ECM IGN Fuse 16, TRANS Fuse 4

33 PWR/TRN रिले - उत्सर्जन 1 फ्यूज 6, ETC फ्यूज 2, INJ कोइल ODD (LY7)/IGN MOD (LY7 बिना) फ्यूज 43, INJ कोइल EVEN (LY7)/INJECTORS (LAT वा LE5 वा LE9 वा LZ4), POST 02 (LY7 वा LZ4 वा LZE), र A/C क्लच रिले।

34 A/C क्लच रिले – A/C कम्प्रेसर क्लच

35 HI/BEAM रिले - LT हाई बीम फ्यूज 11, RT हाई बीम फ्यूज 12

36 FRT फोग रिले - फग ल्याम्प - बायाँ अगाडि, फग ल्याम्प - दायाँ अगाडि (T96)

37 हर्न रिले – हर्न असेंबली

38 LO/BEAM रिले – LT लो बीम फ्यूज 7, RT लो बीम फ्यूज 9

39 WPR 1 रिले – वाइपर 2 रिले

40 WPR 2 रिले – विन्डशील्ड वाइपर मोटर

41 EPS फ्यूज 80A पावर स्टीयरिङ कन्ट्रोल मोड्युल (LAT वा LE5 वा LE9)

42 TCM फ्यूज 10A प्रसारण नियन्त्रण मोड्युल (TCM) (ME7 वा MN5)

43 INJ/COIL ODD फ्यूज 15A फ्युल इन्जेक्टरहरू ODD (LY7), इग्निशन कोइल/मोड्युलहरू (ICM) (LY7) IGN MOD फ्यूज 15A इग्निशन कोइल (LAT वा LE5 वा LE9), इग्निशननियन्त्रण मोड्युल (ICM) (LZ4 वा LZE)

44 INJ/COIL EVEN फ्यूज 15A फ्युल इन्जेक्टरहरू EVEN (LY7), इग्निशन कोइल मोड्युलहरू EVEN (LY7) इन्जेक्टरहरू फ्यूज 10A फ्युल इन्जेक्टर (LY7 बिना)

45 POST O2 फ्यूज 10A तातो अक्सिजन सेन्सर (HO2S) बैंक 1 सेन्सर 2 (LY7 वा LZ4 वा LZE), तातो अक्सिजन सेन्सर (HO2S) बैंक 2 सेन्सर 2 (LY7 वा LZ4 वा LZE)

46 DRL फ्यूज 15A DRL रिले

47 STOP LP फ्यूज 10A STOP LP रिले

48 DRL रिले – हेडल्याम्प – बायाँ तल्लो बीम, हेडल्याम्प – दायाँ तल्लो बीम

49 STOP LP रिले – सेन्टर हाई माउन्टेड स्टप ल्याम्प (CHMSL) र टेल/स्टप ल्याम्पहरू

50 PWR WDO फ्यूज 20A विन्डो मोटर - ड्राइभर र विन्डो मोटर - यात्री

यो पनि हेर्नुहोस्: उत्तम अल्टरनेटर ब्रान्ड

51 BAS BATT फ्यूज 10A स्टार्टर जेनरेटर कन्ट्रोल मोड्युल (SGCM) ) (HP7)

ECM फ्यूज 10A इन्जिन कन्ट्रोल मोड्युल (ECM) (LZ4 वा LZE)

52 TRANS PUMP MTR Fuse 20A TRANS PUMP MTR Relay (ME7) AIR PUMP Fuse 30A प्रयोग गरिएको छैन ( LAT बिना)

53 TRANS PMP MTR/AIR पम्प रिले - ट्रान्समिशन सहायक फ्लुइड पम्प कन्ट्रोल मोड्युल (ME7)

54 BATT SENSE Fuse 15A Body Control Module (BCM) (LAT) BATT Sense Fuse 5A बडी कन्ट्रोल मोड्युल (BCM) (LAT बिना)

55 DC/AC INV 30A DC/AC इन्भर्टर (KV1)

56 BATT ABS फ्यूज 30A इलेक्ट्रोनिक ब्रेक कन्ट्रोल मोड्युल (EBCM) (बिना LAT)

2010 शेवरलेट मालिबु BCM फ्यूज रेखाचित्र

2010 मालिबु BCM

उपयोग रिले - पावर विन्डोज फ्यूज, रूफ/हिट सिट फ्यूज, वाइपर एसडब्ल्यू फ्यूज<3

AIRBAG (BATT) फ्यूज 10A इन्फ्लेटेबल रिस्ट्रेन्ट सेन्सिङ रडायग्नोस्टिक मोड्युल (SDM)

AIRBAG (IGN) Fuse 10A Inflatable Restraint Sensing and Diagnostic Module (SDM)

CLUSTER/THEFT Fuse 10A इन्स्ट्रुमेन्ट प्यानल क्लस्टर (IPC) र थेफ्ट डिटरेन्ट कन्ट्रोल मोड्युल<3

डोर लक फ्यूज 15A बडी कन्ट्रोल मोड्युल (BCM) Logic EPS फ्यूज 2A पावर स्टेयरिङ कन्ट्रोल मोड्युल (LE5 वा LE9 वा LAT) (NVH बिना)

HVAC BLOWER Fuse 20A HVAC कन्ट्रोल मोड्युल (C60)

HVAC ब्लोअर हाई रिले - ब्लोअर मोटर (C60)

HVAC CTRL (BATT) फ्यूज 10A डाटा लिंक कनेक्टर (DLC) र HVAC नियन्त्रण मोड्युल

HVAC CTRL (IGN) फ्यूज 10A HVAC नियन्त्रण मोड्युल

IGN सेन्सर फ्यूज 2A इग्निशन स्विच

इन्टिरियर लाइट्स फ्यूज 10A बडी कन्ट्रोल मोड्युल (BCM) तर्क

ONSTAR Fuse 10A Vehicle Communication Interface Module (VCIM) UE1)

पेडल फ्यूज 10A प्रयोग गरिएको छैन

पावर मिरर फ्यूज 2A बाहिर रियरभ्यू मिरर स्विच

पावर विन्डोज फ्यूज 30A विन्डो स्विच – ड्राइभर र विन्डो स्विच – यात्रु

रेडियो फ्यूज 10A रेडियो

रूफ/हिट सिट फ्यूज 10A तातो सिट नियन्त्रण मोड्युल - चालक (KA1), तातो सिट नियन्त्रण मोड्युल - यात्रु (KA1),

तातो सिट स्विच - चालक ( KA1), तातो सिट स्विच - प्यासेन्जर (KA1), इनसाइड रियरभ्यू मिरर (DD8), र सनरुफ कन्ट्रोल मोड्युल (CF5)

RUN रिले - HVAC BLOWER Fuse, HVAC CTRL IGN Fuse

RUN /CRANK फ्यूज 2A A/T शिफ्ट लक कन्ट्रोल असेंबली, क्रूज कन्ट्रोल अन/अफ स्विच, इन्फ्लेटेबल रेस्ट्रेन्ट I/P मोड्युल सूचक

STR/WHL ILLUM फ्यूज2A स्टीयरिङ ह्वील नियन्त्रणहरू (UK3 वा LTZ)

WIPER SW फ्यूज 10A विन्डशील्ड वाइपर/वाशर स्विच

2010 शेभ्रोलेट मालिबु रियर फ्यूज बक्स रेखाचित्र

2010 मालिबु रियर फ्यूज बाकस रेखाचित्र

1 PSG SEAT फ्यूज 30A सिट समायोजन स्विच – यात्रु

2 DRV सीट फ्यूज 30A सीट समायोजन स्विच – चालक

3-4 – – प्रयोग गरिएको छैन

5 EMISSION 2 Fuse 10A Evaporative Emission (EVAP) क्यानिस्टर भेन्ट सोलेनोइड भल्भ

यो पनि हेर्नुहोस्: 2012 फोर्ड फ्यूजन फ्यूज रेखाचित्र

6 PRK LAMPS Fuse 10A PARK LPS Relay 27

7-8 – – प्रयोग गरिएको छैन

9 SLDG PNL रूफ फ्यूज 25A सनरुफ कन्ट्रोल मोड्युल (CF5), सनरुफ शेड मोड्युल (CF5)

10 S/ROOF फ्यूज 15A सनरुफ कन्ट्रोल मोड्युल (CF5)

11-12 – – होइन प्रयोग गरिएको

13 अडियो एएमपी फ्यूज 25A अडियो एम्प्लीफायर (UQ3)

14 HTD SEAT फ्यूज 15A तातो सिट नियन्त्रण मोड्युल - ड्राइभर (KA1) र तातो सिट नियन्त्रण मोड्युल - यात्री (KA1)

15 – – प्रयोग गरिएको छैन

16 RKE/XM/UGDO फ्यूज 7.5A डिजिटल रेडियो रिसीभर (U2K), ग्यारेज डोर ओपनर ट्रान्समिटर (UG1), र रिमोट कन्ट्रोल डोर लक रिसीभर (RCDLR)

17 BCK/UP LAMPS फ्यूज 10A BU/LP रिले 33

18-19 – – प्रयोग गरिएको छैन

20 CIG/AUX फ्यूज 20A सहायक पावर आउटलेट – कन्सोल (NW7, NW9) , सहायक पावर आउटलेट – अगाडि (w/o NW7, NW9), र सिगार लाइटर

21 – – प्रयोग गरिएको छैन

22 TRUNK Fuse 10A TRUNK Relay 36

23 RR DEFOG फ्यूज 30A रियर विन्डो डिफोगर ग्रिड

24 HTD MIR फ्यूज 10A बाहिर रियरभ्यू मिरर - ड्राइभर, बाहिर रियरभ्यू मिरर - यात्री

25 इन्धन पम्प फ्यूज15A FUEL/PMP रिले 37

26 R/WDO DEFOG रिले - RR DEFOG फ्यूज 23 र HTD MIR फ्यूज 24

27 PRK LP रिले - ब्याकअप ल्याम्प - बायाँ, ब्याकअप ल्याम्प - दायाँ, शरीर कन्ट्रोल मोड्युल (BCM), ग्यारेज डोर ओपनर ट्रान्समिटर (UG1), HVAC कन्ट्रोल मोड्युल (C60), लाइसेन्स ल्याम्प – बायाँ, लाइसेन्स ल्याम्प – दायाँ, पार्क/टर्न सिग्नल ल्याम्प – LF, पार्क/टर्न सिग्नल ल्याम्प – RF, टेल ल्याम्प – बायाँ, टेल ल्याम्प – दायाँ, टेल/स्टप र टर्न सिग्नल ल्याम्प – बायाँ,

टेल/स्टप र टर्न सिग्नल ल्याम्प – दायाँ

28-32 – – प्रयोग गरिएको छैन

33 B/U LP रिले – ब्याकअप ल्याम्प – बायाँ, ब्याकअप ल्याम्प – दायाँ, र भित्री रियरभ्यू मिरर (DD7)

34-35 – – प्रयोग गरिएको छैन

36 ट्रंक रिले – रियर कम्पार्टमेन्ट ढक्कन लच

37 ईन्धन/पीएमपी रिले - इन्धन पम्प

38 कार्गो एलपी डायोड - पछाडिको डिब्बा ढक्कन लच

Dan Hart

डेन हार्ट एक मोटर वाहन उत्साही र कार मर्मत र रखरखाव मा विशेषज्ञ हो। 10 वर्ष भन्दा बढीको उद्योग अनुभवको साथ, डेनले विभिन्न मेकहरू र मोडेलहरूमा अनगिन्ती घण्टा काम गरेर आफ्नो सीपलाई सम्मान गरेका छन्। कारहरूको लागि उनको जुनून सानै उमेरमा सुरु भयो, र त्यसपछि उनले यसलाई सफल क्यारियरमा परिणत गरे।डानको ब्लग, कार मर्मतका लागि सुझावहरू, कार मालिकहरूलाई सामान्य र जटिल मर्मत समस्याहरू समाधान गर्न मद्दत गर्नको लागि उहाँको विशेषज्ञता र समर्पणको परिणति हो। कार मर्मतसम्भारबारे सबैलाई केही आधारभूत ज्ञान हुनुपर्छ भन्ने उनको विश्वास छ, किनकि यसले पैसा मात्र बचत गर्दैन तर व्यक्तिहरूलाई आफ्नो सवारी साधनको मर्मतसम्भारको नियन्त्रण लिन पनि सशक्त बनाउँछ।आफ्नो ब्लग मार्फत, ड्यानले व्यावहारिक र सजिलो पछ्याउने सुझावहरू, चरण-दर-चरण गाइडहरू, र समस्या निवारण प्रविधिहरू साझा गर्दछ जसले जटिल अवधारणाहरूलाई बुझ्ने भाषामा तोड्छ। उहाँको लेखन शैली पहुँचयोग्य छ, यसले नयाँ कार मालिकहरू र थप अन्तरदृष्टि खोज्ने अनुभवी मेकानिकहरू दुवैका लागि उपयुक्त बनाउँछ। ड्यानको लक्ष्य भनेको आफ्ना पाठकहरूलाई कार मर्मत कार्यहरू आफैं गर्न आवश्यक ज्ञान र आत्मविश्वासले सुसज्जित गर्नु हो, यसरी मेकानिक र महँगो मर्मत बिलहरूमा अनावश्यक यात्राहरू रोक्न।आफ्नो ब्लगलाई कायम राख्नुको अतिरिक्त, ड्यानले एक सफल अटो मर्मत पसल पनि चलाउँछ जहाँ उनले उच्च गुणस्तरको मर्मत सेवाहरू प्रदान गरेर आफ्नो समुदायको सेवा गर्न जारी राख्छन्। ग्राहक सन्तुष्टिको लागि उनको समर्पण र डेलिभरी गर्नको लागि उनको अटल प्रतिबद्धताअसाधारण कारीगरीले उनलाई वर्षौंदेखि वफादार ग्राहक आधार कमाएको छ।जब उहाँ कारको हुड अन्तर्गत हुनुहुन्न वा ब्लग पोष्टहरू लेख्नुहुन्छ, तपाईंले दानलाई बाहिरी गतिविधिहरूको आनन्द लिइरहेको, कार शोहरूमा भाग लिन वा आफ्नो परिवारसँग समय बिताएको भेट्टाउन सक्नुहुन्छ। एक साँचो कार उत्साहीको रूपमा, उहाँ सधैं नवीनतम उद्योग प्रवृतिहरूसँग अद्यावधिक हुनुहुन्छ र उत्सुकतापूर्वक आफ्ना अन्तर्दृष्टि र सिफारिसहरू आफ्ना ब्लग पाठकहरूसँग साझा गर्नुहुन्छ।आफ्नो विशाल ज्ञान र कारहरूको लागि वास्तविक जुनूनको साथ, ड्यान हार्ट कार मर्मत र मर्मतसम्भारको क्षेत्रमा एक विश्वसनीय प्राधिकरण हो। उसको ब्लग जो कोहीको लागि एक अमूल्य स्रोत हो जसले आफ्नो गाडी सजिलै संग चलिरहेको छ र अनावश्यक टाउको दुखाइबाट बच्न चाहन्छ।