2009 സാറ്റേൺ ഔട്ട്ലുക്ക് ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ഡയഗ്രമുകൾ

 2009 സാറ്റേൺ ഔട്ട്ലുക്ക് ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ഡയഗ്രമുകൾ

Dan Hart

2009 സാറ്റേൺ ഔട്ട്‌ലുക്ക് ഫ്യൂസ് ബോക്‌സ് ഡയഗ്രമുകൾ

2009 സാറ്റേൺ ഔട്ട്‌ലുക്ക് ഫ്യൂസ് ബോക്‌സ് ഡയഗ്രമുകൾ അണ്ടർഹുഡ്, ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാനൽ ഫ്യൂസ് ബോക്‌സ്

2009 സാറ്റൺ ഔട്ട്‌ലുക്കിന് രണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാനൽ ഫ്യൂസ് ബോക്സുകളുണ്ട്. രണ്ടും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാനലിന്റെ താഴെ വലതുവശത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു

ട്രാവേഴ്സ് ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ഡയഗ്രം അപ്പർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാനൽ ഫ്യൂസ് ബോക്സ്

DRL റിലേ - ഡേടൈം റണ്ണിംഗ് ലാമ്പ് (DRL) - ഇടത്, പകൽ സമയം റണ്ണിംഗ് ലാമ്പ് (DRL) - വലത്

DRL 2 റിലേ - ഡേടൈം റണ്ണിംഗ് ലാമ്പ് (DRL) - ഇടത് (TVD ഉള്ള Z88)

FRT/WSW റിലേ - FRT/WSW ഫ്യൂസ്

LCK റിലേ - ഡോർ ലാച്ച് - ഡ്രൈവർ (AXC അല്ലെങ്കിൽ AXE ഇല്ലാതെ), ഡോർ ലാച്ച് - ഇടത് പിൻ, വാതിൽ ലാച്ച് - പാസഞ്ചർ (AXC അല്ലെങ്കിൽ AXE ഇല്ലാതെ), ഡോർ ലാച്ച് - വലത് പിൻ

LT/PWR/SEAT സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ 25A മെമ്മറി സീറ്റ് മൊഡ്യൂൾ (AG3), സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റർ സ്വിച്ച് - ഡ്രൈവർ (AG1 അല്ലെങ്കിൽ AH5), സീറ്റ് ലംബർ സ്വിച്ച് - ഡ്രൈവർ

L/GATE റിലേ - ലിഫ്റ്റ്ഗേറ്റ് ലാച്ച് അസംബ്ലി

LT/UNLCK റിലേ - ഡോർ ലാച്ച് - ഡ്രൈവർ (AXC അല്ലെങ്കിൽ AXE ഇല്ലാതെ)

ഇതും കാണുക: U0404, TSB 2101606 ജീപ്പ്

PWR/COLUMN സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ 25A മെമ്മറി സീറ്റ് മൊഡ്യൂൾ

PWR/WNDW സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ 25A ഡോർ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ - പാസഞ്ചർ (AXE), ഡ്രൈവർ മോട്ടോർ (AXC അല്ലെങ്കിൽ AXE), വിൻഡോ മോട്ടോർ - പാസഞ്ചർ (AXC), വിൻഡോ സ്വിച്ച് - ഡ്രൈവർ (AXC അല്ലെങ്കിൽ AXE ഇല്ലാതെ), വിൻഡോ സ്വിച്ച് - ഇടത് പിൻഭാഗം, വിൻഡോ സ്വിച്ച് - പാസഞ്ചർ (AXC അല്ലെങ്കിൽ AXE ഇല്ലാതെ), വിൻഡോ സ്വിച്ച് - വലത് പിൻഭാഗം/WSW റിലേ റിയർ വിൻഡോ വാഷർ ഫ്ലൂയിഡ് പമ്പ്

RT/PWR/SEAT സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ 25A സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റർ സ്വിച്ച് – പാസഞ്ചർ (AAQ അല്ലെങ്കിൽ AG2), സീറ്റ്ലംബർ സ്വിച്ച് – പാസഞ്ചർ (AAQ)

UNLCK റിലേ – ഡോർ ലാച്ച് – ഇടത് പിൻ, ഡോർ ലാച്ച് – പാസഞ്ചർ (AXC അല്ലെങ്കിൽ AXE ഇല്ലാതെ), ഡോർ ലാച്ച് – വലത് പിൻ

2009 സാറ്റേൺ ഔട്ട്‌ലുക്ക് ലോവർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാനൽ ഫ്യൂസ് ബോക്‌സ് ഡയഗ്രം

നിങ്ങളുടേത് നേരത്തെയുള്ളതോ വൈകിയതോ ആയ ഉൽപ്പാദനത്തെ ആശ്രയിച്ച് ഈ ഫ്യൂസ് ബോക്‌സിന്റെ രണ്ട് പതിപ്പുകളുണ്ട്

2009 സാറ്റേൺ ഔട്ട്‌ലുക്ക് ലോവർ ഫ്യൂസ് ബോക്‌സ് ഡയഗ്രം ആദ്യകാല ഉൽപ്പാദനം

2009 സാറ്റേൺ ഔട്ട്‌ലുക്ക് ലോവർ ഫ്യൂസ് ബോക്‌സ് ഡയഗ്രം ലേറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ

AIRBAG 10A

Inflatable Restraint Front Passenger Presence System (PPS) സെൻസർ, Inflatable Restraint Sensing and Diagnostic Module

(SDM), ഇൻഫ്‌ലേറ്റബിൾ റെസ്‌ട്രെയ്‌ൻറ് വെഹിക്കിൾ റോൾഓവർ സെൻസർ

AMP 30A ഓഡിയോ ആംപ്ലിഫയർ (UQA അല്ലെങ്കിൽ AQS)

BCK/UP/STOP 15A ബോഡി കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (BCM), സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ/കോളം ടിൽറ്റ്/ടെലിസ്‌കോപ്പ് സ്വിച്ച് (N38)

BCM 15A ബോഡി കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (BCM)

CNSTR/VENT 10A ബാഷ്പീകരണ ഉദ്വമനം (EVAP) കാനിസ്റ്റർ വെന്റ് സോളിനോയ്ഡ് വാൽവ്

CTSY 15A ബോഡി കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (BCM )

DSPLY 10A

ക്ലോക്ക് (W49), ഡാറ്റ ലിങ്ക് കണക്റ്റർ (DLC), ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാനൽ

ക്ലസ്റ്റർ (IPC), ലിഫ്റ്റ്ഗേറ്റ് മൊഡ്യൂൾ (LGM) (TB5), റിമോട്ട് നിയന്ത്രണം

ഡോർ ലോക്ക് റിസീവർ (RCDLR)

DRL 15A/10A DRL Relay (T61)

DRL 2 10A DRL 2 Relay (Z88 with TVD)

DR/LCK 25A LCK റിലേ, LT/UNLCK റിലേ, UNLCK റിലേ

FRT/WSW 10A വിൻഡ്ഷീൽഡ് വാഷർ ഫ്ലൂയിഡ് പമ്പ്

HTD/COOL സീറ്റ് 30A

ഹീറ്റഡ് സീറ്റ് കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ – ഡ്രൈവർ (A45 ഇല്ലാതെ KA1) അല്ലെങ്കിൽ സീറ്റ് ബാക്ക് വെന്റിലേഷൻ കൂടാതെകൂളിംഗ് മൊഡ്യൂൾ - ഡ്രൈവർ, സീറ്റ് കുഷ്യൻ വെന്റിലേഷൻ ആൻഡ് കൂളിംഗ് മൊഡ്യൂൾ - ഡ്രൈവർ, സീറ്റ് ബാക്ക് വെന്റിലേഷൻ ആൻഡ് കൂളിംഗ് മൊഡ്യൂൾ - പാസഞ്ചർ, സീറ്റ് കുഷ്യൻ വെന്റിലേഷൻ ആൻഡ് കൂളിംഗ് മൊഡ്യൂൾ - പാസഞ്ചർ (KB6)

HVAC 15A ബോഡി കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (BCM), ഹെഡ് അപ്പ് ഡിസ്‌പ്ലേ (HUD) (UV6), HVAC കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ

INADV/PWR/LED 15A ബോഡി കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (BCM)

INFOTMNT 10A ഡിജിറ്റൽ റേഡിയോ റിസീവർ (U2K അല്ലെങ്കിൽ UBS), ഡിജിറ്റൽ വീഡിയോ ഡിസ്ക് (ഡിവിഡി) പ്ലെയർ (U42), റേഡിയോ/എച്ച്വിഎസി കൺട്രോൾ ഓക്സിലറി

LT/TRN/SIG 15A ബോഡി കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (BCM)

MSM 10A ഗാരേജ് ഡോർ ഓപ്പണർ (UG1), മെമ്മറി സീറ്റ് മൊഡ്യൂൾ (AG3), ഒബ്‌ജക്റ്റ് അലാറം മൊഡ്യൂൾ (UD7)

PDM 15A L/GATE Relay (TB4), ഡോർ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ – പാസഞ്ചർ (AXC അല്ലെങ്കിൽ AXE)

PWR/MIR 2A പുറത്ത് റിയർവ്യൂ മിറർ സ്വിച്ച് (DL6 അല്ലെങ്കിൽ DS3)

PWR മോഡ് 2A ഇഗ്നിഷൻ സ്വിച്ച്, തെഫ്റ്റ് ഡിറ്ററന്റ് മൊഡ്യൂൾ (TDM)

RDO 15A റേഡിയോ

റിയർ WPR 20A റിയർ വിൻഡോ വൈപ്പർ മോട്ടോർ, REAR/WSW റിലേ

RT/TRN/SIG 15A ബോഡി കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (BCM)

STR/WHL/ILLUM 2A സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ കൺട്രോൾ സ്വിച്ച് - ഇടത്, സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ നിയന്ത്രണം

സ്വിച്ച് - വലത് (UK3)

2009 സാറ്റേൺ ഔട്ട്‌ലുക്ക് അണ്ടർഹുഡ് ഫ്യൂസ് ബോക്‌സ് ഡയഗ്രം

2009 സാറ്റേൺ ഔട്ട്‌ലുക്ക് ഫ്യൂസ് ബോക്‌സ് ഡയഗ്രം അണ്ടർഹുഡ്

ABS MTR ഫ്യൂസ് 25A ഇലക്‌ട്രോണിക് ബ്രേക്ക് കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (EBCM)

ABS MTR ഫ്യൂസ് 40A ഇലക്ട്രോണിക് ബ്രേക്ക് കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (EBCM)

A/C CLTCH ഫ്യൂസ് 10A A/C CMPRSR CLTCH റിലേ

A/C CMPRSR CLTCH റിലേ – A/C കംപ്രസർ ക്ലച്ച്

AFS ഫ്യൂസ് 15A ഹെഡ്‌ലാമ്പ് നിയന്ത്രണംമൊഡ്യൂൾ (TSH)

AIRBAG Fuse 10A Inflatable Restraint I/P മൊഡ്യൂൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ, ഇൻഫ്ലറ്റബിൾ റെസ്‌ട്രെയിന്റ് സെൻസിംഗ് ആൻഡ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് മൊഡ്യൂൾ (SDM), ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാനൽ ക്ലസ്റ്റർ (IPC)

AUX POWER ഫ്യൂസ് 20A ആക്സസറി പവർ ഔട്ട്‌ലെറ്റ് – സെന്റർ കൺസോൾ, ആക്സസറി പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ് – I/P

AUX VAC പമ്പ് ഫ്യൂസ് 20A AUX VAC പമ്പ് റിലേ

AUX VAC പമ്പ് റിലേ – ബ്രേക്ക് ബൂസ്റ്റർ പമ്പ് – ഓക്സിലറി

AWD ഫ്യൂസ് 15A റിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ക്ലച്ച് കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (MH6) BATT 1 ഫ്യൂസ് 50A എയർബാഗ്, AMP, BCM, CNSTR/VENT, CSTY, ഡിസ്പ്ലേ, INADV/PWR/LED, ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ്, MSM, POWER മോഡ്, കൂടാതെ<5DI

ബാറ്റ് 2 ഫ്യൂസ് 50A BCK/UP/STOP, HTD/സീറ്റ്, LT/TRN/SIG, PDM, PWR/MIRRORS, കൂടാതെ RT/TRN/SIG ഫ്യൂസുകൾ, LT/PWR/SEAT, PWR/columN, കൂടാതെ RT/PWR/ സീറ്റ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറുകൾ BATT 3 ഫ്യൂസ് 50A DRL, DRL 2, DR/LCK, HVAC, റിയർ വൈപ്പർ ഫ്യൂസുകൾ, PWR/WNDW സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ, FRT/WSW റിലേ CRNK റിലേ - സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടോർ

ഇസിഎം കൺട്രോൾ മോഡ് ഫ്യൂസ് (ECM) (LLT)

ECM 1 ഫ്യൂസ് 15A എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (ECM) (LLT)

എമിഷൻ 1 ഫ്യൂസ് 15A ബാഷ്പീകരണ ഉദ്വമനം (EVAP) കാനിസ്റ്റർ പർജ് സോളിനോയിഡ് വാൽവ് (LLT), ചൂടാക്കിയ ഓക്സിജൻ സെൻസർ (HO2S) ബാങ്ക് 1 സെൻസർ 1 (LLT), ഹീറ്റഡ് ഓക്‌സിജൻ സെൻസർ (HO2S) ബാങ്ക് 2 സെൻസർ 1 (LLT), ഇൻടേക്ക് മാനിഫോൾഡ് ട്യൂണിംഗ് (IMT) സോളിനോയിഡ് വാൽവ്

EMISSION 2 ഫ്യൂസ് 15A A/C CMPRSR CLTCH , FAN 1, FAN 2, FAN 3 റിലേകൾ, ഹീറ്റഡ് ഓക്സിജൻ സെൻസർ (HO2S) ബാങ്ക് 1 സെൻസർ 2 (LLT), ഹീറ്റഡ് ഓക്സിജൻ സെൻസർ (HO2S) ബാങ്ക് 2 സെൻസർ 2 (LLT), മാസ് എയർ ഫ്ലോ (MAF)/ഇന്റേക്ക് എയർതാപനില (IAT) സെൻസർ

EVEN COILS Fuse 15A എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (ECM), Fuel Injectors 2, 4, 6, ഒപ്പം Ignition Coils 2, 4, 6

FAN 1 Fuse 30A FAN 1 റിലേ

ഫാൻ 1 റിലേ – എഞ്ചിൻ കൂളിംഗ് ഫാൻ – ഇടത്

ഫാൻ 2 ഫ്യൂസ് 40എ ഫാൻ 3 റിലേ

ഫാൻ 2 റിലേ – എഞ്ചിൻ കൂളിംഗ് ഫാൻ – വലത്

ഫാൻ 3 റിലേ – എഞ്ചിൻ കൂളിംഗ് ഫാൻ – വലത്

ഫോഗ് ലാമ്പ് ഫ്യൂസ് 15A ഫോഗ് ലാമ്പ് റിലേ

ഫോഗ് ലാമ്പ് റിലേ – ഫോഗ് ലാമ്പ് – ഇടത് ഫ്രണ്ട്, ഫോഗ് ലാമ്പ് – വലത് ഫ്രണ്ട്

എഫ്എസ്‌സിഎം ഫ്യൂസ് 25A ഫ്യുവൽ പമ്പ് ഫ്ലോ കൺട്രോൾ മോഡ്യൂൾ

HI ബീം റിലേ – LT HI ബീം, RT HI ബീം ഫ്യൂസുകൾ

HID/LO ബീം റിലേ – LT LO BEAM, RT LO BEAM ഫ്യൂസുകൾ

ഇതും കാണുക: MAF സെൻസർ - എന്താണ് MAF സെൻസർ?

HORN Fuse 15A HORN Relay

HORN Relay – Horn – High Note and Horn – Low Note

HTD MIR Fuse 10A Outside Rearview Mirror – Driver and Outside Rearview

Mirror – പാസഞ്ചർ

HTD വാഷ് ഫ്യൂസ് 60A വിൻഡ്‌ഷീൽഡ് വാഷർ സോൾവെന്റ് ഹീറ്റർ (XA7)

HVAC BLWR ഫ്യൂസ് 40A ബ്ലോവർ മോട്ടോർ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ

IGN റിലേ – എയർബാഗ്, PCM IGN, പിൻ ക്യാമറ, കൂടാതെ TRANS ഫ്യൂസുകൾ

LT HI ബീം ഫ്യൂസ് 10A ഹെഡ്‌ലാമ്പ് – ഇടത് ഉയർന്ന ബീം (W49 അല്ലെങ്കിൽ TVD ഇല്ലാതെ) അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ്‌ലാമ്പ് - ഇടത് ഹൈ ബീം സോളിനോയിഡ് (W49 അല്ലെങ്കിൽ TVD)

LT LO BEAM ഫ്യൂസ് 15A/20A ഹെഡ്‌ലാമ്പ് – ഇടത് (W49 അല്ലെങ്കിൽ TVD) അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ്‌ലാമ്പ് - ഇടത് ലോ ബീം (W49 അല്ലെങ്കിൽ TVD ഇല്ലാതെ) മാർക്കർ ലാമ്പ് - ഇടത് പിൻ (W49 അല്ലെങ്കിൽ WDA അല്ലെങ്കിൽ X88), ലൈസൻസ് ലാമ്പ് - ഇടത്, ലൈസൻസ് ലാമ്പ് - വലത്, പാർക്ക് ലാമ്പ് - ഇടത് പിൻഭാഗം (W49 അല്ലെങ്കിൽ Z88), പാർക്ക് ലാമ്പ് - വലത് പിൻഭാഗം (W49 അല്ലെങ്കിൽ Z88), സൈഡ് മാർക്കർ ലാമ്പ് - ഇടത് മുൻഭാഗം (Z88) അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കർലാമ്പ് - ലെഫ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് (W49 അല്ലെങ്കിൽ WDA അല്ലെങ്കിൽ X88), ടെയിൽ ലാമ്പ് - ഇടത് (Z88) അല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽ/സ്റ്റോപ്പ്, ടേൺ സിഗ്നൽ ലാമ്പ് - ഇടത് (W49 അല്ലെങ്കിൽ WDA അല്ലെങ്കിൽ X88)

LT TRLR STOP/TRN ഫ്യൂസ് 10A ട്രെയിലർ കണക്റ്റർ

LT TRLR STOP/TRN റിലേ – LT TRLR STOP/TRN ഫ്യൂസ്

ODD COILS Fuse 15A എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (ECM), ഫ്യൂവൽ ഇൻജക്ടറുകൾ 1, 3, 5, ഇഗ്നിഷൻ കോയിലുകൾ 1, 3. L/GATE ഫ്യൂസ് 30A ലിഫ്റ്റ്ഗേറ്റ് മൊഡ്യൂൾ (LGM) (TB5)

PWR ഔട്ട്‌ലെറ്റ് ഫ്യൂസ് 25A ആക്സസറി AC/DC പവർ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (KV1)

PWR/TRN റിലേ – ECM 1, EMISSION 1, EMISSION 2, EVEN COILS, ODD COILS ഫ്യൂസുകൾ

RR APO ഫ്യൂസ് 20A ആക്സസറി പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ് - റിയർ കൺസോൾ (DK1), ആക്സസറി പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ് - റിയർ

റിയർ ക്യാമറ ഫ്യൂസ് 10A റിയർവ്യൂ ക്യാമറ

RR DEFOG Fuse 40A RR DEFOG Relay

RR DEFOG Relay – HTD MIR ഫ്യൂസും റിയർ വിൻഡോ ഡിഫോഗർ ഗ്രിഡും

RR HVAC ഫ്യൂസ് 30A ബ്ലോവർ മോട്ടോർ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ – ഓക്സിലറി

RT HI ബീം ഫ്യൂസ് 10A ഹെഡ്‌ലാമ്പ് - വലത് ഉയർന്ന ബീം (W49 അല്ലെങ്കിൽ TVD ഇല്ലാതെ) അല്ലെങ്കിൽ

ഹെഡ്‌ലാമ്പ് - വലത് ഹൈ ബീം സോളിനോയിഡ് (W49 അല്ലെങ്കിൽ TVD)

RT LO BEAM ഫ്യൂസ് 10A/20A ഹെഡ്‌ലാമ്പ് - വലത് (W49 അല്ലെങ്കിൽ TVD) അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ്‌ലാമ്പ് - വലത് ലോ ബീം (W49 അല്ലെങ്കിൽ TVD ഇല്ലാതെ)

RT PRK ഫ്യൂസ് 10A മാർക്കർ ലാമ്പ് - വലത് മുൻഭാഗം, മാർക്കർ ലാമ്പ് - വലത് പിൻഭാഗം (W49 അല്ലെങ്കിൽ WDA അല്ലെങ്കിൽ X88), സൈഡ് മാർക്കർ ലാമ്പ് - വലത് മുൻഭാഗം (Z88), ടെയിൽ ലാമ്പ് - വലത് (Z88) അല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽ/സ്റ്റോപ്പ്, ടേൺ സിഗ്നൽ ലാമ്പ് - വലത് (W49അല്ലെങ്കിൽ WDA അല്ലെങ്കിൽ X88)

RT TRLR STOP/TRN ഫ്യൂസ് 10A ട്രെയിലർ കണക്റ്റർ

RT TRLR STOP/TRN റിലേ – RT TRLR STOP/TRN ഫ്യൂസ്

RVC SNSR ഫ്യൂസ് 10A ബോഡി കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (BCM)

S/ROOF/SUNSHADE ഫ്യൂസ് 30A സൺറൂഫ് കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂളും (C3U) സൺറൂഫ് ഷേഡ് മൊഡ്യൂളും (C3U)

STRTR ഫ്യൂസ് 40A CRNK റിലേ

TCM ഫ്യൂസ് 15A ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ

TRANS Fuse 10A ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ

TRLR BCK UP ഫ്യൂസ് 10A ട്രെയിലർ കണക്റ്റർ (V92)

TRLR BCK UP റിലേ – TRLR BCK UP ഫ്യൂസ്

TRLR BRK ഫ്യൂസ് 30A ട്രെയിലർ ബ്രേക്ക് ബ്ലണ്ട് കട്ട് (V92)

TRLR PWR ഫ്യൂസ് 30A ട്രെയിലർ കണക്റ്റർ (V92)

TRLR PRK ലാമ്പ് ഫ്യൂസ് 10A ട്രെയിലർ കണക്റ്റർ

WPR HI റിലേ വിൻഡ്ഷീൽഡ് വൈപ്പർ മോട്ടോർ

WPR റിലേ – വിൻഡ്ഷീൽഡ് വൈപ്പർ മോട്ടോർ

WPR/WSW ഫ്യൂസ് 25A WPR, WPR HI റിലേകൾ

Dan Hart

ഡാൻ ഹാർട്ട് ഒരു ഓട്ടോമോട്ടീവ് പ്രേമിയും കാർ റിപ്പയർ, മെയിന്റനൻസ് എന്നിവയിൽ വിദഗ്ദ്ധനുമാണ്. 10 വർഷത്തിലധികം വ്യവസായ പരിചയമുള്ള ഡാൻ, വിവിധ നിർമ്മാണങ്ങളിലും മോഡലുകളിലും എണ്ണമറ്റ മണിക്കൂറുകൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി. ചെറുപ്പത്തിലേ തുടങ്ങിയ കാറുകളോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിനിവേശം, അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അതിനെ ഒരു വിജയകരമായ കരിയറാക്കി മാറ്റി.ഡാന്റെ ബ്ലോഗ്, ടിപ്സ് ഫോർ കാർ റിപ്പയർ, കാർ ഉടമകളെ പൊതുവായതും സങ്കീർണ്ണവുമായ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈദഗ്ധ്യത്തിന്റെയും അർപ്പണബോധത്തിന്റെയും ഒരു പരിസമാപ്തിയാണ്. കാറിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണിയെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അടിസ്ഥാന അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു, കാരണം ഇത് പണം ലാഭിക്കുക മാത്രമല്ല, വാഹനത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ വ്യക്തികളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.തന്റെ ബ്ലോഗിലൂടെ, പ്രായോഗികവും എളുപ്പത്തിൽ പിന്തുടരാവുന്നതുമായ നുറുങ്ങുകൾ, ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള ഗൈഡുകൾ, സങ്കീർണ്ണമായ ആശയങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് വിഭജിക്കുന്ന ട്രബിൾഷൂട്ടിംഗ് ടെക്നിക്കുകൾ എന്നിവ ഡാൻ പങ്കിടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനാശൈലി സമീപിക്കാവുന്നതാണ്, പുതിയ കാർ ഉടമകൾക്കും കൂടുതൽ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ തേടുന്ന പരിചയസമ്പന്നരായ മെക്കാനിക്കുകൾക്കും ഇത് അനുയോജ്യമാക്കുന്നു. കാർ റിപ്പയർ ജോലികൾ സ്വന്തമായി നേരിടാൻ ആവശ്യമായ അറിവും ആത്മവിശ്വാസവും വായനക്കാരെ സജ്ജരാക്കുക എന്നതാണ് ഡാന്റെ ലക്ഷ്യം, അങ്ങനെ മെക്കാനിക്കിലേക്കുള്ള അനാവശ്യ യാത്രകളും ചെലവേറിയ റിപ്പയർ ബില്ലുകളും തടയുന്നു.തന്റെ ബ്ലോഗ് പരിപാലിക്കുന്നതിനൊപ്പം, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള റിപ്പയർ സേവനങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് തന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ സേവിക്കുന്നത് തുടരുന്ന വിജയകരമായ ഒരു ഓട്ടോ റിപ്പയർ ഷോപ്പും ഡാൻ നടത്തുന്നു. ഉപഭോക്തൃ സംതൃപ്തിയോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണവും ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുംഅസാധാരണമായ വർക്ക്‌മാൻഷിപ്പ് വർഷങ്ങളായി അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വസ്തമായ ഒരു ഉപഭോക്തൃ അടിത്തറ നേടിക്കൊടുത്തു.അവൻ കാറിന്റെ വലയത്തിലല്ലാത്തപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റുകൾ എഴുതുമ്പോൾ, ഡാൻ ഔട്ട്ഡോർ ആക്റ്റിവിറ്റികൾ ആസ്വദിക്കുന്നതും കാർ ഷോകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനാകും. ഒരു യഥാർത്ഥ കാർ പ്രേമി എന്ന നിലയിൽ, ഏറ്റവും പുതിയ വ്യവസായ ട്രെൻഡുകളുമായി അദ്ദേഹം എപ്പോഴും കാലികമാണ്, ഒപ്പം തന്റെ ഉൾക്കാഴ്ചകളും ശുപാർശകളും തന്റെ ബ്ലോഗ് വായനക്കാരുമായി ആകാംക്ഷയോടെ പങ്കിടുന്നു.കാറുകളോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിപുലമായ അറിവും യഥാർത്ഥ അഭിനിവേശവും കൊണ്ട്, കാർ റിപ്പയർ, മെയിന്റനൻസ് മേഖലയിലെ ഒരു വിശ്വസനീയമായ അധികാരിയാണ് ഡാൻ ഹാർട്ട്. വാഹനം സുഗമമായി ഓടാനും അനാവശ്യ തലവേദന ഒഴിവാക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്ലോഗ് വിലമതിക്കാനാവാത്ത വിഭവമാണ്.