Капацитет на Ford ладилно средство и тип на масло за ладење

 Капацитет на Ford ладилно средство и тип на масло за ладење

Dan Hart

Содржина

Капацитет на Ford ладилно средство и тип на масло за ладење

Овде е список на капацитетот на Ford ладилно средство и типови на масло за ладење за возилата на Ford до моделот 2013 година. Повеќето системи R-134a користат PAG 46. Но, некои користат друг вискозитет како PAG150. Погрижете се да го користите правилното масло!

Ac R-134a комплет за полнење средство за ладење, полнење, масло PAG-46 и заменливи капачиња

Купете AC Pro ACP-100 средство за ладење со мерач и црево од Амазон

Купете AC Pro ACP102 полнење на ладилното средство 12 oz од Amazon

Купи PAG 46 заменливо масло од Амазон

Купи заменливи капачиња за AC порт од Amazon

Капацитет на ладилно средство за ладење и тип на масло за ладење Ford AEROSTAR

1997 година Сите инж.; со заден AC – 13.00 Oz. PAG-46; 54,00 Оз. R-134a

Сите инж.; w/o Заден AC – 9,00 Oz. PAG-46; 38,00 Оз. R-134a

1996-94 Сите инж.; со заден AC – 10.00 Oz. PAG-46; 54,00 Оз. R-134a

Сите инж.; w/o Заден AC – 7,00 Oz. PAG-46; 38,00 Оз. R-134a

Ford ASPIRE Капацитет на средство за ладење и тип на масло за ладење

1997 година Сите инж. – 26.00 Оз. R-134a; 7.00 Оз. PAG-46

1996-94 Сите инж. – 6.00 Оз. PAG-46; 25.00 Оз. R-134a

Капацитет на ладилно средство за ладење и тип на масло за ладење Ford BRONCO

1996 година Сите инж. – 8.00 Оз. PAG-46; 38,00 Оз. R-134a

1995 Сите инж. – 11.00 Оз. PAG-46; 33,00 Оз. R-134a .

1994 Сите инж. – 32.00 Оз. R-134a; 7.00 Оз. PAG-46

Капацитет на ладилно средство за ладење и масло за ладење Ford C-MAXPAG-46

6 цил. 3.5 инж. – 28,96 Оз. R-1234yf; 2,70 Оз. PAG масло

8 цил. 5.0 инж. – 24.00 Оз. R-134a; 2,70 Оз. PAG-46

8 цил. 5.0 инж. – 28,96 Оз. R-1234yf; 2,70 Оз. PAG Oil

2017 10 Cyl. 6.8 инж. – 4,10 Оз. PAG-46; 28,96 Оз. R-134a

Исто така види: ESIM на возилата на Крајслер од доцниот модел

6 цил. 2.7 инж. – 24.00 Оз. R-134a; 2,70 Оз. PAG-46

6 цил. 3.5 инж. – 24.00 Оз. R-134a; 2,70 Оз. PAG-46

8 цил. 5.0 инж. – 24.00 Оз. R-134a; 2,70 Оз. PAG-46

8 цил. 6.2 инж. – 27.20 Оз. R-134a; 3,50 Оз. PAG-46

2017 8 цил. 6.7 инж.; Дизел – 27,20 Оз. R-134a; 3,50 Оз. PAG-46 .

2016 10 Cyl. 6.8 инж. – 28,96 Оз. R-134a; 4,20 Оз. PAG-46

6 цил. 2.7 инж. – 24.00 Оз. R-134a; 2,70 Оз. PAG-46

6 цил. 3.5 инж. – 24.00 Оз. R-134a; 2,70 Оз. PAG-46

8 цил. 5.0 инж. – 24.00 Оз. R-134a; 2,70 Оз. PAG-46

8 цил. 6.7 инж.; Дизел – 27,20 Оз. R-134a; 3,50 Оз. PAG-46 .

2015 10 Cyl. 6.8 инж. – 28,96 Оз. R-134a; 4,20 Оз. PAG-46

6 цил. 2.7 инж. – 24.00 Оз. R-134a; 4,10 Оз. PAG-46

6 цил. 3.5 инж. – 24.00 Оз. R-134a; 4,10 Оз. PAG-46

8 цил. 5.0 инж. – 24.00 Оз. R-134a; 4,10 Оз. PAG-46

8 цил. 6.2 инж. – 4,10 Оз. PAG-46; 28,96 Оз. R-134a

8 цил. 6.7 инж.; Дизел - 4,10 oz. PAG-46; 26.08 Оз. R-134a .

2014 10 Cyl. 6.8 инж. – 28,96 Оз. R-134a; 4,20 Оз. PAG-46

6 цил. 3.5 инж. – 24.00 Оз. R-134a; 4,10 Оз. PAG-46

6 цил. 3.7 инж. – 24.00 Оз. R-134a; 4,10 Оз. PAG-46

8 цил. 5.0инж. – 24.00 Оз. R-134a; 4,10 Оз. PAG-46

8 цил. 6.2 инж. – 24.00 Оз. R-134a; 4,10 Оз. PAG-46

8 цил. 6.7 инж.; Дизел – 4,10 oz. PAG-46; 26.08 Оз. R-134a .

2013 10 Cyl. 6.8 инж. – 29.00 Оз. R-134a; 4,10 Оз. PAG-46

6 цил. 3.5 инж. – 24.00 Оз. R-134a; 3,40 Оз. PAG-46

6 цил. 3.7 инж. – 24.00 Оз. R-134a; 3,40 Оз. PAG-46

8 цил. 5.0 инж. – 24.00 Оз. R-134a; 3,40 Оз. PAG-46

8 цил. 6.2 инж. – 29.00 Оз. R-134a; 4,10 Оз. PAG-46

8 цил. 6.7 инж. – 3,40 Оз. PAG-46; 26.00 Оз. R-134a

2012 10 Cyl. 6.8 инж. – 29.00 Оз. R-134a; 4,10 Оз. PAG-46

6 цил. 3.5 инж. – 24.00 Оз. R-134a; 6.00 Оз. PAG-46

6 цил. 3.7 инж. – 24.00 Оз. R-134a; 6.00 Оз. PAG-46

8 цил. 5.0 инж. – 24.00 Оз. R-134a; 6.00 Оз. PAG-46

8 цил. 6.2 инж. – 29.00 Оз. R-134a; 4,10 Оз. PAG-46

8 цил. 6.7 инж. – 3,40 Оз. PAG-46; 26.00 Оз. R-134a

2011 10 Cyl. 6.8 инж. – 29.00 Оз. R-134a; 4,10 Оз. PAG-46

6 цил. 3.5 инж. – 24.00 Оз. R-134a; 6.00 Оз. PAG-46

6 цил. 3.7 инж. – 24.00 Оз. R-134a; 6.00 Оз. PAG-46

8 цил. 5.0 инж. – 24.00 Оз. R-134a; 6.00 Оз. PAG-46

8 цил. 6.2 инж. – 24.00 Оз. R-134a; 4,10 Оз. PAG-46

8 цил. 6.7 инж. – 3,40 Оз. PAG-46; 26.00 Оз. R-134a

2010-09 Lightduty – 24.00 Oz. R-134a; 6.00 Оз. PAG-46

Superduty – 27.00 Oz. R-134a; 9.00 Оз. PAG-46 ..

2008 Superduty – 26.00 Oz. R-134a; 9.00 Оз. PAG-46 ..

Lightduty –8.00 Оз. PAG-46; 34,00 Оз. R-134a

2007-06 Lightduty – 8,00 Oz. PAG-46; 34,00 Оз. R-134a

Superduty – 9,00 Oz. PAG-46; 45,00 Оз. R-134a ..

2005-98 Superduty – 42,00 Oz. R-134a; 9.00 Оз. PAG-46 ..

Lightduty – 9.00 Oz. PAG-46; 33,00 Оз. R-134a

1997-96 Сите инж. – 7.00 Оз. PAG-46; 38,00 Оз. R-134a

1995 Сите инж. – 7.00 Оз. PAG-46; 33,00 Оз. R-134a

1994 Сите инж. – 32.00 Оз. R-134a; 7.00 Оз. PAG-46

Ford F SERIES MEDIUM DTY PICKUP Капацитет на разладно средство и тип на масло за ладење

2015-14 Сите инж. – 44,00 Оз. R-134a; Видете под капакот PAG-46 .

2013 Сите инж. – 44,00 Оз. R-134a; Видете под капакот PAG-46 .

2010 Cyl. 6.8 инж. – 3,40 Оз. PAG-46; 26.08 Оз. R-134a

8 цил. 6.7 инж. – 3,40 Оз. PAG-46; 26.08 Оз. R-134a

2012 Сите инж. – 44,00 Оз. R-134a; Видете под капакот PAG-46 .

2010 Cyl. 6.8 инж. – 4,10 Оз. PAG-46; 27.20 Оз. R-134a

8 цил. 6.7 инж. – 3,40 Оз. PAG-46; 26.08 Оз. R-134a

2011 Сите инж. – 44,00 Оз. R-134a; Видете под капакот PAG-46 .

2010 Cyl. 6.8 инж. – 3,40 Оз. PAG-46; 26.08 Оз. R-134a

8 цил. 6.7 инж. – 3,40 Оз. PAG-46; 26.08 Оз. R-134a

2010 10 Cyl. 6.8 инж. – 3,40 Оз. PAG-46; 26.08 Оз. R-134a

8 цил. 6.4 инж. – 9.00 Оз. PAG-46; 27.20 Оз. R-134a

2009 Сите инж. – 44,00 Оз. R-134a; Видете под капакот PAG-46 .

2008 Сите инж. – Видете под капакот PAG-46 .

2007 10 Cyl.6.8 инж. – 27.00 Оз. R-134a; 9.00 Оз. PAG-46

8 цил. 6.0 инж. – 27.00 Оз. R-134a; 9.00 Оз. PAG-46

2006 10 Cyl. 6,8 инж.; со заден AC – 42,00 Oz. R-134a; 14.00 Оз. PAG-46 .

2010 Cyl. 6,8 инж.; w/o Заден AC – 42,00 Oz. R-134a; 9.00 Оз. PAG-46 .

8 цил. 6.0 инж.; со заден AC – 42,00 Oz. R-134a; 14.00 Оз. PAG-46

8 цил. 6.0 инж.; w/o Заден AC – 42,00 Oz. R-134a; 9.00 Оз. PAG-46

2005 10 Cyl. 6,8 инж.; w/o Заден AC – 42,00 Oz. R-134a; 9.00 Оз. PAG-46 .

2010 Cyl. 6,8 инж.; со заден AC – 68,00 Oz. R-134a; 14.00 Оз. PAG-46 .

8 цил. 6.0 инж. – Видете под капакот PAG-46 .

2004 10 Cyl. 6,8 инж.; w/o Заден AC – 42,00 Oz. R-134a; 9.00 Оз. PAG-46 .

2010 Cyl. 6,8 инж.; со заден AC – 68,00 Oz. R-134a; 14.00 Оз. PAG-46 .

8 цил. 6.0 инж.; w/o Заден AC – 42,00 Oz. R-134a; 9.00 Оз. PAG-46

8 цил. 6.0 инж.; со заден AC – 68,00 Oz. R-134a; 14.00 Оз. PAG-46

2003 10 Cyl. 6,8 инж.; со заден AC – 40,00 Oz. R-134a; 14.00 Оз. PAG-46 .

2010 Cyl. 6,8 инж.; w/o Заден AC – 40,00 Oz. R-134a; 9.00 Оз. PAG-46 .

8 цил. 6.0 инж.; со заден AC – 40,00 Oz. R-134a; 14.00 Оз. PAG-46

2003 8 Cyl. 6.0 инж.; w/o Заден AC – 40,00 Oz. R-134a; 9.00 Оз. PAG-46

8 цил. 7.3 инж.; со заден AC – 40,00 Oz. R-134a; 14.00 Оз. PAG-46

8 цил. 7.3 инж.; w/o Заден AC – 40,00 Oz. R-134a; 9.00 Оз. PAG-46

2002 10 Cyl. 6,8 инж.; со заден AC – 40,00 Oz. R-134a; 14.00 Оз.PAG-46 .

8 цил. 7.3 инж.; со заден AC – 40,00 Oz. R-134a; 14.00 Оз. PAG-46

8 цил. 7.3 инж.; w/o Заден AC – 40,00 Oz. R-134a; 9.00 Оз. PAG-46

2001-00 10 Cyl. 6,8 инж.; со заден AC – 40,00 Oz. R-134a; 14.00 Оз. PAG-46 .

2010 Cyl. 6,8 инж.; w/o Заден AC – 40,00 Oz. R-134a; 9.00 Оз. PAG-46 .

8 цил. 7.3 инж.; со заден AC – 40,00 Oz. R-134a; 14.00 Оз. PAG-46

8 цил. 7.3 инж.; w/o Заден AC – 40,00 Oz. R-134a; 9.00 Оз. PAG-46

99 10 цил. 6.8 инж. – 32.00 Оз. R-134a; 9.00 Оз. PAG-46

8 цил. 7.3 инж. – 32.00 Оз. R-134a; 9.00 Оз. PAG-46

1997 8 Cyl. 7.3 инж. – 9.00 Оз. PAG-46; 38,00 Оз. R-134a

8 цил. 7.5 инж. – 9.00 Оз. PAG-46; 38,00 Оз. R-134a

1996 8 Cyl. 7.3 инж. – 11.00 Оз. PAG-46; 38,00 Оз. R-134a

1995 8 Cyl. 7.3 инж. – 7.00 Оз. PAG-46; 33,00 Оз. R-134a

8 цил. 7.5 инж. – 7.00 Оз. PAG-46; 33,00 Оз. R-134a

1994 8 Cyl. 7.3 инж. – 32.00 Оз. R-134a; 7.00 Оз. PAG-46

8 цил. 7.5 инж. – 32.00 Оз. R-134a; 7.00 Оз. PAG-46

Ford FIESTA Капацитет на средство за ладење и тип на масло за ладење

2014 3 цил. 1.0 инж. – 24.00 Оз. R-134a; 3,40 Оз. PAG-46

4 цил. 1.6 инж. – 24.00 Оз. R-134a; 3,40 Оз. PAG-46

2013-10 4 Cyl. 1.6 инж. – 3,40 Оз. PAG-46; 19.00 Оз. R-134a

Ford FIVE HUNDRED Капацитет на разладно средство и тип на масло за ладење

2007-05 Сите инж.; w/o Заден AC – 29.00 Oz. R-134a; 7.00 Оз. PAG-46

Сите инж.; со заден AC -9.00 Оз. PAG-46; 38,00 Оз. R-134a

Капацитет на Ford FLEX средство за ладење и тип на масло за ладење

2013-11 6 цил. 3.5 инж. – 36.00 Оз. R-134a; 9,50 Оз. PAG-46

2010 Сите инж. – 36.00 Оз. R-134a; 9,50 Оз. PAG-46

2009 6 Cyl. 3.5 инж. – 11.00 Оз. PAG-46; 36,00 Оз. R-134a

Ford FREESTAR Капацитет на средство за ладење и тип на масло за ладење

2007-04 Сите инж.; со заден AC – 13.00 Oz. PAG-46; 53,00 Оз. R-134a

Сите инж.; w/o Заден AC – 36,00 Oz. R-134a; 10.00 Оз. PAG-46

Ford FREESTYLE Капацитет на средство за ладење и тип на масло за ладење

2007-05 Сите инж.; w/o Заден AC – 29.00 Oz. R-134a; 7.00 Оз. PAG-46

Сите инж.; со заден AC – 9,00 Oz. PAG-46; 38,00 Оз. R-134a

Капацитет на Ford FOCUS на разладно средство и тип на масло за ладење

2014 Сите инж. – 9.00 Оз. PAG-46; 38,00 Оз. R-134a

2013 Сите инж. – 18.00 Оз. R-134a; 4,10 Оз. PAG-46

Сите инж. – 21.12 Оз. R-134a; 4.00 Оз. PAG масло

4 цил. 2.0 инж. – 18.00 Оз. R-134a; 4,10 Оз. PAG-46

2012-09 4 Cyl. 2.0 инж. – 18.00 Оз. R-134a; 4,10 Оз. PAG-46

2008 Сите инж. – 18.00 Оз. R-134a; 4,50 Оз. PAG-46

2007-00 Сите инж. – 26.00 Оз. R-134a; 7.00 Оз. PAG-46

Ford FUSION Капацитет на средство за ладење и тип на масло за ладење

2014 4 цил. 1.5 инж. – 4,90 Оз. PAG-46; 19,68 Оз. R-134a

4 цил. 1.6 инж. – 4,90 Оз. PAG-46; 19,68 Оз. R-134a

4 цил. 2.0 инж. – 4,90 Оз. PAG-46; 19,68 Оз. R-134a

4 цил. 2.5 инж. -4,90 Оз. PAG-46; 19,68 Оз. R-134a

2013 4 цил. 1.6 инж. – 20.00 Оз. R-134a; 4,90 Оз. PAG-46

4 цил. 2.0 инж.; Плин/Електрична – 20.00 Oz. R-134a; 4,90 Оз. Хибридно масло

4 цил. 2.0 инж. – 20.00 Оз. R-134a; 4,90 Оз. PAG-46

4 цил. 2.5 инж. – 24.00 Оз. R-134a; 4,90 Оз. PAG-46

2012-11 4 Cyl. 2.5 инж. – 6.00 Оз. PAG-46; 22.00 Оз. R-134a

6 цил. 3.0 инж. – 6.00 Оз. PAG-46; 22.00 Оз. R-134a

6 цил. 3.5 инж. – 6.00 Оз. PAG-46; 22.00 Оз. R-134a

2010 4 цил. 2,5 инж.; Плин/Електрична – 22,00 Оз. R-134a; 4,40 Оз. Хибридно масло

4 цил. 2.5 инж. – 6.00 Оз. PAG-46; 22.00 Оз. R-134a

6 цил. 3.0 инж. – 6.00 Оз. PAG-46; 22.00 Оз. R-134a

6 цил. 3.5 инж. – 6.00 Оз. PAG-46; 22.00 Оз. R-134a

2009 4 Cyl. 2.3 инж. – 21.00 Оз. R-134a; 6.00 Оз. PAG-46

6 цил. 3.0 инж. – 21.00 Оз. R-134a; 6.00 Оз. PAG-46

2008-06 Сите инж. – 21.00 Оз. R-134a; 6.00 Оз. PAG-46

Капацитет на Ford LOBO за ладење и тип на масло за ладење

2013 8 цил. 5.0 инж. – 24.00 Оз. R-134a; 3,40 Оз. PAG-46

8 цил. 6.2 инж. – 29.00 Оз. R-134a; 4,10 Оз. PAG-46

2012 8 Cyl. 5.0 инж. – 24.00 Оз. R-134a; 6.00 Оз. PAG-46

8 цил. 6.2 инж. – 29.00 Оз. R-134a; 4,10 Оз. PAG-46

2011 8 Cyl. 5.0 инж. – 24.00 Оз. R-134a; 6.00 Оз. PAG-46

8 цил. 6.2 инж. – 24.00 Оз. R-134a; 4,10 Оз. PAG-46

2010 Сите инж. – 24.00 Оз. R-134a; 6.00 Оз. PAG-46

2008-06 Сите инж. – 8.00 Оз.PAG-46; 34,00 Оз. R-134a

2005-01 Сите инж. – 9.00 Оз. PAG-46; 33,00 Оз. R-134a

Ford MUSTANG Капацитет на средство за ладење и тип на масло за ладење

2018 4 цил. 2.3 инж. – 19.20 Оз. R-1234yf; 4.00 Оз. PAG масло

4 цил. 2.3 инж. – 3,40 Оз. PAG-46; Видете Налепница под хауба

8 цил. 5.0 инж. – 19.20 Оз. R-1234yf; 4.00 Оз. PAG масло

8 цил. 5.2 инж. – 24.00 Оз. R-1234yf; 4.00 Оз. PAG Oil

2017-15 4 цил. 2.3 инж. – 4.00 Оз. PAG-46; 20,80 Оз. R-134a

6 цил. 3.7 инж. – 4.00 Оз. PAG-46; 20,80 Оз. R-134a

8 цил. 5.0 инж. – 24.00 Оз. R-134a; 4.00 Оз. PAG-46

8 цил. 5.2 инж. – 24.00 Оз. R-134a; 4.00 Оз. PAG-46

2014 6 Cyl. 3.7 инж. – 4.00 Оз. PAG-46; 21.12 Оз. R-134a

8 цил. 5.0 инж. – 4.00 Оз. PAG-46; 21.12 Оз. R-134a

8 цил. 5.8 инж. – 4.00 Оз. PAG-46; 21.12 Оз. R-134a

2013 6 цил. 3.7 инж. – 21.00 Оз. R-134a; 4.00 Оз. PAG-46

8 цил. 5.0 инж. – 21.00 Оз. R-134a; 4.00 Оз. PAG-46

8 цил. 5.8 инж. – 21.00 Оз. R-134a; 4.00 Оз. PAG-46

2012-11 6 Cyl. 3.7 инж. – 21.00 Оз. R-134a; 4.00 Оз. PAG-46

8 цил. 5.0 инж. – 21.00 Оз. R-134a; 4.00 Оз. PAG-46

8 цил. 5.4 инж. – 21.00 Оз. R-134a; 4.00 Оз. PAG-46

2010 6 Cyl. 4.0 инж. – 21.00 Оз. R-134a; 4.00 Оз. PAG-46

8 цил. 4.6 инж. – 21.00 Оз. R-134a; 4.00 Оз. PAG-46

8 цил. 5.4 инж. – 21.00 Оз. R-134a; 4.00 Оз. PAG-46

2009 6 Cyl. 4.0 инж. – 26.00 Оз. R-134a; 7.00 Оз.PAG-46

8 цил. 4.6 инж. – 26.00 Оз. R-134a; 7.00 Оз. PAG-46

8 цил. 5.4 инж. – 26.00 Оз. R-134a; 7.00 Оз. PAG-46

2008-07 Сите инж. – 26.00 Оз. R-134a; 7.00 Оз. PAG-46

2006-05 Сите инж. – 31.00 Оз. R-134a; 7.00 Оз. PAG-46

2004-97 Сите инж. – 8,50 Оз. PAG-46; 34,00 Оз. R-134a

1996-94 Сите инж. – 7.00 Оз. PAG-46; 34,00 Оз. R-134a

Капацитет на Ford PROBE за ладење и тип на масло за ладење

1997 година Сите инж. – 28.00 Оз. R-134a; 7.00 Оз. PAG-100

1996-94 Сите инж. – 28.00 Оз. R-134a; 6,75 Оз. PAG-100

Ford POLICE INTERCEPTOR UTILITY Капацитет на средство за ладење и тип на масло за ладење

2017-16 6 цил. 3.7 инж. – 26.08 Оз. R-134a; 5,20 Оз. PAG-46; w/ Преден AC

6 цил. 3.7 инж. – 38,08 Оз. R-134a; 7,90 Оз. PAG-46; w/ Предна & засилувач; Заден AC

Ford POLICE SEDAN Капацитет на средство за ладење и тип на масло за ладење

2017-14 4 цил. 2.0 инж. – 25,92 Оз. R-134a; 5,20 Оз. PAG-46

Ford RANGER Капацитет на средство за ладење и тип на масло за ладење

2010 4 цил. 2.3 инж. – 28.00 Оз. R-134a; 9.00 Оз. PAG-46

6 цил. 4.0 инж. – 32.00 Оз. R-134a; 9.00 Оз. PAG-46

2009 4 Cyl. 2.3 инж. – 9.00 Оз. PAG-46; 33,00 Оз. R-134a

6 цил. 4.0 инж. – 9.00 Оз. PAG-46; 33,00 Оз. R-134a

2008-06 Сите инж. – 9.00 Оз. PAG-46; 33,00 Оз. R-134a

2005-98 Сите инж. – 30.00 Оз. R-134a; 9.00 Оз. PAG-46

1997-95 Сите инж. – 7.00 Оз. PAG-46; 22.00 Оз. R-134a

1994 Сите инж.– 36.00 Оз. R-134a; 7.00 Оз. PAG-46

Ford TAURUS Капацитет на средство за ладење и тип на масло за ладење

2018 4 цил. 2.0 инж. – 25,92 Оз. R-134a; 5,24 Оз. PAG-46

6 цил. 3.5 инж. – 22,88 Оз. R-134a; 5,24 Оз. PAG-46

2017-15 4 цил. 2.0 инж. – 25,92 Оз. R-134a; 5,24 Оз. PAG-46

6 цил. 3.5 инж. – 26.08 Оз. R-134a; 5,24 Оз. PAG-46

2014 4 Cyl. 2.0 инж. – 25,92 Оз. R-134a; 5,24 Оз. PAG-46

6 цил. 3.5 инж. – 26.08 Оз. R-134a; 5,24 Оз. PAG-46

6 цил. 3.7 инж. – 7.00 Оз. PAG-46; 26.08 Оз. R-134a

2013 4 цил. 2.0 инж. – 26.00 Оз. R-134a; 7.00 Оз. PAG-46

6 цил. 3.5 инж. – 26.00 Оз. R-134a; 7.00 Оз. PAG-46

2012-11 6 Cyl. 3.5 инж. – 26.00 Оз. R-134a; 7.00 Оз. PAG-46

2010 Сите инж. – 26.00 Оз. R-134a; 7.00 Оз. PAG-46

2009 Сите инж.; w/o Заден AC – 26.00 Oz. R-134a; 7.00 Оз. PAG-46

Сите инж.; со заден AC – 36,00 Oz. R-134a; 9,50 Оз. PAG-46

2008 Сите инж.; w/o Заден AC – 26.00 Oz. R-134a; 7.00 Оз. PAG-46

Сите инж.; со заден AC – 32,00 Oz. R-134a; 9.00 Оз. PAG-46

2007-96 Сите инж. – 7.00 Оз. PAG-46; 34,00 Оз. R-134a

1995 Сите инж. – 32.00 Оз. R-134a; 7.00 Оз. PAG-46

1994 со исклучок. SHO – 7.00 Оз. PAG-46; 33,00 Оз. R-134a .

SHO – 8.00 Oz. PAG-46; 33,00 Оз. R-134a

Ford TAURUS X Капацитет на средство за ладење и тип на масло за ладење

2009-08 Сите инж.; w/o Заден AC – 26.00 Oz. R-134a; 7.00 Оз. PAG-46

Сите инж.; со заден AC – 36.00 часотТип

2018-14 4 цил. 2.0 инж. – 26.08 Оз. R-134a; 5,20 Оз. PAG-46

Ford CONTOUR Капацитет на разладно средство и тип на масло за ладење

2000-95 Сите инж. – 26.00 Оз. R-134a; 7.00 Оз. PAG-46

Ford CROWN VICTORIA Капацитет на средство за ладење и тип на масло за ладење

2011-09 8 цил. 4.6 инж. – 27.00 Оз. R-134a; 7.00 Оз. PAG-46

2008-06 Сите инж. – 27.00 Оз. R-134a; 7.00 Оз. PAG-46

2005-97 Сите инж. – 7,50 Оз. PAG-46; 38,00 Оз. R-134a

1996-95 Сите инж. – 7.00 Оз. PAG-46; 38,00 Оз. R-134a

1994 Сите инж. – 7.00 Оз. PAG-46; 34,00 Оз. R-134a

Ford E SERIES FULLSIZE VAN Капацитет на средство за ладење и тип на масло за ладење

2018-17 10 цил. 6.8 инж. – 30,40 Оз. R-134a; 8.00 Оз. PAG-46

8 цил. 6.2 инж. – 30,40 Оз. R-134a; 8.00 Оз. PAG-46

2016 10 Cyl. 6.8 инж. – 30,40 Оз. R-134a; 8.00 Оз. PAG-46

8 цил. 5.4 инж. – 30,40 Оз. R-134a; 8.00 Оз. PAG-46

2013-11 10 Cyl. 6,8 инж.; w/o Заден AC – 30,00 Oz. R-134a; 8.00 Оз. PAG-46 .

8 цил. 4.6 инж.; со заден AC – 16.00 Oz. PAG-46; 54,00 Оз. R-134a

8 цил. 4.6 инж.; w/o Заден AC – 30,00 Oz. R-134a; 8.00 Оз. PAG-46

8 цил. 5.4 инж.; со заден AC – 16.00 Oz. PAG-46; 54,00 Оз. R-134a

8 цил. 5.4 инж.; w/o Заден AC – 30,00 Oz. R-134a; 8.00 Оз. PAG-46

2010 Сите инж.; Дизел; со заден AC – 11.00 Oz. PAG-46; 54,00 Оз. R-134a ..

Сите инж.; Гас; со заден AC – 16.00 Oz. PAG-46; 54,00 Оз. R-134a

Сите инж.;Оз. R-134a; 9,50 Оз. PAG-46

Капацитет на Ford TEMPO на средство за ладење и тип на масло за ладење

1994 4 цил. 2.3 инж. – 7.00 Оз. PAG-46; 33,00 Оз. R-134a

6 цил. 3.0 инж. – 7.00 Оз. PAG-46; 33,00 Оз. R-134a

Ford THUNDERBIRD Капацитет на средство за ладење и тип на масло за ладење

2005 8 цил. 3.9 инж. – 28.00 Оз. R-134a; 7.00 Оз. PAG-46

2004-02 Сите инж. – 28.00 Оз. R-134a; 7.00 Оз. PAG-46

1997-95 Сите инж. – 36.00 Оз. R-134a; 7.00 Оз. PAG-46

1994 Сите инж. – 36.00 Оз. R-134a; 6,75 Оз. PAG-46

Ford TRANSIT CONNECT Капацитет на течноста за ладење и тип на масло за ладење

2012 Сите инж.; Електрични – 29.00 Оз. R-134a;

4 цил. 2.0 инж. – 29.06 Оз. R-134a; 6,09 Оз. PAG-46

2011 4 Cyl. 2.0 инж. – 29.00 Оз. R-134a; 6,09 Оз. PAG-46

2010 4 Cyl. 2.0 инж. – 29.00 Оз. R-134a; 6.00 Оз. PAG-46

Ford WINDSTAR Капацитет на средство за ладење и тип на масло за ладење

2003-01 Сите инж.; w/o Заден AC – 10.00 Oz. PAG-46; 44,00 Оз. R-134a

Сите инж.; со заден AC – 56,00 Oz. R-134a; 14.00 Оз. PAG-46

2000-99 Сите инж.; со заден AC – 11.00 Oz. PAG-46; 56,00 Оз. R-134a

Сите инж.; w/o Заден AC – 7,00 Oz. PAG-46; 44,00 Оз. R-134a

1998 Сите инж.; w/o Заден AC – 10.00 Oz. PAG-46; 44,00 Оз. R-134a

Сите инж.; со заден AC – 11.00 Oz. PAG-46; 56,00 Оз. R-134a

1997 Сите инж.; w/o Заден AC – 10.00 Oz. PAG-46; 44,00 Оз. R-134a

Сите инж.; со заден AC – 56,00 Oz. R-134a; 14.00 часотОз. PAG-46

1996-95 Сите инж.; со заден AC – 56,00 Oz. R-134a; 13.00 Оз. PAG-46

Сите инж.; w/o Заден AC – 9,00 Oz. PAG-46; 44,00 Оз. R-134a

Гас; w/o Заден AC – 30,00 Oz. R-134a; 8.00 Оз. PAG-46

Сите инж.; Гас; w/o Заден AC – 36,00 Oz. R-134a; 7.00 Оз. PAG-46

2009 Сите инж.; Гас; со заден AC – 11.00 Oz. PAG-46; 54,00 Оз. R-134a

Сите инж.; Гас; со заден AC – 16.00 Oz. PAG-46; 54,00 Оз. R-134a

Сите инж.; Гас; w/o Заден AC – 30,00 Oz. R-134a; 8.00 Оз. PAG-46

Сите инж.; Гас; w/o Заден AC – 36,00 Oz. R-134a; 7.00 Оз. PAG-46

2008 Сите инж.; Дизел; со заден AC – 11.00 Oz. PAG-46; 54,00 Оз. R-134a ..

Сите инж.; Дизел; со заден AC – 13.00 Oz. PAG-46; 60,00 Оз. R-134a ..

Сите инж.; Гас; со заден AC – 16.00 Oz. PAG-46; 54,00 Оз. R-134a

Сите инж.; Гас; w/o Заден AC – 30,00 Oz. R-134a; 8.00 Оз. PAG-46

Сите инж.; Дизел; w/o Заден AC – 36,00 Oz. R-134a; 7.00 Оз. PAG-

2007 Сите инж.; Дизел; со заден AC – 13.00 Oz. PAG-46; 60,00 Оз. R-134a ..

Сите инж.; Гас; со заден AC – 14.00 Oz. PAG-46; 54,00 Оз. R-134a

Сите инж.; Гас; w/o Заден AC – 30,00 Oz. R-134a; 8.00 Оз. PAG-46

Сите инж.; Дизел; w/o Заден AC – 40,00 Oz. R-134a; 9.00 Оз. PAG-46 ..

2006-02 Сите инж.; со заден AC – 13.00 Oz. PAG-46; 60,00 Оз. R-134a

Сите инж.; w/o Заден AC – 40,00 Oz. R-134a; 9.00 Оз. PAG-46

2001-97 Сите инж.; со заден AC – 64,00 Oz. R-134a; 13.00 Оз. PAG-46

Сите инж.; w/o Заден AC – 9,00 Oz. PAG-46; 44,00 Оз. R-134a

1996-95 Сите инж.; со заден AC – 64,00 Oz. R-134a; 10.00 Оз. PAG-46

Сите инж.;w/o Заден AC – 7,00 Oz. PAG-46; 44,00 Оз. R-134a

1994 Сите инж.; w/o Заден AC – 48,00 Oz. R-134a; 7.00 Оз. PAG-46

Сите инж.; со заден AC – 64,00 Oz. R-134a; 10.00 Оз. PAG-46

Ford E SERIES MEDIUM DUTY VAN Капацитет на средство за ладење и тип на масло за ладење

2010-09 Сите инж. – Видете под капакот PAG-46 .

2008 Сите инж. – Видете под капакот ..

2007 10 Cyl. 6,8 инж.; со заден AC – 16.00 Oz. PAG-46; 54,00 Оз. R-134a .

2010 Cyl. 6,8 инж.; w/o Заден AC – 30,00 Oz. R-134a; 8.00 Оз. PAG-46 .

8 цил. 5.4 инж.; со заден AC – 16.00 Oz. PAG-46; 54,00 Оз. R-134a

8 цил. 5.4 инж.; w/o Заден AC – 30,00 Oz. R-134a; 8.00 Оз. PAG-46

8 цил. 6.0 инж.; со заден AC – 13.00 Oz. PAG-46; 60,00 Оз. R-134a

8 цил. 6.0 инж.; w/o Заден AC – 32,00 Oz. R-134a; 7.00 Оз. PAG-46

2006 10 Cyl. 6,8 инж.; со заден AC – 13.00 Oz. PAG-46; 60,00 Оз. R-134a .

2010 Cyl. 6,8 инж.; w/o Заден AC – 40,00 Oz. R-134a; 9.00 Оз. PAG-46 .

8 цил. 5.4 инж.; со заден AC – 13.00 Oz. PAG-46; 60,00 Оз. R-134a

8 цил. 5.4 инж.; w/o Заден AC – 9,00 Oz. PAG-46; 44,00 Оз. R-134a

8 цил. 6.0 инж.; со заден AC – 13.00 Oz. PAG-46; 60,00 Оз. R-134a

8 цил. 6.0 инж.; w/o Заден AC – 9,00 Oz. PAG-46; 44,00 Оз. R-134a

Исто така види: Табела со големина на приклучокот за одвод на масло

2005 10 Cyl. 6,8 инж.; со заден AC – 13.00 Oz. PAG-46; 60,00 Оз. R-134a .

2010 Cyl. 6,8 инж.; w/o Заден AC – 40,00 Oz. R-134a; 9.00 Оз. PAG-46 .

8 цил. 6.0 инж.;со заден AC – 13.00 Oz. PAG-46; 60,00 Оз. R-134a

8 цил. 6.0 инж.; w/o Заден AC – 40,00 Oz. R-134a; 9.00 Оз. PAG-46

2004 10 Cyl. 6,8 инж.; со заден AC – 13.00 Oz. PAG-46; 60,00 Оз. R-134a .

2010 Cyl. 6,8 инж.; w/o Заден AC – 40,00 Oz. R-134a; 9.00 Оз. PAG-46 .

8 цил. 5.4 инж.; со заден AC – 13.00 Oz. PAG-46; 60,00 Оз. R-134a

8 цил. 5.4 инж.; w/o Заден AC – 40,00 Oz. R-134a; 9.00 Оз. PAG-46

8 цил. 6.0 инж.; со заден AC – 13.00 Oz. PAG-46; 60,00 Оз. R-134a

8 цил. 6.0 инж.; w/o Заден AC – 40,00 Oz. R-134a; 9.00 Оз. PAG-46

2003 10 Cyl. 6,8 инж.; w/o Заден AC – 42,00 Oz. R-134a; 9.00 Оз. PAG-46 .

2010 Cyl. 6,8 инж.; со заден AC – 64,00 Oz. R-134a; 13.00 Оз. PAG-46 .

8 цил. 5.4 инж.; w/o Заден AC – 42,00 Oz. R-134a; 9.00 Оз. PAG-46

8 цил. 5.4 инж.; со заден AC – 64,00 Oz. R-134a; 13.00 Оз. PAG-46

8 цил. 7.3 инж.; w/o Заден AC – 42,00 Oz. R-134a; 9.00 Оз. PAG-46

8 цил. 7.3 инж.; со заден AC – 64,00 Oz. R-134a; 13.00 Оз. PAG-46

2002 8 Cyl. 5.4 инж.; со заден AC – 13.00 Oz. PAG-46; 46,00 Оз. R-134a

8 цил. 5.4 инж.; w/o Заден AC – 9,00 Oz. PAG-46; 44,00 Оз. R-134a

Ford ECOSPORT Капацитет на средство за ладење и тип на масло за ладење

2018 4 цил. 1.0 инж. – 26.40 Оз. R-1234yf; 4,10 Оз. PAG

4 цил. 2.0 инж. – 15.20 Оз. R-1234yf; 4,10 Оз. PAG-46

Капацитет на Ford EDGE за ладење и тип на масло за ладење

2014 4 цил. 2.0 инж.– 4.00 Оз. PAG-46; 16,96 Оз. R-134a

6 цил. 3.5 инж. – 4.00 Оз. PAG-46; 16,96 Оз. R-134a

6 цил. 3.7 инж. – 4.00 Оз. PAG-46; 20.32 Оз. R-134a

2013 4 цил. 2.0 инж. – 21.00 Оз. R-134a; 4.00 Оз. PAG-46

6 цил. 3.5 инж. – 21.00 Оз. R-134a; 4.00 Оз. PAG-46

6 цил. 3.7 инж. – 21.00 Оз. R-134a; 4.00 Оз. PAG-46

2012 4 Cyl. 2.0 инж. – 4.00 Оз. PAG-46; 25.00 Оз. R-134a

6 цил. 3.5 инж. – 4.00 Оз. PAG-46; 25.00 Оз. R-134a

6 цил. 3.7 инж. – 4.00 Оз. PAG-46; 25.00 Оз. R-134a

2011 6 цил. 3.5 инж. – 4.00 Оз. PAG-46; 25.00 Оз. R-134a

6 цил. 3.7 инж. – 4.00 Оз. PAG-46; 25.00 Оз. R-134a

2010-09 6 цил. 3.5 инж. – 4.00 Оз. PAG-46; 25.00 Оз. R-134a

2008 Сите инж. – 21.00 Оз. R-134a; 4.00 Оз. PAG-46

2007 Сите инж. – 19.00 Оз. R-134a; 4.00 Оз. PAG-46

Ford ESCAPE Капацитет на средство за ладење и тип на масло за ладење

2014 4 цил. 1.6 инж. – 24.00 Оз. R-134a; 4,50 Оз. PAG-46

4 цил. 2.0 инж. – 24.00 Оз. R-134a; 4,50 Оз. PAG-46

4 цил. 2.5 инж. – 4,50 Оз. PAG-46; 27.20 Оз. R-134a

2013 4 цил. 1.6 инж. – 24.00 Оз. R-134a; 4,50 Оз. PAG-46

4 цил. 2.0 инж. – 24.00 Оз. R-134a; 4,50 Оз. PAG-46

4 цил. 2.0 инж. – со пакет за влечење; 27.00 Оз. R-134a; 4,50 Оз. PAG-46

4 цил. 2.5 инж. – 24.00 Оз. R-134a; 4,50 Оз. PAG-46

2012 2.5 инж.; Плин/електрик – 32,00 oz. R-134a; 4,40 Оз. Хибридно масло .

4 цил.; исклучено. Електрична/Плин – 5.00 часотОз. PAG-46; 25.00 Оз. R-134a .

2011-10 Сите инж.; исклучено. Електрична / гас - 5,00 oz. PAG-46; 25.00 Оз. R-134a

4 цил. 2,5 инж.; Плин/електрик – 32,00 oz. R-134a; 4,40 Оз. Хибридно масло

2009 година Сите инж.; ХИБРИД – 32,00 ОЗ. R-134a; 5.00 Оз. PAG-46 .

Сите инж.; исклучено. Хибрид - 5,00 oz. PAG-46; 25.00 Оз. R-134a .

2008 Сите инж.; Плин/електрик – 32,00 oz. R-134a; 4,40 Оз. Хибридно масло

2008 година Сите инж.; исклучено. Хибрид - 5,00 oz. PAG-46; 25.00 Оз. R-134a .

2007 4 Cyl. 2.3 инж.; исклучено. Хибрид - 32,00 Оз. R-134a; 7.00 Оз. PAG-46 .

6 цил. 3.0 инж. – 32.00 Оз. R-134a; 7.00 Оз. PAG-46

2006-05 4 Cyl. 2.3 инж.; исклучено. Хибрид - 32,00 Оз. R-134a; 7.00 Оз. PAG-46 .

4 цил. 2.3 инж. – 32.00 Оз. R-134a; 7.00 Оз. PAG-46

6 цил. 3.0 инж. – 32.00 Оз. R-134a; 7.00 Оз. PAG-46

2004-01 Сите инж. – 32.00 Оз. R-134a; 7.00 Оз. PAG-46

Ford ESCORT Капацитет на средство за ладење и тип на масло за ладење

2002-98 Сите инж. – 28.00 Оз. R-134a; 6,75 Оз. PAG-46

4 цил. 2.0 инж. – 28.00 Оз. R-134a; 6,75 Оз. PAG-46

1997 Сите инж. – 28.00 Оз. R-134a; 6,75 Оз. PAG-46

1996-94 Сите инж. – 28.00 Оз. R-134a; 8.00 Оз. PAG-46

Ford EXCURSION Капацитет на средство за ладење и тип на масло за ладење

2005-01 Сите инж.; w/o Заден AC – 42,00 Oz. R-134a; 9.00 Оз. PAG-46

Сите инж.; со заден AC – 68,00 Oz. R-134a; 14.00 Оз. PAG-46

2000 Сите инж.; w/o Заден AC – 40,00 Oz. R-134a; 9.00 Оз.PAG-46

Сите инж.; со заден AC – 68,00 Oz. R-134a; 14.00 Оз. PAG-46

Ford EXPEDITION Капацитет на средство за ладење и тип на масло за ладење

2018 6 цил. 3.5 инж. – 36,96 Оз. R-1234yf; 6,10 Оз. PAG Oil

2017-15 6 цил. 3.5 инж. – 7.00 Оз. PAG-46; 44,00 Оз. R-134a

2014-11 8 цил. 5.4 инж. – 36.00 Оз. R-134a; 7.00 Оз. PAG-46

2010 Сите инж.; w/o Заден AC – 7,00 Oz. PAG-46; 22.00 Оз. R-134a

2009 Сите инж.; со заден AC – 7.00 Oz. PAG-46; 33,00 Оз. R-134a ..

2008 Сите инж.; w/o Заден AC – 7,00 Oz. PAG-46; 22.00 Оз. R-134a

Сите инж.; со заден AC – 7.00 Oz. PAG-46; 33,00 Оз. R-134a ..

2007 Сите инж.; w/o Заден AC – 7,00 Oz. PAG-46; 22.00 Оз. R-134a

Сите инж.; со заден AC – 9,00 Oz. PAG-46; 33,00 Оз. R-134a ..

2006 Сите инж.; со заден AC – 14.00 Oz. PAG-46; 58,00 Оз. R-134a

Сите инж.; w/o Заден AC – 40,00 Oz. R-134a; 9.00 Оз. PAG-46

2005-03 Сите инж.; со заден AC – 14.00 Oz. PAG-46; 54,00 Оз. R-134a

Сите инж.; w/o Заден AC – 32,00 Oz. R-134a; 9.00 Оз. PAG-46

2002-98 Сите инж.; со заден AC – 11.00 Oz. PAG-46; 62,00 Оз. R-134a

Сите инж.; w/o Заден AC – 9,00 Oz. PAG-46; 37,00 Оз. R-134a

1997 Сите инж.; со заден AC – 13.00 Oz. PAG-46; 62,00 Оз. R-134a

Сите инж.; w/o Заден AC – 9,00 Oz. PAG-46; 37,00 Оз. R-134a

Ford EXPLORER / SPORT / SPORT TRAC Капацитет на течноста за ладење и тип на масло за ладење

2018 4 цил. 2.3 инж. – 44,96 Оз. R-134a;7.30 Оз. PAG-46

2017-16 4 цил. 2.3 инж. – 44,96 Оз. R-134a; 8,80 Оз. PAG-46

2013-12 4 Cyl. 2.0 инж. – 47,00 Оз. R-134a; 8,80 Оз. PAG-46

6 цил. 3.5 инж. – 47,00 Оз. R-134a; 8,80 Оз. PAG-46

2011 6 Cyl. 3.5 инж. – 47,00 Оз. R-134a; 8,80 Оз. PAG-46

2010 Сите инж.; w/o Заден AC – 27.00 Oz. R-134a; 9.00 Оз. PAG-46

Сите инж.; со заден AC – 9,00 Oz. PAG-46; 44,00 Оз. R-134a ..

2009 Сите инж.; со заден AC – 16.00 Oz. PAG-46; 44,00 Оз. R-134a

Сите инж.; w/o Заден AC – 27.00 Oz. R-134a; 9.00 Оз. PAG-46

2008-06 Сите инж.; со заден AC – 16.00 Oz. PAG-46; 47,00 Оз. R-134a

Сите инж.; w/o Заден AC – 31,00 Oz. R-134a; 9.00 Оз. PAG-46

2005-02 Сите инж.; со заден AC – 56,00 Oz. R-134a; 13.00 Оз. PAG-46

Сите инж.; w/o Заден AC – 9,00 Oz. PAG-46; 34,00 Оз. R-134a

2001-98 Сите инж. – 30.00 Оз. R-134a; 9.00 Оз. PAG-46

1997 Сите инж. – 9.00 Оз. PAG-46; 22.00 Оз. R-134a

1996-95 Сите инж. – 26.00 Оз. R-134a; 7.00 Оз. PAG-46

1994 Сите инж. – 36.00 Оз. R-134a; 7.00 Оз. PAG-46

Ford F SERIES FULLSIZE PICKUP Капацитет на разладно средство и тип на масло за ладење

2018 6 цил. 2.7 инж. – 24.00 Оз. R-134a; 2,70 Оз. PAG-46

6 цил. 2.7 инж. – 28,96 Оз. R-1234yf; 2,70 Оз. PAG масло

6 цил. 3.3 инж. – 24.00 Оз. R-134a; 3,40 Оз. PAG-46

6 цил. 3.3 инж. – 28,96 Оз. R-1234yf; 3,40 Оз. PAG масло

6 цил. 3.5 инж. – 24.00 Оз. R-134a; 2,70 Оз.

Dan Hart

Ден Харт е автомобилски ентузијаст и експерт за поправка и одржување на автомобили. Со повеќе од 10 години искуство во индустријата, Дан ги усоврши своите вештини преку безброј часови работа на различни марки и модели. Неговата страст кон автомобилите започнала уште во младоста, а оттогаш ја претворил во успешна кариера.Блогот на Ден, Совети за поправка на автомобили, е кулминација на неговата стручност и посветеност да им помогне на сопствениците на автомобили да се справат со вообичаените и сложени проблеми со поправка. Тој верува дека секој треба да има некои основни познавања за поправка на автомобили, бидејќи тоа не само што заштедува пари, туку и ги овластува поединците да преземат контрола над одржувањето на своето возило.Преку својот блог, Дан споделува практични и лесни за следење совети, водичи чекор-по-чекор и техники за решавање проблеми кои ги разложуваат сложените концепти на разбирлив јазик. Неговиот стил на пишување е пристапен, што го прави погоден и за почетниците сопственици на автомобили и за искусни механичари кои бараат дополнителни сознанија. Целта на Ден е да ги опреми своите читатели со знаење и самодоверба потребни за сами да се справат со задачите за поправка на автомобили, со што ќе ги спречи непотребните патувања до механичарот и скапите сметки за поправка.Покрај одржувањето на својот блог, Дан води и успешна продавница за поправка на автомобили каде што продолжува да и служи на својата заедница обезбедувајќи висококвалитетни услуги за поправка. Неговата посветеност на задоволството на клиентите и неговата непоколеблива посветеност на испоракатаизвонредната изработка му донесе лојална база на клиенти низ годините.Кога не е под хаубата на автомобилот или не пишува блог постови, може да го најдете Ден како ужива во активности на отворено, присуствува на саеми за автомобили или поминува време со своето семејство. Како вистински ентузијаст за автомобили, тој секогаш е во тек со најновите трендови во индустријата и со нетрпение ги споделува своите увиди и препораки со читателите на блогот.Со своето огромно знаење и вистинска страст за автомобили, Ден Харт е доверлив авторитет во областа на поправка и одржување на автомобили. Неговиот блог е непроценлив ресурс за секој кој сака да го одржува своето возило непречено да работи и да избегне непотребни главоболки.