1999 Dodge Grand Caravan komponentu atrašanās vietas

 1999 Dodge Grand Caravan komponentu atrašanās vietas

Dan Hart

1999 Dodge Grand Caravan komponentu atrašanās vietas

1999 Dodge Grand Caravan komponentu atrašanās vietas Releji, slēdži, vadības ierīces: moduļi, solenoīdi

1999 Dodge Grand Caravan releji

A/C kompresora sajūga releja barošanas sadales centrā.

Automātiskās izslēgšanās (ASD) relejs Elektroenerģijas sadales centrā.

Cigāru aizdedzinātāja/aprīkojuma releji Elektroenerģijas sadales centrā.

Palīggaismas relejs Uz sadales bloka, aiz paneļa kreisajā pusē.

Durvju bloķēšanas relejs Uz sadales bloka, aiz paneļa kreisajā pusē.

Durvju atbloķēšanas relejs Uz sadales bloka, aiz paneļa kreisajā pusē.

Autovadītāja durvju atbloķēšanas releja Uz sadales bloka, aiz paneļa kreisajā pusē.

Dzinēja startera motora releja strāvas sadales centrā.

Miglas lukturu releji Uz sadales bloka, aiz paneļa kreisās puses.

Priekšējā ventilatora motora releja barošanas sadales centrā.

Skatīt arī: 2009 GMC Acadia drošinātāju shēma

Degvielas sūkņa relejs Enerģijas sadales centrā.

Tālo gaismu releji Elektroenerģijas sadales centrā.

Zvanu releja barošanas sadales centrā.

Kreisais & amp; Labais kombinētais bākuguns releji Kreisajā aizmugurējā ceturtdaļas panelī.

Kreisais & amp; Labais bremzēšanas/apgriešanās signāla releji Kreisajā aizmugurējā ceturtdaļas panelī.

Kreisās priekšējās durvju atslēgšanas releji Uz sadales bloka, aiz paneļa kreisās puses.

Tuvo gaismu releji Elektroenerģijas sadales centrā.

Nosaukums Zīmols Skaļruņu releji Uz sadales bloka, aiz paneļa kreisajā pusē.

Parka gaismas relejs Elektroenerģijas sadales centrā.

Radiatora ventilatora releji Zem kreisā priekšējā luktura bloka. Skatīt 2. attēlu.

Aizmugurējā loga miglotāja relejs Uz sadales bloka, aiz paneļa kreisās puses.

Rezerves relejs barošanas sadales centrā.

Pārraides vadības relejs Elektroenerģijas sadales centrā.

Stikla tīrītāja augsta/zema releja barošanas sadales centrā.

Tīrītāja releja ieslēgšana barošanas sadales centrā.

1999 Dodge Grand Caravan Drošinātāji un ķēdes aizsardzības ierīces

Savienojuma bloks Aiz paneļa kreisās puses.

Enerģijas sadales centrs Dzinēja nodalījuma kreisā puse.

Elektriskā sēdekļa ķēdes pārtraucējs zem vadītāja sēdekļa.

1999 Dodge Grand Caravan vadības moduļi

Gaisa spilvenu vadības modulis Aiz paneļa centrālā paneļa apakšējās daļas.

Virsbūves vadības modulis Uz sadales bloka, aiz paneļa kreisās puses.

Kombinētais bākuguns/DRL modulis Uz sadales bloka, aiz paneļa kreisajā pusē.

Kontrolieris Anti-Lock Brake Zem transportlīdzekļa vadītāja puses, uzstādīts uz priekšējās balstiekārtas šūpuļa, piestiprināts pie hidrauliskā vadības bloka.

Degvielas sūkņa modulis Degvielas tvertnes pusē.

Atmiņas sēdekļu/spoguļu modulis zem vadītāja sēdekļa.

Spēka piedziņas vadības modulis Kreisā spārna sānu vairogs.

Tālvadības bezatslēgas iekāpšanas modulis Zem paneļa augšējā vāka kreisajā pusē.

Transmisijas vadības modulis Dzinēja nodalījuma labajā pusē..

1999 Dodge Grand Caravan motora atrašanās vietas

A/C zonas durvju pūtējs HVAC kreisajā pusē.

Blend durvju pūtējs HVAC kreisajā pusē.

Dzinēja startera motors (2.4L) Dzinēja bloka kreisajā aizmugurē.

Dzinēja startera motors (3,0L) Dzinēja bloka kreisajā aizmugurē.

Dzinēja startera motors (3,3L) Dzinēja bloka kreisajā aizmugurē.

Dzinēja startera motors (3,8L) Dzinēja bloka kreisajā aizmugurē.

EVAP noplūdes noteikšanas sūknis (2.4L) Kreisā šķērssijas puse.

EVAP noplūdes noteikšanas sūknis (3,3L) Kreisā šķērsstienes puse.

EVAP noplūdes noteikšanas sūknis (3.8L) Kreisā šķērsstienes puse.

Priekšējā ventilatora motora ventilatora paneļa paneļi, priekšā cimdu kastītei.

Priekšējais mazgāšanas šķidruma motors Mazgāšanas šķidruma pudeles apakšdaļa.

Tukšas darbības gaisa regulēšanas motors (2.4L) Uz droseļvārpstas regulatora.

Tukšas darbības gaisa regulēšanas motors (3,0L) Uz droseļvārpstas regulatora.

Tukšas darbības gaisa regulēšanas motors (3,3L) Uz droseļvārpstas regulatora.

Tukšas darbības gaisa regulēšanas motors (3,8L) Uz droseļvārpstas regulatora.

Režīms Durvju pūtējs HVAC kreisajā pusē.

Radiatora ventilators Nr. 1 Aiz radiatora.

Radiatora ventilators Nr. 2 Aiz radiatora.

Aizmugurējais ventilatora motors Aizmugurējā A/C-sildītāja blokā, labās "D" statnes apakšā.

Aizmugurējais mazgāšanas šķidruma motors Mazgāšanas šķidruma pudeles apakšdaļa.

Aizmugurējā tīrītāja motors Pacelšanas durvju centrs.

Recirkulācijas durvju pūtējs HVAC labajā pusē.

Stikla tīrītāju modulis Dzinēja nodalījuma kreisā aizmugurējā daļa.

1999 Dodge Grand Caravan sensoru atrašanās vietas

A/C spiediena devējs A/C līnijā, dzinēja nodalījuma labajā aizmugurē.

Apkārtējās temperatūras sensors Aiz priekšējā paneļa apakšējās daļas, uz radiatora balsta.

Sadales vārpstas stāvokļa sensors (2.4L) Cilindra galvas aizmugurē.

Sadales vārpstas stāvokļa sensors (3.0L) Sadalītājā.

Sadales vārpstas stāvokļa sensors (3.3L) Motora priekšpusē.

Sadales vārpstas stāvokļa sensors (3.8L) Motora priekšpusē.

Kloķvārpstas stāvokļa sensors (2.4L) Uz transmisijas zvanu korpuss.

Kloķvārpstas stāvokļa sensors (3.0L) Uz transmisijas cilindriskā apvalka.

Kloķvārpstas stāvokļa sensors (3.3L) Uz transmisijas cilindriskā apvalka.

Kloķvārpstas stāvokļa sensors (3.8L) Uz transmisijas zvanu korpuss.

Lejupejošais apsildāmā skābekļa sensors Grīdas paneļa priekšējā vidusdaļā, izplūdes caurulē.

Dzinēja dzesēšanas šķidruma temperatūras sensors (2.4L) Uz termostata korpusa.

Dzinēja dzesēšanas šķidruma temperatūras sensors (3.0L) Pie sadalītāja.

Dzinēja dzesēšanas šķidruma temperatūras sensors (3,3L) Blakus termostata korpusam.

Dzinēja dzesēšanas šķidruma temperatūras sensors (3,8L) Blakus termostata korpusam.

Iztvaicētāja temperatūras sensors Starp iztvaicētāja spirālēm.

Ieejas ātruma sensors (3.0L) Uz transmisijas.

Ieejas ātruma sensors (3.3L) Uz transmisijas.

Ieejas ātruma sensors (3.8L) Uz transmisijas.

Ieplūdes gaisa temperatūras sensors (2.4L) Uz ieplūdes kolektora.

Klauvējspēka sensors (2.4L) Motora kreisajā pusē, zem ieplūdes kolektora.

Klauvējspēka sensors (3.3L) Dzinēja kreisajā pusē, blakus eļļas filtram.

Klauvējspēka sensors (3,8L) Dzinēja kreisā puse, blakus eļļas filtram.

Kolektora absolūtā spiediena (MAP) sensors (2.4L) Ieplūdes kolektora priekšpusē.

Skatīt arī: Ford slīpēšanas, klikšķināšanas, riteņu riteņu zonas trokšņa skaņa

Kolektora absolūtā spiediena (MAP) sensors (3.0L) Ieplūdes kolektora priekšpusē.

Kolektora absolūtā spiediena (MAP) sensors (3.3L) Ieplūdes kolektora aizmugurē.

Kolektora absolūtā spiediena (MAP) sensors (3.8L) Ieplūdes kolektora aizmugurē..

Izvades ātruma sensors (3.0L) Uz transmisijas.

Izvades ātruma sensors (3.3L) Pārnesumkārbai..

Izvades ātruma sensors (3.8L) Uz transmisijas.

Droseles pedāļa stāvokļa sensors (2.4L) Uz droseles regulatora.

Droseles pedāļa stāvokļa sensors (3.0L) Uz droseles pārslēgšanas ierīces.

Droseles pedāļa stāvokļa sensors (3.3L) Uz droseles regulatora.

Droseles pedāļa stāvokļa sensors (3.8L) Uz droseles regulatora.

Pārnesumkārbas diapazona sensors (3,0L) Pārnesumkārbai.

Pārnesumkārbas diapazona sensors (3.3L) Pārnesumkārbai.

Pārnesumkārbas diapazona sensors (3,8L) Pārnesumkārbai.

Augšupejošs apsildāms skābekļa sensors (2.4L) Izplūdes kolektorā.

Augšupejošs apsildāms skābekļa sensors (3,0L) Uz izplūdes kolektora.

Augšupejošs apsildāms skābekļa sensors (3,3L) Uz izplūdes kolektora.

Augšupejošs apsildāms skābekļa sensors (3.8L) Izplūdes kolektorā..

Transportlīdzekļa ātruma sensors (2.4L) Transmisijas labajā pusē.

Riteņu ātruma sensori Pie attiecīgajiem riteņu mezgliem.

1999 Dodge Grand Caravan solenoīdi un vārstu atrašanās vietas

Visu riteņu piedziņas solenoīds Blakus degvielas tvertnei.

EGR solenoīds (3.0L) Dzinēja labajā aizmugurē.

EGR solenoīds (3.3L) Dzinēja labajā aizmugurē.

EGR solenoīds (3.8L) Dzinēja labajā aizmugurē.

EVAP/Purge solenoīds Dzinēja nodalījuma labajā pusē.

Griezes momenta pārveidotāja sajūga (TCC) solenoīds (2.4L) Uz transmisijas.

Pārnesumkārbas vadības solenoīdi (3.0L) Uz transmisijas.

Pārnesumkārbas vadības solenoīdi (3.3L) Uz transmisijas.

Pārnesumkārbas vadības solenoīdi (3.8L) Uz transmisijas.

Transportlīdzekļa ātruma regulēšanas servopiedziņa (2,4L) Dzinēja nodalījuma kreisā aizmugure.

Transportlīdzekļa ātruma regulēšanas servopiedziņa (3,0L) Dzinēja nodalījuma kreisā aizmugure.

Transportlīdzekļa ātruma regulēšanas servopiedziņa (3,3L) Dzinēja nodalījuma kreisā aizmugure.

Transportlīdzekļa ātruma regulēšanas servopiedziņa (3,8L) Dzinēja nodalījuma kreisā aizmugure.

1999 Dodge Grand Caravan slēdžu atrašanās vietas

Bremžu spiediena slēdzis Uz bremžu galvenā cilindra.

Dzinēja eļļas spiediena slēdzis (2.4L) Dzinēja bloka labajā pusē.

Dzinēja eļļas spiediena slēdzis (3.0L) Pie startera.

Dzinēja eļļas spiediena slēdzis (3.3L) Zem A/C kompresora.

Dzinēja eļļas spiediena slēdzis (3.8L) Zem A/C kompresora.

Maza mazgāšanas šķidruma līmeņa slēdzis Mazgāšanas šķidruma rezervuāra apakšā.

Parkošanās bremzes slēdzis Parkošanās bremzes augšējā daļa.

Parkošanās/neitrālās pozīcijas slēdzis (2.4L) Pārnesumkārbai.

Drošības jostu slēdzis Pie kreisā "B" balsta pamatnes, integrēts vadītāja drošības jostas spriegotājā.

Bremžu pedāļa kronšteina kreisajā pusē.

Dan Hart

Dens Hārts ir automobiļu entuziasts un eksperts automašīnu remonta un apkopes jomā. Ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi nozarē Dans ir pilnveidojis savas prasmes, neskaitāmas stundas strādājot pie dažādiem ražotājiem un modeļiem. Viņa aizraušanās ar automašīnām sākās agrā bērnībā, un kopš tā laika viņš to ir pārvērtis veiksmīgā karjerā.Dena emuārs Padomi automašīnu remontam ir kulminācija viņa zināšanām un centībai palīdzēt automašīnu īpašniekiem risināt bieži sastopamas un sarežģītas remonta problēmas. Viņš uzskata, ka ikvienam ir jābūt kaut kādām pamatzināšanām par automašīnu remontu, jo tas ne tikai ietaupa naudu, bet arī dod iespēju cilvēkiem kontrolēt sava transportlīdzekļa apkopi.Savā emuārā Dens dalās ar praktiskiem un viegli izpildāmiem padomiem, soli pa solim ceļvežiem un problēmu novēršanas metodēm, kas sarežģītus jēdzienus sadala saprotamā valodā. Viņa rakstīšanas stils ir pieejams, tāpēc tas ir piemērots gan iesācēju automašīnu īpašniekiem, gan pieredzējušiem mehāniķiem, kuri vēlas iegūt papildu ieskatus. Dena mērķis ir sniegt saviem lasītājiem zināšanas un pārliecību, kas nepieciešama, lai patstāvīgi tiktu galā ar automašīnu remonta darbiem, tādējādi novēršot nevajadzīgus braucienus pie mehāniķa un dārgus remonta rēķinus.Papildus sava emuāra uzturēšanai Dens arī vada veiksmīgu auto remontdarbnīcu, kurā viņš turpina apkalpot savu kopienu, sniedzot augstas kvalitātes remonta pakalpojumus. Viņa centība klientu apmierinātībā un viņa nelokāmā apņemšanās nodrošināt piegādiizcila meistarība gadu gaitā viņam ir nopelnījusi lojālu klientu bāzi.Kad viņš neatrodas zem automašīnas pārsega vai neraksta emuāra ierakstus, varat atrast, ka Dens izbauda aktivitātes brīvā dabā, apmeklē automašīnu izstādes vai pavada laiku kopā ar ģimeni. Kā īsts auto entuziasts viņš vienmēr ir informēts par jaunākajām nozares tendencēm un labprāt dalās savās atziņās un ieteikumos ar sava emuāra lasītājiem.Ar savām plašajām zināšanām un patieso aizraušanos ar automašīnām Dens Hārts ir uzticama autoritāte automašīnu remonta un apkopes jomā. Viņa emuārs ir nenovērtējams resurss ikvienam, kurš vēlas nodrošināt sava transportlīdzekļa nevainojamu darbību un izvairīties no nevajadzīgām galvassāpēm.