ಟೊಯೋಟಾ P0441

 ಟೊಯೋಟಾ P0441

Dan Hart

Toyota P0441 — ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಸರಿಪಡಿಸಿ

Toyota P0441 ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತೊಂದರೆ ಕೋಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಡಬ್ಬಿಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಕವಾಟದ ಹರಿವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಕವಾಟವು ಬಾಷ್ಪೀಕರಣ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಪರ್ಜ್ ಕವಾಟವು ಇದ್ದಿಲು ಡಬ್ಬಿಯಿಂದ ಅನಿಲ ಆವಿಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಟೊಯೋಟಾ P0441 ತಪ್ಪಾದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಹರಿವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವೈಫಲ್ಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಟೊಯೋಟಾ ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಭವನೀಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದೆ:

ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಮೆದುಗೊಳವೆ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ- ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅಥವಾ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ

ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅಥವಾ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ

ಆವಿಯ ಒತ್ತಡ ಸಂವೇದಕ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ

ಆವಿಯ ಒತ್ತಡ ಸಂವೇದಕ

EVAP ಗಾಗಿ VSV ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ

EVAP VSV ತೆರೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ CCV ಗಾಗಿ VSV ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ CCV

ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಿರುಕುಗಳು, ರಂಧ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ

ಇಲ್ಲಿದ್ದಲು ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳು, ರಂಧ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ

ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ವಾಲ್ವ್ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅಥವಾ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ

ECM

Toyota P0441

1 ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳು. ಸಡಿಲವಾದ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಿಲ್ಲರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಲರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿರುವ ಸೀಲ್. ಫಿಲ್ಲರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಘಟಕ ಅಥವಾ ಡೀಲರ್ ಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ.

2. ಕೆಟ್ಟ ಡಬ್ಬಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕವಾಟ (CCV)-ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕವಾಟವು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿದೆ. CCV ಕವಾಟವು ಇದ್ದಿಲು ಡಬ್ಬಿಯ ಮೇಲೆ ಇದೆ.

ಸಹ ನೋಡಿ: 2002 GMC ಸಿಯೆರಾ ಫ್ಯೂಸ್ ರೇಖಾಚಿತ್ರ

4. ಕೆಟ್ಟ ಪರ್ಜ್ ವಾಲ್ವ್

5. ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ಇದ್ದಿಲು ಡಬ್ಬಿ.

6. ಕವಾಟವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಇದ್ದಿಲು ಡಬ್ಬಿಯಿಂದ ಬಿರುಕುಗೊಂಡ ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡ ನಿರ್ವಾತ ಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳು.

ಟೊಯೊಟಾ ಶುದ್ಧೀಕರಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದುಕವಾಟ

ಪರ್ಜ್ ವಾಲ್ವ್ ನಿರ್ವಾತ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಕವಾಟದ ಎಂಜಿನ್ ಬದಿಗೆ ನಿರ್ವಾತವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ. ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಕವಾಟಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ. ಮುಚ್ಚಿದಾಗ, ಕವಾಟವು ನಿರ್ವಾತವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತೆರೆದಾಗ, ಅದು ನಿರ್ವಾತವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಕವಾಟವು ಸೋರಿಕೆಯಾದರೆ ಅಥವಾ ತೆರೆಯದಿದ್ದರೆ, ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಕವಾಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಕವಾಟವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಕವಾಟವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಬಿಟ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಅದು ಇದ್ದಿಲು ಡಬ್ಬಿಯ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಡಬ್ಬಿಯಿಂದ ಪರ್ಜ್ ವಾಲ್ವ್‌ಗೆ ಚಲಿಸುವ ನಿರ್ವಾತ ರೇಖೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಇದ್ದಿಲನ್ನು ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿ.

ಸಹ ನೋಡಿ: ಬ್ರೇಕ್ ಗ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು

ಟೊಯೊಟಾ ಡಬ್ಬಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕವಾಟವನ್ನು (CCV) ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ

CCV ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನೆಲವನ್ನು ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್‌ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದಾಗ, ಕವಾಟವನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾತವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು ಸೋರಿಕೆಯಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ.

Dan Hart

ಡ್ಯಾನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಉತ್ಸಾಹಿ ಮತ್ತು ಕಾರು ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 10 ವರ್ಷಗಳ ಉದ್ಯಮದ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ, ವಿವಿಧ ತಯಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಡಾನ್ ತನ್ನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವರು ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು.ಡ್ಯಾನ್ ಅವರ ಬ್ಲಾಗ್, ಕಾರ್ ರಿಪೇರಿಗಾಗಿ ಸಲಹೆಗಳು, ಕಾರ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ದುರಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅವರ ಪರಿಣತಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕಾರು ರಿಪೇರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ವಾಹನದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.ತನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ಮೂಲಕ, ಡ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಲು ಸಲಹೆಗಳು, ಹಂತ-ಹಂತದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥವಾಗುವ ಭಾಷೆಗೆ ವಿಭಜಿಸುವ ದೋಷನಿವಾರಣೆ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಯ ಶೈಲಿಯು ಅನನುಭವಿ ಕಾರು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಬಯಸುವ ಅನುಭವಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ ರಿಪೇರಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತನ್ನ ಓದುಗರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವುದು ಡ್ಯಾನ್‌ನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ದುರಸ್ತಿ ಬಿಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.ತನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಡಾನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆಟೋ ರಿಪೇರಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ದುರಸ್ತಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಚಲ ಬದ್ಧತೆಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯು ಅವರಿಗೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಗ್ರಾಹಕರ ನೆಲೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.ಅವರು ಕಾರ್‌ನ ಹುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಡಾನ್ ಹೊರಾಂಗಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದನ್ನು, ಕಾರ್ ಶೋಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ನಿಜವಾದ ಕಾರು ಉತ್ಸಾಹಿಯಾಗಿ, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ಉದ್ಯಮದ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ನವೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಳನೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಓದುಗರೊಂದಿಗೆ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.ಕಾರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ, ಡಾನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಾರು ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬ್ಲಾಗ್ ತಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ಓಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ತಲೆನೋವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿದೆ.