សម្ភារៈ និងជួសជុលកាងរថយន្ត Lexus

 សម្ភារៈ និងជួសជុលកាងរថយន្ត Lexus

Dan Hart

សម្ភារៈ និងជួសជុលកាងរថយន្ត Lexus

ប៉ូលីយូធ្យូថេន (PUR), ផ្សិតចាក់ប្រតិកម្ម (RIM), ទម្រង់ចាក់ថ្នាំប្រតិកម្មពង្រឹង (RRIM), ទែម៉ូសេតប៉ូលីយូធ្យូថេន - ជាទូទៅបំផុតនៅលើយានយន្តក្នុងស្រុក។ ពណ៌លឿងឬពណ៌ប្រផេះ។ ពពុះ និងផ្សែងនៅពេលអ្នកព្យាយាមរលាយ។ ម្សៅខ្សាច់ PUR កំណត់កំដៅ ហើយអាចរលោងដោយប្រើម៉ាស៊ីនកិន ដរាបណាអ្នកមិនប្រើសម្ពាធខ្ពស់ ឬល្បឿនលឿនដែលបណ្តាលឱ្យប្លាស្ទិករាវ។

PUR និងប្លាស្ទិកដែលដាក់កំដៅភាគច្រើនត្រូវបានជួសជុលដោយកំដៅ។ ការច្របាច់ និងកិនចង្អូរ “V” និងបំពេញដោយសម្ភារៈបំពេញ urethane និងការគាំទ្ររចនាសម្ព័ន្ធ (អេក្រង់ដែកអ៊ីណុក) ទៅផ្នែកខាងក្រោយនៃសម្ភារៈដែលប្រេះ។

Thermoplastic Olefin (TPO), Thermo-Elastic Olefin (TEO)— TPO និង TEO គឺជាការរួមបញ្ចូលគ្នានៃសារធាតុ polypropylene, elastomer ឬកៅស៊ូ និងសារធាតុបំពេញសារធាតុរ៉ែដូចជា Calcium carbonate ឬ talc។

TPO សារធាតុកាងរបស់ TPO ខ្សាច់នៅក្នុងកំណាត់រលាយដូចប៊ឺជាមួយម៉ាស៊ីនកិនល្បឿនលឿន មានអារម្មណ៍ដូចជាក្រមួន និង មានភាពរឹងម៉ាំនៅពេលក្តៅ ដូច្នេះសូមចងចាំចំណុចនេះនៅពេលសាកល្បងបូមខ្សាច់ ឬកិនគម្របកាង TPO។

គម្របកាង TPO គឺពិបាកជួសជុលបំផុត ព្រោះវាផ្ទុកសារធាតុផ្សិតដែលមានជាតិក្រមួនពី 3% ទៅ 5% នៅខាងក្នុង។ សម្ភារៈ។ ក្រមួនដែលបានបង្កប់ធ្វើឱ្យមានការលំបាកសម្រាប់សារធាតុបំពេញ សារធាតុស្អិត ថ្នាំ primer និងថ្នាំលាបដើម្បីស្អិត។ ហាងលក់តួរថយន្តចូលចិត្តបោះចោលកាង TPO ពីព្រោះការជួសជុលពិបាកណាស់

ទោះយ៉ាងណា TPO គឺអាចជួសជុលបាន ដរាបណាអ្នកដឹងពីរបៀបរៀបចំវា។Plastic Olefin)

Vigor (1992) កាងក្រោយ PP (Polypropylene)

ZDX w/o Headlamp Washer; w/o Park Assist (2010-2012) Front Bumper PP (Polypropylene)

ZDX (2010-2013) កាងខាងក្រោយ PP (Polypropylene)

អ្នក​ត្រូវ​ប្រើ​ឧបករណ៍​សម្អាត និង​សារធាតុ​ស្អិត មុន​នឹង​បន្ថែម​សម្ភារៈ​បំពេញ។

Thermoplastic Poly Propylene— PP គឺ​អាច​បត់បែន​បាន​ពាក់កណ្តាល រលាយ & លាបនៅពេលកិន ក្រមួន ឬមានជាតិខាញ់។ ជួសជុលដោយការលាយកំដៅ និងកិនចង្អូរ "V" និងបំពេញដោយសម្ភារៈបំពេញ polypropylene និងការគាំទ្ររចនាសម្ព័ន្ធ (អេក្រង់ដែកអ៊ីណុក) ទៅផ្នែកខាងក្រោយនៃសម្ភារៈប្រេះ។

CT200h w/o ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាជំនួយកន្លែងចតរថយន្ត (2014-2017 ) កាងមុខ TPO ឬ TEO (Thermo Plastic Olefin)

ES300 (2002-2003) កាងខាងមុខ TPO ឬ TEO (Thermo Plastic Olefin)

ES300 (1997-1999) កាងខាងមុខ TPO ឬ TEO (Thermo Plastic Olefin)

ES300 USA (1992-1996) Front Bumper PUR or RIM (Urethane)

ES300 (2002-2003) កាងខាងក្រោយ PP (Polypropylene)

ES300 (1997-2001) កាងខាងក្រោយ TPO ឬ TEO (Thermo Plastic Olefin)

ES300 (1992-1996) កាងខាងក្រោយ PUR ឬ RIM (Urethane)

ES300h Japan Built; w/Parking Sensors (2016-2018) Front Bumper TPO ឬ TEO (Thermo Plastic Olefin)

ES300h w/Parking Sensor (2013-2015) Front Bumper TPO or TEO (Thermo Plastic Olefin)

ES300h w/o ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកន្លែងចតរថយន្ត (2013-2015) កាងខាងមុខ TPO ឬ TEO (Thermo Plastic Olefin)

ES330 (2005-2006) កាងខាងមុខ PP (Polypropylene)

ES330 (2004) កាងខាងមុខ TPO ឬ TEO (Thermo Plastic Olefin)

ES330 (2004-2006) កាងក្រោយ PP (Polypropylene)

ES330 (2004-2005) កាងខាងក្រោយ PP (Polypropylene)

ES350 ជប៉ុនសាងសង់;w/Parking Sensors (2016-2018) Front Bumper TPO ឬ TEO (Thermo Plastic Olefin)

ES350 w/Parking Sensor (2013-2015) Front Bumper TPO or TEO (Thermo Plastic Olefin)

ES350 w/o Parking Sensor (2013-2015) កាងខាងមុខ TPO ឬ TEO (Thermo Plastic Olefin)

ES350 w/Parking Sensor (2010-2012) កាងខាងមុខ PP (Polypropylene)

ES350 w/o Parking Sensor (2007-2009) កាងមុខ PP (Polypropylene)

ES350 w/Parking Sensors (2013-2015) កាងខាងក្រោយ PP (Polypropylene)

ES350 w/Parking Sensor (2007-2012) កាងខាងក្រោយ PP (Polypropylene)

ES350 w/o ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកន្លែងចតរថយន្ត (2007-2012) កាងខាងក្រោយ TPO ឬ TEO (Thermo Plastic Olefin)

GS300 w/Headlamp Washer; w/o Park Sensor (2006-2007) Front Bumper TPO ឬ TEO (Thermo Plastic Olefin)

GS300 w/o Headlamp Washer; w/o Park Sensor (2006-2007) Front Bumper PP (Polypropylene)

GS300 w/o Headlamp Washer; w/Park Sensor (2006-2007) Front Bumper PP (Polypropylene)

GS300 (1998-2005) Front Bumper TPO or TEO (Thermo Plastic Olefin)

GS300 USA (1993-1997) កាងខាងមុខ TPO ឬ TEO (Thermo Plastic Olefin)

GS300 w/o park sensor (2006-2007) កាងក្រោយ PP (Polypropylene)

GS300 w/park sensor (2006-2007) ខាងក្រោយ Bumper PP (Polypropylene)

GS300 (1998-2005) កាងខាងក្រោយ TPO ឬ TEO (Thermo Plastic Olefin)

GS300 (1993-1997) កាងខាងក្រោយ TPO ឬ TEO (Thermo Plastic Olefin)

GS350 w/o ជំនួយចំណត; w/o ម៉ាស៊ីនលាងចង្កៀងមុខ(2008-2011) Front Bumper PP (Polypropylene)

GS350 w/Parking Assist; w/o Headlamp Washer (2008-2011) Front Bumper PP (Polypropylene)

GS350 w/o Parking Assist; w/Headlamp Washer (2008-2011) កាងខាងមុខ TPO ឬ TEO (Thermo Plastic Olefin)

GS350 w/o Clearance (2008-2011) កាងខាងក្រោយ PP (Polypropylene)

GS350 w/ ការបោសសំអាត (2008-2011) កាងខាងក្រោយ TPO ឬ TEO (Thermo Plastic Olefin)

GS400 (1998-2005) កាងខាងមុខ TPO ឬ TEO (Thermo Plastic Olefin)

សូម​មើល​ផង​ដែរ: ប្រេងធម្មតាជំនួសឱ្យសំយោគ

GS400 (1998-2000) កាងខាងក្រោយ TPO ឬ TEO (Thermo Plastic Olefin)

GS430 w/o Headlamp Washer; w/Park Sensor (2006-2007) Front Bumper PP (Polypropylene)

GS430 w/Headlamp Washer; w/o Park Sensor (2006-2007) Front Bumper TPO ឬ TEO (Thermo Plastic Olefin)

GS430 w/o Headlamp Washer; w/o Park Sensor (2006-2007) Front Bumper PP (Polypropylene)

GS430 w/o park sensor (2006-2007) Rear Bumper PP (Polypropylene)

GS430 w/park sensor (2006-2007) កាងខាងក្រោយ PP (Polypropylene)

GS430 (2001-2005) កាងខាងក្រោយ TPO ឬ TEO (Thermo Plastic Olefin)

GS450h w/o Parking Assist; w/Headlamp Washer (2008-2011) Front Bumper TPO ឬ TEO (Thermo Plastic Olefin)

GS450h w/Parking Assist; w/o Headlamp Washer (2008-2011) Front Bumper PP (Polypropylene)

GS450h w/o Parking Assist; w/o Headlamp Washer (2008-2011) Front Bumper PP (Polypropylene)

GS450h w/Clearance (2008-2011) កាងខាងក្រោយ TPO ឬ TEO (ThermoPlastic Olefin)

GS450h w/o Clearance (2008-2011) កាងខាងក្រោយ PP (Polypropylene)

GS460 w/o Clearance; w/o Headlamp Washer (2008-2011) Front Bumper PP (Polypropylene)

GS460 w/o Clearance; w/Headlamp Washer (2008-2011) Front Bumper TPO ឬ TEO (Thermo Plastic Olefin)

GS460 w/Clearance; w/o Headlamp Washer (2008-2011) Front Bumper PP (Polypropylene)

GS460 w/Clearance (2008-2011) Rear Bumper TPO or TEO (Thermo Plastic Olefin)

GS460 w/ o Clearance (2008-2011) កាងខាងក្រោយ PP (Polypropylene)

GX460 w/Headlamp Washers; w/Parking Aid (2014-2019) Front Bumper PP (Polypropylene)

GX460 PREMIUM; w/Parking Assist (2010-2013) កាងខាងមុខ TPO ឬ TEO (Thermo Plastic Olefin)

GX460 w/Parking Assist (2010-2013) កាងខាងក្រោយ PP (Polypropylene)

GX470 (2003 -2009) កាងខាងមុខ TPO ឬ TEO (Thermo Plastic Olefin)

GX470 (2003-2009) កាងខាងក្រោយ PP (Polypropylene)

HS250h w/o Pre-Collision System; w/o Headlamp Washer (2010-2012) Front Bumper TPO ឬ TEO (Thermo Plastic Olefin)

HS250h w/Pre-Collision System; w/o Headlamp Washer (2010-2012) Front Bumper TPO ឬ TEO (Thermo Plastic Olefin)

IS F w/Park Distance Sensors; w/o Headlamp Washer (2008-2010) Front Bumper TPO or TEO (Thermo Plastic Olefin)

IS F w/o Pre-Collision System (2008-2014) កាងខាងក្រោយ TPO ឬ TEO (Thermo Plastic Olefin)

IS200t F SPORT; សេដាន់; w/o ម៉ាស៊ីនលាងចង្កៀងមុខ (2016)កាងខាងមុខ PP (Polypropylene)

IS250 F SPORT; សេដាន់; w/o Headlamp Washer (2014-2015) Front Bumper PP (Polypropylene)

IS250 w/Headlamp Washers; w/o ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាចម្ងាយចំងាយ (2011-2013) កាងខាងមុខ TPO ឬ TEO (Thermo Plastic Olefin)

IS250 w/o Pre-Collision System; w/o Headlamp Washer (2009-2010) Front Bumper TPO or TEO (Thermo Plastic Olefin)

IS250 w/o Pre-Collision System; w/o Headlamp Washer (2006-2008) Front Bumper PP (Polypropylene)

IS250 C; w/Park Distance Sensors (2011-2014) កាងខាងក្រោយ TPO ឬ TEO (Thermo Plastic Olefin)

IS250 Conv; w/o ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាចម្ងាយកន្លែងចតរថយន្ត (2010-2015) កាងខាងក្រោយ PUR ឬ RIM (Urethane)

IS250 w/o ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកន្លែងចតរថយន្ត (2006-2008) កាងខាងក្រោយ PP (ប៉ូលីភីលីន)

IS250 w /park sensor (2006-2008) កាងខាងក្រោយ PP (Polypropylene)

IS300 F SPORT; សេដាន់; w/o Headlamp Washer (2016) Front Bumper PP (Polypropylene)

IS300 4dr sedan; w/o headlamp washer (2001-2005) Front Bumper TPO or TEO (Thermo Plastic Olefin)

IS300 4dr sedan; w/ headlamp washer (2001-2005) Front Bumper TPO or TEO (Thermo Plastic Olefin)

IS300 4dr wagon; w/o headlamp washer (2001-2005) Front Bumper PP (Polypropylene)

IS300 4dr wagon (2001-2005) Rear Bumper PP (Polypropylene)

សូម​មើល​ផង​ដែរ: បច្ចេកវិជ្ជាម៉ាស៊ីនចាក់ប្រេងពីរចាប់ផ្តើម

IS300 4dr sedan (2001-2005) កាងខាងក្រោយ TPO ឬ TEO (Thermo Plastic Olefin)

IS350 F SPORT; សេដាន់; w/o Headlamp Washer (2014-2016) Front Bumper PP(Polypropylene)

IS350 w/o Headlamp Washer; w/o ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាចម្ងាយចំងាយ (2011-2013) កាងខាងមុខ TPO ឬ TEO (Thermo Plastic Olefin)

IS350 w/Headlamp Washers; w/o ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាចម្ងាយចំងាយ (2011-2013) កាងខាងមុខ TPO ឬ TEO (Thermo Plastic Olefin)

IS350 w/o Pre-Collision System; w/o Headlamp Washer (2009-2010) Front Bumper TPO or TEO (Thermo Plastic Olefin)

IS350 w/o Pre-Collision System; w/o Headlamp Washer (2006-2008) Front Bumper PP (Polypropylene)

IS350 C; w/Park Distance Sensors (2011-2014) កាងខាងក្រោយ TPO ឬ TEO (Thermo Plastic Olefin)

IS350 Conv; w/o ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាចម្ងាយចតឡាន (2010-2015) កាងខាងក្រោយ PUR ឬ RIM (Urethane)

IS350 w/park sensor (2006-2008) កាងខាងក្រោយ PP (ប៉ូលីភីលីន)

IS350 w/ o ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកន្លែងចតរថយន្ត (2006-2008) កាងក្រោយ PP (ប៉ូលីភីលីនលីន)

LS400 (1998-2000) កាងមុខ PUR ឬ RIM (Urethane)

LS400 USA (1995-1997) កាងខាងមុខ PUR ឬ RIM (Urethane)

LS400 USA (1990-1994) កាងខាងមុខ PUR ឬ RIM (Urethane)

LS400 (1995-2000) កាងខាងក្រោយ PUR ឬ RIM (Urethane)

LS400 (1990-1994) កាងក្រោយ PUR ឬ RIM (Urethane)

LS430 USA; ឧបករណ៍លាងចង្កៀងមុខ w/o; w/o នាវាឡាស៊ែរ; w/o park sensor (2004-2006) Front Bumper PP (Polypropylene)

LS430 w/backup sensor (2004-2006) Rear Bumper PP (Polypropylene)

LS430 w/backup sensor ( 2001-2003) កាងខាងក្រោយ TPO ឬ TEO (Thermo Plastic Olefin)

LS460 w/o Sport Appearance Pkg;w/Parking Assist (2010-2012) Front Bumper TPO ឬ TEO (Thermo Plastic Olefin)

LS460 w/parking assist (2007-2009) Front Bumper PP (Polypropylene)

LX470 w/ ទិដ្ឋភាពពេលយប់ (2003-2007) កាងខាងមុខ PP (Polypropylene)

LX470 w/o ទិដ្ឋភាពពេលយប់; w/o headlamp washers (2003-2007) Front Bumper PP (Polypropylene)

LX470 w/o headlamp cleaner (1998-2002) Front Bumper TPO or TEO (Thermo Plastic Olefin)

LX470 w/ headlamp cleaner (1998-2002) កាងខាងមុខ TPO ឬ TEO (Thermo Plastic Olefin)

LX470 (2003-2005) កាងខាងក្រោយ PP (Polypropylene)

LX470 (1998-2007) ខាងក្រោយ Bumper TPO ឬ TEO (Thermo Plastic Olefin)

LX570 w/Around View Monitor (2008-2011) កាងខាងក្រោយ TPO ឬ TEO (Thermo Plastic Olefin)

RX300 (1999-2003) កាងខាងមុខ PP (Polypropylene)

RX300 (1999-2003) កាងខាងក្រោយ TPO ឬ TEO (Thermo Plastic Olefin)

RX350 w/Parking Assist; w/o Headlamp Washer (2013-2015) Front Bumper TPO ឬ TEO (Thermo Plastic Olefin)

RX350 w/Parking Sensors; Japan Built (2016-2019) កាងខាងក្រោយ PP (Polypropylene)

RX350 w/Parking Sensors; ប្រទេសកាណាដាបានសាងសង់ (2016-2017) កាងខាងក្រោយ PP (ប៉ូលីភីលីនលីន)

RX350 w/o ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកន្លែងចតរថយន្ត (2010-2015) កាងក្រោយ TPO ឬ TEO (Thermo Plastic Olefin)

RX350 w/Parking ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា (2010-2015) កាងខាងក្រោយ TPO ឬ TEO (Thermo Plastic Olefin)

RX400h w/Premium package; w/cruise control; w/o park sensor (2006-2008) Front Bumper TPO ឬ TEO (ThermoPlastic Olefin)

RX400h w/Premium package; w/o cruise control (2006-2008) Front Bumper PP (Polypropylene)

RX400h (2006) កាងក្រោយ TPO ឬ TEO (Thermo Plastic Olefin)

RX450h 2WD; w/o Sport Pkg; w/ ជំនួយចតរថយន្ត; w/o Headlamp Washer (2013-2015) Front Bumper TPO or TEO (Thermo Plastic Olefin)

RX450h w/o ចង្កៀងមុខអាដាប់ធ័រ; w/ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកន្លែងចតរថយន្ត (2010-2012) កាងខាងមុខ PP (ប៉ូលីភីលីន)

RX450h (2016-2017) កាងខាងក្រោយ PP (ប៉ូលីភីលីន)

RX450h w/ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកន្លែងចតរថយន្ត (2010-2015) ខាងក្រោយ Bumper TPO ឬ TEO (Thermo Plastic Olefin)

RX450h w/o Parking Sensors (2010-2015) កាងខាងក្រោយ TPO ឬ TEO (Thermo Plastic Olefin)

SC300 (1997-2000) កាងខាងមុខ PUR ឬ RIM (Urethane)

SC300 (1995-1996) កាងខាងមុខ PUR ឬ RIM (Urethane)

SC300 (1992-1994) កាងខាងមុខ PUR ឬ RIM (Urethane)

SC300 (1997-2000) កាងខាងក្រោយ PUR ឬ RIM (Urethane)

SC300 (1992-1996) កាងក្រោយ PUR ឬ RIM (Urethane)

SC400 (1997-2000) កាងខាងមុខ PUR ឬ RIM (Urethane)

SC400 (1995-1996) កាងខាងមុខ PUR ឬ RIM (Urethane)

SC400 (1992-1994) កាងខាងមុខ PUR ឬ RIM (Urethane)

SC400 (1997-2000) កាងខាងក្រោយ PUR ឬ RIM (Urethane)

SC400 (1992-1996) កាងក្រោយ PUR ឬ RIM (Urethane)

SC430 (2006-2010) កាងខាងមុខ PP (Polypropylene)

SC430 w/headlamp washer (2002-2005) Front Bumper PP (Polypropylene)

SC430 (2002-2010) កាងខាងក្រោយ TPO ឬ TEO (Thermo

Dan Hart

Dan Hart គឺជាអ្នកចូលចិត្តរថយន្ត និងជាអ្នកជំនាញក្នុងការជួសជុល និងថែទាំរថយន្ត។ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ជាង 10 ឆ្នាំនៃឧស្សាហកម្មនេះ Dan បានលើកកំពស់ជំនាញរបស់គាត់តាមរយៈការងារជាច្រើនម៉ោងរាប់មិនអស់លើការផលិត និងម៉ូដែលផ្សេងៗ។ ចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់គាត់ចំពោះរថយន្តបានចាប់ផ្តើមតាំងពីក្មេង ហើយគាត់បានប្រែក្លាយវាទៅជាអាជីពជោគជ័យ។ប្លុករបស់ Dan គន្លឹះសម្រាប់ការជួសជុលរថយន្ត គឺជាចំណុចកំពូលនៃជំនាញ និងការយកចិត្តទុកដាក់របស់គាត់ក្នុងការជួយម្ចាស់រថយន្តដោះស្រាយបញ្ហាជួសជុលទូទៅ និងស្មុគស្មាញ។ គាត់ជឿជាក់ថា មនុស្សគ្រប់រូបគួរតែមានចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានខ្លះៗនៃការជួសជុលរថយន្ត ព្រោះវាមិនត្រឹមតែជួយសន្សំប្រាក់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់បុគ្គលម្នាក់ៗក្នុងការគ្រប់គ្រងការថែទាំរថយន្តរបស់ពួកគេផងដែរ។តាមរយៈប្លុករបស់គាត់ Dan ចែករំលែកគន្លឹះជាក់ស្តែង និងងាយស្រួលធ្វើតាម ការណែនាំជាជំហានៗ និងបច្ចេកទេសដោះស្រាយបញ្ហាដែលបំបែកគំនិតស្មុគស្មាញទៅជាភាសាដែលអាចយល់បាន។ រចនាប័ទ្មការសរសេររបស់គាត់គឺអាចទាក់ទងបាន ដែលធ្វើឱ្យវាសមរម្យសម្រាប់ទាំងម្ចាស់រថយន្តថ្មីថ្មោង និងមេកានិចដែលមានបទពិសោធន៍ស្វែងរកការយល់ដឹងបន្ថែម។ គោលដៅរបស់ Dan គឺដើម្បីបំពាក់ឱ្យអ្នកអានរបស់គាត់នូវចំណេះដឹង និងទំនុកចិត្តដែលត្រូវការដើម្បីដោះស្រាយការងារជួសជុលរថយន្តដោយខ្លួនឯង ដូច្នេះការពារការធ្វើដំណើរដែលមិនចាំបាច់ទៅកាន់មេកានិក និងវិក័យប័ត្រជួសជុលថ្លៃៗ។បន្ថែមពីលើការថែរក្សាប្លក់របស់គាត់ លោក Dan ក៏ដំណើរការហាងជួសជុលរថយន្តដ៏ជោគជ័យមួយ ដែលគាត់បន្តបម្រើសហគមន៍របស់គាត់ដោយផ្តល់សេវាកម្មជួសជុលគុណភាពខ្ពស់។ ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់គាត់ចំពោះការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន និងការប្តេជ្ញាចិត្តដែលមិនផ្លាស់ប្តូររបស់គាត់ក្នុងការចែកចាយស្នាដៃពិសេសបានធ្វើឱ្យគាត់ទទួលបានមូលដ្ឋានអតិថិជនដ៏ស្មោះត្រង់ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ។នៅពេលដែលគាត់មិននៅក្រោមក្រណាត់រថយន្ត ឬសរសេរការបង្ហោះប្លុក អ្នកអាចឃើញ Dan រីករាយនឹងសកម្មភាពខាងក្រៅ ចូលរួមកម្មវិធីរថយន្ត ឬចំណាយពេលជាមួយគ្រួសាររបស់គាត់។ ក្នុងនាមជាអ្នកចូលចិត្តរថយន្តពិតប្រាកដ គាត់តែងតែធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាមួយនឹងនិន្នាការឧស្សាហកម្មចុងក្រោយបំផុត ហើយចែករំលែកការយល់ដឹង និងការណែនាំរបស់គាត់យ៉ាងក្លៀវក្លាជាមួយអ្នកអានប្លក់របស់គាត់។ជាមួយនឹងចំណេះដឹងដ៏ធំធេង និងចំណង់ចំណូលចិត្តពិតប្រាកដរបស់គាត់សម្រាប់រថយន្ត Dan Hart គឺជាអាជ្ញាធរដែលគួរឱ្យទុកចិត្តក្នុងវិស័យជួសជុល និងថែទាំរថយន្ត។ ប្លុករបស់គាត់គឺជាធនធានដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានសម្រាប់អ្នកដែលចង់រក្សាយានជំនិះរបស់ពួកគេឱ្យដំណើរការដោយរលូន និងជៀសវាងការឈឺក្បាលដែលមិនចាំបាច់។