ទីតាំងសមាសធាតុ Dodge Grand Caravan ឆ្នាំ 1999

 ទីតាំងសមាសធាតុ Dodge Grand Caravan ឆ្នាំ 1999

Dan Hart

1999 ទីតាំងសមាសធាតុ Dodge Grand Caravan

1999 ទីតាំងសមាសធាតុ Dodge Grand Caravan Relays, switches, control: modules, solenoids

1999 Dodge Grand Caravan Relays

A/C Compressor Clutch Relay នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលចែកចាយថាមពល។

ការបិទដោយស្វ័យប្រវត្តិ (ASD) Relay នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលចែកចាយថាមពល។

Cigar Lighter/Accessory Relay នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលចែកចាយថាមពល។

Courtesy Light Relay On junction block, នៅពីក្រោយផ្នែកខាងឆ្វេងនៃ dash។

Door Lock Relay on the junction block, junction side of the junction, behind the left side of dash.

Door Unlock Relay on the junction block, behind the left side of dash.

ឧបករណ៍បញ្ជូនតចាក់សោទ្វារអ្នកបើកបរនៅលើប្លុកប្រសព្វ នៅខាងក្រោយផ្នែកខាងឆ្វេងនៃសញ្ញា។

ការបញ្ជូនតម៉ូទ័រចាប់ផ្តើមម៉ាស៊ីននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលចែកចាយថាមពល។

ការបញ្ជូនតភ្លើងអ័ព្ទនៅលើប្លុកប្រសព្វ នៅខាងក្រោយផ្នែកខាងឆ្វេង of dash។

Front Blower Motor Relay នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលចែកចាយថាមពល។

Fuel Pump Relay នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលចែកចាយថាមពល។

High Beam Relay នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលចែកចាយថាមពល។

Horn Relay នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលចែកចាយថាមពល។

ឆ្វេង & ការបញ្ជូនត Flasher Combination ខាងស្តាំនៅក្នុងបន្ទះផ្នែកខាងក្រោយខាងឆ្វេង។

ឆ្វេង & ការបញ្ជូនបន្តសញ្ញាឈប់/បត់ស្តាំនៅក្នុងបន្ទះភាគខាងក្រោយខាងឆ្វេង។

ឧបករណ៍បញ្ជូនតចាក់សោទ្វារខាងមុខខាងឆ្វេងនៅលើប្លុកប្រសព្វ នៅខាងក្រោយផ្នែកខាងឆ្វេងនៃសញ្ញា។

ឧបករណ៍បញ្ជូនតធ្នឹមទាបនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលចែកចាយថាមពល។

ដាក់ឈ្មោះឧបករណ៍បំពងសំឡេងម៉ាកយីហោ នៅលើប្លុកប្រសព្វ នៅខាងក្រោយផ្នែកខាងឆ្វេងនៃសញ្ញា។

Park Light Relay នៅក្នុងការចែកចាយថាមពលកណ្តាល។

ឧបករណ៍បញ្ជូនតកង្ហារវិទ្យុសកម្ម នៅក្រោមការដំឡើងចង្កៀងមុខខាងឆ្វេង។ សូមមើលរូប 2.

Rear Window Defogger Relay នៅលើប្លុកប្រសព្វ ខាងក្រោយផ្នែកខាងឆ្វេងនៃសញ្ញា។

Spare Relay នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលចែកចាយថាមពល។

បញ្ជូនតគ្រប់គ្រងការបញ្ជូន នៅក្នុងការចែកចាយថាមពល កណ្តាល។

Wiper High/Low Relay នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលចែកចាយថាមពល។

Wiper On Relay នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលចែកចាយថាមពល។

1999 Dodge Grand Caravan Fuses និងឧបករណ៍ការពារសៀគ្វី

ប្លុកប្រសព្វនៅពីក្រោយផ្នែកខាងឆ្វេងនៃសញ្ញា។

មជ្ឈមណ្ឌលចែកចាយថាមពល ផ្នែកខាងឆ្វេងនៃផ្នែកម៉ាស៊ីន។

Power Seat Circuit Breaker នៅក្រោមកៅអីអ្នកបើកបរ។

1999 Dodge Grand Caravan ម៉ូឌុលត្រួតពិនិត្យ

ម៉ូឌុលគ្រប់គ្រងពោងខ្យល់នៅខាងក្រោយផ្នែកខាងក្រោមនៃជង់កណ្តាលសញ្ញា។

ម៉ូឌុលគ្រប់គ្រងរាងកាយនៅលើប្លុកប្រសព្វ នៅខាងក្រោយផ្នែកខាងឆ្វេងនៃសញ្ញា។

ម៉ូឌុល Flasher/DRL រួមបញ្ចូលគ្នា នៅលើប្លុកប្រសព្វ ខាងក្រោយផ្នែកខាងឆ្វេងនៃផ្ទាំងគ្រប់គ្រង។

ឧបករណ៍បញ្ជាហ្វ្រាំងប្រឆាំងការចាក់សោ នៅក្រោមផ្នែកអ្នកបើកបរនៃរថយន្ត ដែលភ្ជាប់ទៅលំយោលនៃការព្យួរខាងមុខ  ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងអង្គភាពគ្រប់គ្រងធារាសាស្ត្រ។

ម៉ូឌុលបូមប្រេង នៅផ្នែកម្ខាងនៃធុងសាំង។

ម៉ូឌុលកៅអី/កញ្ចក់នៅក្រោមកៅអីអ្នកបើកបរ។

ម៉ូឌុលត្រួតពិនិត្យថាមពលខ្សែការពារចំហៀងខាងឆ្វេង។

ម៉ូឌុលបញ្ចូលគ្រាប់ចុចពីចម្ងាយ នៅក្រោមផ្នែកខាងឆ្វេងនៃសញ្ញា គម្របខាងលើ។

ម៉ូឌុលត្រួតពិនិត្យការបញ្ជូន ចំហៀងខាងស្តាំនៃផ្នែកម៉ាស៊ីន..

ទីតាំងម៉ូតូ Dodge Grand Caravan ឆ្នាំ 1999

A/C Zone Door Actuator ផ្នែកខាងឆ្វេងនៃHVAC។

Blend Door Actuator ផ្នែកខាងឆ្វេងនៃ HVAC។

Engine Starter Motor (2.4L) នៅផ្នែកខាងក្រោយខាងឆ្វេងនៃប្លុកម៉ាស៊ីន។

Engine Starter Motor (3.0L) បានបើក ផ្នែកខាងក្រោយខាងឆ្វេងនៃប្លុកម៉ាស៊ីន។

Engine Starter Motor (3.3L) នៅផ្នែកខាងក្រោយខាងឆ្វេងនៃប្លុកម៉ាស៊ីន។

Engine Starter Motor (3.8L) នៅផ្នែកខាងក្រោយខាងឆ្វេងនៃប្លុកម៉ាស៊ីន។

EVAP Leak Detection Pump (2.4L) ផ្នែកខាងឆ្វេងនៃសមាជិកឆ្លងកាត់។

សូម​មើល​ផង​ដែរ: ជំនួសថ្មឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្ពាធសំបកកង់

EVAP Leak Detection Pump (3.3L) ផ្នែកខាងឆ្វេងនៃសមាជិកឆ្លង។

EVAP Leak Detection Pump (3.8L) ផ្នែកខាងឆ្វេងនៃសមាជិកឈើឆ្កាង។

Front Blower Motor Dash, ទៅមុខនៃប្រអប់ស្រោមដៃ។

ម៉ូទ័រលាងមុខ បាតដបទឹកលាងចាន។

Idle Air Control Motor (2.4L ) នៅលើតួបិទបើក។

Idle Air Control Motor (3.0L) នៅលើតួបិទបើក។

Idle Air Control Motor (3.3L) នៅលើតួបិទបើក។

Idle Air Control ម៉ូទ័រ (3.8L) នៅលើតួបិទបើក។

Mode Door Actuator ផ្នែកខាងឆ្វេងនៃ HVAC។

កង្ហារវិទ្យុសកម្មលេខ 1 នៅខាងក្រោយវិទ្យុសកម្ម។

កង្ហារវិទ្យុសកម្មលេខ 2 នៅខាងក្រោយវិទ្យុសកម្ម .

ម៉ូទ័រផ្លុំខ្យល់ខាងក្រោយនៅក្នុងម៉ាស៊ីនកំដៅម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខាងក្រោយ ផ្នែកខាងក្រោមនៃសសរ “D” ខាងស្តាំ។

ម៉ូទ័របោកគក់ខាងក្រោយ បាតដបទឹកលាងសម្អាត។

ប្រដាប់ជូតក្រោយ Motor Center of liftgate.

Recirculation Door Actuator ផ្នែកខាងស្តាំនៃ HVAC។

Wiper Module ខាងឆ្វេងផ្នែកខាងក្រោយនៃផ្នែកម៉ាស៊ីន។

1999 Dodge Grand Caravan Sensors

ឧបករណ៍បំប្លែងសម្ពាធ A/C នៅក្នុងខ្សែ A/C, ផ្នែកខាងក្រោយខាងស្តាំនៃផ្នែកម៉ាស៊ីន។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ នៅពីក្រោយផ្នែកខាងក្រោមនៃផ្នែកខាងមុខនៃផ្នែកខាងមុខ,នៅលើជំនួយវិទ្យុសកម្ម។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទីតាំង Camshaft (2.4L) នៅខាងក្រោយក្បាលស៊ីឡាំង។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទីតាំង Camshaft (3.0L) នៅក្នុងអ្នកចែកចាយ។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទីតាំង Camshaft (3.3 L) នៅពីមុខម៉ាស៊ីន។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទីតាំង Camshaft (3.8L) នៅខាងមុខម៉ាស៊ីន។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទីតាំង Crankshaft (2.4L) នៅលើប្រអប់បញ្ជូន។

សូម​មើល​ផង​ដែរ: VW AC មិនត្រជាក់ ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់មានសំលេងរំខាន

ទីតាំង Crankshaft ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា (3.0L) នៅលើ bellhouseing ការបញ្ជូន។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទីតាំង Crankshaft (3.3L) នៅលើ bellhouse បញ្ជូន។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទីតាំង Crankshaft (3.8L) នៅលើ bellhouse បញ្ជូន។

ខ្សែខាងក្រោម Heated Oxygen Sensor ខាងមុខចំកណ្តាលបន្ទះកំរាលឥដ្ឋ នៅក្នុងបំពង់ផ្សង។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាពម៉ាស៊ីនត្រជាក់ (2.4L) នៅលើលំនៅដ្ឋានកម្តៅ។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាពម៉ាស៊ីនត្រជាក់ (3.0L) នៅជិតអ្នកចែកចាយ។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាពម៉ាស៊ីនត្រជាក់ (3.3L) នៅជាប់នឹងលំនៅដ្ឋានកម្តៅ។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាពម៉ាស៊ីនត្រជាក់ (3.8L) នៅជាប់នឹងកន្លែងដាក់កម្តៅ។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាពរំហួតរវាងឧបករណ៏រំហួត។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាល្បឿនបញ្ចូល (3.0L) នៅលើការបញ្ជូន។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាល្បឿនបញ្ចូល (3.3L) នៅលើការបញ្ជូន។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាល្បឿនបញ្ចូល (3.8L) នៅលើការបញ្ជូន។<5

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាពខ្យល់ចូល (2.4L) នៅលើឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាគោះ។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាគោះ (2.4L) ផ្នែកខាងឆ្វេងនៃម៉ាស៊ីន ខាងក្រោមប្រអប់បញ្ចូលប្រអប់បញ្ចូល។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាគោះ (3.3L) ខាងឆ្វេង ផ្នែកខាងម៉ាស៊ីន នៅក្បែរតម្រងប្រេង។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាគោះ (3.8L) ផ្នែកខាងឆ្វេងនៃម៉ាស៊ីន នៅក្បែរតម្រងប្រេង។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្ពាធដាច់ខាត (MAP) Manifold(2.4L) នៅពីមុខបំពង់បង្ហូរឧស្ម័ន។

Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor (3.0L) នៅពីមុខ manifold intake។

Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor (3.3L) នៅផ្នែកខាងក្រោយនៃប្រអប់បញ្ចូលធាតុចូល។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្ពាធដាច់ខាត (MAP) Manifold (3.8L) នៅផ្នែកខាងក្រោយនៃបំពង់បង្ហូរឧស្ម័ន..

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាល្បឿនទិន្នផល (3.0L) នៅលើការបញ្ជូន។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាល្បឿនបញ្ចេញ (3.3L) នៅលើការបញ្ជូន..

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាល្បឿនទិន្នផល (3.8L) នៅលើការបញ្ជូន។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទីតាំងបិទបើក (2.4L) នៅលើតួបិទបើក។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទីតាំងបិទបើក (3.0L) នៅលើតួបិទបើក។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទីតាំងបិទបើក (3.3L) នៅលើតួបិទបើក។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទីតាំងបិទបើក (3.8L) នៅលើតួបិទបើក។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាជួរបញ្ជូន (3.0L) នៅលើការបញ្ជូន។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាជួរបញ្ជូន (3.3L) នៅលើការបញ្ជូន។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាជួរបញ្ជូន (3.8L) នៅលើការបញ្ជូន។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអុកស៊ីហ្សែនកំដៅខាងលើ (2.4L) នៅលើបំពង់ផ្សែង។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអុកស៊ីសែនកំដៅខាងលើ (3.0L) នៅលើបំពង់ផ្សែង។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអុកស៊ីសែនកំដៅខាងលើ (3.3L) នៅលើបំពង់ផ្សែង។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអុកស៊ីហ្សែនកំដៅខាងលើ (3.8L) នៅលើបំពង់ផ្សែង។. .

1999 Dodge Grand Caravan Solenoids and valve Locations

All Wheel Drive Solenoid Near fuel tank.

EGR Solenoid (3.0L) នៅផ្នែកខាងក្រោយខាងស្តាំនៃម៉ាស៊ីន។

EGR Solenoid (3.3L) នៅផ្នែកខាងក្រោយខាងស្តាំនៃម៉ាស៊ីន។

EGRSolenoid (3.8L) នៅផ្នែកខាងក្រោយខាងស្តាំនៃម៉ាស៊ីន។

EVAP/Purge Solenoid នៅផ្នែកខាងស្តាំនៃផ្នែកម៉ាស៊ីន។

Torque Converter Clutch (TCC) Solenoid (2.4L) នៅលើការបញ្ជូន។<5

ឧបករណ៍បញ្ជាការបញ្ជូន Solenoids (3.0L) នៅលើការបញ្ជូន។

Transmission Control Solenoids (3.3L) នៅលើការបញ្ជូន។

Transmission Control Solenoids (3.8L) នៅលើការបញ្ជូន។

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងល្បឿនរថយន្ត Servo (2.4L) ផ្នែកខាងក្រោយផ្នែកម៉ាស៊ីន។

Vehicle Speed ​​Control Servo (3.0L) ផ្នែកខាងក្រោយផ្នែកម៉ាស៊ីន។

Vehicle Speed ​​Control Servo (3.3L) ផ្នែកខាងក្រោយខាងឆ្វេងនៃផ្នែកម៉ាស៊ីន។

Vehicle Speed ​​Control Servo (3.8L) ផ្នែកខាងក្រោយខាងឆ្វេងនៃបន្ទប់ម៉ាស៊ីន។

1999 Dodge Grand Caravan Switch Locations

ឧបករណ៍ចាប់ហ្វ្រាំងនៅលើមេហ្វ្រាំង ស៊ីឡាំង។

កុងតាក់សម្ពាធប្រេងម៉ាស៊ីន (2.4L) នៅផ្នែកខាងស្តាំនៃប្លុកម៉ាស៊ីន។

កុងតាក់សម្ពាធប្រេងម៉ាស៊ីន (3.0L) នៅជិតម៉ាស៊ីនចាប់ផ្តើម។

កុងតាក់សម្ពាធប្រេងម៉ាស៊ីន (3.3L) នៅខាងក្រោមម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ A/C។

កុងតាក់សម្ពាធប្រេងម៉ាស៊ីន (3.8L) ខាងក្រោមម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ A/C។

កម្រិតប្ដូរកម្រិតសារធាតុរាវ Washer ទាបនៅបាតអាងស្តុកទឹកលាង។

Park Brake Switch ផ្នែកខាងលើនៃហ្រ្វាំងចត។

Park/Neutral Position Switch (2.4L) នៅលើការបញ្ជូន។

Seat Belt Switch នៅមូលដ្ឋានសសរ "B" ខាងឆ្វេង រួមបញ្ចូលជាមួយ ឧបករណ៍ទាញខ្សែក្រវ៉ាត់កៅអីអ្នកបើកបរ។

ប៊ូតុងបិទបើកផ្នែកខាងឆ្វេងនៃដង្កៀបឈ្នាន់ហ្វ្រាំង។

Dan Hart

Dan Hart គឺជាអ្នកចូលចិត្តរថយន្ត និងជាអ្នកជំនាញក្នុងការជួសជុល និងថែទាំរថយន្ត។ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ជាង 10 ឆ្នាំនៃឧស្សាហកម្មនេះ Dan បានលើកកំពស់ជំនាញរបស់គាត់តាមរយៈការងារជាច្រើនម៉ោងរាប់មិនអស់លើការផលិត និងម៉ូដែលផ្សេងៗ។ ចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់គាត់ចំពោះរថយន្តបានចាប់ផ្តើមតាំងពីក្មេង ហើយគាត់បានប្រែក្លាយវាទៅជាអាជីពជោគជ័យ។ប្លុករបស់ Dan គន្លឹះសម្រាប់ការជួសជុលរថយន្ត គឺជាចំណុចកំពូលនៃជំនាញ និងការយកចិត្តទុកដាក់របស់គាត់ក្នុងការជួយម្ចាស់រថយន្តដោះស្រាយបញ្ហាជួសជុលទូទៅ និងស្មុគស្មាញ។ គាត់ជឿជាក់ថា មនុស្សគ្រប់រូបគួរតែមានចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានខ្លះៗនៃការជួសជុលរថយន្ត ព្រោះវាមិនត្រឹមតែជួយសន្សំប្រាក់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់បុគ្គលម្នាក់ៗក្នុងការគ្រប់គ្រងការថែទាំរថយន្តរបស់ពួកគេផងដែរ។តាមរយៈប្លុករបស់គាត់ Dan ចែករំលែកគន្លឹះជាក់ស្តែង និងងាយស្រួលធ្វើតាម ការណែនាំជាជំហានៗ និងបច្ចេកទេសដោះស្រាយបញ្ហាដែលបំបែកគំនិតស្មុគស្មាញទៅជាភាសាដែលអាចយល់បាន។ រចនាប័ទ្មការសរសេររបស់គាត់គឺអាចទាក់ទងបាន ដែលធ្វើឱ្យវាសមរម្យសម្រាប់ទាំងម្ចាស់រថយន្តថ្មីថ្មោង និងមេកានិចដែលមានបទពិសោធន៍ស្វែងរកការយល់ដឹងបន្ថែម។ គោលដៅរបស់ Dan គឺដើម្បីបំពាក់ឱ្យអ្នកអានរបស់គាត់នូវចំណេះដឹង និងទំនុកចិត្តដែលត្រូវការដើម្បីដោះស្រាយការងារជួសជុលរថយន្តដោយខ្លួនឯង ដូច្នេះការពារការធ្វើដំណើរដែលមិនចាំបាច់ទៅកាន់មេកានិក និងវិក័យប័ត្រជួសជុលថ្លៃៗ។បន្ថែមពីលើការថែរក្សាប្លក់របស់គាត់ លោក Dan ក៏ដំណើរការហាងជួសជុលរថយន្តដ៏ជោគជ័យមួយ ដែលគាត់បន្តបម្រើសហគមន៍របស់គាត់ដោយផ្តល់សេវាកម្មជួសជុលគុណភាពខ្ពស់។ ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់គាត់ចំពោះការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន និងការប្តេជ្ញាចិត្តដែលមិនផ្លាស់ប្តូររបស់គាត់ក្នុងការចែកចាយស្នាដៃពិសេសបានធ្វើឱ្យគាត់ទទួលបានមូលដ្ឋានអតិថិជនដ៏ស្មោះត្រង់ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ។នៅពេលដែលគាត់មិននៅក្រោមក្រណាត់រថយន្ត ឬសរសេរការបង្ហោះប្លុក អ្នកអាចឃើញ Dan រីករាយនឹងសកម្មភាពខាងក្រៅ ចូលរួមកម្មវិធីរថយន្ត ឬចំណាយពេលជាមួយគ្រួសាររបស់គាត់។ ក្នុងនាមជាអ្នកចូលចិត្តរថយន្តពិតប្រាកដ គាត់តែងតែធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាមួយនឹងនិន្នាការឧស្សាហកម្មចុងក្រោយបំផុត ហើយចែករំលែកការយល់ដឹង និងការណែនាំរបស់គាត់យ៉ាងក្លៀវក្លាជាមួយអ្នកអានប្លក់របស់គាត់។ជាមួយនឹងចំណេះដឹងដ៏ធំធេង និងចំណង់ចំណូលចិត្តពិតប្រាកដរបស់គាត់សម្រាប់រថយន្ត Dan Hart គឺជាអាជ្ញាធរដែលគួរឱ្យទុកចិត្តក្នុងវិស័យជួសជុល និងថែទាំរថយន្ត។ ប្លុករបស់គាត់គឺជាធនធានដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានសម្រាប់អ្នកដែលចង់រក្សាយានជំនិះរបស់ពួកគេឱ្យដំណើរការដោយរលូន និងជៀសវាងការឈឺក្បាលដែលមិនចាំបាច់។