2009 Chevrolet Tahoe сақтандырғыш қораптарының диаграммалары

 2009 Chevrolet Tahoe сақтандырғыш қораптарының диаграммалары

Dan Hart

2009 Chevrolet Tahoe сақтандырғыш қорапшасының диаграммалары

2009 Chevrolet Tahoe сақтандырғыш қорапшасының қосалқы сақтандырғыш қорапшасы, капот астындағы сақтандырғыш қорабы және аспаптар тақтасы сақтандырғыш қорабы

2009 Chevrolet Tahoe сақтандырғыш қорапшасының диаграммасы Қосымша сақтандырғыш қорабына арналған

2009 Көшкінге қарсы көмекші сақтандырғыш қорабының диаграммасы

Қосымша сақтандырғыш қорабы (HP2) қозғалтқыш бөлігінің сол жағында орналасқан

1 ACPO сақтандырғышы 25A қосымша қуат түрлендіргіш модулі

2 BECM ЖЕЛДЕТКІШ сақтандырғышы 15A Генератор батареясының желдеткішінің релесі

3 ACCM сақтандырғышы 15A A/C компрессоры

4 CAB HTR SOMP Сақтандырғышы 10A жылытқышы салқындатқыш сорғы

5 БОС – Пайдаланылмаған

6 САЛҚЫНТЫҚ СОРҒЫ Сақтандырғышы 15А генераторды басқару модулі Салқындатқыш сорғы – Сол жақта, генераторды басқару модулі салқындатқыш сорғы – оң жақ

7 EPS сақтандырғышы 15A электронды рульдік басқару қозғалтқышын басқару модулі

8 PIM 1 сақтандырғыш 15А жетек қозғалтқыш генераторы қуат түрлендіргіш модулі

9 PIM 2 сақтандырғыш 15А жетек қозғалтқыш генераторы қуатты түрлендіргіш модулі

10 BECM сақтандырғыш 15А жетек қозғалтқыш генераторы батареяны басқару модулі, сериялық деректер Шлюз (SDG) модулі

– FAN 1 сақтандырғыш 40A FAN LO релесі, FAN MID 1 релесі

– FAN 2 сақтандырғыш 40A FAN HI релесі, FAN MID 2 релесі

– TRANS SOMP Сақтандырғышы 60A Қосалқы беріліс қорабының сорғысын басқару модулі

– CAB HTR SOMP релесі – CAB HTR SOMP Сақтандырғышы, жылытқыштың салқындатқыш сұйықтық сорғысы

– САЛҚЫН СОРҒЫ релесі – САЛҚЫН СОРҒЫ Сақтандырғышы, генераторды басқару модулінің салқындатқыш сорғы – Сол жақ, генераторды басқару модулі Салқындатқыш сорғы – Оң жақ

– ЖЕЛДЕТКІШ LO релесі – Салқындату желдеткіші –блок.

– BCK/UP LAMP PCB релесі – VEH BCK/UP сақтандырғышы, TRLR BCK/UP сақтандырғышы

– CHMSL PCB релесі – CHMSL сақтандырғышы

– DRL PCB релесі – DRL сақтандырғышы

– ЖЕЛДЕТКІШ CNTRL ПХД релесі – Салқындату желдеткіші – Оң жақ

– FRT ЖУУ ПХД релесі – FRT ЖУУ сақтандырғышы

– HI BEAM ПХД релесі – HI HEAD FAR – LT Сақтандырғыш, HI FAR FAR – RT сақтандырғыш

– MYY ПХД релесі – МАЙЗАЙ Сақтандырғыш

– L/GATE ПХД релесі – L/GATE RELSE сақтандырғышы

– АРТҚЫ ЖУУ ПХД релесі – АРТЫ ЖАУ Сақтандырғышы

– RUN PCB релесі – FWD сақтандырғышы, HTD STR/WHL сақтандырғышы

– TRLR STOP LT PCB релесі – TRLR STOP LT сақтандырғышы

– TRLR STOP RT PCB Реле – TRLR STOP RT сақтандырғышы

– СЫРТҚЫШ 1 ПХД релесі – Сүрткіш 2 ПХД релесі

– СЫРТҚЫШ 2 ПХД релесі – Әйнек тазалағыш қозғалтқышы

Сүрту жүйесінің диагностикалық сынақ нүктелері.

– TP 92 – Шыны тазалағыштың жоғары жылдамдығын тексеру нүктесі

– TP 95 – тазалағыштың төмен жылдамдығын тексеру нүктесі

Сол жақ

– ЖЕЛДЕТКІШ ОРТА 1 релесі – Қозғалтқыштың салқындату желдеткішінің резисторы – Сол жақ

– ЖЕЛДЕТКІШ ОРТА 2 релесі – Салқындату желдеткіші – Оң

– ЖЕЛДЕТКІШ HI релесі – Салқындатқыш желдеткіш – Оң

– FAN CNTRL релесі – Салқындатқыш желдеткіш – Сол жақ

2009 Chevrolet Tahoe сақтандырғыш қорапшасының Құралдар тақтасының сақтандырғыш қорабының диаграммасы

Құралдар тақтасының сақтандырғыш блогы құрылғының сол жағында орналасқан. қол жеткізу панелінің артындағы сызықша.

Құралдар панелінің сақтандырғыш қорабы

Құралдар панелі (I/P) сақтандырғыш блогы I/P сол жағында<6 арт жағында орналасқан>

қол жетімділік панелі.

1 АРТҚЫ ОРЫНДЫҚ сақтандырғышы 20A жиналмалы орындық моторы – сол жақ артқы (ARS), жиналмалы орындық қозғалтқышы – оң жақ артқы (ARS), жылытылатын орындық модулі – артқы 6)

2 AUX PWR2 сақтандырғышы 20A Қосымша қуат розеткасы – Артқы (E52 немесе TB7), Қосымша қуат розеткасы – Орталық орындық (AZ3 немесе A95)

3 SWC BKLT сақтандырғышы 2A Руль дөңгелегін басқару қосқышы – Сол жақта, рульдік доңғалақты басқару қосқышы – Оң жақ

4 DDM сақтандырғыш 15A драйвер есік модулі (DDM)

5 CTSY сақтандырғыш 15A корпусты басқару модулі (BCM)

6 LT STOP TRN сақтандырғыш 15A корпусты басқару модулі ( BCM)

7 DIM сақтандырғышы 10А корпусты басқару модулі (BCM)

8 RT STOP TRN сақтандырғышы 15А корпусты басқару модулі (BCM)

9 PDM сақтандырғышы 15A Гараж есігін ашқыш ( GDO) (UG1), Артқы көріністің ішкі айнасы (ISRVM), Жолаушы есігінің модулі (PDM), Төбедегі маяк қосқышы )

10 UNLCK2 Сақтандырғыш 15A Соңғы қақпаны құлыптау жетекі

11 LCK2 Сақтандырғыш 15А Соңғы қақпаны құлыптау жетекі

12 ТОҚТАТУ ШАМЫ Сақтандырғыш 15A Корпусты басқару модулі (BCM)

13 АРТТЫHVAC сақтандырғышы 30А үрлегіш қозғалтқышты басқару модулі – көмекші

14 PWR MIR сақтандырғыш 2А пайдаланылмайды

15 BCM сақтандырғыш 10A Корпусты басқару модулі (BCM)

16 AUX PWR сақтандырғыш 20A аксессуар Қуат розеткасы – Орталық консоль бөлімі (D07), Қосымша қуат розеткасы – Орталық консоль (D07), Қосымша қуат розеткасы – I/P 2 (X88 немесе Z88)

17 IS LPS сақтандырғышы 10А корпусты басқару модулі (BCM)

18 UNLCK1 сақтандырғыш 15A есік ысырма жинағы – сол жақ артқы, есік ысырмасының жинағы – оң жақ артқы

19 RSE сақтандырғыш 5A бейне дисплей – алдыңғы (U42), бейне дисплей – артқы (DNU бар U42)

20 OBS DET сақтандырғыш 10А көтергіш қақпа модулі (LGM) (E61), Артқы нысан сенсорын басқару модулі (UD7)

21 LCK 1 сақтандырғыш 15A есік ысырмасының жинағы – сол жақ артқы, есік ысырмасының жинағы – Оң жақ Артқы

22 INFO сақтандырғышы 10A Көлік коммуникациясының интерфейс модулі (VCIM)

23 АРТЫҚ WPR сақтандырғышы 25A Артқы терезе тазалағыш моторы (E52 немесе TB7)

24 САЛҚЫНТЫЛҒАН ОРЫНДЫҚТАР Сақтандырғыш 30A Климаттық басқару орындық модулі (KB6)

25 DSM сақтандырғышы 10А жад орнының модулі (AN3), қашықтан басқару пультінің есік құлпы қабылдағышы (RCDLR)

26 DRV UNLCK сақтандырғышы 15A пайдаланылмайды – LT DR автоматты ажыратқыш 25A драйвер есік модулі (DDM), терезе қосқышы – сол жақ артқы

Төменде тізімделген релелер қызмет көрсетуге жатпайтын баспа схемасы (ПХБ) релелері болып табылады және блоктың ішкі бөлігі болып табылады.

– ҚҰЛПТАУ/ ПХД релесін АШУ – LCK 1 сақтандырғыш, LCK 2 сақтандырғыш, АСҚАУ 1 сақтандырғыш, АСҚҚ 2 сақтандырғыш

2009 Chevrolet Tahoe сақтандырғыш қорапшасының корпус астындағы сақтандырғыш қорапшасының схемасы

Төменгі бөлікСақтандырғыш блогы

Төменгі сақтандырғыш блогы қозғалтқыш бөлігінің сол жағында

аккумулятордың артқы жағында орналасқан.

1 TRLR STOP RT Сақтандырғыш 10A Тіркеме сымы, қосалқы Корпусты басқару модулі (XBCM) (EXP)

2 ESC/ALC EXH сақтандырғышы 30A деңгейді автоматты түрде басқару (ALC) компрессоры (G69), электронды аспаны басқару (ESC) модулі (Z55)

3 TRLR STOP LT сақтандырғыш 10A тіркеме сымы, қосалқы корпусты басқару модулі (XBCM) (EXP)

4 KAZ Сақтандырғыш 15A булану шығарындылары (EVAP) канистрді тазарту электромагниттік клапаны, массалық ауа ағыны (MAF)/қабылдау ауасының температурасы (IAT) ) Датчик, клапан көтергіш май коллекторы (VLOM) жинағы (AFM) 5 ECM/THROT CONT сақтандырғышы 15A Қозғалтқышты басқару модулі (ECM)

6 ITBC сақтандырғышы 15A пайдаланылмайды

7 FRT WASH сақтандырғышы 15A Әйнек жууға арналған сұйықтық сорғысы

8 O2-B SNSR сақтандырғышы 10A қыздырылған оттегі сенсоры (HO2S) 1 қатар 2, қыздырылған оттегі сенсоры (HO2S) 2 қатар датчик 2

9 ABS 2 сақтандырғыш 25А электронды Тежеуді басқару модулі (EBCM)

10 TRLR BCK/UP Сақтандырғыш 10A Тіркеме сымдары

11 LO HDLP-LT сақтандырғыш 20A Фара – Сол жақ (Z88), Фара – Төмен сәуле – Солға (X88) , Фара балласты – Сол жақ (Z75)

12 ECM-BATT сақтандырғышы 10A Қозғалтқышты басқару модулі (ECM)

13 INJ-B сақтандырғышы 20A Отын инжекторы 2, Жанармай инжекторы 4, Жанармай инжекторы 6, Жанармай инжекторы 8, тұтану катушкасы 2, тұтану катушкасы 4, тұтану катушкасы 6, тұтану катушкасы 8

14 TCM-BATT сақтандырғышы 15А булану шығарындылары (EVAP) канистр желдеткішінің электромагниттік клапаны, беріліс қорабын басқаруМодуль (TCM)

15 VEH BCK/UP сақтандырғыш 10A Резервтік шам – Сол, резервтік шам – оң

16 LO HDLP-RT сақтандырғыш 20A Фара – Оң (Z88), Фара – төмен сәуле – Оң жақ (X88), Фара балласты – Оң жақ (Z75)

17 A/C CMPRSR сақтандырғыш 10A A/C компрессор ілінісу

18 O2-A SNSR сақтандырғыш 10A қыздырылған оттегі сенсоры (HO2S) 1 қатар сенсор 1, қыздырылған оттегі сенсоры (HO2S) банк 2 сенсор 1

19 TRANS IGN 1 сақтандырғыш 15А беріліс қорабын басқару модулі (TCM), 1-2 ауысым электромагниттік (1-2 SS) клапан, 2-3 Ауыстыру электромагниттік (2-3 SS) клапан, 3-2 ауысу электромагниттік (3-2 SS) клапан (M30 немесе (M30), момент түрлендіргіш ілінісу (TCC) электромагниттік клапан (M30), момент түрлендіргіш ілінісу импульстік ені модуляциясы (TCC PWM) ) Электромагниттік клапан

20 ЖАТЫН СОРҒЫ Сақтандырғыш 20А жанармай сорғысы және жіберуші жинағы – Бастапқы

21 FSCM сақтандырғышы 20А жанармай сорғысының ағынын басқару модулі

22 HDLP WASH сақтандырғышы 20А пайдаланылмайды

23 АРТҚЫ ЖУУ Сақтандырғышы 15А Артқы терезе жуғыш сұйықтық сорғысы

24 INJ-A сақтандырғыш 20A Отын инжекторы 1, отын инжекторы 3, отын инжекторы 5, отын инжекторы 7, тұтану катушкасы 1, тұтану катушкасы 3 , Тұтану катушкасы 5, тұтану катушкасы 7

25 TRLR PRK сақтандырғыш 15А тіркеме сымы

26 LT PRK сақтандырғыш 15A лицензия шамы – сол жақ, лицензия шамы – оң, маркер шамы – сол жақ алдыңғы, тұрақ/ Бұрылу сигналының шамы – сол жақ алдыңғы

(X88/Z88), саябақ шамы – сол жақ алдыңғы (Z75), артқы шамның схемасы – сол (E52 бар Z75), маркер шамы – сол жақ (E52 бар Z75-тен басқа) , Артқы/тоқтату және бұрылу сигналының шамы – төменгі солға(E52 бар Z75-тен басқа), Артқы/тоқтату және бұрылу сигналының шамы – Жоғарғы сол жақ (E52 бар Z75-тен басқа) Артқы шамның схемасы – оң жақ (E52 бар Z75), маркер шамы – оң жақ алдыңғы, саябақ шамы – оң жақ алдыңғы (Z75), Тұрақ/бұрылу сигналының шамы – оң жақ алдыңғы (X88 немесе Z88), артқы/тоқтату және бұрылу сигналының шамы – төменгі оң жақ (X88, Z88 немесе E52 бар Z75), артқы/тоқтату және бұрылу сигналының шамы – жоғарғы оң жақ (X88, Z88 немесе Z75) E52 бар), маркер шамы – Оң артқы (E52 бар X88, Z88 немесе Z75)

28 ТҰМАН ШАМЫ Сақтандырғыш 15A тұманға қарсы шам – Сол жақ алдыңғы (T96), тұманға қарсы шам – оң жақ алдыңғы (T96)

29 HORN Сақтандырғыш 15A Керне – Сол, Керней – Оң

30 HI HEADLAMP-RT Сақтандырғыш 10A Фара – Оң жақ (Z88), Фара – Оң жақ жоғары жарық (X88 немесе Z75)

31 DRL сақтандырғышы 15A күндізгі жұмыс шамы (DRL) – сол жақ (Z75 немесе X88), күндізгі жарық шамы (DRL) – оңға (Z75 немесе X88), DRL 2 сақтандырғышы Z88)

32 HI HEADLAMP-LT сақтандырғыш 10A фара – Сол жақ (Z88), Фара – Үлкен жарық – Оң (X88 немесе Z75)

33 DRL 2 Сақтандырғыш 15A LO HDLP – LT Сақтандырғыш (Z88), LO HDLP – RT Сақтандырғыш (Z88)

34 S/ROOF сақтандырғышы 30A люкті басқару модулі (CF5), шатырдың маяк релесі (5G4)

35 DLIS сақтандырғыш 2A тұтану қосқышы, ұрлыққа қарсы модуль (TDM)

36 FRT WPR сақтандырғыш 25A Сүргі 1 ПХД релесі

37 SEO B2 сақтандырғышы 30А пайдаланылмайды

38 EAP сақтандырғышы 15A PARK ҚОСУ ПХД релесі, ЭЛЕКТРОНДЫҚ РЕТТЕЛЕТІН ПЕДАЛДАР ПХД релесі, жиналмалы орындық қосқышы – Алдыңғы (ARS), жиналмалы орындық қосқышы – Сол жақ артқы (ARS), жиналмалы орындық қосқышы – оң жақ артқы (ARS),Көп функциялы қосқыш – I/P, полицияның қамтамасыз ету сымдары (6J1)

39 HVAC BATT сақтандырғышы 10A HVAC басқару модулі

40 AIRBAG IGN сақтандырғышы 10A үрленетін шектеуді анықтау және диагностикалау модулі (SDM), үрленетін шектеу Жолаушыларға арналған қауіпсіздік жастығы ҚОСУ/ӨШІРУ

Сондай-ақ_қараңыз: Ең жақсы автомобиль батареясының бренді

Индикатор

41 AMP сақтандырғыш 30А дыбыс күшейткіш (UQA немесе UQS)

42 RDO сақтандырғыш 15А сағат (Z75), сандық радиоқабылдағыш (U2K) ), Радио, Артқы орындық аудио (RSA) контроллері (UK6)

43 MISC IGN сақтандырғышы 10A қосалқы корпусты басқару модулі (XBCM) (EXP), артқы көрініс камерасы (UVC немесе SPO керек-жарағы – артқы көру камерасы), орындық Климатты басқару модулі (KB6), тоқтату шамының қосқышы, тасымал қорабын ауыстыруды басқару модулі (NQH), сериялық деректер шлюзі (SDG) модулі

44 л/ГАТ RELSE сақтандырғыш 15A көтергіш қақпаның ысырма жинағы (E52)

45 AIRBAG BATT сақтандырғышы 15A үрленетін жолаушыны ұстау жүйесінің (PPS) модулі, үрленетін шектеуді анықтау және диагностикалау

модуль (SDM), үрленетін шектеуді көлік құралының аударылуы сенсоры (ASF) корпусын басқару модулі (BCM), аспап тақтасы Кластер

46 IPC сақтандырғышы 10A (IPC)

47 EXP/PTO сақтандырғышы 15A қосалқы корпусты басқару модулі (XBCM) (EXP), нүктелік шам – сол жақ (7X6)

48 AUX HVAC-IGN сақтандырғышы 10A электронды компас модулі (YE9), аспаптар тақтасының кластері (IPC), ішкі артқы көрініс айнасы (ISRVM), режим

жетегі – көмекші (C69), ауа температурасының жетегі – көмекші (C69) , Үрлемелі ұстағыш рульдік доңғалақ модулінің катушкасы (KA9), қыздырылған рульдік басқаруМодуль (KA9)

49 CHMSL сақтандырғыш 15А пайдаланылмайды

50 АРҚЫ DEFOG сақтандырғышы 30A Артқы терезені дезоттандырғыш торы

51 HTD MIR сақтандырғышы 15A пайдаланылмайды

52 SEO B1 сақтандырғыш 15A қосалқы корпусты басқару модулі (XBCM) (EXP), нүктелік шам – оң жақ (7X7), көлік құралының көлбеу сенсоры (SPO дабылы), қауіпсіздік индикатор шамы (SPO дабылы), көлік соғу сенсоры (SPO дабылы)

53 LTR сақтандырғыш 20A керек-жарақ қуат розеткасы – I/P 1, деректер байланысы қосқышы (DLC)

54 SEO/ALC сақтандырғышы 10A деңгейді автоматты түрде басқару (ALC) релесі (G69), кірістірілген сақтандырғыш сандық бейне дискі (DVD) басқару модулі (SPO керек-жарағы – бас сүйегі DVD) 55 HVAC-IGN сақтандырғышы 10A Ауа температурасының жетегі – сол, ауа температурасының жетегі – оң, режим жетекі, рециркуляция жетекі

56 ECM-IGN сақтандырғышы 15A Қозғалтқышты басқару модулі (ECM), Жанармай сорғысының релесі – екіншілік (LY6), жанармай сорғысының ағынын басқару модулі (LY6-дан басқа), электронды тежегішті басқару модулі (EBCM) (HP2)

57 FAN-1 сақтандырғышы 40A FAN LO PCB релесі

58 ALC/COMP сақтандырғышы 40A деңгейді автоматты басқару (ALC) релесі (G69)

59 АУЫР АУЫР ABS сақтандырғышы 60A тежегішті басқарудың электрондық модулі (EBCM)

60 FAN-2 Сақтандырғыш 40A FAN HI PCB релесі

61 ABS-1 Сақтандырғыш 40A Электрондық тежегішті басқару модулі (EBCM)

62 STRTR сақтандырғыш 40A Стартер қозғалтқышы

63 STUD-2 Сақтандырғыш 30A Бланк Кесілген сым

64 LBEC1 сақтандырғыш 60A AUX PWR 2 сақтандырғыш, АРТҚЫ WPR сақтандырғышы, PDM сақтандырғышы, AUX PWR сақтандырғышы

65 ELEC RUN BOARD сақтандырғышы 30A көмекші қадамды басқару модулі (BRS)

66 WSW/HTR сақтандырғыш 60AӘйнек жууға арналған еріткіш қыздырғыш (XA7)

67 TREC сақтандырғышы 30A Трансфер қорапшасының кодер қозғалтқышы (NQH), Трансфер қорапшасының ауысуын басқару модулі (NQH)

68 STUD-1 сақтандырғыш 40A тіркеме сымы

69 MBEC1 сақтандырғыш 60A DRIVER SEAT 2 автоматты сөндіргіш, PASS SEAT 1 автоматты сөндіргіш, RT DOORS ажыратқышы

70 HVAC BLWR сақтандырғыш 40A үрлегіш қозғалтқышты басқару модулі

70 LGM Lift (LGM) (E61)

72 LBEC2 сақтандырғыш 60A BCM Сақтандырғыш, САЛҚЫНТЫЛҒАН ОРЫНДЫҚТАР сақтандырғышы, DDM сақтандырғышы, DIM сақтандырғышы, DSM сақтандырғышы, АРТҚЫ HVAC сақтандырғышы, RT STOP TRN сақтандырғышы, WSW сорғы сақтандырғышы

Сондай-ақ_қараңыз: 2005 Chevrolet Avalanche сақтандырғыш диаграммалары

– A/C CMPRSR релесі – A/C CMPRSR сақтандырғышы

– FAN CNTRL релесі – ТҰМАН ШАМЫ сақтандырғышы

– FAN HI релесі – Салқындату желдеткіші – Оң жақ, FAN CNTRL релесі

– FAN LO релесі – Салқындату желдеткіші – Сол жақ

– ТҰМАН ШАМЫНЫҢ релесі – ТҰМАН ШАМЫНЫҢ Сақтандырғышы

– ОТЫН СОРҒЫ Сақтандырғышы

– HDLP LO/HID релесі – LO HDLP – LT сақтандырғыш, LO HDLP – RT сақтандырғыш, DRL 2 сақтандырғыш

– PRK LAMP релесі – LT PRK сақтандырғыш, RT PRK сақтандырғыш, TRLR PRK сақтандырғыш

– PWR/TRN релесі – ECM/THROT CONT сақтандырғышы, ENG сақтандырғышы, INJ-A сақтандырғышы, INJB сақтандырғышы, O2-A SNSR сақтандырғышы, O2-B SNSR сақтандырғышы, ЖЕЛДЕТКІШ CNRTL релесі, FAN HI релесі, FAN LO релесі

– АРТҚЫ ДЕФОГ релесі – АРТҚЫ ДЕФОГ сақтандырғышы, HTD MIR сақтандырғышы

– RUN/CRNK релесі – ҚАУІПСІЗДІК ЖАСТЫҚТЫ IGN сақтандырғышы, AUX HVAC-IGN сақтандырғышы, HVACIGN сақтандырғышы, ECM-IGN сақтандырғышы, MISC IGN сақтандырғышы, SEO/ALC сақтандырғышы, TRANS IGN 1 Сақтандырғыш

– STRTR релесі – STRTR сақтандырғышы

Төменде тізімделген релелер қызмет көрсетілмейтін баспа схемасының (ПХБ) релелері болып табылады және олар

Dan Hart

Дэн Харт - автомобиль әуесқойы және автокөліктерді жөндеу және техникалық қызмет көрсету саласындағы сарапшы. 10 жылдан астам салалық тәжірибесі бар Дэн әртүрлі маркалар мен модельдерде сансыз сағат жұмыс істеу арқылы өз дағдыларын жетілдірді. Оның көлікке деген құмарлығы жас кезінен басталды, содан кейін ол оны табысты мансапқа айналдырды.Дэннің «Көлік жөндеуге арналған кеңестер» блогы оның көлік иелеріне жалпы және күрделі жөндеу мәселелерін шешуге көмектесудегі тәжірибесі мен берілгендігінің шыңы болып табылады. Оның пайымдауынша, әркімнің автокөлікті жөндеу бойынша кейбір негізгі білімі болуы керек, өйткені бұл ақшаны үнемдеп қана қоймайды, сонымен қатар жеке адамдарға өз көлігіне техникалық қызмет көрсетуді бақылауға мүмкіндік береді.Дэн өз блогы арқылы күрделі ұғымдарды түсінікті тілге бөлетін практикалық және орындауға оңай кеңестермен, қадамдық нұсқаулықтармен және ақауларды жою әдістерімен бөліседі. Оның жазу стилі қол жетімді, бұл оны жаңадан бастаған көлік иелеріне де, қосымша түсініктерді іздейтін тәжірибелі механиктерге де қолайлы етеді. Дэннің мақсаты – оқырмандарын көлік жөндеу жұмыстарын өз бетінше шешуге қажетті біліммен және сенімділікпен қамтамасыз ету, осылайша механикке қажетсіз сапарлардың және қымбат жөндеу төлемдерінің алдын алу.Блогын жүргізумен қатар, Дэн сәтті автокөлік жөндеу шеберханасын басқарады, онда ол жоғары сапалы жөндеу қызметтерін ұсына отырып, өз қауымдастығына қызмет етуді жалғастыруда. Оның тұтынушыны қанағаттандыруға деген адалдығы және жеткізуге деген мызғымас адалдығыерекше шеберлігі жылдар бойы оған адал тұтынушылар базасын тапты.Ол көліктің капотының астында болмаса немесе блог жазбаларын жазбағанда, сіз Дэнді ашық ауада серуендеуді, көлік шоуларына баруды немесе отбасымен бірге уақытты өткізуді таба аласыз. Нағыз автокөлік әуесқойы ретінде ол әрқашан соңғы салалық трендтерден хабардар және блог оқырмандарымен өз түсініктері мен ұсыныстарын ынтамен бөліседі.Үлкен білімі мен автомобильдерге деген шынайы құмарлығымен Дэн Харт автомобиль жөндеу және техникалық қызмет көрсету саласындағы сенімді беделді болып табылады. Оның блогы көлігінің қалыпты жұмыс істеуін және қажетсіз бас ауруларын болдырмауды қалайтын кез келген адам үшін баға жетпес ресурс болып табылады.