BMW Trouble Code Definitions 2012 թ

 BMW Trouble Code Definitions 2012 թ

Dan Hart

BMW անսարքության կոդերի սահմանումներ 2012 թվականի մոդելի համար

Սա OBDII ընդհանուր և ընդլայնված BMW անսարքության ծածկագրերի սահմանումներ  է 2012 թվականի մոդելային տարվա համար: Քանի որ BMW-ն ունի նաև անսարքության կոդերի սեփական համակարգը, կոդերը դասավորված են: թվային կարգով` օգտագործելով BMW համարակալման համակարգը:

P1638; BMW 100001 Շնչափող փական, ֆունկցիան՝ կարճ խցանված

P1639; BMW 100101 Շնչափող փական, ֆունկցիան՝ մշտապես խցանված

P11AA; BMW 100201 Շնչափող փական, ֆունկցիան՝ դանդաղ, չափազանց դանդաղ

P1637; BMW 100210 Շնչափող-փական ակտուատոր, դիրքի մոնիտորինգ. դիրքի փոփոխություն

P110D; BMW 100A02 Շնչափող փական, շնչափողի պոտենցիոմետր 1 և 2. Կրկնակի անսարքություն

P1141; BMW 100C08 Շնչափող փական, շնչափողի պոտենցիոմետր 1. Օդի զանգվածի համար ազդանշանն անհավանական է

P1162; BMW 100E08 Շնչափող փական, շնչափողի պոտենցիոմետր 2. Օդի զանգվածի համար ազդանշանն անհավանական է

P0123; BMW 101001 Շնչափող փական, շնչափող-փականային պոտենցիոմետր 1, էլեկտրական. կարճ միացում դեպի դրական կամ բաց միացում

P0122; BMW 101002 Շնչափող փական, շնչափող-փականային պոտենցիոմետր 1, էլեկտրական. կարճ միացում դեպի գետնին

P0223; BMW 101201 Շնչափող փական, շնչափողի պոտենցիոմետր 2, էլեկտրական. Կարճ միացում B+

P0222; BMW 101202 Շնչափող փական, շնչափողի պոտենցիոմետր 2, էլեկտրական. Կարճ միացում դեպի երկիր կամ գծի անջատում

P1632; BMW 101401 Շնչափող փական, ադապտացիա՝ սահմանային պայմանները չեն պահպանվում

P1633; BMW 101402կողմը; կարճ միացում դեպի դրական

P3121; BMW 110608 Ինժեկտոր, բալոն 6, ակտիվացումը՝ ցածր լարման կողմը; կարճ միացում գետնին

P3148; BMW 111020 Ինժեկտոր, բալոն 1, բարձրավոլտ կողմ, ակտիվացում՝ կծիկ-ոլորուն կարճ միացում

P3151; BMW 111021 Ինժեկտոր, բալոն 2, բարձրավոլտ կողմ, ակտիվացում՝ կծիկ-ոլորուն կարճ միացում

P3154; BMW 111022 Ինժեկտոր, բալոն 3, բարձրավոլտ կողմ, ակտիվացում՝ կծիկ-ոլորուն կարճ միացում

P3157; BMW 111023 Ինժեկտոր, բալոն 4, բարձրավոլտ կողմ, ակտիվացում՝ կծիկ-ոլորուն կարճ միացում

P3160; BMW 111024 Ինժեկտոր, բալոն 5, բարձրավոլտ կողմ, ակտիվացում՝ կծիկ-ոլորուն կարճ միացում

P3163; BMW 111025 Ինժեկտոր, բալոն 6, բարձրավոլտ կողմ, ակտիվացում՝ կծիկ-ոլորուն կարճ միացում

P3103; BMW 111030 Ինժեկտոր, բալոն 1, ցածրավոլտ կողմը, ակտիվացում՝ ուժեղացուցիչ ժամանակի պատուհան

P3107; BMW 111031 Ինժեկտոր, բալոն 2, ցածրավոլտ կողմը, ակտիվացում՝ ուժեղացուցիչ ժամանակի պատուհան

P3111; BMW 111032 Ինժեկտոր, բալոն 3, ցածրավոլտ կողմը, ակտիվացում՝ ուժեղացուցիչ ժամանակի պատուհան

P3115; BMW 111033 Ինժեկտոր, բալոն 4, ցածրավոլտ կողմը, ակտիվացում՝ ուժեղացուցիչ ժամանակի պատուհան

P3119; BMW 111034 Ինժեկտոր, բալոն 5, ցածրավոլտ կողմը, ակտիվացում՝ ուժեղացուցիչ ժամանակի պատուհան

P3123; BMW 111035 Ինժեկտոր, բալոն 6, ցածրավոլտ կողմը, ակտիվացում՝ ուժեղացուցիչ ժամանակի պատուհան

P3100; BMW 111040 Ինժեկտոր, բալոն 1, ցածր լարման կողմը, ակտիվացումը՝ բացմիացում

P3104; BMW 111041 Ինժեկտոր, բալոն 2, ցածրավոլտ կողմ, ակտիվացում՝ բաց միացում

P3108; BMW 111042 Ինժեկտոր, բալոն 3, ցածրավոլտ կողմ, ակտիվացում՝ բաց միացում

P3112; BMW 111043 Ինժեկտոր, բալոն 4, ցածրավոլտ կողմ, ակտիվացում՝ բաց միացում

P3116; BMW 111044 Ինժեկտոր, բալոն 5, ցածրավոլտ կողմ, ակտիվացում՝ բաց միացում

P3120; BMW 111045 Ինժեկտոր, բալոն 6, ցածրավոլտ կողմ, ակտիվացում՝ բաց միացում

P16A5; BMW 111110 DME, ներքին անսարքություն, HDEV ելքային փուլի մոդուլ 1. MPI կապի անսարքություն

P16A5; BMW 111111 DME, ներքին անսարքություն, HDEV ելքային փուլի մոդուլ 2. SPI կապի անսարքություն

P16A5; BMW 111112 DME, ներքին անսարքություն, HDEV ելքային փուլի մոդուլ 1. SPI կապն անհավանական է

P16A5; BMW 111113 DME, ներքին անսարքություն, HDEV ելքային փուլի մոդուլ 2. SPI կապն անհավանական է

P16A5; BMW 111114 DME, ներքին անսարքություն, HDEV ելքային փուլի մոդուլ 1. SPI կապ, ազդանշանի սխալ

P16A5; BMW 111115 DME, ներքին անսարքություն, HDEV ելքային փուլի մոդուլ 2. SPI կապ, ազդանշանի սխալ

P0171; BMW 118001 ոչ մեկը

P2177; BMW 118001 ոչ մեկը

P0172; BMW 118002 ոչ մեկը

P2178; BMW 118002 ոչ մեկը

P0171; BMW 118401 ոչ մեկը

P306D; BMW 118401 ոչ մեկը

P0172; BMW 118402 ոչ մեկը

P306E; BMW 118402 ոչ մեկը

P2097; BMW 118601 Թթվածնի սենսոր կատալիտիկ փոխարկիչից առաջ, նուրբ խառնուրդի կառավարում. արտանետվող գազ հետոկատալիտիկ

փոխարկիչը չափազանց հարուստ է

P2096; BMW 118602 Թթվածնի սենսոր կատալիտիկ փոխարկիչից առաջ, նուրբ խառնուրդի կառավարում. արտանետվող գազ կատալիտիկից հետո

փոխարկիչը չափազանց նիհար

P119D; BMW 118C02 Խառնուրդի հարմարեցում, ներարկիչի հնեցում. BMW 118E01 Խառնուրդի հարմարեցում, անգործուն. խառնուրդը չափազանց նիհար

P2188; BMW 118E02 Խառնուրդի հարմարեցում, անգործուն. խառնուրդը չափազանց հարուստ է

P2177; BMW 118F20 Խառնուրդի հարմարեցում, ավելի ցածր արագության միջակայք. խառնուրդը մասնակի ծանրաբեռնվածության դեպքում չափազանց նիհար

P2178; BMW 118F21 Խառնուրդի հարմարեցում, ավելի ցածր արագության միջակայք. մասնակի բեռնվածության դեպքում խառնուրդը չափազանց հարուստ է

P0193; BMW 119001 Rail ճնշման սենսոր, էլեկտրական. Կարճ միացում B+

P0192; BMW 119002 Ռելսային ճնշման սենսոր, էլեկտրական՝ կարճ միացում դեպի գետնին

P2542; BMW 119201 Վառելիքի ցածր ճնշման սենսոր, էլեկտրական՝ կարճ միացում դեպի դրական

P2541; BMW 119202 Վառելիքի ցածր ճնշման սենսոր, էլեկտրական. Կարճ է հողին

P10CE; BMW 119301 Rail-ճնշման սենսոր, լարման փորձարկում. վերին շեմը գերազանցել է

P10CF; BMW 119302 Rail-ճնշման ցուցիչ, լարման փորձարկում. ստորին շեմի ներքև

P0088; BMW 119304 Rail ճնշման սենսոր, հավանականություն. Առավելագույն ճնշումը գերազանցված է

P0087; BMW 119308 Rail ճնշման սենսոր, հավանականություն. Նվազագույն ճնշում

P10D9; BMW 119404 Rail ճնշման սենսոր, հավանականություն. Ազդանշանը սառեցված է

P0088; BMW 11A001 Վառելիքի բարձր ճնշման համակարգ, վառելիքի ճնշում՝ առավելագույնճնշումը գերազանցել է

P302A; BMW 11A001 Վառելիքի բարձր ճնշման համակարգ, վառելիքի ճնշում. առավելագույն ճնշումը գերազանցված է

P0087; BMW 11A002 Վառելիքի բարձր ճնշման համակարգ, վառելիքի ճնշում՝ նվազագույն ճնշման ներքև

P302C; BMW 11A002 Վառելիքի բարձր ճնշման համակարգ, վառելիքի ճնշում՝ նվազագույն ճնշման անկում

P008B; BMW 11A201 ոչ մեկը

P008A; BMW 11A204 ոչ մեկը

P10A2; BMW 11A701 ոչ մեկը

P10A3; BMW 11A702 ոչ մեկը

P306A; BMW 11AA01 Վառելիքի մատակարարման համակարգ. Ճնշումը չափազանց բարձր է, վթարային աշխատանք ցածր ճնշմամբ

P306B; BMW 11AA02 Վառելիքի մատակարարման համակարգ. Ճնշումը չափազանց բարձր է, վթարային աշխատանք ներարկման անջատումով

P306C; BMW 11AA04 Վառելիքի մատակարարման համակարգ. կարճ ժամանակով ճնշումը չափազանց բարձր է, շարժիչի արագությունն ու բեռը սահմանափակված են

P15DE; BMW 11AC01 Վառելիքի բարձր ճնշման համակարգ, սառը մեկնարկ. ճնշումը չափազանց բարձր է

P15DF; BMW 11AC02 Վառելիքի բարձր ճնշման համակարգ, սառը մեկնարկ. ճնշումը չափազանց ցածր է

P306F; BMW 11AD10 Վառելիքի ճնշում. ճնշում նվազագույն ճնշումից ցածր; ներարկման ապաակտիվացում կատալիտիկ փոխարկիչի համար

պաշտպանություն

P306D; BMW 11AE01 Վառելիքի մատակարարման համակարգ, թթվածնի ցուցիչի արտանետումների վերահսկում. վերին սահմանը գերազանցված է

P306E; BMW 11AE02 Վառելիքի մատակարարման համակարգ, թթվածնի ցուցիչի արտանետումների վերահսկում. ստորին սահմանի ներքևում

P0004; BMW 11C401 Վառելիքի մատակարարման կառավարման փական, ակտիվացում՝ կարճ միացում դեպի դրական

P0003; BMW 11C402 Վառելիքի մատակարարման կառավարման փական, միացում՝ կարճ միացում դեպիհիմք

P0001; BMW 11C404 Վառելիքի մատակարարման կառավարման փական, ակտիվացում՝ բաց միացում

P0234; BMW 120208 Լիցքավորում-օդ ճնշման կառավարում, վերին արժեքը՝ լիցքավորման օդի ճնշումը չափազանց բարձր է

P0299; BMW 120308 Լիցքավորում-օդ ճնշման կառավարում, ավելի ցածր արժեք՝ լիցքավորման օդի ճնշումը չափազանց ցածր

P1260; BMW 120408 Լիցքավորում-օդ ճնշման կառավարում, ապաակտիվացում. լիցքավորման-օդի ճնշման կուտակումն անջատված է

P0238; BMW 121001 Լիցքավորման օդի ճնշման սենսոր, էլեկտրական՝ կարճ միացում դեպի դրական

P0237; BMW 121002 Լիցքավորման օդի ճնշման սենսոր, էլեկտրական՝ կարճ միացում դեպի գետնին

P12A9; BMW 121201 ոչ մեկը

P12A8; BMW 121202 ոչ մեկը

P0236; BMW 121521 Լիցքավորման ճնշման սենսոր, բազմակի անսարքություն՝ էլեկտրականություն և հավանականություն

P0234; BMW 121530 Լիցքավորման օդի ճնշման սենսոր, հավանականություն. ճնշումը շնչափողի փականի առաջ չափազանց բարձր է

P12A0; BMW 121530 Լիցքավորման օդի ճնշման սենսոր, հավանականություն. ճնշումը շնչափողի փականի առաջ չափազանց բարձր է

P0299; BMW 121531 Լիցքավորման օդի ճնշման սենսոր, հավանականություն. ճնշումը շնչափողի փականի առաջ շատ ցածր է

P12A1; BMW 121531 Լիցքավորման օդի ճնշման սենսոր, հավանականություն. ճնշումը շնչափողի փականի առաջ շատ ցածր է

P10F2; BMW 121532 Բարձրացման ճնշման սենսոր, հավանականություն. ճնշումը շնչափողի փականի առաջ չափազանց բարձր է, երբ շարժիչը չի աշխատում

P12DA; BMW 121532 Բարձրացման ճնշման սենսոր, հավանականություն. Ճնշումը շնչափող փականի առաջ չափազանց բարձր է, երբ շարժիչը չի աշխատում

P10F3; BMW 121533 Բարձրացնող ճնշումսենսոր, ճշմարտանմանություն. Շնչափող փականի առաջ ճնշումը շատ ցածր է, երբ շարժիչը չի աշխատում

P12DB; BMW 121533 Բարձրացման ճնշման սենսոր, հավանականություն. Ճնշումը շնչափողի փականի առաջ չափազանց ցածր է, երբ շարժիչը չի աշխատում

P0234; BMW 121601 Լիցքավորման օդի ճնշման սենսոր՝ ճնշումը չափազանց բարձր է

P12A9; BMW 121601 Լիցքավորման օդի ճնշման սենսոր. ճնշումը չափազանց բարձր է

P0299; BMW 121602 Լիցքավորման օդի ճնշման սենսոր՝ ճնշումը չափազանց ցածր է

P12A8; BMW 121602 Լիցքավորման օդի ճնշման սենսոր՝ ճնշումը չափազանց ցածր է

P0035; BMW 122001 Շրջանցող փչող փական, ակտիվացում՝ կարճ միացում դեպի դրական

P0034; BMW 122002 Շրջանցող փական, ակտիվացում՝ գետնին կարճ միացում

P0033; BMW 122004 Շրջանցող փչող փական, ակտիվացում՝ բաց միացում

P0246; BMW 123001 Wastegate, ակտիվացում՝ կարճ միացում դեպի դրական

P0245; BMW 123002 Wastegate, ակտիվացում՝ կարճ միացում գետնին

P0243; BMW 123004 Wastegate, ակտիվացում՝ բաց միացում

P2195; BMW 128101 Թթվածնի սենսոր կատալիտիկ փոխարկիչից առաջ, համակարգի ստուգում. Ազդանշանը ֆիքսված է թեքության վրա

P2196; BMW 128301 Թթվածնի սենսոր կատալիտիկ փոխարկիչից առաջ, համակարգի ստուգում. Ազդանշանը ամրագրված է քսուքի վրա

Տես նաեւ: Honda-ի հետևի լույսերը չեն աշխատում

P2297; BMW 128501 Թթվածնի սենսոր կատալիտիկ փոխարկիչից առաջ, ափամերձման/գերանցման ռեժիմում. Ազդանշանի սահմանային արժեքից դուրս

P0133; BMW 128901 Թթվածնի սենսոր կատալիտիկ փոխարկիչից առաջ, դինամիկ արձագանք. դանդաղ արձագանք

P2414; BMW 128B01 Թթվածնի ցուցիչ նախքան կատալիտիկփոխարկիչ, տեղադրում` սենսորը միացված չէ

P2243; BMW 128E01 Թթվածնի սենսոր կատալիտիկ փոխարկիչից առաջ, գծի անսարքություն՝ բաց միացում, մոտակա գիծ

P2626; BMW 128E08 Թթվածնի սենսոր կատալիտիկ փոխարկիչից առաջ, գծի անսարքություն՝ բաց միացում, փոխհատուցման գիծ

P0132; BMW 129001 Թթվածնի սենսոր կատալիտիկ փոխարկիչից առաջ, ազդանշանային գծեր. Կարճ միացում դեպի B+

P0131; BMW 129002 Թթվածնի սենսոր կատալիտիկ փոխարկիչից առաջ, ազդանշանային գծեր. Կարճ միացում դեպի երկիր

P3024; BMW 129201 DME, ներքին անսարքություն, թթվածնի սենսոր կատալիտիկ փոխարկիչից առաջ. սկզբնավորման անսարքություն

P3022; BMW 129202 DME, ներքին անսարքություն, թթվածնի սենսոր կատալիտիկ փոխարկիչից առաջ՝ կապի անսարքություն

P3012; BMW 129A20 DME, ներքին անսարքություն, թթվածնի սենսոր կատալիտիկ փոխարկիչից առաջ. թթվածնի սենսորային մոդուլ, ազդանշանային շղթա

հարմարվողականության արժեքները չափազանց բարձր են

P3014; BMW 129A21 DME, ներքին անսարքություն, թթվածնի սենսոր կատալիտիկ փոխարկիչից առաջ՝ թթվածին-սենսորային մոդուլ, թերլարում

P2271; BMW 12A101 Թթվածնի սենսոր կատալիտիկ փոխարկիչից հետո, համակարգի ստուգում. ազդանշանը ֆիքսված է rich

P2270; BMW 12A102 Թթվածնի սենսոր կատալիտիկ փոխարկիչից հետո, համակարգի ստուգում. ազդանշանը ֆիքսված է թեքության վրա

P013A; BMW 12A308 Թթվածնի ցուցիչ կատալիտիկ փոխարկիչից հետո, դինամիկ արձագանք, հարուստից մինչև նիհար. դանդաղ արձագանք

P0138; BMW 12A701 Թթվածնի սենսոր կատալիտիկ փոխարկիչից հետո, էլեկտրական. Կարճ միացում B+

P0137; BMW 12A902 թթվածնի սենսոր հետոկատալիտիկ փոխարկիչ, էլեկտրական. Կարճ միացում երկրին

P0136; BMW 12AB04 Թթվածնի սենսոր կատալիտիկ փոխարկիչից հետո, էլեկտրական. Գծի անջատում

P013E; BMW 12AF08 Թթվածնի սենսոր՝ կատալիտիկ փոխարկիչից հետո, հետևի շնչափող, հարուստից մինչև նիհար. հետաձգված արձագանք

P0032; BMW 12B101 Թթվածնային սենսորային տաքացուցիչ կատալիտիկ փոխարկիչից առաջ, ակտիվացում՝ կարճ միացում դեպի դրական

P0031; BMW 12B102 Թթվածնային սենսորային տաքացուցիչ կատալիտիկ փոխարկիչից առաջ, ակտիվացում՝ կարճ միացում գետնին

P0030; BMW 12B104 Թթվածնային սենսորային տաքացուցիչ կատալիտիկ փոխարկիչից առաջ, ակտիվացում՝ բաց միացում

P0038; BMW 12B301 Թթվածնային սենսորային տաքացուցիչ կատալիտիկ փոխարկիչից հետո, ակտիվացում՝ կարճ միացում դեպի դրական

P0037; BMW 12B302 Թթվածնային սենսորային տաքացուցիչ կատալիտիկ փոխարկիչից հետո, ակտիվացում՝ կարճ միացում գետնին

P0036; BMW 12B304 Թթվածնային սենսորային տաքացուցիչ կատալիտիկ փոխարկիչից հետո, ակտիվացում՝ բաց միացում

P102A; BMW 12B505 Թթվածնի ցուցիչի տաքացում կատալիտիկ փոխարկիչից առաջ, ֆունկցիա՝ ջեռուցիչի անսարքություն

P0141; BMW 12B701 կատալիտիկ փոխարկիչից հետո թթվածնային սենսորային տաքացուցիչ, ֆունկցիա՝ ներքին դիմադրություն չափազանց բարձր

P3026; BMW 12BD20 Թթվածնային սենսորային տաքացուցիչ կատալիտիկ փոխարկիչից առաջ, ֆունկցիա՝ աշխատանքային ջերմաստիճանը չի հասել

P0135; BMW 12BD21 Թթվածնային սենսորային տաքացուցիչ կատալիտիկ փոխարկիչից առաջ, ֆունկցիա՝ ազդանշանի պատրաստության բացակայություն

P3016; BMW 12BD22 Թթվածնի ցուցիչով տաքացուցիչ կատալիտիկ փոխարկիչից առաջ,գործառույթը. ազդանշանային շղթայի ներքին դիմադրությունը չափազանց բարձր դիմացկուն է

P0139; BMW 12BD33 Թթվածնի ցուցիչ կատալիտիկ փոխարկիչից հետո, ծերացումը. լարման շեմը չի հասել

P0138; BMW 12BD40 Թթվածնի սենսոր կատալիտիկ փոխարկիչից հետո, էլեկտրական՝ կարճ միացում դեպի դրական

P0137; BMW 12BD41 Թթվածնի ցուցիչ կատալիտիկ փոխարկիչից հետո, էլեկտրական. միջանցքային կարճ միացում կամ թթվածնի ցուցիչ աղտոտված է

P0136; BMW 12BD43 Թթվածնի սենսոր կատալիտիկ փոխարկիչից հետո, էլեկտրական՝ բաց միացում

P3018; BMW 12BD50 Թթվածնի սենսոր կատալիտիկ փոխարկիչից առաջ, պոմպի հոսանքի գիծ. լամբդա հսկիչ արժեքը շեմից բարձր՝ բաց պոմպի հոսանքի գծի պատճառով

P3020; BMW 12BD51 Թթվածնի սենսորը կատալիտիկ փոխարկիչից առաջ, պոմպի հոսանքի գիծ. ազդանշանի լարումը գերբեռնման ռեժիմում չափազանց ցածր է՝ բաց պոմպի հոսանքի գծի պատճառով

P2237; BMW 12BD52 Թթվածնի սենսոր կատալիտիկ փոխարկիչից առաջ, գծի անսարքություն՝ բաց միացում, պոմպի հոսանքի կապար

P2251; BMW 12BD60 Թթվածնի սենսոր կատալիտիկ փոխարկիչից առաջ, գծի անսարքություն՝ բաց միացում, վիրտուալ հող

P0130; BMW 12BD70 Թթվածնի ցուցիչ կատալիտիկ փոխարկիչից առաջ, էլեկտրական. Nernst-բջջային դիմադրություն կամ կերամիկական ջերմաստիճան անհավանական, գծի կամ ջեռուցիչի անսարքություն

P2097; BMW 12BD90 Թթվածնի սենսորը կատալիտիկ փոխարկիչից առաջ, հավանականություն. կատալիտիկ փոխարկիչից հետո խառնուրդը չափազանց հարուստ է

P2096; BMW 12BD91 Թթվածնի ցուցիչ կատալիտիկ փոխարկիչից առաջ, ճշմարտանմանություն. խառնուրդ կատալիտիկից հետոփոխարկիչը չափազանց նիհար

P2195; BMW 12BD92 Թթվածնի սենսորը կատալիտիկ փոխարկիչից առաջ, ճշմարտանմանություն. ամրագրված է թեքության վրա

P2196; BMW 12BD93 Թթվածնի սենսորը կատալիտիկ փոխարկիչից առաջ, ճշմարտանմանություն. ամրագրված է rich

P2089; BMW 130001 VANOS էլեկտրամագնիսական փական, մուտք, միացում՝ կարճ միացում դեպի դրական

P2088; BMW 130002 VANOS էլեկտրամագնիսական փական, մուտք, ակտիվացում՝ կարճ միացում դեպի գետնին

P0010; BMW 130004 VANOS էլեկտրամագնիսական փական, մուտք, միացում՝ բաց միացում

P13C0; BMW 130104 VANOS, մուտք՝ կառավարման անսարքություն, ճարմանդը խցանված է

P0012; BMW 130108 VANOS, մուտք՝ կառավարման անսարքություն, դիրքը չի հասել

P2091; BMW 130201 VANOS էլեկտրամագնիսական փական, արտանետում, ակտիվացում՝ կարճ միացում դեպի դրական

P2090; BMW 130202 VANOS էլեկտրամագնիսական փական, արտանետում, ակտիվացում՝ կարճ միացում գետնին

P0013; BMW 130204 VANOS էլեկտրամագնիսական փական, արտանետում, ակտիվացում՝ բաց միացում

P13C9; BMW 130304 VANOS, արտանետումը՝ կառավարման անսարքություն, լիսեռը խցանված է

P0015; BMW 130308 VANOS, արտանետումը՝ կառավարման անսարքություն, դիրքը չի հասել

P0341; BMW 130E11 Մուտքի լիսեռի սենսոր. ազդանշանն անհավանական է

P1338; BMW 130E20 Մուտքի ճարմանդ. արտաքին հանդուրժողականություն ծնկաձև լիսեռի հետ շեղվող անկյունը

P0366; BMW 130F11 Արտանետվող լիսեռի սենսոր. ազդանշանն անհավանական է

P1339; BMW 130F20 Արտանետվող լիսեռ. շեղված անկյունը ծնկաձև լիսեռի նկատմամբ արտաքին հանդուրժողականություն

P054B; BMW 131401 VANOS, արտանետում, սառը մեկնարկ՝ անկառավարելի

P052B; BMW 131501Շնչափող փական, հարմարեցում. վթարային վազքի դիրքը հարմարեցված չէ

P16BC; BMW 101408 Շնչափող փական, ադապտացիա՝ սկզբնական ադապտացիա, ստորին սահմանի դիրքը չի ուսուցանվում

P16E6; BMW 101410 Շնչափող փական, ադապտացիա՝ սահմանային պայմանները չկատարված; մարտկոցի լարումը չափազանց ցածր է

P115F; BMW 101C08 Շնչափող փական, շնչափողի պոտենցիոմետր. հավանականություն Ժամկետային սխալ 1-ի և

պոտենցիոմետր 2-ի միջև

P112F; BMW 101F01 Շնչափող-փականի անկյուն – ներծծող-կոմպլեկտոր ճնշում, հարաբերակցություն. սահմանային արժեքը գերազանցված է

P112E; BMW 101F02 Շնչափող-փականի անկյուն – ներծծող-կոմպլեկտոր ճնշում, հարաբերակցություն. սահմանային արժեքը ցածր է

P00BD; BMW 102001 ոչ մեկը

P115D; BMW 102001 ոչ մեկը

P00BC; BMW 102002 ոչ մեկը

P115C; BMW 102002 ոչ մեկը

P115D; BMW 102010 Օդի զանգվածի սենսոր, հավանականություն. օդի զանգվածը չափազանց բարձր է մոդելի համեմատ

P115C; BMW 102011 Օդի զանգվածի սենսոր, հավանականություն. օդի զանգվածը չափազանց ցածր է մոդելի համեմատ

P0103; BMW 102610 Օդի զանգվածի սենսոր, ազդանշան՝ անհավանական ժամանակահատվածի տևողություն, թույլ շփում ցածր հաճախականությամբ

P0102; BMW 102611 Օդի զանգվածի սենսոր, ազդանշան՝ անհավանական ժամանակաշրջանի տևողություն, թույլ շփում բարձր հաճախականությամբ

P0100; BMW 102612 Օդի զանգվածի սենսոր, ազդանշան՝ կարճ միացում կամ բաց միացում

P00BC; BMW 102801 ոչ մեկը

P0102; BMW 102801 ոչ մեկը

P0100; BMW 102A01 ոչ մի

P00BD; BMW 102A02 ոչ մեկը

P0103; BMW 102A02 ոչ մեկը

P2123; BMW 103001 Գազ-ոտնակVANOS, մուտք, սառը մեկնարկ՝ անկառավարելի

P1325; BMW 132408 VANOS, արտանետում. լիսեռը մեկնարկի պահին փակման դիրքում չէ

P1323; BMW 132508 VANOS, մուտք. լիսեռը մեկնարկի պահին փակման դիրքում չէ

P10D8; BMW 133101 Valvetronic ռելե, ակտիվացում՝ կարճ միացում դեպի դրական

P10D7; BMW 133102 Valvetronic ռելե, ակտիվացում՝ կարճ միացում գետնին

P10D6; BMW 133104 Valvetronic ռելե, ակտիվացում՝ բաց միացում

P1047; BMW 133201 Valvetronic servomotor, ակտիվացում՝ կարճ միացում դեպի դրական

P1048; BMW 133202 Valvetronic servomotor, ակտիվացում՝ կարճ միացում գետնին

P1050; BMW 133208 Valvetronic servomotor, ակտիվացում՝ բաց միացում

P10DF; BMW 133304 ոչ մեկը

P1030; BMW 133B04 ոչ մի

P10E8; BMW 134A02 ոչ մեկը

P101A; BMW 134F02 Valvetronic, կարգաբերման միջակայք՝ կանգառը չի սովորել

P1023; BMW 134F04 Valvetronic, ճշգրտման միջակայք՝ սխալ, միջակայքի ստուգում

P1023; BMW 134F08 Valvetronic, ճշգրտման միջակայք՝ միջակայքի ստուգում, շեղում սկզբնական ուսուցումից

P10DF; BMW 135301 Valvetronic, բաղադրիչի պաշտպանություն, ելքային փուլ՝ ապաակտիվացում, համակարգ

P10E0; BMW 135302 Valvetronic, բաղադրամասերի պաշտպանություն, servomotor՝ ապաակտիվացում, համակարգ

P10E7; BMW 135401 Valvetronic, գերբեռնվածության պաշտպանություն. ելքային փուլը գերբեռնված է

P10E8; BMW 135402 Valvetronic, գերբեռնվածության պաշտպանություն՝ servomotor

P1030; BMW 135604 Valvetronic համակարգ՝ կառավարման շեղում նույնպեսհիանալի

P10E1; BMW 135608 Valvetronic համակարգ. շարժում չի հայտնաբերվել

P10E2; BMW 135808 Valvetronic servomotor, դիրքի սենսորներ. Կարճ միացում կամ գծի ընդմիջում (բաց միացում)

P10E6; BMW 135908 Valvetronic servomotor, դիրքի սենսորներ. Մատակարարման լարման սխալ

P1017; BMW 135A08 Valvetronic servomotor, դիրքի սենսորներ. Անհավանական ազդանշան

P10F4; BMW 135B10 Valvetronic servomotor, ակտիվացում, լարման փուլ. Line disconnection

P10F5; BMW 135B11 Valvetronic servomotor, activation, volt փուլ՝ Line disconnection

P10F6; BMW 135B12 Valvetronic servomotor, activation, watt փուլ՝ Line disconnection

P0478; BMW 138101 Արտանետվող կափույր, ակտիվացում՝ կարճ միացում դեպի դրական

P0477; BMW 138102 Արտանետվող կափույր, ակտիվացում՝ կարճ միացում գետնին

P0475; BMW 138104 Արտանետվող կափույր, ակտիվացում՝ բաց միացում

P303E; BMW 138201 Ռադիատորի կափարիչ, վերև, սնուցման լարում, մղիչ՝ լարման անսարքություն

P303F; BMW 138301 Ռադիատորի կափարիչ, վերև, գերջերմաստիճան, մղիչ. սահմանային արժեքը գերազանցված է

P304A; BMW 138401 Ռադիատորի կափարիչ, վերև, ակտուատորի ներքին՝ էլեկտրական անսարքություն

P304B; BMW 138501 Ռադիատորի կափարիչ, վերև, ստորին կանգառ՝ չի հայտնաբերվել

P304C; BMW 138601 Ռադիատորի կափարիչ, վերև, վերին կանգառ՝ չի հայտնաբերվել

P304D; BMW 138701 Ռադիատորի կափարիչ, վերև, վերին կանգառ. շատ վաղ է հայտնաբերվել

P300D; BMW 138901 Ռադիատորի կափարիչ, ներքևի, էլ.՝ Կարճ միացում դեպիB+

P300E; BMW 138902 Ռադիատորի կափարիչ, ներքևի, էլեկտրական. Կարճ միացում դեպի երկիր

P300F; BMW 138904 Ռադիատորի կափարիչ, ներքևի, էլեկտրական. Գծի անջատում

P0300; BMW 140001 Սխալ, մի քանի բալոններ. ներարկումը կտրված է

P0300; BMW 140002 Սխալ, մի քանի բալոններ. գործարկումից հետո վնասում է արտանետվող գազը

P0300; BMW 140004 Սխալ, մի քանի բալոններ՝ վնասող արտանետվող գազ

P0301; BMW 140101 Այրման սխալ կրակում, բալոն 1. Ներարկումն անջատված է

P0301; BMW 140102 Այրման սխալ կրակում, բալոն 1. գործարկման հաջորդականությունից հետո արտանետվող գազի վնասում

P0301; BMW 140104 Այրման սխալ այրում, բալոն 1. վնասում է արտանետվող գազը

P0302; BMW 140201 Վթար, բալոն 2. ներարկումը կտրված է

P0302; BMW 140202 Վթար, բալոն 2. գործարկումից հետո արտանետվող գազի վնասում

P0302; BMW 140204 Սխալ, բալոն 2. վնասակար արտանետվող գազ

P0303; BMW 140301 Վթար, բալոն 3. ներարկումը կտրված է

P0303; BMW 140302 Վթար, բալոն 3. գործարկումից հետո արտանետվող գազի վնասում

P0303; BMW 140304 Սխալ, բալոն 3. վնասակար արտանետվող գազ

P0304; BMW 140401 Վթար, բալոն 4. ներարկումը կտրված է

P0304; BMW 140402 Վթար, բալոն 4. գործարկումից հետո արտանետվող գազի վնասում

P0304; BMW 140404 Սխալ, բալոն 4. վնասակար արտանետվող գազ

P0305; BMW 140501 Վթար, բալոն 5. ներարկումը կտրված է

P0305; BMW 140502 Misfire, բալոն 5:գործարկումից հետո արտանետվող գազի վնասում

P0305; BMW 140504 Սխալ, բալոն 5. վնասակար արտանետվող գազ

P0306; BMW 140601 Վթար, բալոն 6. ներարկումը կտրված է

P0306; BMW 140602 Վթար, բալոն 6. գործարկումից հետո արտանետվող գազի վնասում

P0306; BMW 140604 Սխալ, բալոն 6. վնասակար արտանետվող գազ

P1301; BMW 150102 Բոցավառում, բալոն 1. այրման տևողությունը չափազանց կարճ է

P1302; BMW 150202 Բոցավառում, բալոն 2. այրման տևողությունը չափազանց կարճ է

P1303; BMW 150302 Բոցավառում, բալոն 3. այրման տևողությունը չափազանց կարճ է

P1304; BMW 150402 Բոցավառում, բալոն 4. այրման տևողությունը չափազանց կարճ է

P1305; BMW 150502 Բոցավառում, բալոն 5. այրման տևողությունը չափազանց կարճ է

P1306; BMW 150602 Բոցավառում, բալոն 6. այրման տևողությունը չափազանց կարճ է

P050B; BMW 151001 Բոցավառման ժամանակի կարգավորումը պարապ վիճակում, սառը մեկնարկը Բոցավառման ժամանակը շատ վաղ է

P13EA; BMW 151101 Բոցավառման ժամանակի կարգավորում մասնակի ծանրաբեռնվածության դեպքում, սառը մեկնարկը Բոցավառման ժամանակը շատ վաղ է

P13A0; BMW 152108 Super-knocking, բալոն 1. Ներարկման անջատում

P13A1; BMW 152208 Super-knocking, բալոն 2. Ներարկման անջատում

P13A2; BMW 152308 Super-knocking, բալոն 3. Ներարկման անջատում

P13A3; BMW 152408 Super-knocking, բալոն 4. Ներարկման անջատում

P13A4; BMW 152508 Super-knocking, բալոն 5. Ներարկման անջատում

P13A5; BMW 152608 Super-knocking, մխոց 6. Ներարկման անջատիչ-անջատված

P137F; BMW 152D08 Super-knocking. Ներարկման անջատում

P0335; BMW 160001 ծնկաձեւ լիսեռի սենսոր, ազդանշան՝ ազդանշան չկա

P0336; BMW 160020 ծնկաձև լիսեռի սենսոր. ծնկաձև լիսեռի ազդանշանի խանգարում

P13CE; BMW 160510 Ծնկաձև լիսեռի սենսոր, կայանված դիրքը. անհավանական

P0343; BMW 164020 Մուտքի լիսեռի սենսոր՝ ազդանշանի բարձր մակարդակ

P0342; BMW 164021 Մուտքի լիսեռի սենսոր՝ ազդանշանի ցածր մակարդակ

P0368; BMW 164030 Արտանետվող լիսեռի սենսոր՝ ազդանշանի բարձր

P0367; BMW 164031 Արտանետվող լիսեռի սենսոր՝ ազդանշանի ցածր մակարդակ

P13CA; BMW 164040 Մուտքի լիսեռ, մեխանիզմը` տեղադրման սխալ

P13CB; BMW 164041 Արտանետվող լիսեռ, մեխանիզմը` տեղադրման սխալ

P0324; BMW 168A20 Knock control, անսարքության ստուգում. անսարքություն, համակարգի անսարքություն

P13AF; BMW 168A30 Թակոց սենսոր, էլեկտրական. ազդանշանի մուտքագրում A, կարճ միացում դեպի դրական

P13AE; BMW 168A31 Թակոց սենսոր, էլեկտրական. ազդանշանի մուտքագրում A, կարճ միացում դեպի գետնին

P13B9; BMW 168A40 Թակոց սենսոր, էլեկտրական. ազդանշանի մուտքագրում B, կարճ միացում դեպի դրական

P13B8; BMW 168A41 Թակոց սենսոր, էլեկտրական. ազդանշանի մուտքագրում B, կարճ միացում դեպի գետնին

P13BF; BMW 168A50 Knock սենսոր 2, էլեկտրական. ազդանշանի մուտքագրում A, կարճ միացում դեպի դրական

P13BE; BMW 168A51 Թակոց սենսոր 2, էլեկտրական. ազդանշանի մուտքագրում A, կարճ միացում դեպի գետնին

P13C8; BMW 168A60 Knock սենսոր 2, էլեկտրական. ազդանշանի մուտքագրում B, կարճ միացում դեպի դրական

P13C7; BMW 168A61 Թակոց սենսոր 2,էլեկտրական. ազդանշանի մուտքագրում B, կարճ միացում դեպի գետնին

P0328; BMW 168A70 Թակոց սենսոր, ազդանշան. շարժիչը մեխանիկորեն չափազանց բարձր է կամ KS արտաքին հանդուրժողականություն (զգայունություն)

P0327; BMW 168A71 Թակոց սենսոր, ազդանշան՝ էլեկտրական անսարքություն KS (թույլ կոնտակտ) կամ KS թուլացած

P1328; BMW 168A80 Թակոց սենսոր 2, ազդանշան. շարժիչը մեխանիկորեն շատ բարձր է կամ KS արտաքին հանդուրժողականություն (զգայունություն)

P1327; BMW 168A81 Թակոց սենսոր 2, ազդանշան՝ էլեկտրական անսարք KS (թույլ կոնտակտ) կամ KS թուլացած

P0420; BMW 180001 Կատալիզատոր՝ արդյունավետությունը սահմանային արժեքից ցածր

P2420; BMW 190001 DMTL էլեկտրամագնիսական փական, ակտիվացում՝ կարճ միացում դեպի դրական

P2419; BMW 190002 DMTL էլեկտրամագնիսական փական, ակտիվացում՝ կարճ միացում գետնին

P2418; BMW 190004 DMTL էլեկտրամագնիսական փական, ակտիվացում՝ բաց միացում

P0442; BMW 190201 Վառելիքի տանկի օդափոխման համակարգ և մաքրման օդի համակարգ, փոքր արտահոսք. 1,0 մմ-ից մեծ արտահոսք P0456; BMW 190302 Վառելիքի բաքի օդափոխման համակարգ և մաքրող օդի համակարգ,

միկրոարտահոսք՝ 0,5 մմ-ից մեծ արտահոսք

P1449; BMW 190401 DMTL, համակարգի անսարքություն. պոմպի հոսանքը չափազանց բարձր է հղման չափման ժամանակ

P1448; BMW 190402 DMTL, համակարգի անսարքություն. պոմպի հոսանքը չափազանց ցածր է տեղեկատու չափման ժամանակ

P1434; BMW 190404 DMTL, համակարգի անսարքություն՝ ընդհատում հոսանքի տատանումների հետևանքով տեղեկատու չափման ժամանակ

P1447; BMW 190408 DMTL, համակարգի անսարքություն. պոմպի հոսանքը հասնում է սահմանային արժեքին փականի փորձարկման ժամանակ

P240C; BMW190501 DMTL, ջեռուցում, ակտիվացում՝ կարճ միացում դեպի դրական

P240B; BMW 190502 DMTL, ջեռուցում, ակտիվացում՝ կարճ միացում գետնին

P240A; BMW 190504 DMTL, ջեռուցում, ակտիվացում՝ բաց միացում

P2402; BMW 190601 DMTL արտահոսքի ախտորոշիչ պոմպ, ակտիվացում՝ Կարճ միացում B+

P2401; BMW 190702 DMTL արտահոսքի ախտորոշիչ պոմպ, ակտիվացում՝ Կարճ գետնին

P2400; BMW 190704 DMTL արտահոսքի ախտորոշիչ պոմպ, ակտիվացում՝ բաց միացում

P0459; BMW 191001 Բաք-օդափոխիչ փական, ակտիվացում՝ կարճ միացում դեպի դրական

P0458; BMW 191002 Բաք-օդափոխիչ փական, ակտիվացում՝ կարճ միացում դեպի գետնին

P0444; BMW 191004 Բաք-օդափոխիչ փական, ակտիվացում՝ բաց միացում

P2421; BMW 191A21 Բաք-օդափոխիչ փական՝ խցանված բաց

P149C; BMW 191B01 Տանկի անվտանգության փականի անջատիչ փական, ակտիվացում՝ Կարճ միացում B+

P149B; BMW 191B02 Տանկի անվտանգության փականի անջատիչ փական, ակտիվացում՝ Երկրի կարճ միացում

P149A; BMW 191B04 Տանկի անվտանգության փականի անջատիչ փական, ակտիվացում՝ գծի անջատում

P149D; 191C01 Տանկի անվտանգության փականի անջատիչ փական՝ խցանված բաց

P0440; BMW 191C02 Տանկի անվտանգության փական՝ անսարքություն

P143F; BMW 191C03 Տանկի անվտանգության փական, հետագործարկում՝ անսարքություն

P0440; BMW 191D01 Տանկի անվտանգության փական՝ անսարքություն

P0462; BMW 193002 Վառելիքի մակարդակի սենսոր, ձախ, ազդանշան՝ Կարճ գետնին

P1407; BMW 193008 Վառելիքի մակարդակի սենսոր, ձախ, ազդանշան՝ CAN արժեքը անհավանական

P2068; BMW 193011 Վառելիքի մակարդակսենսոր, աջ, ազդանշան՝ Կարճ միացում դեպի B+

P2067; BMW 193102 Վառելիքի մակարդակի սենսոր, աջ, ազդանշան՝ Կարճ գետնին

P1408; BMW 193108 Վառելիքի մակարդակի սենսոր, աջ, ազդանշան՝ CAN արժեքը անհավանական

P0463; BMW 193111 Վառելիքի մակարդակի սենսոր, ձախ, ազդանշան՝ Կարճ միացում B+

P144B; BMW 193221 Վառելիքի մակարդակի սենսոր. շեղում սպառման և լիցքավորման մակարդակի փոփոխության միջև

P0692; BMW 1A2001 Էլեկտրական օդափոխիչ, ակտիվացում՝ կարճ միացում դեպի դրական

P0691; BMW 1A2002 Էլեկտրական օդափոխիչ, ակտիվացում՝ կարճ միացում դեպի գետնին

P0480; BMW 1A2004 Էլեկտրական օդափոխիչ, ակտիվացում՝ բաց միացում

P14C0; BMW 1A2108 Էլեկտրական օդափոխիչ, ինքնաախտորոշում, փուլ 1. օդափոխիչի աննշան անսարքություն

P14C0; BMW 1A2308 Էլեկտրական օդափոխիչ, ինքնաախտորոշում, փուլ 2. օդափոխիչի անսարքություն օդափոխիչի համար հնարավոր վտանգով

P14C0; BMW 1A2408 Էլեկտրական օդափոխիչ, ինքնուրույն ախտորոշում, փուլ 3. օդափոխիչի անսարքություն շարժիչի սահմանափակ գործառույթով

P14C0; BMW 1A2508 Էլեկտրական օդափոխիչ, ինքնաախտորոշում, փուլ 4. օդափոխիչի լուրջ անսարքություն

P144E; BMW 1A2601 Ապահովիչների ռելե, էլեկտրական հովհար, ակտիվացում՝ կարճ միացում դեպի դրական

P144D; BMW 1A2602 Ապահովիչների ռելե, էլեկտրական հովհար, ակտիվացում՝ կարճ միացում դեպի հող

P144C; BMW 1A2604 Ապահովիչների ռելե, էլեկտրական հովհար, ակտիվացում՝ բաց միացում

P1518; BMW 1B0A20 Ճանապարհի մակերեսի վատ հայտնաբերում. անիվի արագությունը չափազանց բարձր է

P1517; BMW 1B0A21 Ճանապարհի մակերեսի վատ հայտնաբերում. անիվի արագության ազդանշան չի ստացվել

P0503; BMW 1B0A40 Մեքենայի արագությունը. ազդանշանը նույնպեսբարձր

P152A; BMW 1B0A60 Մեքենայի արագություն, հավանականություն. նվազագույն արագությունը բեռի տակ չի հասել

P152B; BMW 1B0A61 Մեքենայի արագություն, հավանականություն. նվազագույն արագությունը գերազանցման ռեժիմում չի հասել

P0501; BMW 1B0A62 Մեքենայի արագություն, հավանականություն. անհավանական արագության ազդանշան

P15DC; BMW 1B0A64 Մեքենայի արագություն, անիվի ցուցիչ հետևի/ձախ, հավանականություն. ազդանշանն անհավանական է

P15DA; BMW 1B0A65 Մեքենայի արագություն, անիվի սենսոր առջևի/ձախ, հավանականություն. ազդանշանն անհավանական է

P15DD; BMW 1B0A66 Մեքենայի արագություն, անիվի ցուցիչ հետևի/աջ, հավանականություն. ազդանշանն անհավանական է

P15DB; BMW 1B0A67 Մեքենայի արագություն, անիվի ցուցիչ առջև/աջ, հավանականություն. ազդանշանն անհավանական է

P1667; BMW 1B2002 EWS հակակոռուպցիոն պաշտպանություն. ծրագրավորված մեկնարկային արժեք չկա

P16CF; BMW 1B2008 EWS հակակոռուպցիոն պաշտպանություն. ակնկալվող պատասխանն անհավանական է

P165A; BMW 1B2101 միջերես EWS-DME. ապարատային անսարքություն

P1660; BMW 1B2102 Ինտերֆեյս EWS-DME՝ շրջանակի անսարքություն

P1661; BMW 1B2104 Ինտերֆեյս EWS-DME՝ ժամանակի ավարտ

P165C; BMW 1B2201 DME, ներքին անսարքություն, EWS տվյալներ. հիշողության հնարավորություն չկա

P165D; BMW 1B2202 DME, ներքին անսարքություն, EWS տվյալներ՝ անսարքության ակտիվացման կոդի պահեստավորում

P165E; BMW 1B2208 DME, ներքին անսարքություն, EWS տվյալներ՝ ստուգիչ գումարի անսարքություն

U1166; BMW 1B2302 Հաղորդագրություն, EWS-DME, սխալ՝ շրջանակի անսարքություն

U0167; BMW 1B2304 Հաղորդագրություն, EWS-DME, սխալ. ժամանակի ավարտ

P15B0; BMW 1B5101 Terminal 15_3, գիծ CAS-ից,էլեկտրական՝ կարճ միացում դեպի դրական

P15B1; BMW 1B5102 Տերմինալ 15_3, գիծ CAS-ից, էլեկտրական. կարճ միացում դեպի հող կամ բաց միացում

P15D9; BMW 1B5202 տերմինալ 15N_1, էլեկտրամատակարարումը միացված է CAS-ով, էլեկտրական. Կարճ է հողին կամ բաց միացում

P15ED; BMW 1B5302 տերմինալ 15N_2, սնուցումը միացված է CAS-ով, էլեկտրական. Կարճ է հողին կամ բաց միացում

P15F8; BMW 1B5402 Տերմինալ 15N_3, սնուցման սարքը միացված է CAS-ով, էլեկտրական. Կարճ է հողին կամ բաց միացում

P0571; BMW 1B6008 արգելակային լույսի անջատիչ, հավանականություն. ազդանշանն անհավանական է

P15E8; BMW 1B9508 Շարժիչի անջատման ժամանակ, հավանականություն. ժամանակը չափազանց կարճ է շարժիչ-հովացուցիչ նյութի հովացման հետ կապված

P15E9; BMW 1B9608 Շարժիչի անջատման ժամանակ, հավանականություն. շատ երկար ժամանակ՝ կապված շարժիչի հովացման հովացման հետ

P15FA; BMW 1B9701 Շարժիչի անջատման ժամանակը՝ չափազանց արագ շարժիչի աշխատանքի ժամանակ

P15FB; BMW 1B9702 Շարժիչի անջատման ժամանակը՝ չափազանց դանդաղ շարժիչի աշխատանքի ժամանակ

P15FE; BMW 1B9804 Շարժիչի անջատման ժամանակ, ազդանշան՝ ազդանշան չկա

P15FC; BMW 1B9A01 Շարժիչի անջատման ժամանակը՝ չափազանց արագ աշխատանքի ընթացքում

P15FD; BMW 1B9A02 Շարժիչի անջատման ժամանակը՝ չափազանց դանդաղ աշխատանքի ընթացքում

P159E; BMW 1C0001 Շարժիչ-յուղի ճնշման կառավարում, դինամիկ. ճնշման տատանումներ

P159F; BMW 1C0101 Շարժիչի-յուղի ճնշման հսկողություն, ստատիկ. շարժիչի յուղի ճնշումը չափազանց բարձր է, անխափան աշխատանք

P15A0; BMW 1C0102 Շարժիչի-յուղի ճնշման հսկողություն,մոդուլ, pedal-travel sensor 1, էլեկտրական՝ կարճ միացում դեպի դրական

P2122; BMW 103002 Արագացուցիչ-ոտնակային մոդուլ, ոտնակ-ճամփորդական սենսոր 1, էլեկտրական՝ կարճ միացում գետնին կամ բաց միացում

P2128; BMW 103101 Արագացուցիչ-ոտնակ մոդուլ, ոտնակ-ճամփորդական սենսոր 2, էլեկտրական՝ կարճ միացում դեպի դրական

P2127; BMW 103102 Արագացուցիչ-ոտնակային մոդուլ, ոտնակ-ճամփորդական սենսոր 2, էլեկտրական՝ կարճ միացում գետնին կամ բաց միացում

P2138; BMW 103308 Արագացուցիչ-ոտնակային մոդուլ, ոտնակ-ճամփորդական սենսոր, հավանականություն. սինխրոնիզմի անսարքություն ազդանշան 1-ի և

ազդանշանի 2-ի միջև

P11C8; BMW 10351C Արագացուցիչ-ոտնակ մոդուլ, ոտնակ-ճամփորդական սենսոր Բազմակի անսարքություն

P1250; BMW 104301 ոչ մեկը

P12A5; BMW 104301 ոչ մեկը

P1255; BMW 104302 ոչ մեկը

P12A4; BMW 104302 ոչ մեկը

P0108; BMW 104401 ոչ մեկը

P119A; BMW 104401 ոչ մեկը

P0107; BMW 104402 Բացարձակ ճնշման սենսոր, ընդունիչ խողովակ, էլեկտրական. Կարճ միացում դեպի երկիր

P119B; BMW 104402 Բացարձակ ճնշման սենսոր, ընդունիչ խողովակ, էլեկտրական. Կարճ միացում դեպի երկիր

P1250; BMW 104610 Բացարձակ ճնշման սենսոր, մուտքի կոլեկտոր, հավանականություն. մուտքի կոլեկտորի ճնշումը չափազանց բարձր է

P1255; BMW 104611 Բացարձակ ճնշման սենսոր, ընդունիչ կոլեկտոր, հավանականություն. մուտքի կոլեկտորի ճնշումը չափազանց ցածր է

P119A; BMW 104A40 Բացարձակ ճնշման սենսոր, ընդունիչ կոլեկտոր, էլեկտրական. կարճ միացում դեպի դրական

P2229; BMW 105001 Շրջակա ճնշման սենսոր, էլ.՝ կարճստատիկ. շարժիչի յուղի ճնշումը չափազանց ցածր է, անխափան աշխատանք

P15EC; BMW 1C0201 Յուղի ճնշումը կարգավորող փական, ակտիվացում՝ կարճ միացում դեպի դրական

P15EB; BMW 1C0202 Յուղի ճնշումը կարգավորող փական, ակտիվացում՝ կարճ միացում գետնին

P15EA; BMW 1C0204 Յուղի ճնշումը կարգավորող փական, ակտիվացում՝ բաց միացում

P15A1; BMW 1C0301 Յուղի ճնշումը կարգավորող փական, մեխանիկական. կպչում է լիովին սնուցված վիճակում (յուղի նվազագույն ճնշում)

P15A2; BMW 1C0302 Յուղի ճնշումը կարգավորող փական, մեխանիկական. կպչում է առանց էներգիայի (յուղի առավելագույն ճնշում)

P15A3; BMW 1C2001 Յուղի պոմպ, մեխանիկական. նավթի ճնշումը չափազանց բարձր է P0524; BMW 1C2002 Յուղի պոմպ, մեխանիկական. նավթի ճնշումը չափազանց ցածր է

P0523; BMW 1C3001 Շարժիչ-յուղի ճնշման սենսոր, էլեկտրական՝ կարճ միացում դեպի դրական

P0522; BMW 1C3002 Շարժիչի յուղի ճնշման սենսոր, էլեկտրական. Կարճ է հողին

P0521; BMW 1C3108 Շարժիչ-յուղի ճնշման սենսոր, հավանականություն. ազդանշանը կախված է

P250F; BMW 1C4002 Շարժիչի յուղի մակարդակը՝ չափազանց ցածր

P252A; BMW 1C4110 Յուղի վիճակի սենսոր, էլ.՝ անսարքություն

P1587; BMW 1C4111 Յուղի վիճակի սենսոր, հավանականություն. մակարդակը անհավանական է

P1586; BMW 1C4112 Յուղի վիճակի սենսոր, հավանականություն՝ անհավանական ջերմաստիճան

P1587; BMW 1C4113 Յուղի վիճակի սենսոր, հավանականություն. մակարդակը անհավանական է

P1586; BMW 1C4115 Յուղի վիճակի սենսոր, հավանականություն՝ անհավանական ջերմաստիճան

P1587; BMW 1C4116 Յուղ-վիճակի սենսոր, էլեկտրական՝ մակարդակ, անսարքություն

P1588; BMW 1C4117 Յուղային վիճակի սենսոր, էլեկտրական. թույլատրելիություն, անսարքություն

P1586; BMW 1C4118 Յուղի վիճակի սենսոր, էլ.՝ ջերմաստիճան, անսարքություն

P0195; BMW 1C4119 Շարժիչի-յուղի ջերմաստիճանի սենսոր, էլեկտրական՝ անսարքություն

P0196; BMW 1C4120 Շարժիչի-յուղի ջերմաստիճանի սենսոր, հավանականություն՝ անհավանական ջերմաստիճան

P1521; BMW 1C5A20 BSD հաղորդագրություն նավթի վիճակի սենսորից. հաղորդագրություն չկա

P0128; BMW 1D2008 Քարտեզային թերմոստատ, մեխանիկական՝ խցանված բաց

P0599; BMW 1D2401 Քարտեզային թերմոստատ, ակտիվացում՝ կարճ միացում դեպի դրական

P0598; BMW 1D2402 Քարտեզային թերմոստատ, ակտիվացում՝ կարճ միացում գետնին

P0597; BMW 1D2404 Քարտեզի թերմոստատ, ակտիվացում՝ բաց միացում

P0507; BMW 1E0001 Պարապ արագության կառավարում. արագությունը չափազանց բարձր է

P0506; BMW 1E0002 Պարապ արագության կառավարում. արագությունը չափազանց ցածր է

P1562; BMW 1E0101 Պարապ արագության կառավարում, սառը մեկնարկ. շարժիչի արագությունը չափազանց բարձր է

P1561; BMW 1E0102 Պարապ արագության կառավարում, սառը մեկնարկ. շարժիչի արագությունը շատ ցածր է

P10E3; BMW 1F0514 Valvetronic ռելե, սնուցման լարում` Կարճ հողին

P10E4; BMW 1F0515 Valvetronic ռելե, սնուցման լարումը` բաց միացում

P326A; BMW 1F0516 DME, ներքին անսարքություն, էլեկտրական արագացուցիչի ոտնակի մոնիտորինգ՝ A/D փոխարկիչի պարապուրդի փորձարկման իմպուլսի ստուգում

P326A; BMW 1F0517 DME, ներքին անսարքություն, էլեկտրական արագացուցիչի ոտնակ մոնիտորինգ՝ AD փոխարկիչ, փորձնական լարման ստուգում

P326B; BMW1F0518 DME, ներքին անսարքություն, էլեկտրական արագացուցիչի ոտնակի մոնիտորինգ. օդի քանակի կարգավորում

P060D; BMW 1F0519 DME, ներքին անսարքություն. մոնիտորինգ, ազդանշանի պարզեցում, արագացուցիչ-ոտնակային մոդուլ կամ ոտնակի ճամփորդության սենսոր

P325C; BMW 1F0520 DME, ներքին անսարքություն, էլեկտրական արագացուցիչի ոտնակ մոնիտորինգ՝ արագության սենսոր

P3237; BMW 1F0521 DME, ներքին անսարքություն. մոնիտորինգ, խառնուրդի շտկման գործոնների փաստացիացում

P325D; BMW 1F0522 DME, ներքին անսարքություն. մոնիտորինգ, ներարկման արագության սահմանափակում, մակարդակ 1

P325D; BMW 1F0523 DME, ներքին անսարքություն. մոնիտորինգ, ներարկման արագության սահմանափակում, մակարդակ 2

P3337; BMW 1F0524 DME, ներքին անսարքություն. թթվածնի ցուցիչի անվանական արժեքի մոնիտորինգ

P325F; BMW 1F0525 DME, ներքին անսարքություն. մոնիտորինգ, վառելիքի հարաբերական զանգվածի փաստացիացում

P061B; BMW 1F0526 DME, ներքին անսարքություն՝ մոնիտորինգ, ոլորող մոմենտների համեմատություն P326C; BMW 1F0527 DME, ներքին անսարքություն, էլեկտրական արագացուցիչի ոտնակի մոնիտորինգ. Շարժիչային գնացքի փոխանցման գործակիցը

անհավանական

P3235; BMW 1F0528 DME, ներքին անսարքություն՝ մոնիտորինգ, տարբերակի կոդավորում

P325E; BMW 1F0529 DME, ներքին անսարքություն, էլեկտրական արագացուցիչի ոտնակի մոնիտորինգ. բոցավառման ժամանակի մոնիտորինգ

P326D; BMW 1F0530 DME, ներքին անսարքություն. Անջատման ուղու փորձարկում մոնիտորինգի մոդուլով

P325F; BMW 1F0531 DME, ներքին անսարքություն. BMW 1F0532 DME, ներքին անսարքություն, մոնիտորինգ MSCկապի անսարքություն R2S2/1 մոդուլում

P1646; BMW 1F0533 DME, ներքին անսարքություն, մոնիտորինգ MSC կապի անսարքություն R2S2/2 մոդուլում

P10E5; BMW 1F0904 DME, ներքին անսարքություն, ակտիվացում Valvetronic՝ անսարքություն

P062F; BMW 1F1A50 DME, ներքին անսարքություն՝ ջնջել EEPROM-ը սխալ է

P062F; BMW 1F1A52 DME, ներքին անսարքություն՝ գրել EEPROM սխալ

P060A; BMW 1F1A60 DME, ներքին անսարքություն. մոնիտորինգ-մոդուլի անսարքություն

P16EA; BMW 1F1A80 DME, ներքին անսարքություն, պահակային ելք՝ անսարքություն

P16EB; BMW 1F1A81 DME, ներքին անսարքություն, հսկիչի ելք՝ սխալ հարց/պատասխան հաղորդակցություն

P16EC; BMW 1F1A82 DME, ներքին անսարքություն, պահակային ելք՝ գերլարման հայտնաբերում

P16E7; BMW 1F1A90 DME, ներքին անսարքություն, մոնիտորինգ 5V սենսորային մատակարարում. լարումը վավեր միջակայքից դուրս

P16E8; BMW 1F1A91 DME, ներքին անսարքություն, մոնիտորինգ 5V սենսորային մատակարարում 2. լարումը վավեր միջակայքից դուրս

P16E9; BMW 1F1A92 DME, ներքին անսարքություն, մոնիտորինգ 5V սենսորային սնուցում 3. լարումը վավեր միջակայքից դուրս

P0617; BMW 1F1B40 Մեկնարկիչ, ակտիվացում՝ կարճ միացում դեպի դրական

P0616; BMW 1F1B41 Մեկնարկիչ, ակտիվացում՝ կարճ միացում դեպի գետնին

P0615; BMW 1F1B42 Մեկնարկիչ, ակտիվացում՝ բաց միացում

P0687; BMW 1F1B50 Համակարգի լարում, DME գլխավոր ռելե. լարումը չափազանց բարձր է

P3288; BMW 1F2104 Տվյալների սխալ գրառում. CAN-ի ժամանակի ավարտը

P3289; BMW 1F2108 Տվյալների սխալ գրանցում. Տարբերակ մոնիտորինգ

P0634; BMW 1F5020DME, ներքին անսարքություն, ներքին ջերմաստիճանի սենսոր. արժեքը չափազանց բարձր է

P163A; BMW 1F5021 DME, ներքին անսարքություն, ներքին ջերմաստիճանի սենսոր. արժեքը չափազանց ցածր է

P0634; BMW 1F5101 DME ջերմաստիճան՝ Գերջերմաստիճան

P10DC; BMW 201010 CAN սարքավորում՝ Սխալ

P10DD; BMW 201020 FlexRay սարքավորում՝ անսարք

P15D0; BMW 20A701 Հովացուցիչ նյութի պոմպ, արագության շեղում. արտաքին հանդուրժողականություն

P15D1; BMW 20A801 հովացուցիչի պոմպ, անջատում. ներքին ջերմաստիճանը չափազանց բարձր է

P15D2; BMW 20A802 հովացուցիչի պոմպ, անջատում. Հայտնաբերվել է գերլարում

P15D3; BMW 20A804 հովացուցիչի պոմպ, անջատում. Պոմպը արգելափակված է

P15D4; BMW 20A901 հովացուցիչ նյութի պոմպ, աշխատում է նվազեցված թողունակությամբ. հայտնաբերված է չոր աշխատանք

P15D5; BMW 20A902 հովացուցիչ նյութի պոմպ, աշխատում է նվազեցված թողունակությամբ. Հայտնաբերվել է թերլարում

P15D6; BMW 20A904 հովացուցիչ նյութի պոմպ, էներգիայի կրճատված աշխատանք. ջերմաստիճանի սահմանաչափը գերազանցել է 1

P15D7; BMW 20A908 հովացուցիչ նյութի պոմպ, էներգիայի կրճատված աշխատանք. ջերմաստիճանի սահմանաչափը գերազանցել է 2

U1170; BMW 20AA04 Հովացուցիչ նյութի պոմպ, կապ՝ անսարքություն

P0620; BMW 210201 Ալտերնատոր, էլ.՝ անսարքություն

P325A; BMW 210301 Ալտերնատոր, հավաստիություն, էլեկտրական. հաշվարկված

P0A3B; BMW 210401 Ալտերնատոր, ջերմաստիճան՝ գերջերմաստիճան

P324C; BMW 210501 Ալտերնատոր, հավանականություն, ջերմաստիճան՝ հաշվարկված գերջերմաստիճան

P3223; BMW 210601 Ալտերնատոր, մեխանիկական՝ անսարքություն

P324E; BMW 210701 Ալտերնատոր, կարգավորիչ՝ մոդելսխալ

P324A; BMW 210801 Alternator, մոդելը սխալ է

P160C; BMW 213301 Էլեկտրաէներգիայի կառավարում՝ գերլարում

P160D; BMW 213401 Էլեկտրաէներգիայի կառավարում` թերլարում

P160A; BMW 213501 Էլեկտրաէներգիայի կառավարում. մարտկոցի սպառիչ լիցքավորում

P160F; BMW 213604 Էլեկտրաէներգիայի կառավարում. Փակ հոսանքի անսարքություն

P160E; BMW 213701 Էլեկտրաէներգիայի կառավարում. Համակարգի լարման մեջ ծածանքը չափազանց բարձր է

P0563; BMW 213A20 Համակարգի լարումը. լարումը չափազանց բարձր է

P0562; BMW 213A21 Համակարգի լարումը. լարումը չափազանց ցածր է

P0560; BMW 213A22 Համակարգի լարումը` անալոգային-թվային փոխարկիչը անսարք է

P150A; BMW 215001 Խելացի մարտկոցի սենսոր, ազդանշան՝ ավտոբուսի անսարքություն

P150D; BMW 215101 Խելացի մարտկոցի սենսոր (IBS). Ներքին ջերմաստիճանի չափումը անհավանական է

P150E; BMW 215104 Խելացի մարտկոցի սենսոր (IBS). Ներքին լարման չափումը անհավանական է

P150F; BMW 215108 Խելացի մարտկոցի սենսոր (IBS). Ներքին հոսանքի չափումը անհավանական է

P15CE; BMW 215801 Խելացի մարտկոցի սենսոր (IBS)՝ արթնացման գիծ, ​​կարճ միացում դեպի B+ կամ երկիր

P15CF; BMW 215901 Խելացի մարտկոցի սենսոր (IBS)՝ սխալ տարբերակ

P15C3; BMW 215A01 Խելացի մարտկոցի սենսոր (IBS)՝ արթնացման գիծ, ​​գծի անջատում

P0A16; BMW 219001 Ակտիվ շարժիչի ամրակ, էլեկտրական՝ կարճ միացում դեպի դրական

P0A15; BMW 219002 Ակտիվ շարժիչի ամրակ, էլեկտրական՝ կարճ միացում դեպի գետնին

P0A14; BMW 219004 Ակտիվ շարժիչի ամրակ,էլեկտրական՝ բաց միացում

Տես նաեւ: Chrysler Power Door Lock Actuator

U1190; BMW 231F04 Էլեկտրոնային փոխանցման կառավարում (), PT-CAN, PT-CAN2. Կապի անսարքություն

U1169; BMW 233004 հաղորդագրություն չկա (OBD սենսոր, ախտորոշում, կարգավիճակ, 0x5E0, 0x8C), ընդունիչ DME, IHKA, հաղորդիչ KOMBI

U1185; BMW CD840A DME/DDE PT-CAN՝ կապի անսարքություն

U119E; BMW CD8420 DME/DDE FlexRay ավտոբուս՝ կապի անսարքություն

U1184; BMW CD8486 DME/DDE PT-CAN2՝ կապի անսարքություն

U1117; BMW CD9902 Հաղորդագրություն (մեքենայի արագություն, 55.3.4) ոչ ընթացիկ, ընդունիչ DME/DDE, հաղորդիչ ICM

U1118; BMW CD9904 հաղորդագրություն չկա (մեքենայի արագություն, 55.3.4), ընդունիչ DME/DDE, հաղորդիչ IC

U1119; BMW CD9908 Հաղորդագրություն (մեքենայի արագություն, 55.3.4) ստուգիչ գումարի սխալ, ընդունիչ DME/DDE, հաղորդիչ ICM

U11C6; BMW CD9932 Հաղորդագրություն (yaw rate, տրանսպորտային միջոց, 38.0.2) կենդանի ստուգում

U0123; BMW CD9933 Ոչ մի հաղորդագրություն (yaw rate, մեքենա, 38.0.2)

U11C7; BMW CD9934 Հաղորդագրություն (yaw rate, մեքենա, 38.0.2) checksum error

U0122; BMW CD9935 Ոչ մի հաղորդագրություն (տվյալներ, վարման դինամիկայի սենսոր, ընդլայնված, 38.0.2)

U1197; BMW CD9A02 Հաղորդագրություն (արգելակման փաստացի ոլորող մոմենտ, գումար, 43.3.4) ոչ ընթացիկ, ընդունիչ DME/DDE, հաղորդիչ DSC

U1198; BMW CD9A04 Հաղորդագրություն չկա (արգելակման իրական ոլորող մոմենտ, գումար, 43.3.4), ընդունիչ DME/DDE, հաղորդիչ DSC

U1199; BMW CD9A08 Հաղորդագրություն (իրական արգելակման ոլորող մոմենտ, գումար, 43.3.4) ստուգիչ գումարի սխալ, ընդունիչ DME/DDE, հաղորդիչ DSC

U1195; BMW CD9B02 Հաղորդագրություն (անիվի իրական արագություն,46.0.1) ոչ ընթացիկ, ընդունիչ DME/DDE, հաղորդիչ DSC

U116D; BMW CD9B04 Հաղորդագրություն չկա (անիվի իրական արագություն, 46.0.1), ընդունիչ DME/DDE, հաղորդիչ DSC

U1196; BMW CD9B08 Հաղորդագրություն (անիվի իրական արագություն, 46.0.1) ստուգիչ գումարի սխալ, ընդունիչ DME/DDE, հաղորդիչ DSC

U1125; BMW CD9F02 Հաղորդագրություն (Dynamic Stability Control stabilization, 47.1.2) ոչ ընթացիկ, ընդունիչ DME/DDE, հաղորդիչ DSC

U1126; BMW CD9F04 Ոչ մի հաղորդագրություն (Dynamic Stability Control stabilization, 47.1.2), ընդունիչ DME/DDE, հաղորդիչ DSC

U1127; BMW CD9F08 Հաղորդագրություն (Dynamic Stability Control կայունացում, 47.1.2) ստուգիչ գումարի սխալ, ընդունիչ DME/DDE, հաղորդիչ DSC

U1101; BMW CDA804 հաղորդագրություն չկա (հարաբերական ժամանակ, 0x328), ընդունիչ DME/DDE, հաղորդիչ KOMBI

U0137; BMW CDA904 հաղորդագրություն չկա (կարգավիճակ, հոլովակ, 0x2E4), ընդունիչ DME/DDE, հաղորդիչ AH

U1129; BMW CDAB04 հաղորդագրություն չկա (հետադարձ փոխանցում, 0x3B0), ընդունիչ DME/DDE, հաղորդիչ FRM, FEM

U11A5; BMW CDAC04 Ոչ մի հաղորդագրություն (կարգավիճակ, փոխանցման կառավարման միավոր, 0x39A), ընդունիչ DME/DDE, հաղորդիչ

U112D; BMW CDAD04 Հաղորդագրություն չկա (կառավարում, վթարի անջատում, էլեկտրական վառելիքի պոմպ, 0x135), ընդունիչ DME/DDE, հաղորդիչ ACSM

U113C; BMW CDAE04 հաղորդագրություն չկա (ժամանակի ցուցադրում, 0x2F8), ընդունիչ DME/DDE, հաղորդիչ KOMB

U113A; BMW CDAF04 Հաղորդագրություն չկա (կենտրոնական փական և կափարիչի կարգավիճակ, 0x2FC), ընդունիչ DME/DDE, հաղորդիչ CAS, FEM

U119B; BMW CDB204 Հաղորդագրություն չկա(միջավայրի ջերմաստիճան, 0x2CA), ընդունիչ DME/DDE, հաղորդիչ KOMBI

U111C; BMW CDB504 Հաղորդագրություն չկա (կիլոմետրի ընթերցում / միջակայք, 0x330), ընդունիչ DME/DDE, հաղորդիչ KOMBI

U111D; BMW CDB602 Հաղորդագրություն (տերմինալներ, 0x12F) ոչ ընթացիկ, ընդունիչ DME/DDE, հաղորդիչ CAS

U111E; BMW CDB604 հաղորդագրություն չկա (տերմինալներ, 0x12F), ընդունիչ DME/DDE, հաղորդիչ CAS, FEM

U111F; BMW CDB608 Հաղորդագրություն (տերմինալներ, 0x12F) ստուգիչ գումարի սխալ, ընդունիչ DME/DDE, հաղորդիչ CAS

U11A7; BMW CDB904 հաղորդագրություն չկա (ախտորոշում, OBD փոխանցումատուփ, 0x396), ընդունիչ DME/DDE, հաղորդիչ DKG,

U11B3; BMW CDBB02 Հաղորդագրություն (խնդրանք, ոլորող մոմենտ, ծնկաձև լիսեռ, փոխանցումատուփ 2, 0xA0) ընթացիկ չէ, ընդունիչ DME/DDE, հաղորդիչ DKG,

U11B4; BMW CDBB04 հաղորդագրություն չկա (խնդրանք, ոլորող մոմենտ, ծնկաձև լիսեռ, փոխանցումատուփ 2, 0xA0), ընդունիչ DME/DDE, հաղորդիչ DKG,

U11B5; BMW CDBB08 Հաղորդագրություն (խնդրանք, ոլորող մոմենտ, ծնկաձև լիսեռ, փոխանցումատուփ 2, 0xA0) ստուգիչ գումարի սխալ, ընդունիչ DME/DDE, հաղորդիչ DKG,

U11A6; BMW CDBF04 հաղորդագրություն չկա (կարգավիճակ, փոխանցման կառավարման միավոր, 0x39A), ընդունիչ DME/DDE, հաղորդիչ DKG,

U11A4; BMW CDC004 հաղորդագրություն չկա (ախտորոշում, OBD փոխանցումատուփ, 0x396), ընդունիչ DME/DDE, հաղորդիչ DKG,

U11A1; BMW CDC102 Հաղորդագրություն (տվյալներ, փոխանցման գիծ, ​​0x1AF) ոչ ընթացիկ, ընդունիչ DME/DDE, հաղորդիչ DKG,

U11A2; BMW CDC104 հաղորդագրություն չկա (տվյալներ, փոխանցման գիծ, ​​0x1AF), ընդունիչ DME/DDE, հաղորդիչ DKG,

U11A3; BMW CDC108 հաղորդագրություն(տվյալներ, փոխանցման գիծ, ​​0x1AF) ստուգիչ գումարի սխալ, ընդունիչ DME/DDE, հաղորդիչ DKG,

U11AD; BMW CDC202 Հաղորդագրություն (խնդրանք, ոլորող մոմենտ, ծնկաձև լիսեռ, , 0x0B0) ընթացիկ չէ, ընդունիչ DME/DDE, հաղորդիչ DKG,

U11AE; BMW CDC204 Ոչ մի հաղորդագրություն (խնդրանք, ոլորող մոմենտ, ծնկաձև լիսեռ, , 0x0B0), ընդունիչ DME/DDE, հաղորդիչ DKG,

U11AF; BMW CDC208 Հաղորդագրություն (խնդրանք, ոլորող մոմենտ, ծնկաձև լիսեռ, , 0x0B0) ստուգիչ գումարի սխալ, ընդունիչ DME/DDE, հաղորդիչ DKG,

U1128; BMW CDC304 հաղորդագրություն չկա (կարգավիճակ, էլեկտրական վառելիքի պոմպ, 335), ընդունիչ DME/DDE, հաղորդիչ EKP

միացում դեպի դրական կամ բաց միացում

P2228; BMW 105002 Շրջակա ճնշման սենսոր, էլեկտրական. կարճ միացում գետնին

P11CB; BMW 105101 ոչ մեկը

P0129; BMW 105102 ոչ մեկը

P12B9; BMW 105201 Շրջակա միջավայրի ճնշման սենսոր, գերազանցում. Ճնշումը չափազանց բարձր է

P12B8; BMW 105202 Շրջակա ճնշման սենսոր, միացված. ճնշումը չափազանց ցածր է

P2227; BMW 105A30 Շրջակա ճնշման սենսոր. կոլեկտիվ սխալ՝ էլեկտրական և հավաստիություն

P11CB; BMW 105A40 Շրջակա ճնշման սենսոր, հավանականություն. ճնշումը չափազանց բարձր է

P0129; BMW 105A41 Շրջակա ճնշման սենսոր, հավանականություն. ճնշումը չափազանց ցածր է

P1247; BMW 105A42 Շրջակա միջավայրի ճնշման սենսոր, հավանականություն. Ճնշումը անհավանական է

P323C; BMW 105A42 Շրջակա միջավայրի ճնշման սենսոր, հավանականություն. Ճնշումը անհավանական է

P1247; BMW 105A43 Շրջակա միջավայրի ճնշման սենսոր, հավանականություն. Ճնշումը անհավանական է

P323C; BMW 105A43 Շրջակա միջավայրի ճնշման սենսոր, հավանականություն. Ճնշումը անհավանական է

P0121; BMW 107A22 Շնչափող փական, շնչափողի պոտենցիոմետր 1. ազդանշանն անհավանական է

լրացումից

P0223 փոխարինող արժեքի նկատմամբ; BMW 107A30 Շնչափող փական, շնչափող-փական պոտենցիոմետր 2, էլեկտրական. կարճ միացում դեպի դրական կամ բաց միացում

P0222; BMW 107A31 Շնչափող փական, շնչափող-փական պոտենցիոմետր 2, էլեկտրական. կարճ միացում գետնին

P0221; BMW 107A32 Շնչափող փական, շնչափող-փական պոտենցիոմետր 2. ազդանշանն անհավանական է rel. փոխարինել արժեքըլիցքավորում

P110D; BMW 107A40 Շնչափող-փականային պոտենցիոմետր՝ շնչափող-փականային պոտենցիոմետր 1 կամ 2, ֆունկցիա

P169F; BMW 107A50 Շնչափող փական. Limp-home աշխատանքային ռեժիմն ակտիվ է

P2103; BMW 107A70 DME, ներքին անսարքություն, շնչափողի փականի միացում՝ Կարճ միացում

P2118; BMW 107A71 DME, ներքին անսարքություն, շնչափողի փականի միացում. ավելորդ ջերմաստիճան կամ հոսանք չափազանց բարձր

P061F; BMW 107A72 DME, ներքին անսարքություն, շնչափողի փականի միացում. Ներքին կապի անսարքություն

P2100; BMW 107A73 DME, ներքին անսարքություն, շնչափողի փականի միացում՝ գծի անջատում

P1634; BMW 107A80 Շնչափող փական ակտուատոր, փակող զսպանակի ստուգում. ընդհատման ստուգում, զսպանակը չի փակվում

P1631; BMW 107A81 Շնչափող-փական շարժիչ, փակող զսպանակի ստուգում. սխալ զսպանակային ստուգման ժամանակ

P1629; BMW 107A90 Շնչափող-փական շարժիչ, բացվող զսպանակի ստուգում. ընդհատման ստուգում, զսպանակը չի բացվում

P1628; BMW 107A91 Շնչափող փական շարժիչ, զսպանակի բացման ստուգում. սխալ զսպանակային ստուգման ժամանակ

P1644; BMW 107AE0 Շնչափող փական, հարմարեցում. Կրկին դասավանդել, ստորին սահմանի դիրքը դասավանդված չէ

P1643; BMW 107AF0 Շնչափող փականի ակտուատոր, ուժեղացուցիչի կարգավորում՝ անսարքություն

P0113; BMW 108001 Ընդունիչ օդի ջերմաստիճանի սենսոր, էլեկտրական. Կարճ միացում B+

P0112; BMW 108002 Մուտքի օդի ջերմաստիճանի սենսոր, էլեկտրական՝ կարճ միացում դեպի գետնին

P0111; BMW 108010 Մուտքի օդի ջերմաստիճանի սենսոր, էլեկտրական՝ ազդանշանոչ հավանական

P007D; BMW 108A01 Լիցքավորման-օդի ջերմաստիճանի սենսոր, էլեկտրական. Կարճ միացում B+

P007C; BMW 108A02 Լիցքավորման-օդի ջերմաստիճանի ցուցիչ, էլեկտրական՝ կարճ միացում գետնին

P007B; BMW 108A10 Լիցքավորման-օդի ջերմաստիճանի ցուցիչ, էլեկտրական. ազդանշանն անհավանական է

P10B0; BMW 108C01 ոչ մի

P10B8; BMW 108C08 Լիցքավորման օդի ջերմաստիճանի սենսոր, հավանականություն. ազդանշանը կախված է

P0118; BMW 109001 Հովացուցիչ նյութի ջերմաստիճանի սենսոր, էլեկտրական. կարճ միացում դեպի դրական կամ բաց միացում

P0117; BMW 109002 Հովացուցիչ նյութի ջերմաստիճանի սենսոր, էլեկտրական. կարճ միացում դեպի գետնին

P112B; BMW 109208 ոչ մեկը

P316B; BMW 109208 ոչ մի

P0116; BMW 109308 Հովացուցիչ նյութի ջերմաստիճանի սենսոր, հավանականություն. ազդանշանի չափազանց արագ փոփոխություն

P3198; BMW 109308 Հովացուցիչ նյութի ջերմաստիճանի սենսոր, հավանականություն. ազդանշանի չափազանց արագ փոփոխություն

P10D5; BMW 10AA20 Հովացուցիչ նյութի ջերմաստիճանի ցուցիչ, սառը մեկնարկ. հովացուցիչի ջերմաստիճանը չափազանց բարձր է

P10D4; BMW 10AA21 Հովացուցիչ նյութի ջերմաստիճանի սենսոր, սառը մեկնարկ. հովացուցիչի ջերմաստիճանը չափազանց ցածր է

P0115; BMW 10AA40 Հովացուցիչ նյութ-ջերմաստիճանի սենսոր, էլեկտրական. ազդանշան չկա

P112A; BMW 10AA50 Հովացուցիչ նյութի ջերմաստիճանի սենսոր, հավանականություն. շարժիչի ջերմաստիճանը հարաբեր. մոդելավորել անհավանականորեն չափազանց բարձր

P112B; BMW 10AA51 Հովացուցիչ նյութի ջերմաստիճանի սենսոր, հավանականությունը. շարժիչի ջերմաստիճանը հարաբեր. մոդելավորել անհավանականորեն շատ ցածր

P0116; BMW 10AA52 Հովացուցիչ նյութի ջերմաստիճանի սենսոր, հավանականություն՝ շարժիչի ջերմաստիճանանհավանական

P3199; BMW 10AA52 Հովացուցիչ նյութի ջերմաստիճանի սենսոր, հավանականություն. շարժիչի ջերմաստիճանը անհավանական է

P0073; BMW 10B101 ոչ մեկը

0072; BMW 10B102 ոչ մեկը

P110F; BMW 10B104 ոչ մեկը

P0073; BMW 10BA20 Արտաքին ջերմաստիճանի ցուցիչ, ազդանշան. Վերին շեմի արժեքը գերազանցել է

P0072; BMW 10BA21 Արտաքին ջերմաստիճանի ցուցիչ, ազդանշան. Ստորին շեմի արժեքը ցածր է

P110F; BMW 10BA22 Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի սենսոր, ազդանշան՝ CAN հաղորդագրությունը սխալ է

P0071; BMW 10BA40 Արտաքին ջերմաստիճանի ցուցիչ, հավանականություն. շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը ավելի բարձր է, քան մոդելի ջերմաստիճանը

P10EA; BMW 10BA40 Արտաքին ջերմաստիճանի սենսոր, հավանականություն. շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը ավելի բարձր է, քան մոդելի ջերմաստիճանը

P0071; BMW 10BA41 Արտաքին ջերմաստիճանի ցուցիչ, հավանականություն. շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը ցածր է մոդելի ջերմաստիճանից

P10EB; BMW 10BA41 Արտաքին ջերմաստիճանի ցուցիչ, հավանականություն. շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը ցածր է մոդելի ջերմաստիճանից

P10C9; BMW 10BA42 Մուտքի օդի ջերմաստիճանի սենսոր, սառը մեկնարկ. մուտքի օդի ջերմաստիճանը չափազանց բարձր է

P105D; BMW 10BA43 Մուտքի օդի ջերմաստիճանի ցուցիչ, սառը մեկնարկ. մուտքի օդի ջերմաստիճանը չափազանց ցածր է

P0127; BMW 10BA48 Մուտքային օդի ջերմաստիճանի սենսոր, հավանականություն. Մուտքի օդի ջերմաստիճանը չափազանց բարձր է

P11C9; BMW 10BA49 Մուտքային օդի ջերմաստիճանի սենսոր, հավանականություն. Մուտքի օդի ջերմաստիճանը չափազանց ցածր է

P10D0; BMW 10BA4A Լիցքավորման-օդի ջերմաստիճանի ցուցիչ, սառը մեկնարկ. լիցքավորման-օդի ջերմաստիճանը նույնպեսբարձր

P10D1; BMW 10BA4B Լիցքավորման օդի ջերմաստիճանի սենսոր, սառը մեկնարկ. լիցքավորման օդի ջերմաստիճանը չափազանց ցածր է

P10B0; BMW 10BA4F Լիցքավորման օդի ջերմաստիճանի սենսոր, հավանականություն. Լիցքավորման օդի ջերմաստիճանը չափազանց բարձր է

P10D2; BMW 10BA4F Լիցքավորման օդի ջերմաստիճանի սենսոր, հավանականություն. Լիցքավորման օդի ջերմաստիճանը չափազանց բարձր է

P007B; BMW 10C001 ոչ մի

P10B4; BMW 10C001 ոչ մի

P10D0; BMW 10C004 ոչ մեկը

P10B4; BMW 10C005 Լիցքավորման-օդի ջերմաստիճանի սենսոր, գրադիենտ. Բարձրանալ շատ բարձր

P142E; BMW 110001 ոչ մեկը

P306F; BMW 110001 ոչ մեկը

P3149; BMW 110101 Ինժեկտոր, բալոն 1, ակտիվացումը՝ բարձրավոլտ կողմը; կարճ միացում գետնին

P3102; BMW 110102 Ինժեկտոր, բալոն 1, ակտիվացումը՝ ցածր լարման կողմը; կարճ միացում դեպի դրական

P3150; BMW 110104 Ինժեկտոր, բալոն 1, ակտիվացումը՝ բարձրավոլտ կողմը; կարճ միացում դեպի դրական

P3101; BMW 110108 Ինժեկտոր, բալոն 1, ակտիվացումը՝ ցածր լարման կողմը; կարճ միացում գետնին

P3152; BMW 110201 Ինժեկտոր, բալոն 2, ակտիվացումը՝ բարձրավոլտ կողմը; կարճ միացում գետնին

P3106; BMW 110202 Ինժեկտոր, բալոն 2, ակտիվացում՝ ցածր լարման կողմ; կարճ միացում դեպի դրական

P3153; BMW 110204 Ինժեկտոր, բալոն 2, ակտիվացում՝ բարձրավոլտ կողմ; կարճ միացում դեպի դրական

P3105; BMW 110208 Ինժեկտոր, բալոն 2, ակտիվացում՝ ցածր լարման կողմ; կարճ միացում գետնին

P3155; BMW 110301 Ինժեկտոր, բալոն 3, ակտիվացում՝ բարձրավոլտ կողմ;կարճ միացում գետնին

P3110; BMW 110302 Ինժեկտոր, բալոն 3, ակտիվացում՝ ցածրավոլտ կողմ; կարճ միացում դեպի դրական

P3156; BMW 110304 Ինժեկտոր, բալոն 3, ակտիվացումը՝ բարձրավոլտ կողմը; կարճ միացում դեպի դրական

P3109; BMW 110308 Ինժեկտոր, բալոն 3, ակտիվացումը՝ ցածր լարման կողմը; կարճ միացում գետնին

P3158; BMW 110401 Ինժեկտոր, բալոն 4, ակտիվացումը՝ բարձրավոլտ կողմը; կարճ միացում գետնին

P3114; BMW 110402 Ինժեկտոր, բալոն 4, ակտիվացումը՝ ցածր լարման կողմը; կարճ միացում դեպի դրական

P3159; BMW 110404 Ինժեկտոր, բալոն 4, ակտիվացումը՝ բարձրավոլտ կողմը; կարճ միացում դեպի դրական

P3113; BMW 110408 Ինժեկտոր, բալոն 4, ակտիվացումը՝ ցածր լարման կողմը; կարճ միացում գետնին

P3161; BMW 110501 Ինժեկտոր, բալոն 5, ակտիվացումը՝ բարձրավոլտ կողմը; կարճ միացում գետնին

P3118; BMW 110502 Ինժեկտոր, բալոն 5, ակտիվացումը՝ ցածր լարման կողմը; կարճ միացում դեպի դրական

P3162; BMW 110504 Ինժեկտոր, բալոն 5, ակտիվացումը՝ բարձրավոլտ կողմը; կարճ միացում դեպի դրական

P3117; BMW 110508 Ինժեկտոր, բալոն 5, ակտիվացումը՝ ցածր լարման կողմը; կարճ միացում գետնին

P3164; BMW 110601 Ինժեկտոր, բալոն 6, ակտիվացում՝ բարձրավոլտ կողմ; կարճ միացում գետնին

P3122; BMW 110602 Ինժեկտոր, բալոն 6, ակտիվացումը՝ ցածր լարման կողմը; կարճ միացում դեպի դրական

P3165; BMW 110604 Ինժեկտոր, բալոն 6, ակտիվացումը՝ բարձր լարման

Dan Hart

Դեն Հարթը ավտոմոբիլային էնտուզիաստ է և մեքենաների վերանորոգման և սպասարկման մասնագետ: Ունենալով ավելի քան 10 տարվա արդյունաբերության փորձ՝ Դենը կատարելագործել է իր հմտությունները տարբեր մակնիշների և մոդելների վրա աշխատելու անհամար ժամերի միջոցով: Մեքենաների հանդեպ նրա կիրքը սկսվել է երիտասարդ տարիքից, և նա այն վերածել է հաջող կարիերայի:Դենի բլոգը՝ «Խորհուրդներ մեքենաների վերանորոգման համար», նրա փորձառության և նվիրվածության գագաթնակետն է՝ օգնելու մեքենաների սեփականատերերին լուծել ընդհանուր և բարդ վերանորոգման խնդիրները: Նա կարծում է, որ յուրաքանչյուր ոք պետք է որոշակի տարրական գիտելիքներ ունենա ավտոմեքենաների վերանորոգման վերաբերյալ, քանի որ դա ոչ միայն խնայում է գումար, այլև անհատներին հնարավորություն է տալիս վերահսկել իրենց մեքենայի սպասարկումը:Իր բլոգի միջոցով Դենը կիսվում է գործնական և հեշտ օգտագործվող խորհուրդներով, քայլ առ քայլ ուղեցույցներով և անսարքությունների վերացման տեխնիկայով, որոնք բաժանում են բարդ հասկացությունները հասկանալի լեզվի: Նրա գրելու ոճը մատչելի է, ինչը հարմար է դարձնում ինչպես սկսնակ մեքենաների սեփականատերերին, այնպես էլ փորձառու մեխանիկներին, ովքեր փնտրում են լրացուցիչ պատկերացումներ: Դենի նպատակն է իր ընթերցողներին զինել գիտելիքներով և վստահությամբ, որոնք անհրաժեշտ են մեքենաների վերանորոգման խնդիրները ինքնուրույն լուծելու համար՝ այդպիսով կանխելով մեխանիկական անհարկի ճանապարհորդությունները և թանկարժեք վերանորոգման հաշիվները:Ի հավելումն իր բլոգի պահպանմանը, Դենը նաև ղեկավարում է ավտոմեքենաների վերանորոգման հաջող խանութ, որտեղ նա շարունակում է ծառայել իր համայնքին՝ մատուցելով բարձրորակ վերանորոգման ծառայություններ: Նրա նվիրվածությունը հաճախորդների գոհունակությանը և իր անսասան նվիրվածությունը մատուցելունբացառիկ վարպետությունը տարիների ընթացքում նրան հավատարիմ հաճախորդների բազա է վաստակել:Երբ նա մեքենայի գլխարկի տակ չէ կամ բլոգում գրառումներ չի գրում, կարող եք տեսնել, որ Դենը հաճույք է ստանում բացօթյա զբաղմունքներից, հաճախում է մեքենաների ցուցադրություններ կամ ժամանակ է անցկացնում ընտանիքի հետ: Որպես մեքենաների իսկական էնտուզիաստ, նա միշտ արդի է ոլորտի վերջին միտումներին և անհամբերությամբ կիսվում է իր պատկերացումներով և առաջարկություններով իր բլոգի ընթերցողների հետ:Իր հսկայական գիտելիքներով և մեքենաների հանդեպ իսկական կիրքով Դեն Հարթը վստահելի հեղինակություն է մեքենաների վերանորոգման և սպասարկման ոլորտում: Նրա բլոգը անգնահատելի ռեսուրս է բոլորի համար, ովքեր ցանկանում են պահպանել իրենց մեքենան անխափան և խուսափել ավելորդ գլխացավերից: