2003 કેડિલેક એસ્કેલેડ ફ્યુઝ ડાયાગ્રામ

 2003 કેડિલેક એસ્કેલેડ ફ્યુઝ ડાયાગ્રામ

Dan Hart

2003 કેડિલેક એસ્કેલેડ ફ્યુઝ ડાયાગ્રામ

2003 ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટ પેનલ ફ્યુઝ બોક્સ માટે કેડિલેક એસ્કેલેડ ફ્યુઝ ડાયાગ્રામ

1 IGN 3 ફ્યુઝ 10A HVAC ઘટકો, ઈલેક્ટ્રોનિક સસ્પેન્શન કંટ્રોલ (ESC) ઘટકો, હીટેડ સીટ મોડ્યુલ-રીઅર, રીઅર વ્હીલ સ્ટીયરીંગ

2 ECC ફ્યુઝ 10A HVAC કંટ્રોલ એસેમ્બલી-રીઅર ઓક્સિલરી

3 DDM ફ્યુઝ 15A ડ્રાઈવર ડોર મોડ્યુલ (DDM)

4 VEH સ્ટોપ ફ્યુઝ 15A ટેઈલ/સ્ટોપ અને ટર્ન સિગ્નલ લેમ્પ્સ-રીઅર, થ્રોટલ એક્ટ્યુએટર કંટ્રોલ

5 IGN 0 ફ્યુઝ 10A પાસલોક સેન્સર, ઓટોમેટિક ટ્રાન્સમિશન, પાવરટ્રેન કંટ્રોલ

6 RR WPR ફ્યુઝ 15A રીઅર વાઇપરલવોશર સ્વિચ

7 4WD ફ્યુઝ 15A ફ્રન્ટ એક્સલ એક્ટ્યુએટર, ટ્રાન્સફર કેસ શિફ્ટ કંટ્રોલ સ્વીચ

8 TBC IGN 0 ફ્યુઝ 10A બોડી કંટ્રોલ મોડ્યુલ (BCM)

9 ક્રુઝ ફ્યુઝ 10A ક્રુઝ કંટ્રોલ સ્વીચ, સ્ટીયરીંગ વ્હીલ સ્પીડ/પોઝિશન સેન્સર

10 HVAC 1 ફ્યુઝ 10A HVAC કંટ્રોલ મોડ્યુલ, HVAC એક્ટ્યુએટર્સ

11 HTPJAC ફ્યુઝ 30A HVAC કંટ્રોલ મોડ્યુલ

12 SEC ACCY ફ્યુઝ 10A અપફિટર જોગવાઈઓ

13 VEH CHMSL ફ્યુઝ 10A સેન્ટર હાઈ માઉન્ટેડ સ્ટોપ લેમ્પ (CHMSL)

14 બ્રેક ફ્યુઝ 10A સ્ટોપ લેમ્પ સ્વિચ, ઈલેક્ટ્રોનિક બ્રેક કંટ્રોલ મોડ્યુલ (EBCM), ટ્રેક્શન કંટ્રોલ સ્વિચ

15 WS WPR ફ્યુઝ 25A વિન્ડશિલ્ડ વાઇપર મોટર મોડ્યુલ

16 PDM ફ્યુઝ 10A ફ્રન્ટ પેસેન્જર ડોર મોડ્યુલ (FPDM)

17 TBC 28 ફ્યુઝ 15A બોડી કંટ્રોલ મોડ્યુલ (BCM)

18 TBC 2C ફ્યુઝ 15A બોડી કંટ્રોલ મોડ્યુલ (BCM)

19 AUX PWR 2 ફ્યુઝ 20A એક્સેસરી પાવર આઉટલેટ-ડી-પિલર

20 TBC ACCY ફ્યુઝ 10Aબોડી કંટ્રોલ મોડ્યુલ (બીસીએમ)

21 RT TRLR ST/TRN ફ્યુઝ 10A ટ્રેલર વાયરિંગ

22 LT TRLR ST/TRN ફ્યુઝ 10A ટ્રેલર વાયરિંગ

23 TBC 2A ફ્યુઝ 15A બોડી કંટ્રોલ મોડ્યુલ (BCM)

24 LOCKS ફ્યુઝ 20A ડોર લોક/અનલૉક રિલે

25 ફ્લેશ ફ્યુઝ 25A ટર્ન સિગ્નલ/હેઝાર્ડ ફ્લેશર મોડ્યુલ

26 RT TRN ફ્યુઝ 10A ટર્ન સિગ્નલ લેમ્પ્સ -જમણે, માર્કર લેમ્પ્સ-જમણે, ફ્રન્ટ પેસેન્જર ડોર મોડ્યુલ (FPDM), ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પેનલ ક્લસ્ટર (IPC)

27 LT TRN ફ્યુઝ 10A ટર્ન સિગ્નલ લેમ્પ્સ-ડાબે, માર્કર લેમ્પ્સ-ડાબે, ડ્રાઈવર ડોર મોડ્યુલ (DDM) , ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પેનલ ક્લસ્ટર (IPC)

લોક રિલે ડોર લોક એક્ટ્યુએટર લિફ્ટગેટ, ડોર લેચ એસેમ્બલી LR/RR L ડોર 12 વે-બ્લેક ફ્યુઝ બ્લોક લેફ્ટ I/P C4 (ડ્રાઈવર ડોર હાર્નેસ)

અનલોક રિલે ડોર લોક એક્ટ્યુએટર લિફ્ટગેટ, ડોર લેચ એસેમ્બલી LR/RR RR FOG LP રિલે રીઅર ફોગ લેમ્પ્સ (નિકાસ)

ડ્રાઈવર અનલોક રિલેનો ઉપયોગ થતો નથી

બોડી 12 – વે બ્રાઉન ફ્યુઝ બ્લોક લેફ્ટ I/ P C3 (બોડી હાર્નેસ)

CB LT ડોર્સ 25A વિન્ડો સ્વિચ LR, ડ્રાઈવર ડોર મોડ્યુલ (DDM)

2003 કેડિલેક એસ્કેલેડ રિલે બ્લોક

2003 અંડરહૂડ ફ્યુઝ બોક્સ માટે કેડિલેક એસ્કેલેડ ફ્યુઝ ડાયાગ્રામ

STUD # 1 40A ટ્રેલર વાયરિંગ, ઓટોમેટિક લેવલ કંટ્રોલ (ALC) કોમ્પ્રેસર રિલે

MBEC 1 50A સીટ સીબી. RT ડોર CB

બ્લોઅર 40A બ્લોઅર મોટર

LBEC 2 50A લૉક્સ ફ્યુઝ. DDM ફ્યુઝ, PDM ફ્યુઝ, ECC ફ્યુઝ, AUX PWR 2 ફ્યુઝ

STUD #2 30A ટ્રેલર વાયરિંગ

ABS 60A ઇલેક્ટ્રોનિક બ્રેક કંટ્રોલ મોડ્યુલ (EBCM)

VSES/ECAS 60A ઇલેક્ટ્રોનિકબ્રેક કંટ્રોલ મોડ્યુલ (EBCM)

IGN A 40A ઇગ્નીશન સ્વિચ RUN. શરૂઆત. RUN/START/ACCY

IGN B 40A ઇગ્નીશન સ્વિચ RUN/ACC, RUN/START

LBEC 1 50A ફ્લેશ ફ્યુઝ, TBC 2A ફ્યુઝ. TBC 2B ફ્યુઝ. TBC 2C ફ્યુઝ. LT દરવાજા ફ્યુઝ

TRL પાર્ક 15A ટ્રેલર વાયરિંગ

RR પાર્ક 10A બાહ્ય લેમ્પ્સ-જમણી પાછળ, ક્લિયરન્સ લેમ્પ્સ-જમણે

LR પાર્ક 10A બાહ્ય લેમ્પ્સ-ડાબે પાછળ. ક્લિયરન્સ લેમ્પ્સ-ડાબે

પાર્ક એલપી રિલે - ટીઆરએલઆર પાર્ક ફ્યુઝ, એલઆર પાર્ક ફ્યુઝ, આરઆર પાર્ક ફ્યુઝ, એફઆરટી પાર્ક, આઈએનટી પાર્ક ફ્યુઝ, ડીઆરએલ રિલે (નિકાસ)

સ્ટાર્ટર રિલે - સ્ટાર્ટર<6

INTPARK 10A ID લેમ્પ

STOP LP 25A સ્ટોપ લેમ્પ સ્વિચ

TBC BATT 10A બોડી કંટ્રોલ મોડ્યુલ (BCM). PASS-કી મોડ્યુલ

સનરૂફ 25A સનરૂફ રીલે

SEC 82 30A રૂફ બીકન રીલે

4WS 15A રીઅર વ્હીલ સ્ટીયરીંગ કંટ્રોલ મોડ્યુલ, બાષ્પીભવન ઉત્સર્જન (EVAP) કેનિસ્ટર વેન્ટ સોલેનોઇડ<6

RR HVAC 30A I-IVAC કંટ્રોલ એસેમ્બલી-રીઅર ઑક્સિલરી

AUX PWR 20A એક્સેસરી પાવર આઉટલેટ્સ. સહાયક પાવર આઉટલેટ્સ

IGN 1 રિલે - SBA ફ્યુઝ, ETC/ECM ફ્યૂઝ, PCM 1 ફ્યૂઝ, INJ 1 ફ્યૂઝ, INJ 2 ફ્યૂઝ

PCM 1 15A પાવરટ્રેન કંટ્રોલ મોડ્યુલ (PCM). માસ એર ફ્લો (MFS) સેન્સર. બાષ્પીભવન ઉત્સર્જન (EVAP) કેનિસ્ટર પર્જ સોલેનોઇડ, ફ્યુઅલ કમ્પોઝિશન સેન્સર, સેકન્ડરી ફ્યુઅલ પંપ રિલે

ETC/ECM 15A થ્રોટલ એક્ટ્યુએટર કંટ્રોલ (TAC)

INJ 1 15A ફ્યુઅલ ઇન્જેક્ટર-ઓડ-નમ્બરેડ. ઇગ્નીશન કોઇલ-વિષમ-ક્રમાંકિત

INJ 2 15A ફ્યુઅલ ઇન્જેક્ટર-સમ-ક્રમાંકિત. ઇગ્નીશન કોઇલ-ઇવન-નમ્બર

IGN E 10A NC COMPરિલે, પાર્ક/ન્યુટ્રલ પોઝિશન (PNP) સ્વિચ, ટર્ન સિગ્નલ/મલ્ટીફંક્શન સ્વિચ, હેડલેમ્પ લેવલિંગ ઘટકો

RTD 30A ઓટોમેટિક લેવલ કંટ્રોલ (ALC) કોમ્પ્રેસર, ઇલેક્ટ્રોનિક સસ્પેન્શન કંટ્રોલ (ESC) મોડ્યુલ

TRL B/U WA બોડી કંટ્રોલ મોડ્યુલ (BCM). ટ્રેલર વાયરિંગ. બેક-અપ એલાર્મ

PCM B 20A પાવરટ્રેન કંટ્રોલ મોડ્યુલ (PCM)

PRIME FIPMP રિલે — ફ્યુઅલ પંપ

02A 15A ગરમ ઓક્સિજન સેન્સર્સ-ઉત્પ્રેરક કન્વર્ટર પહેલાં

B/U LP 20A પાર્ક/ન્યુટ્રલ પોઝિશન (PNP) સ્વિચ

RR DEFOG 30A DEFOG રિલે

HDLP-Hl રિલે - HI HDLP-LT ફ્યુઝ, HI HDLP-RT ફ્યુઝ

02B 15A ગરમ ઓક્સિજન સેન્સર્સ-ઉત્પ્રેરક કન્વર્ટર પછી

SIR 15A ઇન્ફ્લેટેબલ રિસ્ટ્રેંટ સેન્સિંગ એન્ડ ડાયગ્નોસ્ટિક મોડ્યુલ (SDM), મેમરી સીટ મોડ્યુલ-પેસેન્જર. રિવ્યુ મિરરની અંદર

FRT પાર્ક 10A પાર્ક/તુમ સિગ્નલ લેમ્પ્સ-ફ્રન્ટ, માર્કર લેમ્પ્સ-ફ્રન્ટ

DRL રિલે — DRL ફ્યુઝ

SEO ION 10A DEFOG રિલે. ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પેનલ ક્લસ્ટર (IPC). રીઅર ઓબ્જેક્ટ સેન્સર કંટ્રોલ મોડ્યુલ

TBC IGN 1 10A બોડી કંટ્રોલ મોડ્યુલ (BCM)

HI HDLP-LT 10A હેડલેમ્પ-હાઈ બીમ-લેફ્ટ

LH HID 20A હેડલેમ્પ બેલાસ્ટ- ડાબે

DRL 10A DRL રિલે (ઘરેલું), ડે ટાઈમ રનિંગ લેમ્પ્સ (નિકાસ)

IPC/DIC 10A ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પેનલ ક્લસ્ટર (IPC)

HVAC/ECAS 10A HVAC કંટ્રોલ મોડ્યુલ

આ પણ જુઓ: GM P1682

CIG LTR 15A સિગાર લાઇટર, ડેટા લિંક કનેક્ટર (DLC)

HI HDLP-RT 10A હેડલેમ્પ-હાઇ બીમ-જમણે

HDLP-લો રિલે LO HDLP-LT ફ્યુઝ

AC COMP રિલે એસી કમ્પ્રેસર ક્લચએસેમ્બલી

AC COMP 10A AC COMP રિલે

RR WPR 25A વિન્ડો વાઇપર મોડ્યુલ-રીઅર

RADIO 15A એન્ટરટેઇનમેન્ટ સિસ્ટમ ઘટકો

SEO B1 15A ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પેનલ ક્લસ્ટર (IPC), રીઅર ફોગ લેમ્પ રિલે. ઓવરહેડ કન્સોલ, રૂફ બીકન સ્વીચ LO HOLP-LT 10A હેડલેમ્પ-લો બીમ-ડાબે, હેડલેમ્પ બેલાસ્ટ-ડાબે

BTSI 10A સ્ટોપ લેમ્પ સ્વિચ

CRANK 10A પાવરટ્રેન કંટ્રોલ મોડ્યુલ (PCM)

LO HDLP-RT 10A હેડલેમ્પ-લો બીમ-જમણે. હેડલેમ્પ બેલાસ્ટ-જમણે

FOG LP રિલે FOG LP ફ્યુઝ

આ પણ જુઓ: 2010 ફોર્ડ F150 6.2L V8 ફાયરિંગ ઓર્ડર

FOG LP 15A FOG LP રિલે

હોર્ન રિલે હોર્ન ફ્યુઝ

W/S વૉશ રિલે W /S WASH Fuse

W/S WASH 15A W/S WASH રિલે

INFO 15A વ્હીકલ કોમ્યુનિકેશન ઈન્ટરફેસ મોડ્યુલ (VCIM). રીઅર સીટ એન્ટરટેઈનમેન્ટ (RSE) એસેમ્બલી. રિમોટ પ્લેબેક ડિવાઇસ-સીડી પ્લેયર

રેડિયો AMP 30A ઓડિયો એમ્પ્લીફાયર

RH HID 20A હેડલેમ્પ બેલાસ્ટ-જમણે

હોર્ન 15A હોર્ન-ડાબે. હોર્ન-રાઇટ

EAP 15A ઇલેક્ટ્રોનિક એડજસ્ટેબલ પેડલ્સ (EAP) રિલે

TREC 30A ટ્રાન્સફર કેસ એન્કોડર મોટર, ટ્રાન્સફર કેસ શિફ્ટ કંટ્રોલ મોડ્યુલ

SBA 15A સપ્લીમેન્ટલ બ્રેક આસિસ્ટ પંપ મોટર

Dan Hart

ડેન હાર્ટ ઓટોમોટિવ ઉત્સાહી અને કાર રિપેર અને જાળવણીમાં નિષ્ણાત છે. ઉદ્યોગના 10 વર્ષથી વધુ અનુભવ સાથે, ડેને વિવિધ મેક અને મોડલ પર કામ કરવાના અસંખ્ય કલાકો દ્વારા તેમની કુશળતાને સન્માનિત કરી છે. કાર પ્રત્યેનો તેમનો જુસ્સો નાની ઉંમરે શરૂ થયો હતો અને ત્યારથી તેણે તેને એક સફળ કારકિર્દીમાં ફેરવી દીધી છે.ડેનનો બ્લોગ, કાર સમારકામ માટેની ટિપ્સ, કારના માલિકોને સામાન્ય અને જટિલ રિપેર સમસ્યાઓનો સામનો કરવામાં મદદ કરવા માટે તેમની કુશળતા અને સમર્પણની પરાકાષ્ઠા છે. તેમનું માનવું છે કે દરેક વ્યક્તિ પાસે કાર રિપેર વિશે કેટલીક મૂળભૂત જાણકારી હોવી જોઈએ, કારણ કે તે માત્ર પૈસાની બચત જ નથી કરતી પણ વ્યક્તિઓને તેમના વાહનની જાળવણી પર નિયંત્રણ રાખવા માટે સશક્ત બનાવે છે.તેના બ્લોગ દ્વારા, ડેન વ્યવહારુ અને અનુસરવા માટે સરળ ટીપ્સ, પગલું-દર-પગલા માર્ગદર્શિકાઓ અને મુશ્કેલીનિવારણ તકનીકો શેર કરે છે જે જટિલ ખ્યાલોને સમજી શકાય તેવી ભાષામાં તોડી નાખે છે. તેમની લેખન શૈલી પહોંચવા યોગ્ય છે, જે તેને શિખાઉ કાર માલિકો અને વધારાની આંતરદૃષ્ટિ મેળવવા માટે અનુભવી મિકેનિક્સ બંને માટે યોગ્ય બનાવે છે. ડેનનો ધ્યેય તેમના વાચકોને કારના સમારકામના કાર્યોને તેમના પોતાના હાથે હાથ ધરવા માટે જરૂરી જ્ઞાન અને આત્મવિશ્વાસથી સજ્જ કરવાનો છે, આમ મિકેનિક અને ખર્ચાળ રિપેર બિલની બિનજરૂરી સફરને અટકાવે છે.તેના બ્લોગને જાળવવા ઉપરાંત, ડેન એક સફળ ઓટો રિપેર શોપ પણ ચલાવે છે જ્યાં તે ઉચ્ચ ગુણવત્તાની સમારકામ સેવાઓ પ્રદાન કરીને તેના સમુદાયની સેવા કરવાનું ચાલુ રાખે છે. ગ્રાહક સંતુષ્ટિ પ્રત્યેનું તેમનું સમર્પણ અને ડિલિવરી માટે તેમની અતૂટ પ્રતિબદ્ધતાઅસાધારણ કારીગરીથી તેમને વર્ષોથી વફાદાર ગ્રાહક આધાર મળ્યો છે.જ્યારે તે કારના હૂડ હેઠળ ન હોય અથવા બ્લોગ પોસ્ટ્સ લખતો ન હોય, ત્યારે તમે ડેનને આઉટડોર પ્રવૃત્તિઓનો આનંદ માણતા, કાર શોમાં હાજરી આપતા અથવા તેના પરિવાર સાથે સમય પસાર કરતા જોઈ શકો છો. એક સાચા કાર ઉત્સાહી તરીકે, તે હંમેશા નવીનતમ ઉદ્યોગ વલણો સાથે અદ્યતન રહે છે અને આતુરતાપૂર્વક તેની આંતરદૃષ્ટિ અને ભલામણો તેના બ્લોગ વાચકો સાથે શેર કરે છે.તેના વિશાળ જ્ઞાન અને કાર પ્રત્યેના અસલી જુસ્સા સાથે, ડેન હાર્ટ કાર રિપેર અને મેન્ટેનન્સના ક્ષેત્રમાં એક વિશ્વસનીય ઓથોરિટી છે. તેમના વાહનને સરળતાથી ચાલતું રાખવા અને બિનજરૂરી માથાનો દુખાવો ટાળવા માંગતા કોઈપણ માટે તેમનો બ્લોગ એક અમૂલ્ય સ્ત્રોત છે.