تعاریف کد مشکل GM

 تعاریف کد مشکل GM

Dan Hart

تعریف کدهای مشکل GM برای کدهای مشکل پیشرفته

کدهای مشکل OBDII در دو دسته عمده قرار می گیرند. کدهای عیب عمومی برای همه مدل ها و مدل ها یکسان است. کدهای مشکل پیشرفته مخصوص سازنده است. آنها می توانند برای یک سازنده یک معنی و برای یک سازنده متفاوت معنی دیگر داشته باشند. اینها تعاریف کد مشکل GM برای بهبود کدهای مشکل هستند

P1031 HO2S سنسورهای مدار کنترل جریان مانیتور HO2S 1

P1032 HO2S گرم کردن گرمکن مدار کنترل سنسورهای مدار 1

P1105 خلاء ثانویه مدار سنسور

مدار سنسور MAP P1106 ولتاژ بالا متناوب

مدار سنسور MAP P1107 ولتاژ پایین متناوب

مقایسه مدار سنسور BARO به نقشه P1108 خیلی زیاد

P1109 سیستم دریچه گاز دریچه ثانویه

مدار ولتاژ بالا متناوب مدار سنسور دمای هوای ورودی (IAT)

مدار ولتاژ پایین متناوب سنسور دمای هوای ورودی (IAT) P1111

سوئیچ رزونانس ورودی P1113 مدار سوپاپ

مدار سنسور دمای خنک کننده موتور (ECT) متناوب ولتاژ پایین متناوب

مدار سنسور دمای خنک کننده موتور (ECT) ولتاژ بالا متناوب

سیگنال P1116 ECT ناپایدار متناوب

سیگنال دمای خنک کننده موتور P1117 خارج از محدوده کم

سیگنال دمای خنک کننده موتور P1118 خارج از محدوده زیاد

سیگنال P1119 ECT خارج از محدوده با سنسور TFT

P1120 سنسور موقعیت دریچه گاز (TP) 1مدار داده

مدار سوئیچ چراغ توقف P1574

مدار سوئیچ ترمز مسافرتی توسعه یافته P1575

مدار ولتاژ بالا مدار سنسور BBV P1576

مدار ولتاژ پایین سنسور P1577 3>

مدار حسگر BBV P1578 خلاء کم

P1579 P/N به D/R در زاویه دریچه گاز بالا

مدار حرکت کروز P1580 ولتاژ پایین مدار حرکت کروز

حرکت کروز P1581 مدار ولتاژ بالا

مدار جهت کروز P1582 ولتاژ پایین مدار جهت کروز

مدار جهت کروز P1583 حجم بالا

کروز کنترل P1584 غیرفعال است

مدار کنترل کروز مهار کروز P1585

مدار 2 سوئیچ ترمز کنترل کروز P1586

مدار کنترل کلاچ کنترل کروز P1587 پایین

مدار کنترل کلاچ کنترل کروز P1588 بالا

قطع موتور P1599 یا نزدیک به سکون تشخیص داده شد

باتری PCM P1600

مشکل ارتباط سریال P1601 با Devise 1

همچنین ببینید: چقدر می توانید با لاستیک زاپاس دونات رانندگی کنید؟

P1602 از دست دادن اطلاعات سریال EBTCM

P1603 از دست دادن اطلاعات سریال SDM

P1604 از دست دادن اطلاعات سریال IPC

P1605 از دست دادن داده های سریال HVAX

مشکل ارتباط سریال P1606 با دستگاه 6

مشکل ارتباط سریال P1607 با Devise 7

مشکل ارتباط سریال P1608 با دستگاه 8

P1609 از دست دادن داده سریال TCS

P1610 از دست دادن داده سریال PZM

P1611 از دست دادن داده سریال CVRTD

P1612 فقدان داده های سریال IPM

P1613 از دست دادن داده های سریال DIM

P1614 از دست دادن داده های سریال RIM

P1615 از دست دادن داده های سریال VTD

P1617 سوئیچ سطح روغن موتورمدار

مدار تنظیم مجدد عمر مانیتور روغن موتور P1619

مدار خنک کننده کم P1620

عملکرد حافظه PCM P1621

انتخاب سیلندر P1622

P1623 مقاومت کششی دمای گیربکس

داده های عکس لحظه مشتری P1624 موجود است

بازنشانی سیستم PCM P1625

سیگنال از دست رفتن سوخت بازدارنده سرقت P1626

عملکرد A/D P1627

P1628 ECT Pullup Resistor

P1629 Theft Deterrent System Cranking System

P1630 Theft Deterrent Learn Mode Active

P1631 Theft Deterrent Start فعال کردن سیگنال صحیح نیست

سوخت سیستم بازدارنده سرقت P1632 غیرفعال است

مدار برق منبع تغذیه P1633 ولتاژ پایین

مدار P1634 جرقه زنی 1 ولتاژ پایین

P1635 5 ولت مرجع 1 مدار

.

مدار کنترل رله 1 FC P1641

مدار کنترل رله 2 و 3 FC P1642

مدار خروجی سرعت موتور P1643

مدار خروجی TP P1644

مدار خروجی شیر برقی P1645 EVAP

درایور P1646 1 Line 6

P1647 Driver 1 Line 7

P1650 Driver 2 Input Voltage High

P1651 Fan 1 مدار کنترل رله

مدار خروجی گام شاسی ناشی از موتور P1652

مدار کنترل لامپ سطح روغن P1653

مدار کنترل دریچه گاز سرویس P1654 به زودی مدار کنترل لامپ

P1655 EVAP Purgeمدار کنترل شیر برقی

P1656 Driver 2 Line 6

P1657 14 Upshift Solenoid Circuit Control

P1658 Starter Enable Relay Control Circuit

P1660 Cooling Fans Circuit Control

مدار کنترل P1661 MIL

مدار کنترل بازدارنده کروز کنترل P1662

مدار کنترل لامپ عمر روغن P1663

مدار کنترل لامپ 14 Upshift P1664

P1665 Driver 3 Line 5

P1666 Driver 3 Line 6

P1667 Reverse Inhibit Circuit Control Solenoid Solenoid

P1669 ABS Unit expected

P1670 Driver 4

P1671 Driver 4 Line 1

P1672 P1672 Low Level Level Oil Engine Lemp Control Circuit

P1673 Engine Hot Lamp Circuit Control

P1674 P1674 Control Level Level Level Circuit

مدار کنترل شیر برقی هواکش P1675 EVAP

P1676 Driver 4 Line 6

P1677 Driver 4 Line 7

P1680 Driver 5

P1681 Driver 5 Line 1

P1682 Driver 5 Line 2

P1683 Driver 5 Line 3

P1684 Driver 5 Line 4

P1685 Driver 5 Line 5

P1686 Driver 5 Line 6

P1687 Driver 5 Line 7

P1689 تحویل داده گشتاور خطای مدار

P1690 ECM Loop Overrun

P1691 Coolant Gage Circuit Low Voltage

مدار گیج خنک کننده P1692 ولتاژ بالا

مدار سرعت سنج P1693 ولتاژ پایین

مدار سرعت سنج P1694 ولتاژ بالا

مدار ورودی بدون کلید از راه دور P1695 پایین

P1696 ولتاژ ورودی بدون کلید از راه دور ولتاژ بالا

P1700 گیربکس درخواست MIL

P1701 گیربکس درخواست مدار MIL

P1705مدار خروجی سیگنال P/N

مدار درخواست کاهش گشتاور انتقال P1740

سیگنال TP P1743 از ECM

ولتاژ تغذیه ECM P1760 قطع شد

گشتاور موتور P1779 تحویل شد به سیگنال TCM

P1780 مدار پارک/موقعیت خنثی (PNP) سوئیچ مدار سیگنال گشتاور موتور

P1790 جمع کنترل ماژول کنترل گیربکس

حلقه ماژول کنترل گیربکس P1791

حافظه قابل برنامه ریزی مجدد ماژول کنترل گیربکس P1792

خرابی پشته ماژول کنترل گیربکس P1793

موقعیت بدنه دریچه گاز اتوبوس CAN P1795

مدار رله کنترل قدرت TCM P1800 باز است

خرابی سوئیچ انتخابگر عملکرد P1801

رله کنترل زمین P1804

مدار سوئیچ موقعیت سوپاپ TFP P1810

حداکثر تطبیق و شیفت طولانی مدت P1811

گیربکس P1812 در شرایط دمایی

کنترل گشتاور P1813

مبدل گشتاور P1814 تحت فشار بیش از حد

سوئیچ برد انتقال P1815 در محدوده اشتباه شروع می شود

سویچ موقعیت سوپاپ TFP P1816 پارک/خنثی با نسبت محرکه

سوئیچ موقعیت سوپاپ P1817 TFP معکوس با نسبت درایو

سوئیچ موقعیت سوپاپ TFP P1818 بدون نسبت درایو

سوئیچ حالت داخلی P1819 بدون شروع، محدوده اشتباه

مدار سوئیچ حالت داخلی P1820 A Low

P1822 سوئیچ حالت داخلی مدار B بالا

P1823 مدار سوئیچ حالت داخلی P پایین

سوئیچ حالت داخلی P1825 محدوده غیرقانونی

P1826 مدار سوئیچ حالت داخلی CHigh

مدار برق شیر برقی PC P1831 ولتاژ پایین

مدار برق A/T P1833 مدار برق ولتاژ پایین

سوئیچ کیک داون P1835

سوئیچ کیک داون P1836 خراب شد باز کردن

سوئیچ کیک داون P1837 کوتاه نشد

مدار شیر برقی 12 دنده P1842 ولتاژ پایین

مدار شیر برقی 12 دنده P1843 ولتاژ بالا

مدار سیگنال کاهش گشتاور P1844 مورد نظر TCM

مدار خروجی نسبت دنده گیربکس P1845

مدار شیر برقی 23 تعویض دنده P1847 ولتاژ بالا

باند ترمز P1850 اعمال مدار شیر برقی

اعمال بند ترمز P1851 عملکرد شیر برقی

باند ترمز P1852 اعمال شیر برقی با ولتاژ پایین

باند ترمز P1853 اعمال شیر برقی ولتاژ بالا

مدار برقی برقی P1860 TCC PWM

کلاچ مبدل گشتاور P1864 مدار

عمر سیال گیربکس P1868

لغزش اجزای انتقال P1870

نسبت دنده نامشخص P1871

دمای استاتور TCC P1873. سوئیچ مدار پایین

دمای استاتور TCC P1874. مدار سوئیچ بالا

مدار سوئیچ پایین 4WD P1875

مدار روشنایی فعال/تغییر TCC P1884

سلونوئید زمانبندی تعویض دنده P1886

مدار سوئیچ رهاسازی P1887 TCC

مدار ورودی داده ECM P1890

سیگنال PWM سنسور موقعیت دریچه گاز P1891 کم

سیگنال PWM سنسور موقعیت دریچه گاز P1892 بالا

سیگنال ولتاژ پایین گشتاور موتور P1893

سیگنال گشتاور موتور P1894 ولتاژ بالا

P1895 TCM به مدار کاهش گشتاور ECM

مدار

مدار سنسور TP P1121 ولتاژ بالا متناوب –

مدار سنسور TP P1122 ولتاژ پایین متناوب

سیستم موقعیت پدال گاز P1125 (APP)

P1130 HO2S مدار بانک واریانس کم 1 سنسور 1

P1131 HO2S مدار بانک واریانس کم 1 سنسور 2

P1132 H02S مدار بانک واریانس کم 2 سنسور 1

P1133 HO2S سوئیچینگ ناکافی

P1134 HO2S Transition Time Ratio

P1135 HO2S Lean Average Bank 1 Sensor 1

P1136 HO2S Rich Average Bank 1 Sensor 1

P1137 HO2S Bank 1 Sensor 2 Lean or ولتاژ پایین

P1138 HO2S 1 سنسور 2 Rich یا High Voltage

P1139 HO2S سوئیچینگ بانک 1 سنسور 2

P1140 HO2S نسبت زمان انتقال بانک 1 سنسور 2

P1141 HO2S 1 سنسور 2 سطح ولتاژ متوسط

P1143 HO2S 1 سنسور 3 ولتاژ ناب یا کم

P1144 HO2S 1 سنسور 3 ولتاژ غنی یا بالا

P1145 HO2S تعداد متقاطع بانک 1 سنسور 3

P1153 HO2S سوئیچینگ ناکافی

P1154 HO2S نسبت زمان انتقال

P1155 HO2S متوسط ​​ناب بانک 2 سنسور 1

P115 HO2S Rich Average Bank 2 Sensor 1

P1157 HO2S Bank 2 Sensor 2 Lean System or Low Voltage

P1158 HO2S Bank 2 Sensor 2 Rich or High Voltage

P1159 HO2S Counts Cross Counts بانک 2 سنسور 2

P1161 HO2S هیتر برق مرحله مدار بانک 2 سنسور 2

P1163 HO2S بانک 2 سنسور 3 سیستم ناب یا ولتاژ پایین

P1164 HO2S بانک 2 سنسور 3 غنی یا بالاولتاژ

P1165 HO2S شمارش متقاطع بانک 2 سنسور 2

P1170 به سمت پایین تریم سوخت آفست

سیستم سوخت P1171 لنگی در هنگام شتاب گیری

P1185 دمای روغن موتور مدار

عملکرد مدار EOT P1186

مدار ولتاژ پایین سنسور EOT P1187

ولتاژ بالا مدار سنسور EOT P1188

مدار سوئیچ فشار روغن موتور P1189

نشتی خلاء موتور P1190

نشتی هوا کانال هوای ورودی P1191

مدار کنترل انژکتور P1200

مدار سنسور جرم گاز P1201 (سوخت جایگزین) محدوده/عملکرد

مدار سنسور جرم گاز P1202 (سوخت جایگزین) فرکانس پایین مدار سنسور جرم گاز P1203 (سوخت جایگزین) فرکانس بالا

مدار جریان هوای جرمی P1211 متناوب بالا

مدار جریان هوای جرمی P1212 متناوب کم

تغییر زمان بندی پمپ تزریق P1214

تشخیص خطای زمین P1215 نشان داده شده است

زمان پاسخگویی شیر برقی سوخت P1216 خیلی کوتاه است

سوخت P1217 زمان پاسخگویی شیر برقی خیلی طولانی است

مدار کالیبراسیون پمپ تزریق P1218

ولتاژ مرجع سنسور موقعیت دریچه گاز P1219

مدار 2 سنسور موقعیت دریچه گاز (TP) P1220

P1221 سنسور موقعیت دریچه گاز (TP) 1 2 همبستگی

مدار کنترل انژکتور P1222 متناوب

مدار انژکتور P1225 سیلندر 2 متناوب

مدار انژکتور P1228 سیلندر 3 متناوب

مدار انژکتور P1231 سیلندر 4 متناوب

P1234 مدار انژکتور سیلندر 5متناوب

مدار انژکتور P1237 سیلندر 6 متناوب

مدار انژکتور P1240 سیلندر 7 متناوب

مدار انژکتور P1243 سیلندر 8 متناوب

P1245 ورودی سوپاپ

>

مدار بخاری تبخیر اولیه سوخت P1250

سیستم سوپرشارژر P1257 بیش از افزایش دما

روش خنک کننده موتور P1258 بیش از دما  حالت حفاظت فعال

آخرین آزمایش P1260 شکست خورده SCC یا سرقت شناسایی شد، خطای مبدل A/D سنسور موقعیت پدال گاز P1270

عملکرد سنسور 12 APP P1271

همچنین ببینید: قطعه پلاستیکی در رینگ های هوندا

سنسور موقعیت پدال گاز P1272 2

پدال گاز P1273 سنسور موقعیت 1

انژکتورهای P1274 سیم‌کشی نادرست دارند

مدار 1 سنسور موقعیت پدال گاز (APP) P1275

عملکرد سنسور 1 موقعیت پدال گاز P1276 (APP)

<2 ولتاژ پایین مدار 1 سنسور موقعیت پدال گاز P1277

ولتاژ بالا مدار 1 سنسور موقعیت پدال گاز P1278

مدار 2 سنسور موقعیت پدال گاز P1280 (APP) سنسور 2

<12>P12 عملکرد سنسور 2 موقعیت (APP)

مدار ولتاژ پایین سنسور موقعیت پدال گاز P1282

ولتاژ بالای مدار سنسور موقعیت پدال گاز P1283

موقعیت پدال گاز P1285 (APP) سنسور 3 مدار

P1286 موقعیت پدال گاز (APP) عملکرد سنسور 3

P1287 موقعیت پدال گاز سنسور 3 مدار ولتاژ پایین

P1288سنسور موقعیت پدال گاز مدار 3 ولتاژ بالا

مدار جرقه زن P1300

مدار فیدبک اولیه سیم پیچ احتراق 2 P1305

مدار بازخورد اولیه سیم پیچ احتراق P1310 3

P1<3 مدار بازخورد اولیه سیم پیچ جرقه زنی 4

مدار IC P1320 4X Ref مدار متناوب، بدون پالس

خط خطای سیستم جرقه زنی الکترونیکی P1321

سیستم EI P1322 یا کنترل جرقه زنی وجود ندارد

P1323 24X مدار مرجع فرکانس پایین

P1324 دور میل لنگ خیلی کم

مدار P1335 CKP

P1336 موقعیت میل لنگ (CKP) تغییر سیستم یاد نگرفته است

P1345 CKP/CMP همبستگی

P1346 عملکرد سیستم سنسور موقعیت میل بادامک ورودی (CMP)

سیستم کنترل جرقه زنی P1350

ولتاژ بالا مدار آی سی P1351

P1352 تشخیص خروجی آی سی بالا/پالس هنگام اتصال سیکل.2

P1353 خروجی آی سی بالا/پالس هنگام اتصال به زمین سیکل.3

P1354 خروجی آی سی بالا/پالس هنگام اتصال به زمین سیکل.4

خروجی آی سی P1355 بالا/نبض تشخیص داده می شود در هنگام اتصال به زمین سیکل. 7

خروجی آی سی P1358 بالا/پالس در هنگام اتصال به زمین تشخیص داده می شود. سیکل 8

P1359 مدار کنترل جرقه زنی گروه A

P1360 مدار کنترل جرقه زنی گروه B

P1361 ولتاژ پایین مدار آی سی

سیلندر آی سی P1362 2 بعد از فعال کردن تغییر نمی کند

سیلندر آی سی P1363 3 خاموش نمی شود بعد از فعال شدن

آی سی P1364غیرفعال شدن سیلندر 4 بعد از فعال کردن

سیلندر 5 P1365 غیرفعال شدن بعد از فعال کردن

سیلندر 6 P1366 غیرفعال شدن بعد از فعال کردن

سیلندر 7 P1367 غیرفعال شدن بعد از فعال کردن

سیلندر 8 آی سی P1368 تغییر نمی کند پس از فعال کردن

مدار مرجع 4X ماژول آی سی P1370، پالس های بسیار زیاد

مدار رزولوشن پایین P1371 DI

مدار سنسور موقعیت میل لنگ P1372 Performance

P1374 3X Reference Circuit

P1375 24X Reference Circuit ولتاژ بالا

P1376 Ignition Ground Circuit

P1377 IC Module CAM Pulse to 4X Reference Pulseari

ردیابی اشتباه P1380  اطلاعات جاده ناهموار موجود نیست

تشخیص اشتباه P1381  بدون ارتباط با ماژول کنترل ترمز

سنسور سرعت چرخ P1390 1، مدار GSensor

Wheel P1391 سنسور سرعت 1، عملکرد مدار سنسور G

سنسور سرعت چرخ P1392، ولتاژ پایین مدار سنسور G

سنسور سرعت چرخ P1393، ولتاژ بالا مدار سنسور GS

چرخ سنسور P1394 , مدار GSensor Intermittent

P1395 Wheel Speed ​​Sensor 2, GSensor Circuit

P1396 Wheel Speed ​​Sensor 2, GSensor Circuit Performance

P1397 Wheel Speed ​​Sensor 2, Low GSen 3>

سنسور 2 سرعت چرخ P1398، ولتاژ بالای مدار GSensor

سنسور سرعت چرخ P1399 2، مدار GSensor متناوب

P1403 دریچه سیستم گردش گاز خروجی اگزوز 1

P14 شیر سیستم گردش گاز اگزوز2

سوپاپ سیستم گردش گاز خروجی P1405 3

مدار موقعیت پین شیر EGR P1406

نفوذ هوای P1407 EGR در منبع اگزوز به دریچه EGR

مخذ P1408 مدار سنسور فشار منیفولد

نشت سیستم خلاء EGR P1409

سیستم فشار مخزن سوخت P1410

سیستم تزریق هوای ثانویه (AIR) P1415

بانک سیستم AIR P1416 1

رله سیستم تزریق هوای ثانویه P1418 مدار کنترل بالا

مدار سوئیچ فشار پایین هوا ورودی P1420 ولتاژ پایین

مدار سوئیچ فشار پایین هوا ورودی P1421 مدار ولتاژ بالا

مدار سوئیچ فشار بالا هوای ورودی ولتاژ بالا

عملکرد سنسور 2 سطح سوخت P1431

مدار ولتاژ پایین مدار 2 سنسور سطح سوخت P1432

مدار 2 سنسور سطح سوخت P1433 ولتاژ بالا

سیستم انتشار تبخیری (EVAP) P1441 جریان در حین غیر پاکسازی

P1442 EVAP سوئیچ خلاء ولتاژ بالا در حین احتراق روشن

مدار سنسور فشار فشار هوا P1450

عملکرد سنسور فشار فشار سنسور P1451

سیستم کنترل فن خنک کننده P1460

مدار کنترل فن خنک کننده 1 P1480 بالا

عملکرد سیستم خنک کننده موتور P1483

مدار سیگنال استارت P1500

مدار متناوب سنسور سرعت خودرو P1501

سیستم بازدارنده سرقت P1502   گذرواژه دریافت نشده است

سیستم بازدارنده سرقت P1503  رمز عبور اشتباه است

P1504 سرعت خودرو<3 خروجی Circuit>

P1508 IAC System Low RPM

P1509 IACRPM بالا سیستم

منبع تغذیه پشتیبان P1510

عملکرد سیستم پشتیبان سیستم کنترل دریچه گاز P1511

عملکرد بدنه دریچه گاز P1514

عملکرد موقعیت محرک دریچه گاز ماژول کنترل P1515

عملکرد ماژول کنترل محرک دریچه گاز (TAC) ماژول موقعیت محرک دریچه گاز

عملکرد ماژول کنترل محرک دریچه گاز (TAC) P1517

مدار داده سریال ماژول کنترل محرک دریچه گاز (TAC) P1518

ارتباط ماژول دریچه گاز الکترونیکی P1519 غیرفعال کردن ولتاژ پایین

سیستم نشانگر دنده P1520

گیربکس P1521 درگیر در زاویه دریچه گاز بالا

P1522 پارک/خنثی در رانندگی/ معکوس در دور بالا

بازگشت دریچه گاز کنترل الکترونیکی دریچه گاز P1523

CI آموخته شده با سنسور TP P1524، زاویه دریچه گاز خارج از محدوده

سرویس بدنه دریچه گاز P1525 مورد نیاز است

سنسور TP P1526 آموزش کامل نیست

مقایسه برد گیربکس/سوئیچ فشار P1527

Governor P1528

مشکل درخواست شیشه جلو گرمایشی P1529

سوئیچ تنظیم زمان جرقه زنی P1530 ​​Circuit

عیب سنسور دمای سمت پایین کولر گازی P1531

مدار سنسور دمای اواپراتور P1532 ولتاژ پایین

مدار سنسور دمای اواپراتور P1533 ولتاژ بالا

سنسور دمای سمت بالا تهویه مطبوع P1534 ولتاژ پایین

مدار سنسور دمای سمت بالا تهویه مطبوع P1535

سیستم تهویه مطبوع P1536  ECT بیش از حد دما

P1537 A /C درخواست مدار پایینولتاژ

درخواست تهویه مطبوع P1538 مدار ولتاژ بالا

فیدبک کلاچ تهویه مطبوع (A/C) مدار ولتاژ بالا

فشار بالای سیستم تهویه مطبوع P1540

P1541 تهویه مطبوع سمت بالا بیش از دما

سیستم تهویه مطبوع P1542 فشار بالا دمای بالا

عملکرد سیستم تهویه مطبوع P1543

شرایط مبرد A/C P1544 مدار کنترل رله کلاچ تهویه مطبوع P1545 بسیار کم

مدار فیدبک کلاچ تهویه مطبوع P1546 (A/C) ولتاژ پایین

عملکرد سیستم تهویه مطبوع P1547 کاهش یافته

مدار چرخش تهویه مطبوع P1548

ولتاژ بالا مدار درگیر کروز P1554

خروجی منفذ متغیر الکترونیکی P1555

سرو کنترل کروز P1558 نشان دهنده پایین بودن است

حالت مدیریت برق کروز کنترل P1559

گیربکس سیستم کروز کنترل P1560 در درایو نیست

سلونوئید دریچه کروز P1561

سلونوئید خلاء کروز P1562

خودروی کروز P1563 سرعت/تنظیم اختلاف سرعت خیلی زیاد

سیستم کروز کنترل P1564  شتاب خودرو خیلی زیاد

سنسور موقعیت سروو کروز P1565

سیستم کروز کنترل P1566 دور موتور خیلی زیاد

سیستم کروز کنترل P1567 کنترل ترمز فعال فعال

P1568 Cruise Servo Stroke بیشتر از حد فرمان در کروز

P1569 Cruise Servo Stroke High در حالی که در کروز نیست

P1570 Cruise Control System Traction Control Active

P1571 TCS PWM Circuit No Frequency

P1572 ASR Active Circuit Low Too Long

P1573 PCM/EBTCM Serial

Dan Hart

دن هارت از علاقه مندان به خودرو و متخصص در تعمیر و نگهداری خودرو است. دن با بیش از 10 سال تجربه در صنعت، مهارت های خود را از طریق ساعت های بی شمار کار بر روی مدل ها و مدل های مختلف تقویت کرده است. اشتیاق او به ماشین از سنین جوانی شروع شد و از آن زمان آن را به یک حرفه موفق تبدیل کرد.وبلاگ دن، نکاتی برای تعمیر خودرو، نقطه اوج تخصص و تعهد او برای کمک به صاحبان خودرو برای مقابله با مشکلات رایج و پیچیده تعمیرات است. او معتقد است که همه باید دانش اولیه ای در مورد تعمیر خودرو داشته باشند، زیرا نه تنها باعث صرفه جویی در هزینه می شود، بلکه به افراد قدرت می دهد تا کنترل تعمیر و نگهداری خودرو خود را در دست بگیرند.دن از طریق وبلاگ خود نکات عملی و آسان برای دنبال کردن، راهنماهای گام به گام و تکنیک های عیب یابی را به اشتراک می گذارد که مفاهیم پیچیده را به زبان قابل فهم تجزیه می کند. سبک نوشتاری او قابل دسترس است و آن را هم برای صاحبان خودروهای تازه کار و هم برای مکانیک های با تجربه که به دنبال بینش های اضافی هستند مناسب می کند. هدف دن این است که خوانندگان خود را به دانش و اعتماد به نفس مورد نیاز برای انجام وظایف تعمیر خودرو به تنهایی مجهز کند، بنابراین از سفرهای غیرضروری به مکانیکی و صورت‌حساب‌های گران قیمت تعمیر جلوگیری می‌کند.دن علاوه بر حفظ وبلاگ خود، یک تعمیرگاه موفق خودرو نیز راه اندازی می کند که در آنجا با ارائه خدمات تعمیر با کیفیت بالا به خدمت به جامعه خود ادامه می دهد. تعهد او به رضایت مشتری و تعهد تزلزل ناپذیر او به ارائهطرز کار استثنایی او را در طول سال ها به یک پایگاه مشتری وفادار تبدیل کرده است.وقتی او زیر کاپوت ماشین نیست یا پست های وبلاگ نمی نویسد، می توانید ببینید که دن از فعالیت های بیرون از خانه لذت می برد، در نمایشگاه های اتومبیل شرکت می کند یا با خانواده اش وقت می گذراند. او به‌عنوان یک علاقه‌مند واقعی خودرو، همیشه با آخرین روندهای صنعت به‌روز است و مشتاقانه دیدگاه‌ها و توصیه‌های خود را با خوانندگان وبلاگ خود به اشتراک می‌گذارد.دن هارت با دانش گسترده و اشتیاق واقعی خود به اتومبیل، یک مرجع قابل اعتماد در زمینه تعمیر و نگهداری خودرو است. وبلاگ او منبع ارزشمندی برای هرکسی است که به دنبال کارکرد روان خودروی خود و جلوگیری از سردردهای غیرضروری است.