نمودار فیوز شورولت اکینوکس 2010

 نمودار فیوز شورولت اکینوکس 2010

Dan Hart

نمودار فیوز شورولت Equinox 2010 برای جعبه فیوز Underhood و جعبه فیوز کنسول کف

نمودار فیوز شورلت Equinox 2010، نمودار فیوز زمینی GMC 2010

این شورلت Equinox Fuse Diagramse مدل 2010، GMC Fuse Diagramse, دیاگرام برای جعبه فیوز زیر هود واقع در سمت راننده و جعبه فیوز کنسول کفی واقع در سمت سرنشین است.

جعبه فیوز زیر هود شورلت Equinox Fuse Diagram 2010، جعبه فیوز زیر هود GMC Terrain Diagram 2010

نمودار فیوز شورلت Equinox 2010 جعبه فیوز محفظه موتور

1 فیوز COOL FAN I F1UA Fuse 30A (LAF) 25A (LF1) فن خنک کننده رله کم سرعت 40A (LAF)

2 فیوز COOL FAN II F2UA Fuse 25A (LF1) فن خنک کننده رله سرعت بالا 3 REAR DEFOG Fuse F3UA Fuse 30A Rear Defogger Grid

4 WNDW RT Fuse F4UA Fuse 30A Window Switch – Passenger – Redow

5 MSM فیوز F5UA فیوز 40A ماژول کنترل حافظه صندلی (LTZ یا SLT)

6 PWR SEAT LT Fuse F6UA Fuse 30A Seat Adjuster Switch – Driver

7 I/P فیوز BEC #1 F7UA Fuse 60A F4DA, F8DA, F10DA, F12DA, F16DA, F30DA, F34DA, and F40DA

8 I/P BEC #2 Fuse F8UA Fuse 60A F6DA, F20DA, F29DA, F32 فیوزهای F33DA، F35DA، F36DA، F37DA و F38DA

9 STRTR فیوز F9UA فیوز 30A استارت موتور

10 BRK/BSTR فیوز F10UA فیوز 40A رله موتور پمپ تقویت کننده ترمز

11 S/ROOF Fuse F11UA Fuse 30A Sunroof Motor (CF5)

12 ABS PUMP Fuse F12UA Fuse 40Aماژول کنترل الکترونیکی ترمز

13 I/P BEC #3 فیوز F13UA رله لوازم جانبی فیوز 60A، رله لوازم جانبی رله حالت لجستیک (EXP)، فیوزهای F5DA، F7DA، F9DA، F11DA، F15DA و F19DA (بدون EXP) )

14 WNDW LT فیوز F14UA فیوز 30A کلید پنجره – درایور و کلید پنجره – عقب چپ

15 ABS MDL فیوز F15UA فیوز 20A ماژول کنترل الکترونیکی ترمز

16 TCM BATT فیوز F16UA فیوز 15A گیربکس اتوماتیک

17 PRK/LGHT فیوز F17UA فیوز 15A اتصال تریلر (V92)

18 ECM BATT Fuse F18UA Fuse 10A موتور کنترل ماژول

19 HTD فیوز MIR F19UA Fuse 10A آینه عقب خارجی – درایور (DL8 یا DL9)، آینه عقب خارجی – سرنشین

(DL8 یا DL9)

20 TRLR LT Fuse F20UA Fuse 10A کانکتور تریلر (V92)

21 LGM Fuse F21UA Fuse 30A Liftgate Control Module (TB5)

22 PWR LUM Fuse F22UA 20A Seat Lumbar Lumbar Switch – Driver

23 TRLR RT Fuse F23UA Fuse 10A کانکتور تریلر (V92)

24 CNSTR VENT فیوز F24UA فیوز 10A دریچه برقی دریچه خروجی تبخیر

فیوز 25 MIR MM F25UA فیوز 7.5A ماژول کنترل آینه - چپ (LTZ یا SLT)، نمای عقب سوئیچ آینه (بدون LTZ یا SLT)

26 RVC BATT SNSR F26UA Fuse 5A Body Control Module

27  REAR ACCY PWR OUTLET Fuse F27UA Fuse 20A Accessories Power Tacle – Rear

28 فیوز WPR F28UA فیوز 25A رله کنترل سرعت برف پاک کن شیشه جلو، رله برف پاک کن

29 فیوز REAR/WPRF29UA Fuse 20A Rear Wiper Relay

30 A/C CMPRSR Fuse F30UA Fuse 10A A/C Compressor Clutch

31 REAR CLOSURE Fuse F31UA Fuse 15A Liftgate Release Release

32 فیوز F32UA Fuse 15A Horn – High Note, Horn – Low Note

33 RT HI BEAM Fuse F33UA Headlamp – Right High Beam

34 LT HI BEAM Fuse F34UA Fuse 10A Headlamp – Left High Beam

35 EVEN INJ Fuse F35UA Fuse 20A Engine Control Module (LF1)، کویل جرقه زنی 2، کویل احتراق 4 و کویل احتراق 6 (LF1)

36 ODD INJ Fuse F36UA Fuse 20A ماژول کنترل، کویل جرقه زنی 1، سیم پیچ احتراق 3، و کویل احتراق 5 (LF1)

37 فیوز WSW F37UA فیوز 15A رله پمپ واشر شیشه عقب، رله پمپ واشر شیشه جلوی خودرو

38 مگاپیکسل FRT FOG فیوز F38UA فیوز 15A مه شکن – جلو چپ (T96)، چراغ مه شکن – جلو راست (T96)

39 O2 SNSR POST فیوز F39UA 15A سنسور اکسیژن گرم کن (HO2S) بانک 1 سنسور 2 (LF1)، گرمکن سنسور اکسیژن (HO2S) بانک 2 سنسور 2 (LF1)

40 ECM Fuse F40UA Fuse 20A Engine Control Module

41 O2 SNSR PRE Fuse F41UA Fuse 15A Evaporative Emission (EVAP) دریچه شیر برقی قوطی پاکسازی , سنسور اکسیژن گرم (HO2S) 1 (LAF), سنسور اکسیژن گرم (HO2S) 2 (LAF), سنسور اکسیژن گرم (HO2S) بانک 1 سنسور 1 (LF1), سنسور اکسیژن گرم (HO2S) بانک 2 سنسور 1 (LF1) , سنسور جریان انبوه هوا (MAF) / سنسور دمای هوای ورودی (IAT)

42 فیوز TCM F42UA فیوز 15A گیربکس اتوماتیک

43 فیوز MIRفیوز F43UA 7.5A بادی مهار کیسه هوا نشانگر روشن/خاموش شدن کیسه هوا، آینه عقب (ISRVM)

44 CCM فیوز F44UA فیوز 10A ماژول کنترل جریان پمپ سوخت

45 استفاده نشده استفاده نشده N/ A استفاده نشده

46 RDM Fuse F46UA Fuse 15A Rear Differential Control Module Control Clutch

47 LGM LOGIC Fuse F47UA Fuse 15A Liftgate Module (LGM) (TB5)

48 I/ فیوز P BEC F48UA Fuse 25A HVAC، MIL، و SDM MDL Fuses IGN

49 HTD/SEAT FRT Fuse F49UA Fuse 25A گرمکن صندلی کنترل ماژول (KA1 بدون LTZ یا SLT)، ماژول صندلی حافظه (MSM) (KA1 با LTZ یا SLT)

50 CCM Fuse F50UA Fuel 25A Fuel Pump Flow Control Module

51 ECM Fuse F51UA Fuse 10A Engine Control Module

52 REAR CAM Fuse F52UA Fuse 5A دوربین دنده عقب (UVC)

53 EPS F53UA فیوز 80A ماژول کنترل فرمان برقی (LAF)

54 رله DEFOG عقب رله KR5 – رله مه گیر عقب

55 رله COOL FAN LO رله KR20C – رله کم سرعت فن خنک کننده

56 HEAD LAMP رله HI KR48 رله – رله نور بالا چراغ جلو

57 رله CNTRL فن خنک کننده رله KR20E – رله کنترل سرعت فن خنک کننده

58 WPR ON/OFF CNTRL رله KR12B – رله برف پاک کن

59 A/C CMPRSR رله KR29 – رله کلاچ کمپرسور A/C

60 WPR HI/LO SPD رله KR12C – رله کنترل سرعت برف پاک کن

61 رله مه شکن رله KR46 – رله چراغ مه شکن جلو

62 ENG CNTRL رله KR71 رله – رله ماژول کنترل موتور

63رله STRTR رله KR27 – رله استارت

همچنین ببینید: نمودار سیم کشی استارت مزدا

رله 64 RUN/CRNK رله KR74 – رله جرقه زنی

65 رله HI رله فن خنک کننده KR20D – رله سرعت بالای فن خنک کننده

66 رله BRK/BSTR رله KR14 – رله موتور پمپ تقویت کننده ترمز

رله رله-شاخ KR3

رله KR6-رله پمپ واشر شیشه عقب

رله KR7- رله برف پاک کن عقب

رله KR11-رله پمپ شوینده شیشه جلو

رله KR53-رله لامپ پارک

رله KR63L-رله چراغ توقف/سیگنال گردش تریلر – چپ

رله KR63R -رله چراغ راهنما/ایست تریلر – راست

KR95A رله-بازکن بالابر Rela

67 نقطه تست (228A)- پمپ شستشوی شیشه جلو

68 نقطه تست (392) -پمپ شوی شیشه جلو

همچنین ببینید: تعمیر زبانه سپر

69 نقطه تست (393)-موتور برف پاک کن عقب

70 نقطه تست (6128)-مجموعه قفل درب بالابر (بدون TB5)

71 نقطه تست ( 295)-مجموعه گیره درب - عقب چپ، مجموعه چفت درب - سرنشین، و مجموعه چفت در - عقب راست

72 نقطه تست (3271)-رله قفل درب

2010 نمودار فیوز شورولت اکینوکس جعبه فیوز کنسول طبقه، نمودار فیوز GMC Terrain Fuse 2010 جعبه فیوز کنسول کف

نشانه فیوز شورولت Equinox 2010 جعبه فیوز کنسول طبقه طبقه

1 STR WHL DM Fuse F1DA Fuse 2A سوئیچ کنترل چرخ فرمان – چپ، سوئیچ کنترل فرمان – راست

2 استفاده نشده استفاده نشده استفاده نشده استفاده نشده

3 استفاده نشده استفاده نشده استفاده نشده استفاده نشده است

4 BCM 1 فیوز F4DA Fuse 15A Body Control Module

5 INFOTMNT Fuse F5DA Fuseنمایشگر ویدئویی 10A – پشتی صندلی راننده (UWG)، نمایشگر ویدئویی – پشتی صندلی سرنشین (UWG)

6 BCM 2 Fuse F6DA Fuse 15A Body Control Module

7 NCM Fuse F7DA Fuse 5A Active Noise Cancellation Module (VQN)

8 BCM 4 Fuse F8DA Fuse 15A Body Control Module

9 RDO Fuse F9DA Fuse 20A Radio

10 SEO BATT Fuse F10DA Fuse 20A استفاده نشده

11 URPA MDL Fuse F11DA Fuse 10A Object Alarm Control Module (UD7)

12 HVAC BATT Fuse F12DA Fuse 20A HVAC Control Module

13 AUX PWR FRT Fuse F13DA Fuse Power 20A Accessory Receptacle – پانل ابزار

14 HVAC IGN Fuse F14DA Fuse 5A HVAC Control Module

15 DSPLY Fuse F15DA Fuse 10A Info Module, Radio/HVAC Control

16 BCM 5 Fuse F16DA فیوز 15A ماژول کنترل بدنه

17 AUX PWR REAR Fuse F17DA Fuse 20A پریز برق لوازم جانبی – کنسول مرکزی 1، گیرنده برق لوازم جانبی – کنسول مرکزی 2

18 IPC IGN Fuse F18DA Fuse 5A Instrument Cluster

19 PDI MDL Fuse F19DA Fuse 10A Media Player Interface Module (KTA)

20 BCM 3 Fuse F20DA Fuse 15A Body Control Module

21 SEO RAP Fuse F21DA Fuse 20A استفاده نشده

22 SDM IGN Fuse F22DA Fuse 10A بادی حسگر و ماژول تشخیصی

23 استفاده نشده استفاده نشده استفاده نشده استفاده نشده

24 استفاده نشده استفاده نشده استفاده نشده است استفاده شده

فیوز 25 RPRNDL F25DA فیوز 10A نشانگر موقعیت اهرم تعویض دنده

26 استفاده نشده استفاده نشده استفاده نشده استفاده نشده

27 استفاده نشدهاستفاده نشده استفاده نشده است استفاده نشده

28 استفاده نشده استفاده نشده استفاده نشده استفاده نشده است

29 فیوز BLWR FRT F29DA فیوز 40A ماژول کنترل موتور دمنده

30 BCM 6 Fuse F30DA Fuse 15A Body Control Module

31 AMP Fuse F31DA Fuse 30A Audio Amplifier

32 DLIS Fuse F32DA Fuse 5A Ignition Switch

33 CIM Fuse F33DA Fuse 10A Interfation Telematics Control ماژول (UE1)

34 BCM 7 Fuse F34DA Fuse 15A Body Control Module

35 SDM BATT Fuse F35DA Fuse 10A Inflatable Restraint Sensing and Diagnostic Module

36 DLC Fuse F36DA Fuse کانکتور پیوند داده 7.5A

37 IPC BATT Fuse F37DA Fuse 10A Instrument Cluster

38 IOS MDL Fuse F38DA Fuse 5A Passenger Detection Sensor

39 استفاده نشده استفاده نشده N/ A استفاده نشده

40 BCM 8 Fuse F40DA Fuse 30A Body Control Module

41 LOG RLY KR104A Relay – Logistic Mode Relay 1 (EXP)

42 RAP RLY KR80 Relay – رله لوازم جانبی

Dan Hart

دن هارت از علاقه مندان به خودرو و متخصص در تعمیر و نگهداری خودرو است. دن با بیش از 10 سال تجربه در صنعت، مهارت های خود را از طریق ساعت های بی شمار کار بر روی مدل ها و مدل های مختلف تقویت کرده است. اشتیاق او به ماشین از سنین جوانی شروع شد و از آن زمان آن را به یک حرفه موفق تبدیل کرد.وبلاگ دن، نکاتی برای تعمیر خودرو، نقطه اوج تخصص و تعهد او برای کمک به صاحبان خودرو برای مقابله با مشکلات رایج و پیچیده تعمیرات است. او معتقد است که همه باید دانش اولیه ای در مورد تعمیر خودرو داشته باشند، زیرا نه تنها باعث صرفه جویی در هزینه می شود، بلکه به افراد قدرت می دهد تا کنترل تعمیر و نگهداری خودرو خود را در دست بگیرند.دن از طریق وبلاگ خود نکات عملی و آسان برای دنبال کردن، راهنماهای گام به گام و تکنیک های عیب یابی را به اشتراک می گذارد که مفاهیم پیچیده را به زبان قابل فهم تجزیه می کند. سبک نوشتاری او قابل دسترس است و آن را هم برای صاحبان خودروهای تازه کار و هم برای مکانیک های با تجربه که به دنبال بینش های اضافی هستند مناسب می کند. هدف دن این است که خوانندگان خود را به دانش و اعتماد به نفس مورد نیاز برای انجام وظایف تعمیر خودرو به تنهایی مجهز کند، بنابراین از سفرهای غیرضروری به مکانیکی و صورت‌حساب‌های گران قیمت تعمیر جلوگیری می‌کند.دن علاوه بر حفظ وبلاگ خود، یک تعمیرگاه موفق خودرو نیز راه اندازی می کند که در آنجا با ارائه خدمات تعمیر با کیفیت بالا به خدمت به جامعه خود ادامه می دهد. تعهد او به رضایت مشتری و تعهد تزلزل ناپذیر او به ارائهطرز کار استثنایی او را در طول سال ها به یک پایگاه مشتری وفادار تبدیل کرده است.وقتی او زیر کاپوت ماشین نیست یا پست های وبلاگ نمی نویسد، می توانید ببینید که دن از فعالیت های بیرون از خانه لذت می برد، در نمایشگاه های اتومبیل شرکت می کند یا با خانواده اش وقت می گذراند. او به‌عنوان یک علاقه‌مند واقعی خودرو، همیشه با آخرین روندهای صنعت به‌روز است و مشتاقانه دیدگاه‌ها و توصیه‌های خود را با خوانندگان وبلاگ خود به اشتراک می‌گذارد.دن هارت با دانش گسترده و اشتیاق واقعی خود به اتومبیل، یک مرجع قابل اعتماد در زمینه تعمیر و نگهداری خودرو است. وبلاگ او منبع ارزشمندی برای هرکسی است که به دنبال کارکرد روان خودروی خود و جلوگیری از سردردهای غیرضروری است.