مشخصات گشتاور مهره مهره BMW

 مشخصات گشتاور مهره مهره BMW

Dan Hart

مشخصات گشتاور مهره مهره BMW

در اینجا مشخصات گشتاور مهره مهره BMW آمده است

135I /E88 17 اینچ OPT / CONVERTIBLE 2008 – 2013 90 ft-lbs

135IS / E82 18 اینچ پایه / کوپه 2013 – 2013 90 فوت پوند

135IS /E88 18 اینچ پایه / تبدیل 2013 – 2013 90 فوت پوند

228I CONVERTIBLE 228I F21 –21 –20 105 فوت پوند

228I COUPE 17 اینچی BASE / F22 2014 – 2016 105 فوت پوند

235I F22 18 اینچ BASE / M-SPORT 2014 – 2014 105 ft-lbs 4>2500/A /E3 4 DOOR / سدان 1971 – 1973 80 فوت پوند

318 I ALL / E30 1984 – 1985 80 فوت پوند

318I – ALL 2/4 DR / E30 1990 – 1998 90 ft-lbs

320 ft-lbs / E21 1977 – 1983 80 ft-lbs

320I – ALL ALL / F30 2014 – 2018 105 ft-lbs<3I>

– ALL 15 اینچ پایه / E46 1998 – 2000 90 فوت پوند

325 – ALL 16 اینچ پایه / E46 2001 – 2006 90 فوت پوند

325I/IS/E 2/4 DR / E30 1984 – 1988 80 ft-lbs

325I/IS/E 2/4 DR / E30 1989 – 1991 90 ft-lbs

325I/IS/IC 15″BASE / E36 1992 – 1995 90 فوت پوند

325IC تبدیل  ALL / E30 1988 – 1988 80 فوت پوند

325IC تبدیل  ALL / E30 1989 – 1992 90><4 ft-£ 3<5 / E30 1988 – 1991 80 ft-lbs

328 – ALL ALL / E36 1992 – 2011 90 ft-lbs

328 – ALL ALL / E36 2012 – 2018 105 ft-lbs<5

330 – ALL 17 اینچ پایه / E90 2001 – 2006 90 فوت پوند

330 – ALL ALL / 2018 – 2018 105 فوت پوند

335 – ALL 17 اینچ / E90 2007 – 2011 90 ft-lbs

335 – ALL ALL / 2012 – 2016 105 ft-lbs

340 – ALL ALL / F30 2016 – 2018 105 ft-پوند

428I تبدیل 17 اینچی پایه / F33 2015 – 2018 105 فوت پوند

428I COUPE 19 اینچ STGGR / TRACK PKG 2014 – 2018 105 ft-lbs COUPE – TRACK PKG 18 STGGR / TRACK PKG 2016 – 2018 105 ft-lbs

428I GRAN COUPE 17″BASE / F36 2015 – 2018 105 ft-lbs/894 ft-lbs TRACK PKG 2015 – 2018 105 ft-lbs

428IX COUPE 19″STGGR / TRACK PKG 2014 – 2018 105 ft-lbs

428IX GRAN COUP 17 –36 FOSE 200-17 اینچی 201-17 فوت پوند

428IX GRAN COUP – TRACK PKG 18 STGGR / TRACK PKG 2016 – 2018 105 ft-lbs

430 ALL / 2018 – 2018 105 ft-lbs

همچنین ببینید: مشخصات گشتاور مهره فولکس واگن

TI3 18 اینچ / F33 2015 – 2018 105 فوت پوند

435I COUPE 18 اینچ BASE / F32 2014 – 2018 105 فوت پوند

435I GRAN COUPE – 18 اینچ 360 اینچ – 2018 105 فوت پوند

435I GRAN COUPE – 19 اینچ 19 اینچی پایه / F36 2016 – 2018 105 فوت پوند

435IX تبدیل 18 اینچ پایه / 1-5-10 پوند فوت

435IX COUPE 18 اینچی BASE / F32 2014 – 2018 105 فوت پوند

435IX GRAN COUP – 18 Inch 18 BASE / F36 2016 – 2018 105 ft-lbs<5 435IX GRAN COUP – 19 Inch 19 اینچ BASE / F36 2016 – 2018 105 ft-lbs

440 ALL / 2018 – 2018 105 ft-lbs

524TD /E28 14-IN 1986 80 ft-lbs

525 – ALL 4 DOOR / TOURING 1989 – 2007 90 ft-lbs

528 – ALL 14-Inch / CPE/SDN 1979 – 1988 80 ft-lbs

528I – تمام 15 اینچ / CPE/SDN 1997 – 2016 90 فوت پوند

530I /E12 2/4 DR / ALL 1975 – 1978 80 فوت پوند

530I – ALL ALL / تورینگ 1994 –2007 90 ft-lbs

533I /E28 14-INCH / CPE/SDN 1983 – 1984 80 ft-lbs

535/I/IS 15-INCH / ALL/E28 1985 – 1988 80 ft-lbs

535/I/IS 2/4 DR / ALL E34 1989 – 1993 90 ft-lbs

535D / DX 18" BASE / SEDAN 2014 – 2016 90 ft-lbs

535I 17 BASE / SEDAN 2008 – 2016 90 ft-lbs

535I GRANTURISM 18″BASE / BASE 2010 – 2018 105 ft-lbs

535IX 2009 – 2016 90 فوت پوند

535XI 17 اینچ پایه / سدان 2008 – 2009 90 فوت پوند

535 GT xDrive 17 اینچ BASE / سدان 2015 – £10-201 £

540 – ALL 4 DOOR / SPORT 1994 – 1996 90 ft-lbs

540I – ALL 4 DOOR / SPORT 2017 – 2018 105 ft-lbs

550I /E60 17 BASE / سدان 2004 – 2010 90 فوت پوند

550I / IX 18 اینچ BASE / سدان 2011 – 2018 90 فوت پوند

550I GRANTURISM 18 اینچ BASE / XDRIVE –0 £ 201-0 5>

640I – ALL 18 اینچی BASE / F12 2012 – 2018 105 ft-lbs

645CI CPE/CNVRT 19″OPT / E63 2004 – 2005 90 ft-lbs

6 18 ″ Base / E64 2006-2006 105 ft-lbs

650i Convrtble-مبهم 18 ″ OPT / E64 2006-2006 90 ft-lbs

650i Convrtble 18 ″ Base / F12 2007-2018 105 فوت پوند

650I کوپه 18 اینچی پایه / E63 2006 – 2006 105 فوت پوند

650I COUPE – STAGGERED 18 اینچ OPT / E63 2006 – 2006 £ 90 4> 650I COUPE 18 اینچ پایه / F13 2007 – 2018 105 فوت پوند

650I GRAN COUPE 19 اینچ BASE / F06 2013 – 2018 105 فوت پوند ″5><4 BAIX / 650 F12 2012 – 2018 105 فوت پوند

733I 14-اینچ / E23 1978 – 1984 80 فوت پوند

735 – ALL2/4 DR / E32 1985 – 1992 80 ft-lbs

740/I/IL 18-INCH / E38 1994 – 2001 90 ft-lbs

740I – ALL 18 اینچ BASE / G11 2011 – 2019 105 فوت پوند

745 – ALL 18 اینچ / E65 2002 – 2005 105 فوت پوند

750/I/IL 4 DOOR / E38 1988 – 1999 پوند 90

750 - ALL 20 اینچ پایه / G11 2006 - 2015 105 فوت پوند

750IL 16-اینچ / E38 2000 - 2001 90 فوت پوند

همچنین ببینید: PassKey GM

760 - ALL 20 -INCH / E66 2004 – 2015 105 ft-lbs

840/I/IL 2/DOOR / ALL E31 1994 – 1997 90 ft-lbs

850/I/CI 2 DOOR / ALL /E31 1991 – 1997 90 ft-lbs

850CSI/E31 2 DOOR / SPT COUPE 1994 – 1995 90 ft-lbs

ACTIVE HYBRID 3 18 اینچ پایه / سدان 201-201 پوند

ACTIVE HYBRID 5 18 اینچ پایه / سدان 2013 – 2016 90 فوت پوند

ACTIVE HYBRID 7 18 اینچ پایه / ALL 2012 – 2015 105 ft-lbs

20 اینچی BASE / B6 GRAN CP 2007 – 2018 105 ft-lbs

ALPINA V8 2DR/ E52 / ROADSTER 2004 – 2004 90 ft-lbs

BAVARIA/E3 2/071DRAN / 3. – 1973 80 فوت پوند

E82 1M / 19 اینچ پایه / COUPE 2011 – 2012 90 فوت پوند

E12 2002 / 2 DOOR / 165/80R13 1973 £ 8-19 <07 5>

E3 2800 / ALL / A/CS/CSA 1969 – 1973 80 ft-lbs

CS/CSI 3.0  ALL / E9 1973 – 1975 80 ft-lbs

CSI 633 14 اینچ / E24 1977 - 1989 80 فوت پوند

128I /E88 17 اینچ / کانورتیبل 2008 - 2013 90 فوت پوند

I3 19 اینچ BASE / 41 - 20 BASE 19 اینچ / 41 - 200 فوت -lbs

I8 20″BASE / 2014 – 2016 105 ft-lbs

L6 /E24 2 DOOR / COUPE 1987 – 1987 80 ft-lbs

L7 /E23 4 DOOR / SEDAN 1987 – 1987 80 ft-پوند

M COUPE COUPE / E40 1998 – 2002 90 ft-lbs

M ROADSTER ROADSTER / E40 1998 – 2002 90 ft-lbs

M3 ALL / E30 19918 – 80 فوت پوند

M3 ALL / E46 1995 – 2002 90 فوت پوند

M3 18 اینچ پایه / تبدیل 2015 – 2018 105 فوت پوند

M3 CONVERTIBLE BASE / E93 2003 – 2013 90 ft-lbs

M3 SEDAN 18'BASE / F80 2003 – 2018 90 ft-lbs

M4 18 اینچ BASE / CONVERTIBLE 2015-10 £ 2015 - £ 5>

M5 4 DOOR / E28 1987 – 1988 80 ft-lbs

M5 19-INCH- / E60 1991 – 2007 90 ft-lbs

M5 19" BASE / F10 2008 – 2018 105 فوت پوند

M6 2 DOOR / E24 1987 – 1989 80 فوت پوند

M6 تبدیل 19 اینچ پایه / F12 2009 – 2018 105 ft-lbs<5 M6 کوپه 19 اینچی BASE / F13 2006 – 2018 105 فوت پوند

M6 GRAN COUPE 20 اینچ BASE / F06 2014 – 2018 105 فوت پوند

M235I CONVERTIBLE/18 2016 105 فوت پوند

M235I تبدیل - X DRIVE 18 اینچی پایه / F22 XDRIVE 2014 - 2014 90 فوت پوند

M235I COUPE 18 اینچ پایه / 14-1-22 فوت <20 5>

M235I COUPE – X DRIVE 18 اینچی BASE / F22 XDRIVE 2014 – 2014 90 ft-lbs

SI 3.0S/ ALL / E3 1973 – 1976 80 ft-lbs

X1 28I 17 اینچ BASE / S DRIVE 2013 – 2015 90 فوت پوند

X1 28I 18 اینچ BASE / X DRIVE 2016 – 2018 105 فوت پوند

X1 35I 18 /1 DRIVE – 2018 90 فوت پوند

X3 18 اینچی BASE / SDRIVE 28I 2015 – 2018 105 فوت پوند

X3 /E83 17 اینچ BASE / 30I 2004 – 2010 £ 90

X3 /F25 18 اینچ BASE / 28I 2011 – 2014 105 فوت پوند

X4 19 اینچ BASE / 28I XDRIVE 2015 – 2018 105 فوت-پوند

X5 – ALL 18 اینچ پایه / F15 35I 2000 – 2018 105 فوت پوند

X6 – ALL 19 اینچ BASE / XDRIVE 35I 2008 – 2018 105 ft-lbs<>Z3 – ALL ROADSTER / 3.0I 1996 – 2002 90 ft-lbs

Z4 – ALL 18-STGGR / M COUPE 2003 – 2018 90 ft-lbs

Z8 /E52 ALL / COUPE 20 – 2003 90 فوت پوند

Dan Hart

دن هارت از علاقه مندان به خودرو و متخصص در تعمیر و نگهداری خودرو است. دن با بیش از 10 سال تجربه در صنعت، مهارت های خود را از طریق ساعت های بی شمار کار بر روی مدل ها و مدل های مختلف تقویت کرده است. اشتیاق او به ماشین از سنین جوانی شروع شد و از آن زمان آن را به یک حرفه موفق تبدیل کرد.وبلاگ دن، نکاتی برای تعمیر خودرو، نقطه اوج تخصص و تعهد او برای کمک به صاحبان خودرو برای مقابله با مشکلات رایج و پیچیده تعمیرات است. او معتقد است که همه باید دانش اولیه ای در مورد تعمیر خودرو داشته باشند، زیرا نه تنها باعث صرفه جویی در هزینه می شود، بلکه به افراد قدرت می دهد تا کنترل تعمیر و نگهداری خودرو خود را در دست بگیرند.دن از طریق وبلاگ خود نکات عملی و آسان برای دنبال کردن، راهنماهای گام به گام و تکنیک های عیب یابی را به اشتراک می گذارد که مفاهیم پیچیده را به زبان قابل فهم تجزیه می کند. سبک نوشتاری او قابل دسترس است و آن را هم برای صاحبان خودروهای تازه کار و هم برای مکانیک های با تجربه که به دنبال بینش های اضافی هستند مناسب می کند. هدف دن این است که خوانندگان خود را به دانش و اعتماد به نفس مورد نیاز برای انجام وظایف تعمیر خودرو به تنهایی مجهز کند، بنابراین از سفرهای غیرضروری به مکانیکی و صورت‌حساب‌های گران قیمت تعمیر جلوگیری می‌کند.دن علاوه بر حفظ وبلاگ خود، یک تعمیرگاه موفق خودرو نیز راه اندازی می کند که در آنجا با ارائه خدمات تعمیر با کیفیت بالا به خدمت به جامعه خود ادامه می دهد. تعهد او به رضایت مشتری و تعهد تزلزل ناپذیر او به ارائهطرز کار استثنایی او را در طول سال ها به یک پایگاه مشتری وفادار تبدیل کرده است.وقتی او زیر کاپوت ماشین نیست یا پست های وبلاگ نمی نویسد، می توانید ببینید که دن از فعالیت های بیرون از خانه لذت می برد، در نمایشگاه های اتومبیل شرکت می کند یا با خانواده اش وقت می گذراند. او به‌عنوان یک علاقه‌مند واقعی خودرو، همیشه با آخرین روندهای صنعت به‌روز است و مشتاقانه دیدگاه‌ها و توصیه‌های خود را با خوانندگان وبلاگ خود به اشتراک می‌گذارد.دن هارت با دانش گسترده و اشتیاق واقعی خود به اتومبیل، یک مرجع قابل اعتماد در زمینه تعمیر و نگهداری خودرو است. وبلاگ او منبع ارزشمندی برای هرکسی است که به دنبال کارکرد روان خودروی خود و جلوگیری از سردردهای غیرضروری است.