2010 Chevrolet Traverse kaitsmekarbi skeemid

 2010 Chevrolet Traverse kaitsmekarbi skeemid

Dan Hart

2010 Chevrolet Traverse kaitsmekarbi skeemid

2010 Chevrolet Traverse Underhood Fuse Box Diagram 2010 Chevrolet Traverse Underhood Fuse Box Diagram

1 TRLR STOP RT Kaitselüliti 10A haagise juhtmestik, lisakere juhtimismoodul

2 ESC/ALC EXH kaitsme 30A Automaatne taseme reguleerimise (ALC) kompressor, elektroonilise vedrustuse juhtimise (ESC) moodul.

3 TRLR STOP LT kaitsme 10A haagise juhtmestik, lisakere juhtimismoodul

4 ENG Fuse 15A Evaporative Emissions (EVAP) Canister Purge Solenoid Valve, Mass Air Flow (MAF)/Intake Air Temperature (IAT) Sensor, Valve Lifter Oil Manifold (VLOM) Assembly (AFM)

5 ECM/THROT CONT kaitsme 15A mootori juhtimismoodul (ECM)

6 ITBC kaitsme 15A Ei kasutata

7 FRT WASH Kaitselüliti 15A Tuuleklaasi pesuvedeliku pump Soojendatud hapnikuandur (HO2S) Pank 1 Sensor 2, soojendatud

8 O2-B SNSR Kaitselüliti 10A Hapnikuandur (HO2S) 2. panga andur 2

9 ABS 2 Kaitselüliti 25A Elektrooniline pidurite juhtimismoodul (EBCM)

10 TRLR BCK/UP kaitsme 10A haagise juhtmestik

11 LO HDLP-LT Kaitselüliti 20A Esilatern - vasakule (Z88), Esilatern - lähituli - vasakule (X88), Esilaterna ballast - vasakule (Z75)

12 ECM-BATT Kaitselüliti 10A Mootori juhtimismoodul (ECM)

13 INJ-B Kaitselüliti 20A Kütuse sissepritseja 2, kütuse sissepritseja 4, kütuse sissepritseja 6, kütuse sissepritseja 8, süütepooli 2, süütepooli 4, süütepooli 6, süütepooli 8 14 TCM-BATT Kaitselüliti 15A Heitkoguste (EVAP) kanistri ventilatsiooni solenoidventiil, käigukasti juhtimismoodul (TCM).

15 VEH BCK/UP Kaitselüliti 10A tagavaralamp - vasakule, tagavaralamp - paremale

16 LO HDLP-RT Kaitselüliti 20A Esilatern - paremal (Z88), Esilatern - lähituli - paremal (X88), Esilaterna ballast - paremal (Z75)

17 A/C CMPRSR Kaitselüliti 10A A/C kompressori sidur

18 O2-A SNSR Kaitselüliti 10A Soojendatud hapnikuandur (HO2S) 1. panga andur 1, Soojendatud hapnikuandur (HO2S) 2. panga andur 1

19 TRANS IGN 1 Kaitselüliti 15A Transmission Control Module (TCM), 1-2 Shift Solenoid (1-2 SS) Valve, 2-3 Shift Solenoid (2-3 SS) Valve, 3-2 Shift Solenoid (3-2 SS) Valve (M30 või (M30), Torque Converter Clutch (TCC) Solenoid Valve (M30), Torque Converter Clutch Pulse Width Modulation (TCC PWM) Solenoid Valve.

20 KASUTAMISPUMPU Kaitselüliti 20A Kütusepump ja saatja komplekt - primaarne

21 FSCM kaitsme 20A Kütusepumpade voolujuhtimismoodul

22 HDLP WASH Kaitselüliti 20A Ei kasutata

23 REAR WASH Kaitsme 15A tagumise akna pesuvedeliku pump

24 INJ-A Kaitselüliti 20A Kütuse sissepritseja 1, kütuse sissepritseja 3, kütuse sissepritseja 5, kütuse sissepritseja 7, süütepooli 1, süütepooli 3, süütepooli 5, süütepooli 7

25 TRLR PRK kaitsme 15A haagise juhtmestik

Vaata ka: 2010 Ford F150 5.4L V8 süütamise järjekord

26 LT PRK Kaitselüliti 15A Juhilamp - vasakule, juhilamp - paremale, märgutuli - vasakule ette, seisu-/ pöörde signaallamp - vasakule ette (X88/Z88), pargituli - vasakule ette (Z75), tagatulede vooluahela - vasakule (Z75 koos E52), märgutuli - vasakule taha (v.a. Z75 koos E52), taga-/peatus- ja pöörde signaallamp - vasakule alla (v.a. Z75 koos E52), taga-/peatus- ja

Pöördelamp - vasakpoolne ülemine (v.a. Z75 koos E52-ga)

27 RT PRK Kaitselüliti 15A Tagatulelaterna vooluahela - paremal (Z75 koos E52), märgutuli - paremal ees, seisutuli - paremal ees (Z75), seisu- ja suunatulelatern - paremal ees (X88 või Z88), taga- ja pidurdus- ja suunatulelatern - paremal all (X88, Z88 või Z75 koos E52), taga- ja pidurdus- ja suunatulelatern - paremal ülal (X88, Z88 või Z75 koos E52), märgutuli - paremal taga (X88, Z88 või Z75 koos E52).

28 FOG LAMP Kaitselüliti 15A udutulelatern - vasak esilatern (T96), udutulelatern - parem esilatern (T96)

29 HORN kaitsme 15A Sarv - vasakpoolne, sarv - parempoolne

30 HI HEADLAMP-RT Kaitselüliti 10A Esilatern - paremal (Z88), Esilatern - parem kaugtuli (X88 või Z75)

31 DRL-kaitselüliti 15A Päevalambid (DRL) - vasakule (Z75 või X88), Päevalambid (DRL) - paremale (Z75 või X88), DRL 2 kaitselüliti (Z88)

32 HI HEADLAMP-LT Kaitselüliti 10A Esilatern - vasakule (Z88), Esilatern - kaugtuli - paremale (X88 või Z75)

33 DRL 2 Kaitselüliti 15A LO HDLP - LT kaitselüliti (Z88), LO HDLP - RT kaitselüliti (Z88)

34 S/ROOF kaitsme 30A päikesekatuse juhtimismoodul (CF5), katusefoorirelai (5G4)

35 DLIS Kaitselüliti 2A Süüteelüliti, varguse hoiatusmoodul (TDM)

36 FRT WPR Kaitselüliti 25A Wiper 1 PCB relee

37 SEO B2 Kaitselüliti 30A Ei kasutata

38 EAP kaitsme 15A PARKIMISVÕIMENDUS PCB relee, ELEKTRONILINE REGULEERIMINE PEDALID PCB relee, klappistme lüliti - ees (ARS), klappistme lüliti - vasakule taha (ARS), klappistme lüliti - paremale taha (ARS), multifunktsionaalne lüliti - I/P, politsei proviisori juhtmestik (6J1).

39 HVAC BATT kaitsme 10A HVAC juhtimismoodul

40 AIRBAG IGN Kaitselüliti 10A Täispuhutava turvapadja sensori- ja diagnostikamoodul (SDM), täispuhutava turvapadja reisija turvapadja sisse/välja lülitamise näidik

41 AMP kaitsme 30A audiovõimendi (UQA või UQS)

42 RDO kaitsme 15A Kell (Z75), digitaalne raadiovastuvõtja (U2K), raadio, tagumise istme audio (RSA) kontroller (UK6)

43 MISC IGN Kaitselüliti 10A Lisakere juhtimismoodul (XBCM) (EXP), tahavaatekaamera (UVC või SPO lisavarustus - tahavaatekaamera), istmete kliimaseadme moodul (KB6), stopplampide lüliti, ülekandekasti vahetuse juhtimismoodul.

(NQH), Seeriaandmete värava (SDG) moodul (HP2) 44 L/Värava RELSE kaitsme 15A tõstukivärava sulguri koost (E52)

45 AIRBAG BATT sulavkaitse 15A Täispuhutava turvasüsteemi reisija kohaloleku süsteemi (PPS) moodul, täispuhutava turvasüsteemi sensori- ja diagnostikamoodul (SDM), täispuhutava turvasüsteemi sõiduki ümberminekuandur (ASF)

46 IPC Kaitselüliti 10A Juhtimismoodul (BCM), armatuurlaua klastri (IPC)

47 EXP/PTO sulavkaitsme 15A Lisakere juhtimismoodul (XBCM) (EXP), kohtvalgusti - vasakpoolne (7X6) Elektrooniline kompassimoodul (YE9), armatuurlaua klastri (IPC), sisemine tahavaatepeegel (ISRVM), režiimi

48 AUX HVAC-IGN Kaitsmed 10A Aktuaator - lisaseadme (C69), õhutemperatuuri aktuaator - lisaseadme (C69), täispuhutava turvasüsteemi roolimooduli spiraal (KA9), soojendusega roolijuhtimismoodul (KA9), küttejuhtimismoodul (KA9)

49 CHMSL Kaitselüliti 15A Ei kasutata

50 REAR DEFOG Kaitsme 30A Tagumise akna udukoguja võre

51 HTD MIR Kaitselüliti 15A Ei kasutata

52 SEO B1 Kaitselüliti 15A Auxiliary Body Control Module (XBCM) (EXP), Spot Lamp - Right (7X7), Vehicle Inclination Sensor (SPO Alarm), Security Indicator Lamp (SPO Alarm), Vehicle Shock Sensor (SPO Alarm)

53 LTR Kaitselüliti 20A lisatoitepistikupesa - I/P 1, andmesideühendusliides (DLC)

54 SEO/ALC Kaitselüliti 10A Automaatne taseme reguleerimise (ALC) relee (G69), sisemine kaitselüliti Digitaalse videoketta (DVD) juhtimismoodul (SPO lisavarustus - peatoe DVD)

55 HVAC-IGN Kaitselüliti 10A Õhutemperatuuri aktuaator - vasak, õhutemperatuuri aktuaator - parem, režiimi aktuaator, ringluse aktuaator

56 ECM-IGN kaitsme 15A mootori juhtimismoodul (ECM), kütusepumba relee - sekundaarne (LY6), kütusepumba voolujuhtimismoodul (v.a LY6), elektrooniline pidurite juhtimismoodul (EBCM) (HP2)

57 FAN-1 Kaitselüliti 40A FAN LO PCB relee

58 ALC/COMP Kaitselüliti 40A Automaatne taseme reguleerimise (ALC) relee (G69)

59 RASKUS ABS-kaitsme 60A Elektrooniline pidurite juhtimismoodul (EBCM)

60 FAN-2 Kaitselüliti 40A FAN HI PCB relee

61 ABS-1 Kaitselüliti 40A Elektrooniline pidurite juhtimismoodul (EBCM)

62 STRTR kaitsme 40A starter-mootor

63 STUD-2 Kaitselüliti 30A Blunt Cut Wire

64 LBEC1 Kaitselüliti 60A AUX PWR 2 kaitselüliti, REAR WPR kaitselüliti, PDM kaitselüliti, AUX PWR kaitselüliti

65 ELEC RUN BOARD Kaitselüliti 30A Assist Step Control Module (BRS)

66 WSW/HTR Kaitselüliti 60A Tuuleklaasi pesuri lahusti soojendaja (XA7)

67 TREC kaitsme 30A ülekandekasti kodeerimismootor (NQH), ülekandekasti vahetuse juhtimismoodul (NQH)

68 STUD-1 kaitsme 40A haagise juhtmestik

69 MBEC1 Kaitselüliti 60A JUHTIMISSÕIDUK 2, PASS SEAT 1, RT DOORS kaitselüliti.

70 HVAC BLWR kaitsme 40A puhurimootori juhtimismoodul

71 LGM kaitsme 30A Liftgate moodul (LGM) (E61)

72 LBEC2 Kaitse 60A BCM Kaitse, COOLED SEATS Kaitse, DDM Kaitse, DIM Kaitse, DSM Kaitse, REAR HVAC Kaitse, RT STOP TRN Kaitse, WSW PUMP Kaitse - A/C CMPRSR Rele - A/C CMPRSR Kaitse - FAN CNTRL Rele - FOG LAMP Kaitse - FAN HI Rele - Cooling Fan - Right, FAN CNTRL Rele - FAN LO Rele - Cooling Fan - Left - FOG LAMP Rele - FOG LAMP Kaitse - FUEL PMP Rele - FUEL PUMP Kaitse - HDLP LO/HID Rele - LO HDLP - LT Kaitse, LOHDLP - RT kaitselüliti, DRL 2 kaitselüliti - PRK LAMP relee - LT PRK kaitselüliti, RT PRK kaitselüliti, TRLR PRK kaitselüliti - PWR/TRN relee -

ECM/THROT CONT kaitselüliti, ENG kaitselüliti, INJ-A kaitselüliti, INJB kaitselüliti, O2-A SNSR kaitselüliti, O2-B SNSR kaitselüliti, FAN CNRTL relee, FAN HI relee, FAN LO relee - REAR DEFOG relee - REAR DEFOG kaitselüliti, HTD MIR kaitselüliti - RUN/CRNK relee - AIRBAG IGN kaitselüliti, AUX HVAC-IGN kaitselüliti, HVACIGN kaitselüliti, ECM-IGN kaitselüliti, MISC IGN kaitselüliti, SEO/ALC

Kaitselüliti, TRANS IGN 1 Kaitselüliti - STRTR relee - STRTR kaitselüliti

2010 Chevrolet Traverse Auxiliary Fuse Box Diagram 2010 Chevrolet Traverse Auxiliary Fuse Box Diagram

1 ACPO kaitsme 25A lisatarvikute toiteinverteri moodul

2 BECM FAN Fuse 15A generaatori aku ventilaatori relee

3 ACCM kaitsme 15A A/C kompressor

4 CAB HTR PUMP Kaitsme 10A küttejahuti jahutusvedeliku pump

5 EMPTY - Ei kasutata

6 COOL PUMP Kaitselüliti 15A Generaatori juhtimismooduli jahutusvedeliku pump - vasakpoolne, generaatori juhtimismooduli jahutusvedeliku pump - parempoolne

7 EPS kaitsme 15A elektroonilise roolivõimendi mootori juhtimismoodul

8 PIM 1 kaitsme 15A Drive Motor Generator Power Inverter moodul

9 PIM 2 Kaitsme 15A Drive Motor Generator Power Inverter moodul

10 BECM kaitsme 15A Drive Motor Generator akujuhtimismoodul, jadaandmevärava (SDG) moodul

FAN 1 Kaitselüliti 40A FAN LO relee, FAN MID 1 relee

FAN 2 kaitsme 40A FAN HI relee, FAN MID 2 relee

TRANS PUMP Kaitsme 60A Auxiliary Transmission Pump Control Module (ülekandepumba juhtseade)

CAB HTR PUMP relee - CAB HTR PUMP kaitsme, küttejahutusaine pump

COOL PUMP relee -

COOL PUMP Kaitselüliti, generaatori juhtimismooduli jahutusvedeliku pump - vasakule, generaatori juhtimismooduli jahutusvedeliku pump -

Õigus

FAN LO relee - jahutusventilaator - vasakpoolne

FAN MID 1 relee - mootori jahutusventilaatori takisti - vasakpoolne

FAN MID 2 relee - jahutusventilaator - paremal pool

FAN HI relee - jahutusventilaator - paremal pool

FAN CNTRL relee - jahutusventilaator - vasakpoolne

2010 Chevrolet Traverse armatuurlaua kaitsmekarbi skeem

1 Tagumise istme kaitsme 20A Klappistme mootor - vasakpoolne tagumine (ARS), Klappistme mootor - parem tagumine (ARS), istmesoojendusmoodul - tagumine (KA6)

2 AUX PWR2 Kaitselüliti 20A abipistikupesa - taga (E52 või TB7), abipistikupesa - keskkoht (AZ3 või A95)

3 SWC BKLT Kaitselüliti 2A Roolilüliti - vasakpoolne, Roolilüliti - parempoolne

Vaata ka: 2009 Ford F150 4.6L V8 süütamise järjekord

4 DDM kaitsme 15A juhi ukse moodul (DDM)

5 CTSY Kaitsme 15A Keha juhtimismoodul (BCM)

6 LT STOP TRN Kaitselüliti 15A Keha juhtimismoodul (BCM)

7 DIM Kaitselüliti 10A Keha juhtimismoodul (BCM)

8 RT STOP TRN Kaitselüliti 15A Keha juhtimismoodul (BCM)

9 PDM kaitsme 15A garaažiukse avamise (GDO) (UG1), sisemise tahavaatepeegli (ISRVM), reisija ukse mooduli (PDM), katusefoorilüliti (5G4)

10 UNLCK2 Kaitsme 15A Endgate Lock Actuator

11 LCK2 Kaitselukk 15A Endgate Lock Actuator

12 STOP LAMPS Kaitselüliti 15A Keha juhtimismoodul (BCM)

13 TAGASI HVAC kaitsme 30A puhurimootori juhtimismoodul - abimoodul

14 PWR MIR Kaitselüliti 2A Ei kasutata

15 BCM Kaitselüliti 10A Keha juhtimismoodul (BCM)

16 AUX PWR Kaitselüliti 20A lisatarvikute pistikupesa - keskkonsool (D07), lisatarvikute pistikupesa - keskkonsool (D07), lisatarvikute pistikupesa - I/P 2 (X88 või Z88)

17 IS LPS Kaitselüliti 10A Keha juhtimismoodul (BCM)

18 UNLCK1 Kaitsme 15A Uksesulguri koost - vasakpoolne tagumine, uksesulguri koost - parempoolne tagumine

19 RSE kaitsme 5A Videokuvar - eesmine (U42), videokuvar - tagumine (U42 koos DNU-ga)

20 OBS DET kaitsme 10A Liftgate moodul (LGM) (E61), tagumise objektianduri juhtimismoodul (UD7)

21 LCK 1 Kaitsme 15A Uksesulguri koost - vasakpoolne tagumine, uksesulguri koost - parempoolne tagumine

22 INFO Kaitselüliti 10A Sõiduki kommunikatsiooniliidese moodul (VCIM)

23 Tagumine aknapuhasti 25A Tagumise aknapuhasti mootor (E52 või TB7)

24 COOLED SEATS Fuse 30A Climate Control Seat Module (KB6)

25 DSM kaitsme 10A mälu istme moodul (AN3), kaugjuhtimispuldi ukseluku vastuvõtja (RCDLR)

26 DRV UNLCK Kaitselüliti 15A Ei kasutata LT DR Kaitselüliti 25A Juhi ukse moodul (DDM), aknaluuk - vasakpoolne

Tagumine

Dan Hart

Dan Hart on autotööstuse entusiast ning autoremondi ja -hoolduse ekspert. Üle 10-aastase tööstuskogemusega Dan on oma oskusi lihvinud lugematu arv tunde erinevate markide ja mudelitega töötades. Tema kirg autode vastu sai alguse juba noores eas ja sellest ajast alates on ta muutnud selle edukaks karjääriks.Dani ajaveeb, näpunäiteid autoremondiks, on tema teadmiste ja pühendumuse kulminatsioon, et aidata autoomanikel lahendada tavalisi ja keerulisi remondiprobleeme. Ta usub, et igaühel peaksid olema algteadmised autoremondist, kuna see mitte ainult ei säästa raha, vaid annab inimestele võimaluse ka oma sõiduki hoolduse üle kontrolli haarata.Oma ajaveebi kaudu jagab Dan praktilisi ja hõlpsasti järgitavaid näpunäiteid, samm-sammulisi juhiseid ja tõrkeotsingu tehnikaid, mis jagavad keerulised mõisted arusaadavasse keelde. Tema kirjutamisstiil on ligipääsetav, mistõttu sobib see nii algajatele autoomanikele kui ka kogenud mehaanikutele, kes otsivad lisateavet. Dani eesmärk on anda oma lugejatele teadmised ja enesekindlus, mida on vaja iseseisvaks autoremondiülesannete lahendamiseks, vältides nii tarbetuid mehaaniku juurde sõitmisi ja kalleid remondiarveid.Lisaks oma ajaveebi pidamisele juhib Dan ka edukat autoremonditöökoda, kus ta jätkab oma kogukonna teenindamist, pakkudes kvaliteetseid remonditeenuseid. Tema pühendumus klientide rahulolule ja tema vankumatu pühendumus tarnimiseleerakordne töö on toonud talle aastate jooksul püsikliendibaasi.Kui ta pole auto kapoti all ega kirjuta blogipostitusi, võite leida, et Dan naudib välitegevusi, käib autonäitustel või veedab oma perega aega. Tõelise autoentusiastina on ta alati kursis viimaste tööstuse trendidega ning jagab innukalt oma teadmisi ja soovitusi oma ajaveebi lugejatega.Oma suurte teadmiste ja tõelise kirega autode vastu on Dan Hart autoremondi ja -hoolduse valdkonnas usaldusväärne autoriteet. Tema ajaveeb on hindamatu ressurss kõigile, kes soovivad oma sõidukit sujuvalt töös hoida ja tarbetut peavalu vältida.