Διαγράμματα ιμάντα σερπαντίνης 2016 Audi

 Διαγράμματα ιμάντα σερπαντίνης 2016 Audi

Dan Hart

Πίνακας περιεχομένων

Διαγράμματα ιμάντα σερπαντίνης 2016 Audi

2016 Audi A3 Διάγραμμα ιμάντα σερπαντίνας για 4-κύλινδρο 1.8L, 2.0L 2.0L Diesel

4-κύλινδρος 1.8L, 2.0L

Ζώνη σερπαντίνης Gates Alt & AC K060445

Συγκρότημα τεντωτήρα Gates 39272

2.0L Diesel

Ιμάντας σπειροειδούς τροχού Gates K060405

Gates Cam. Idler Pulley Upper T42044

Αγοράστε έναν νέο ιμάντα σερπεντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε ένα νέο τεντωτήρα ιμάντα σερπεντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε μια νέα τροχαλία τεντωτήρα ιμάντα σερπεντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε μια νέα τροχαλία αδράνειας της Gates από το Amazon

2016 Audi A5 Διάγραμμα ιμάντα σερπαντίνης για 4-κύλινδρο 2.0L

Ιμάντας σπειροειδούς τροχού Gates K060434

Gates Tensioner Assy 3927201

Αγοράστε έναν νέο ιμάντα σερπεντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε ένα νέο τεντωτήρα ιμάντα σερπαντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε μια νέα τροχαλία τεντωτήρα ιμάντα σερπεντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε μια νέα τροχαλία αδράνειας της Gates από το Amazon

2016 Audi A6 Διάγραμμα ιμάντα σερπαντίνης για 4-κύλινδρο 2.0L

Ιμάντας σπειροειδούς αλυσίδας Gates K060445

Gates Τεντωτήρας Assy 39272

Αγοράστε έναν νέο ιμάντα σερπεντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε ένα νέο τεντωτήρα ιμάντα σερπεντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε μια νέα τροχαλία τεντωτήρα ιμάντα σερπεντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε μια νέα τροχαλία αδράνειας της Gates από το Amazon

2016 Audi A6 Διάγραμμα ιμάντα σερπαντίνης για V-6 3.0L υπερσυμπιεστή

Σπειροειδής ιμάντας Gates Supercharger K070500

Αγοράστε έναν νέο ιμάντα σερπεντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε ένα νέο τεντωτήρα ιμάντα σερπεντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε μια νέα τροχαλία τεντωτήρα ιμάντα σερπεντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε μια νέα τροχαλία αδράνειας της Gates από το Amazon

2016 Audi A6 Διάγραμμα ιμάντα σερπαντίνης για V-6 3.0L Alt, WP & amp; AC

Παλαιός ιμάντας σερπαντίνης Gates, WP & AC K060919

Gates Tensioner Assy. WP, Alt. & AC 9336

Αγοράστε έναν νέο ιμάντα σερπεντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε ένα νέο τεντωτήρα ιμάντα σερπεντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε μια νέα τροχαλία τεντωτήρα ιμάντα σερπεντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε μια νέα τροχαλία αδράνειας της Gates από το Amazon

2016 Audi A6 Διάγραμμα ιμάντα σερπαντίνης για V-6 3.0L Diesel

Ιμάντας σπειροειδούς τροχού Gates K060950

Αγοράστε έναν νέο ιμάντα σερπεντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε ένα νέο τεντωτήρα ιμάντα σερπεντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε μια νέα τροχαλία τεντωτήρα ιμάντα σερπεντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε μια νέα τροχαλία αδράνειας της Gates από το Amazon

2016 Audi A7 Διάγραμμα ιμάντα σερπαντίνης για V-6 3.0L υπερσυμπιεστή

Σπειροειδής ιμάντας Gates Supercharger K070500

Αγοράστε έναν νέο ιμάντα σερπεντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε ένα νέο τεντωτήρα ιμάντα σερπεντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε μια νέα τροχαλία τεντωτήρα ιμάντα σερπεντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε μια νέα τροχαλία αδράνειας της Gates από το Amazon

2016 Audi A7 Διάγραμμα ιμάντα σερπαντίνης για V-6 3.0L Alt, WP & amp; AC

Παλαιός ιμάντας σερπαντίνης Gates, WP. & AC K060919

Gates Tensioner Assy. WP, Alt. & AC 39336

Αγοράστε έναν νέο ιμάντα σερπεντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε ένα νέο τεντωτήρα ιμάντα σερπεντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε μια νέα τροχαλία τεντωτήρα ιμάντα σερπεντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε μια νέα τροχαλία αδράνειας της Gates από το Amazon

Διάγραμμα ιμάντα σπειροειδούς αλυσίδας 2016 Audi A7 για V-6 3.0L Diesel

Σπειροειδής ιμάντας GatesK060950

Αγοράστε έναν νέο ιμάντα σερπεντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε ένα νέο τεντωτήρα ιμάντα σερπεντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε μια νέα τροχαλία τεντωτήρα ιμάντα σερπεντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε μια νέα τροχαλία αδράνειας της Gates από το Amazon

2016 Audi A8 Διάγραμμα ιμάντα σερπαντίνης για V-6 3.0L υπερσυμπιεστή

Σπειροειδής ιμάντας Gates Supercharger K070500

Δείτε επίσης: Altima Δεν υπάρχει εκκίνηση Δεν υπάρχει εκκίνηση

Αγοράστε έναν νέο ιμάντα σερπεντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε ένα νέο τεντωτήρα ιμάντα σερπεντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε μια νέα τροχαλία τεντωτήρα ιμάντα σερπεντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε μια νέα τροχαλία αδράνειας της Gates από το Amazon

2016 Audi A8 Διάγραμμα ιμάντα σερπαντίνης για V-6 3.0L Alt, WP & amp; AC

Παλαιός ιμάντας σερπαντίνης Gates, WP & AC K060930

Gates Tensioner Assy. - WP, Alt. & AC 39336

Αγοράστε έναν νέο ιμάντα σερπεντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε ένα νέο τεντωτήρα ιμάντα σερπεντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε μια νέα τροχαλία τεντωτήρα ιμάντα σερπεντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε μια νέα τροχαλία αδράνειας της Gates από το Amazon

2016 Audi A8 Διάγραμμα ιμάντα σερπαντίνης για W-12 6.3L

Ιμάντας σπειροειδούς τροχού Gates K070834

Αγοράστε έναν νέο ιμάντα σερπεντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε ένα νέο τεντωτήρα ιμάντα σερπεντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε μια νέα τροχαλία τεντωτήρα ιμάντα σερπεντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε μια νέα τροχαλία αδράνειας της Gates από το Amazon

2016 Audi Allroad Q3, Q5 Διάγραμμα ιμάντα σπειροειδούς αλυσίδας για 4-κύλινδρο 2.0L

Allroad 4-Cyl. 2.0 L

Δείτε επίσης: Διορθώστε ένα ραγισμένο κάλυμμα προφυλακτήρα

Σπειροειδής ιμάντας Gates K060434

Gates Τεντωτήρας Assy 39272

Q3 4-Cyl. 2.0 L

Ιμάντας σπειροειδούς αλυσίδας Gates K060439

Gates Tensioner Assy 39087

Q5 4-Cyl. 2.0 L

Σπειροειδής ιμάντας Gates K060434

Gates Τεντωτήρας Assy 39272

Αγοράστε έναν νέο ιμάντα σερπεντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε ένα νέο τεντωτήρα ιμάντα σερπεντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε μια νέα τροχαλία τεντωτήρα ιμάντα σερπεντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε μια νέα τροχαλία αδράνειας της Gates από το Amazon

2016 Audi R8 Διάγραμμα ιμάντα σερπαντίνης για V-10 5.2L

Σπειροειδής ιμάντας Gates GK050380

Αγοράστε έναν νέο ιμάντα σερπεντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε ένα νέο τεντωτήρα ιμάντα σερπεντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε μια νέα τροχαλία τεντωτήρα ιμάντα σερπεντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε μια νέα τροχαλία αδράνειας της Gates από το Amazon

2016 Audi S3 Διάγραμμα ιμάντα σερπαντίνης για 4-κύλινδρο 2.0L

Πύλες Σερπεντινικός ιμάντας Σερπεντινικός ιμάντας K060445

Αγοράστε έναν νέο ιμάντα σερπεντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε ένα νέο τεντωτήρα ιμάντα σερπαντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε μια νέα τροχαλία τεντωτήρα ιμάντα σερπεντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε μια νέα τροχαλία αδράνειας της Gates από το Amazon

2016 Audi S4, S5 Διάγραμμα ιμάντα σπειροειδούς αλυσίδας για τον υπερσυμπιεστή V-6 3.0L

Σπειροειδής ιμάντας Gates Supercharger K070500

Αγοράστε έναν νέο ιμάντα σερπεντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε ένα νέο τεντωτήρα ιμάντα σερπεντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε μια νέα τροχαλία τεντωτήρα ιμάντα σερπεντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε μια νέα τροχαλία αδράνειας της Gates από το Amazon

2016 Audi S4, S5 Διάγραμμα ιμάντα σπειροειδούς για V-6 3.0L Alt, WP & amp; AC

Παλαιός ιμάντας σερπαντίνης Gates, WP. & AC K060919

Gates Tensioner Assy. - WP., Alt. & AC 39336

Αγοράστε έναν νέο ιμάντα σερπεντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε ένα νέο τεντωτήρα ιμάντα σερπεντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε μια νέα τροχαλία τεντωτήρα ιμάντα σερπεντίνης Gates από το Amazon

Αγοράστε μια νέα τροχαλία αδράνειας της Gates από το Amazon

Dan Hart

Ο Dan Hart είναι λάτρης του αυτοκινήτου και ειδικός στην επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων. Με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο, ο Dan έχει βελτιώσει τις δεξιότητές του μέσα από αμέτρητες ώρες εργασίας σε διάφορες μάρκες και μοντέλα. Το πάθος του για τα αυτοκίνητα ξεκίνησε από νεαρή ηλικία και έκτοτε το μετέτρεψε σε μια επιτυχημένη καριέρα.Το blog του Dan, Tips for Car Repair, είναι το αποκορύφωμα της τεχνογνωσίας και της αφοσίωσής του στο να βοηθά τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων να αντιμετωπίσουν κοινά και πολύπλοκα ζητήματα επισκευής. Πιστεύει ότι ο καθένας πρέπει να έχει κάποιες βασικές γνώσεις για την επισκευή αυτοκινήτων, καθώς όχι μόνο εξοικονομεί χρήματα αλλά δίνει επίσης τη δυνατότητα στα άτομα να αναλαμβάνουν τον έλεγχο της συντήρησης του οχήματός τους.Μέσω του ιστολογίου του, ο Dan μοιράζεται πρακτικές και εύκολες συμβουλές, οδηγούς βήμα προς βήμα και τεχνικές αντιμετώπισης προβλημάτων που αναλύουν περίπλοκες έννοιες σε κατανοητή γλώσσα. Το στυλ γραφής του είναι προσιτό, καθιστώντας το κατάλληλο τόσο για αρχάριους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων όσο και για έμπειρους μηχανικούς που αναζητούν πρόσθετες γνώσεις. Ο στόχος του Dan είναι να εξοπλίσει τους αναγνώστες του με τις γνώσεις και την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν μόνοι τους τις εργασίες επισκευής αυτοκινήτων, αποτρέποντας έτσι τα περιττά ταξίδια στο μηχανικό και τους ακριβούς λογαριασμούς επισκευής.Εκτός από τη διατήρηση του ιστολογίου του, ο Dan διατηρεί επίσης ένα επιτυχημένο συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων όπου συνεχίζει να εξυπηρετεί την κοινότητά του παρέχοντας υπηρεσίες επισκευής υψηλής ποιότητας. Η αφοσίωσή του στην ικανοποίηση των πελατών και η ακλόνητη δέσμευσή του στην παράδοσηΗ εξαιρετική ποιότητα κατασκευής του έχει κερδίσει μια πιστή βάση πελατών όλα αυτά τα χρόνια.Όταν δεν είναι κάτω από το καπό του αυτοκινήτου ή δεν γράφει αναρτήσεις στο blog, μπορείτε να βρείτε τον Dan να απολαμβάνει υπαίθριες δραστηριότητες, να παρακολουθεί εκθέσεις αυτοκινήτου ή να περνά χρόνο με την οικογένειά του. Ως αληθινός λάτρης του αυτοκινήτου, είναι πάντα ενημερωμένος με τις τελευταίες τάσεις της βιομηχανίας και μοιράζεται πρόθυμα τις ιδέες και τις συστάσεις του με τους αναγνώστες του ιστολογίου του.Με την τεράστια γνώση και το γνήσιο πάθος του για τα αυτοκίνητα, ο Dan Hart είναι μια αξιόπιστη αρχή στον τομέα της επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων. Το ιστολόγιό του είναι μια ανεκτίμητη πηγή για όποιον θέλει να διατηρήσει το όχημά του ομαλά και να αποφύγει τους περιττούς πονοκεφάλους.