U0404 Jeep Grand Cherokee, Comander Jeep

 U0404 Jeep Grand Cherokee, Comander Jeep

Dan Hart

Diagnosis a thrwsiwch U0404 Jeep Grand Cherokee, Jeep Commander

Mae cod trafferthion Jeep Grand Cherokee, Jeep Commander U0404 yn eithaf cyffredin. Fe'i diffinnir fel; Derbynnydd Data Anhygoel U0404 gan ESM.

Gweld hefyd: Hidlydd olew injan rhag-lenwi

Mae'r modiwl sifft electronig (ESM) wedi'i leoli yn y consol ac mae'n cysylltu â'r mecanwaith symud. Mae'n riportio signal digidol i'r modiwl rheoli trawsyrru i ddweud wrtho pa gêr rydych chi wedi'i ddewis.

Diagnosis U0404 Jeep gydag offeryn sgan

Cysylltwch eich teclyn sganio a darganfyddwch pa gêr yw'r ESM adrodd i'r rheolydd trawsyrru (TCC). Symudwch y symudwr a gwyliwch eich teclyn sganio i sicrhau bod canlyniadau'r gêr yn cyfateb i'r hyn rydych chi wedi'i ddewis. Os oes anghydweddiad, mae'r broblem yn yr ESM.

Gweld hefyd: B001A Chevrolet Impala

OS nad oes gennych declyn sganio, bydd yn rhaid i chi gymryd mai gyda'r ESM mae'r broblem a naill ai ei amnewid neu geisio glanhau'r terfynellau .

Beth sy'n achosi methiant U0404 a ESM

Oherwydd bod yr ESM yn eistedd wrth ymyl y symudwr, mae'n casglu malurion fel gwallt, coffi, soda, llwch a baw. Cyn ailosod y modiwl, tynnwch ef a'i lanhau. Defnyddiwch lanhawr cyswllt a rhwbiwr pensil i gael gwared ar bob cyrydiad o'r terfynellau cyswllt.

Nesaf, tynnwch achos yr ESM a gwiriwch am bresenoldeb soda, coffi, ac ati. Glanhewch bob olion o falurion. Yna ailosodwch, cliriwch y codau a gweld a ydynt yn dychwelyd.

Os na allwch lanhau'r ESM, prynwch uned wedi'i hadnewyddu. Mae'r gost yn llai na$200.

©. 2019

Dan Hart

Mae Dan Hart yn frwd dros foduron ac yn arbenigwr mewn atgyweirio a chynnal a chadw ceir. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y diwydiant, mae Dan wedi hogi ei sgiliau trwy oriau di-ri o weithio ar wahanol wneuthuriadau a modelau. Dechreuodd ei angerdd am geir yn ifanc, ac ers hynny mae wedi ei droi’n yrfa lwyddiannus.Mae blog Dan, Tips for Car Repair, yn benllanw ei arbenigedd a’i ymroddiad i helpu perchnogion ceir i fynd i’r afael â materion atgyweirio cyffredin a chymhleth. Mae'n credu y dylai pawb gael rhywfaint o wybodaeth sylfaenol am atgyweirio ceir, gan ei fod nid yn unig yn arbed arian ond hefyd yn grymuso unigolion i gymryd rheolaeth o waith cynnal a chadw eu cerbyd.Trwy ei flog, mae Dan yn rhannu awgrymiadau ymarferol a hawdd eu dilyn, canllawiau cam-wrth-gam, a thechnegau datrys problemau sy'n rhannu cysyniadau cymhleth yn iaith ddealladwy. Mae ei arddull ysgrifennu yn hawdd mynd ato, sy'n ei wneud yn addas ar gyfer perchnogion ceir newydd a mecanyddion profiadol sy'n ceisio mewnwelediadau ychwanegol. Nod Dan yw arfogi ei ddarllenwyr â'r wybodaeth a'r hyder sydd eu hangen i fynd i'r afael â thasgau atgyweirio ceir ar eu pen eu hunain, gan atal teithiau diangen i'r mecanic a biliau atgyweirio drud.Yn ogystal â chynnal ei flog, mae Dan hefyd yn rhedeg siop atgyweirio ceir lwyddiannus lle mae'n parhau i wasanaethu ei gymuned trwy ddarparu gwasanaethau atgyweirio o ansawdd uchel. Ei ymroddiad i foddhad cwsmeriaid a'i ymrwymiad diwyro i gyflawnimae crefftwaith eithriadol wedi ennill sylfaen cwsmeriaid ffyddlon iddo dros y blynyddoedd.Pan nad yw o dan gwfl car neu'n ysgrifennu postiadau blog, gallwch ddod o hyd i Dan yn mwynhau gweithgareddau awyr agored, yn mynychu sioeau ceir, neu'n treulio amser gyda'i deulu. Fel gwir frwdfrydedd ceir, mae bob amser yn gyfarwydd â thueddiadau diweddaraf y diwydiant ac yn rhannu ei fewnwelediadau a'i argymhellion yn eiddgar â'i ddarllenwyr blog.Gyda'i wybodaeth helaeth a'i angerdd gwirioneddol am geir, mae Dan Hart yn awdurdod y gellir ymddiried ynddo ym maes atgyweirio a chynnal a chadw ceir. Mae ei flog yn adnodd amhrisiadwy i unrhyw un sydd am gadw eu cerbyd i redeg yn esmwyth ac osgoi cur pen diangen.