Tyllau ysgwydd teiars

 Tyllau ysgwydd teiars

Dan Hart

Pam na allwch atgyweirio tyllau ysgwydd teiars a thyllau wal ochr y teiars

Pam fod ysgwydd y teiar yn barth dim trwsio

Mae pob cwmni teiars yn dweud wrthych na allant atgyweirio tyllau yn y teiars yr ysgwyddau teiars ac ardaloedd wal ochr y teiars. Ond dydyn nhw byth yn esbonio pam. Dyma'r stori

Gweld hefyd: Diagramau Ffiws Ford Edge 2009

Yn gyntaf, mae'r ysgwyddau teiars a'r waliau ochr yn dod ar draws y mwyaf hyblyg ac felly, y mwyaf o wres. Felly nid yw plygiau a chlytiau teiars yn gwrthsefyll y fflecs a'r gwres cyson. Maent wedi'u cynllunio ar gyfer ardaloedd cymharol wastad fel y gwadn teiars.

Gweld hefyd: Beth sy'n achosi methiant gasged pen

Yn ail, wal ochr ac ysgwydd y teiars sy'n wynebu'r straen mwyaf yn eu tro, felly gall unrhyw wendid yn yr ardaloedd hynny arwain at fethiant teiars a cholli rheolaeth.

Os edrychwch ar y toriad isod, fe welwch nad oes gwregysau yn yr ysgwyddau teiars neu'r waliau ochr. Mae hynny'n golygu eich bod chi'n dibynnu ar y corff yn unig sy'n ceisio sefydlogrwydd strwythurol. Gall plîs y corff drin y straen os nad ydyn nhw'n cael twll. Ond nid ydyn nhw'n ddigon cryf os ydyn nhw wedi cael eu tyllu a'u clytio neu eu plygio.

Sylwch sut mae'r gwregysau dur yn dod i ben yn union ar y gwagle olaf yn y gwadn teiars. Nid oes unrhyw gefnogaeth strwythurol yn yr ysgwydd teiars na'r wal ochr. Dyna pam na ellir clytio neu blygio'r ardaloedd hyn. Ni ellir trwsio tyllau yn ysgwydd y teiar na'r wal ochr yn ddiogel

©. 2022

Dan Hart

Mae Dan Hart yn frwd dros foduron ac yn arbenigwr mewn atgyweirio a chynnal a chadw ceir. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y diwydiant, mae Dan wedi hogi ei sgiliau trwy oriau di-ri o weithio ar wahanol wneuthuriadau a modelau. Dechreuodd ei angerdd am geir yn ifanc, ac ers hynny mae wedi ei droi’n yrfa lwyddiannus.Mae blog Dan, Tips for Car Repair, yn benllanw ei arbenigedd a’i ymroddiad i helpu perchnogion ceir i fynd i’r afael â materion atgyweirio cyffredin a chymhleth. Mae'n credu y dylai pawb gael rhywfaint o wybodaeth sylfaenol am atgyweirio ceir, gan ei fod nid yn unig yn arbed arian ond hefyd yn grymuso unigolion i gymryd rheolaeth o waith cynnal a chadw eu cerbyd.Trwy ei flog, mae Dan yn rhannu awgrymiadau ymarferol a hawdd eu dilyn, canllawiau cam-wrth-gam, a thechnegau datrys problemau sy'n rhannu cysyniadau cymhleth yn iaith ddealladwy. Mae ei arddull ysgrifennu yn hawdd mynd ato, sy'n ei wneud yn addas ar gyfer perchnogion ceir newydd a mecanyddion profiadol sy'n ceisio mewnwelediadau ychwanegol. Nod Dan yw arfogi ei ddarllenwyr â'r wybodaeth a'r hyder sydd eu hangen i fynd i'r afael â thasgau atgyweirio ceir ar eu pen eu hunain, gan atal teithiau diangen i'r mecanic a biliau atgyweirio drud.Yn ogystal â chynnal ei flog, mae Dan hefyd yn rhedeg siop atgyweirio ceir lwyddiannus lle mae'n parhau i wasanaethu ei gymuned trwy ddarparu gwasanaethau atgyweirio o ansawdd uchel. Ei ymroddiad i foddhad cwsmeriaid a'i ymrwymiad diwyro i gyflawnimae crefftwaith eithriadol wedi ennill sylfaen cwsmeriaid ffyddlon iddo dros y blynyddoedd.Pan nad yw o dan gwfl car neu'n ysgrifennu postiadau blog, gallwch ddod o hyd i Dan yn mwynhau gweithgareddau awyr agored, yn mynychu sioeau ceir, neu'n treulio amser gyda'i deulu. Fel gwir frwdfrydedd ceir, mae bob amser yn gyfarwydd â thueddiadau diweddaraf y diwydiant ac yn rhannu ei fewnwelediadau a'i argymhellion yn eiddgar â'i ddarllenwyr blog.Gyda'i wybodaeth helaeth a'i angerdd gwirioneddol am geir, mae Dan Hart yn awdurdod y gellir ymddiried ynddo ym maes atgyweirio a chynnal a chadw ceir. Mae ei flog yn adnodd amhrisiadwy i unrhyw un sydd am gadw eu cerbyd i redeg yn esmwyth ac osgoi cur pen diangen.