Sut mae caliper brêc yn gweithio

 Sut mae caliper brêc yn gweithio

Dan Hart

Sut mae caliper brêc yn gweithio

Mae gan y rhan fwyaf o gerbydau calipers brêc “fel y bo'r angen”. Mae gan galipers brêc arnofio un neu ddau pistons ar un ochr yn unig i'r caliper. Wrth i'r breciau gael eu gosod, mae pwysedd hylif yn gorfodi'r piston(au) allan o'r tylliad caliper. Mae'r piston(s) yn gorfodi'r pad brêc mewnol yn erbyn y rotor nes na all y pad symud ymhellach. Ar y pwynt hwnnw, mae adwaith cyfartal a chyferbyn yn digwydd ac mae'r pwysedd hylif brêc yn gwthio'r corff caliper i ffwrdd o'r rotor brêc. Mae hynny'n achosi i'r “bysedd” caliper ar ochr allanol y caliper dynnu pad brêc yr allfwrdd yn erbyn ochr allanol y rotor. Mae caliper arnofiol yn llithro ar ddau bin sleid caliper brêc. Sylwch ar leoliad y sêl O-ring sgwâr

Gweld hefyd: Gweithdrefn ailddysgu corff throttle Ford

Caliper brêc wedi'i osod. Mae'r piston yn cael ei orfodi allan gan bwysau hylif brêc. Mae'r sêl O-ring wedi'i dorri'n sgwâr yn troi ymlaen. Ar ôl ei ryddhau, mae'r sêl O-ring yn pylu ac yn dychwelyd i'w siâp gwreiddiol, gan dynnu'r piston yn ôl i'r turio

Gan na all y pad mewnol symud ymhellach, mae'r pwysau yn y caliper yn tyllu grymoedd y caliper cyfan i symud i'r cyfeiriad arall (#4). Mae hynny'n tynnu ymyl allanol y caliper (#5) a'r pad brêc allfwrdd (#6) yn erbyn y rotor.

Gweld hefyd: P0172, tanwydd mewn olew, Segur garw, rhediad injan GM

Dan Hart

Mae Dan Hart yn frwd dros foduron ac yn arbenigwr mewn atgyweirio a chynnal a chadw ceir. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y diwydiant, mae Dan wedi hogi ei sgiliau trwy oriau di-ri o weithio ar wahanol wneuthuriadau a modelau. Dechreuodd ei angerdd am geir yn ifanc, ac ers hynny mae wedi ei droi’n yrfa lwyddiannus.Mae blog Dan, Tips for Car Repair, yn benllanw ei arbenigedd a’i ymroddiad i helpu perchnogion ceir i fynd i’r afael â materion atgyweirio cyffredin a chymhleth. Mae'n credu y dylai pawb gael rhywfaint o wybodaeth sylfaenol am atgyweirio ceir, gan ei fod nid yn unig yn arbed arian ond hefyd yn grymuso unigolion i gymryd rheolaeth o waith cynnal a chadw eu cerbyd.Trwy ei flog, mae Dan yn rhannu awgrymiadau ymarferol a hawdd eu dilyn, canllawiau cam-wrth-gam, a thechnegau datrys problemau sy'n rhannu cysyniadau cymhleth yn iaith ddealladwy. Mae ei arddull ysgrifennu yn hawdd mynd ato, sy'n ei wneud yn addas ar gyfer perchnogion ceir newydd a mecanyddion profiadol sy'n ceisio mewnwelediadau ychwanegol. Nod Dan yw arfogi ei ddarllenwyr â'r wybodaeth a'r hyder sydd eu hangen i fynd i'r afael â thasgau atgyweirio ceir ar eu pen eu hunain, gan atal teithiau diangen i'r mecanic a biliau atgyweirio drud.Yn ogystal â chynnal ei flog, mae Dan hefyd yn rhedeg siop atgyweirio ceir lwyddiannus lle mae'n parhau i wasanaethu ei gymuned trwy ddarparu gwasanaethau atgyweirio o ansawdd uchel. Ei ymroddiad i foddhad cwsmeriaid a'i ymrwymiad diwyro i gyflawnimae crefftwaith eithriadol wedi ennill sylfaen cwsmeriaid ffyddlon iddo dros y blynyddoedd.Pan nad yw o dan gwfl car neu'n ysgrifennu postiadau blog, gallwch ddod o hyd i Dan yn mwynhau gweithgareddau awyr agored, yn mynychu sioeau ceir, neu'n treulio amser gyda'i deulu. Fel gwir frwdfrydedd ceir, mae bob amser yn gyfarwydd â thueddiadau diweddaraf y diwydiant ac yn rhannu ei fewnwelediadau a'i argymhellion yn eiddgar â'i ddarllenwyr blog.Gyda'i wybodaeth helaeth a'i angerdd gwirioneddol am geir, mae Dan Hart yn awdurdod y gellir ymddiried ynddo ym maes atgyweirio a chynnal a chadw ceir. Mae ei flog yn adnodd amhrisiadwy i unrhyw un sydd am gadw eu cerbyd i redeg yn esmwyth ac osgoi cur pen diangen.