P0600 Mazda

 P0600 Mazda

Dan Hart

Tabl cynnwys

Trwsio P0600 Mazda

O dan rai amodau efallai y cewch god Mazda P0600 a chanfod nad yw eich Mazda yn symud yn iawn a'i fod yn y modd “cartref limp”. Yn y modd “Limp home” mae agoriad y falf throtl wedi’i gyfyngu i agoriad sefydlog. Ni ellir clirio cod Mazda P0600 nes bod y cerbyd allan o fodd cartref llipa.

Gall hyn eich arwain i feddwl bod gennych broblem ddifrifol gydag un o'ch cyfrifiaduron. Mae Mazda wedi cyhoeddi bwletin gwasanaeth 01-051/10  i fynd i'r afael â gwall Cyswllt Cyfathrebu Cyfresol cod P0600 Mazda ar gerbydau 2009-10 Mazda 6.

P0600 Serial Communication Link gwall

Pan fydd y cod hwn yn gosod , efallai y byddwch hefyd yn dod o hyd i set codau P2101, P0140, neu P0571.

Gweld hefyd: Lleoliadau Taith Gyfnewid Alldaith Ford 2007

Gall y cod hwn osod a yw foltedd y batri yn isel. Gall hyn gael ei achosi trwy adael i'r cerbyd eistedd am gyfnodau hir heb redeg, gadael eich goleuadau ymlaen, neu weithredu gyda eiliadur gwael. Pan fydd y PCM yn canfod foltedd isel, mae'r prif gyfrifiaduron a'r is-gyfrifiaduron yn cau i lawr. Os byddwch chi'n neidio i gychwyn y car neu'n gwefru'r batri, bydd y PCM yn ailgychwyn ac yn dychwelyd i normal, ond ni fydd yr is-gyfrifiaduron yn gwneud hynny. Nid oes rhaid i chi fynd â'ch car i siop i ailgychwyn yr is-gyfrifiaduron a chael gwared ar y cod P0600 Mazda. Dyma sut i ailgychwyn.

Cofnodwch eich gorsafoedd radio oherwydd byddwch yn eu colli yn y broses hon

Datgysylltwch y cebl batri negatif.

Gwasgwch y pedal brêc am o leiaf un llawn munud.

Gwirio foltedd batri agwnewch yn siŵr ei fod o leiaf 12.5 folt. Os na, ailwefrwch neu amnewidiwch y batri neu cywirwch y cyflwr a ddraeniodd y batri.

Ailgysylltwch y cebl batri negatif.

Rhowch eich gorsafoedd radio

Gwnwch gychwyniad y ffenestr pŵer a ddangosir isod i adfer swyddogaethau'r ffenestr bŵer.

Gweld hefyd: Darlleniadau mesurydd manifold Car Normal AC

Gweithdrefn ailosod ffenestr bŵer Mazda

©, 2016

Dan Hart

Mae Dan Hart yn frwd dros foduron ac yn arbenigwr mewn atgyweirio a chynnal a chadw ceir. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y diwydiant, mae Dan wedi hogi ei sgiliau trwy oriau di-ri o weithio ar wahanol wneuthuriadau a modelau. Dechreuodd ei angerdd am geir yn ifanc, ac ers hynny mae wedi ei droi’n yrfa lwyddiannus.Mae blog Dan, Tips for Car Repair, yn benllanw ei arbenigedd a’i ymroddiad i helpu perchnogion ceir i fynd i’r afael â materion atgyweirio cyffredin a chymhleth. Mae'n credu y dylai pawb gael rhywfaint o wybodaeth sylfaenol am atgyweirio ceir, gan ei fod nid yn unig yn arbed arian ond hefyd yn grymuso unigolion i gymryd rheolaeth o waith cynnal a chadw eu cerbyd.Trwy ei flog, mae Dan yn rhannu awgrymiadau ymarferol a hawdd eu dilyn, canllawiau cam-wrth-gam, a thechnegau datrys problemau sy'n rhannu cysyniadau cymhleth yn iaith ddealladwy. Mae ei arddull ysgrifennu yn hawdd mynd ato, sy'n ei wneud yn addas ar gyfer perchnogion ceir newydd a mecanyddion profiadol sy'n ceisio mewnwelediadau ychwanegol. Nod Dan yw arfogi ei ddarllenwyr â'r wybodaeth a'r hyder sydd eu hangen i fynd i'r afael â thasgau atgyweirio ceir ar eu pen eu hunain, gan atal teithiau diangen i'r mecanic a biliau atgyweirio drud.Yn ogystal â chynnal ei flog, mae Dan hefyd yn rhedeg siop atgyweirio ceir lwyddiannus lle mae'n parhau i wasanaethu ei gymuned trwy ddarparu gwasanaethau atgyweirio o ansawdd uchel. Ei ymroddiad i foddhad cwsmeriaid a'i ymrwymiad diwyro i gyflawnimae crefftwaith eithriadol wedi ennill sylfaen cwsmeriaid ffyddlon iddo dros y blynyddoedd.Pan nad yw o dan gwfl car neu'n ysgrifennu postiadau blog, gallwch ddod o hyd i Dan yn mwynhau gweithgareddau awyr agored, yn mynychu sioeau ceir, neu'n treulio amser gyda'i deulu. Fel gwir frwdfrydedd ceir, mae bob amser yn gyfarwydd â thueddiadau diweddaraf y diwydiant ac yn rhannu ei fewnwelediadau a'i argymhellion yn eiddgar â'i ddarllenwyr blog.Gyda'i wybodaeth helaeth a'i angerdd gwirioneddol am geir, mae Dan Hart yn awdurdod y gellir ymddiried ynddo ym maes atgyweirio a chynnal a chadw ceir. Mae ei flog yn adnodd amhrisiadwy i unrhyw un sydd am gadw eu cerbyd i redeg yn esmwyth ac osgoi cur pen diangen.