P0131 Mazda

 P0131 Mazda

Dan Hart

Cod trwsio P0131 Mazda P2251 Mazda

Os oes gennych naill ai P0131, P2251 ar Mazda3 2007-2009 (heb gynnwys Mazdaspeed3) neu gerbydau Mazda5 2007-2010 gyda VIN yn is na JM1CR***** 367196 a gynhyrchwyd cyn Tachwedd 6, 2009, efallai mai dyma'ch ateb. Yn y cerbydau hyn, gall braced cysylltydd y synhwyrydd tanwydd aer gysylltu â'r harnais synhwyrydd a'i niweidio. Cyn i chi ddisodli'r synhwyrydd cymhareb tanwydd aer drud yn awtomatig, gwiriwch yr harnais a'r braced

Yn gyntaf, os yw'r harnais yn dangos difrod, plygwch fraced cysylltydd harnais y synhwyrydd i atal ymyrraeth, yna disodli'r synhwyrydd A / F gyda synhwyrydd newydd un. Gorchuddiwch flaenau gefail gyda thâp finyl i atal difrod i wyneb y braced. Yna plygwch y braced i wneud cliriad rhwng yr harnais ac ymyl y braced 8 mm neu fwy. PEIDIWCH â phlygu'r clip i osgoi torri.

Fodd bynnag, os nad yw'r harnais wedi'i ddifrodi, gwnewch y technegau datrys problemau arferol a ddangosir yn llawlyfr y siop. Gorchuddiwch flaenau gefail gyda thâp finyl i atal difrod i wyneb y braced.

Gweld hefyd: Hidlydd olew synthetig yn erbyn hidlydd olew cellwlos rheolaidd

DTC P0131: mewnbwn isel cylched synhwyrydd A/F

DTC P2251: Synhwyrydd A/F rheolaeth cerrynt negyddol cylched agored

Gweld hefyd: Tyllau ysgwydd teiars

©, 2014

Dan Hart

Mae Dan Hart yn frwd dros foduron ac yn arbenigwr mewn atgyweirio a chynnal a chadw ceir. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y diwydiant, mae Dan wedi hogi ei sgiliau trwy oriau di-ri o weithio ar wahanol wneuthuriadau a modelau. Dechreuodd ei angerdd am geir yn ifanc, ac ers hynny mae wedi ei droi’n yrfa lwyddiannus.Mae blog Dan, Tips for Car Repair, yn benllanw ei arbenigedd a’i ymroddiad i helpu perchnogion ceir i fynd i’r afael â materion atgyweirio cyffredin a chymhleth. Mae'n credu y dylai pawb gael rhywfaint o wybodaeth sylfaenol am atgyweirio ceir, gan ei fod nid yn unig yn arbed arian ond hefyd yn grymuso unigolion i gymryd rheolaeth o waith cynnal a chadw eu cerbyd.Trwy ei flog, mae Dan yn rhannu awgrymiadau ymarferol a hawdd eu dilyn, canllawiau cam-wrth-gam, a thechnegau datrys problemau sy'n rhannu cysyniadau cymhleth yn iaith ddealladwy. Mae ei arddull ysgrifennu yn hawdd mynd ato, sy'n ei wneud yn addas ar gyfer perchnogion ceir newydd a mecanyddion profiadol sy'n ceisio mewnwelediadau ychwanegol. Nod Dan yw arfogi ei ddarllenwyr â'r wybodaeth a'r hyder sydd eu hangen i fynd i'r afael â thasgau atgyweirio ceir ar eu pen eu hunain, gan atal teithiau diangen i'r mecanic a biliau atgyweirio drud.Yn ogystal â chynnal ei flog, mae Dan hefyd yn rhedeg siop atgyweirio ceir lwyddiannus lle mae'n parhau i wasanaethu ei gymuned trwy ddarparu gwasanaethau atgyweirio o ansawdd uchel. Ei ymroddiad i foddhad cwsmeriaid a'i ymrwymiad diwyro i gyflawnimae crefftwaith eithriadol wedi ennill sylfaen cwsmeriaid ffyddlon iddo dros y blynyddoedd.Pan nad yw o dan gwfl car neu'n ysgrifennu postiadau blog, gallwch ddod o hyd i Dan yn mwynhau gweithgareddau awyr agored, yn mynychu sioeau ceir, neu'n treulio amser gyda'i deulu. Fel gwir frwdfrydedd ceir, mae bob amser yn gyfarwydd â thueddiadau diweddaraf y diwydiant ac yn rhannu ei fewnwelediadau a'i argymhellion yn eiddgar â'i ddarllenwyr blog.Gyda'i wybodaeth helaeth a'i angerdd gwirioneddol am geir, mae Dan Hart yn awdurdod y gellir ymddiried ynddo ym maes atgyweirio a chynnal a chadw ceir. Mae ei flog yn adnodd amhrisiadwy i unrhyw un sydd am gadw eu cerbyd i redeg yn esmwyth ac osgoi cur pen diangen.