Ni fydd VW Jetta yn Cychwyn

 Ni fydd VW Jetta yn Cychwyn

Dan Hart

Diagnosis a thrwsiwch VW Jetta Ni fydd cyflwr yn dechrau

Os ydych yn berchen ar VW Jetta a bod gennych Jetta ni fydd yn dechrau cyflwr, darllenwch ymlaen. Os gwnaethoch unrhyw ddiagnosteg ar yr injan 2.5L, efallai eich bod wedi meddwl am Jetta dim cychwyn, Jetta dim gwreichionen, Jetta dim pwls chwistrellu, dim pwmp tanwydd a dim cyfathrebu ag ECM. Gall y cerbyd ddechrau ond nid ailgychwyn. Os ydych yn hotwire y ras gyfnewid pwmp tanwydd, bydd y pwmp yn rhedeg. Ond nid yw'r ras gyfnewid ei hun yn derbyn tir gan yr ECM. Mae'n bosibl y bydd yr ECM yn dangos cod trafferthion 01314 dim cyfathrebiad ag ECM.

Dechreuwch drwy wirio am bŵer a thir yr ECM. Os ydyn nhw'n dda, gwiriwch am wifren goch/du wedi torri o Fuse 10/blwch Fuse B sy'n mynd i bin 62 yn yr ECM. Mae siopau'n adrodd am broblemau gyda'r wifren hon. Ni fydd y toriad yn amlwg. Mewn gwirionedd, gall yr egwyl fod mor bell â 12″ i ffwrdd o'r ECM. Trwsiwch y wifren honno a dylech fod yn dda i fynd

Dan Hart

Mae Dan Hart yn frwd dros foduron ac yn arbenigwr mewn atgyweirio a chynnal a chadw ceir. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y diwydiant, mae Dan wedi hogi ei sgiliau trwy oriau di-ri o weithio ar wahanol wneuthuriadau a modelau. Dechreuodd ei angerdd am geir yn ifanc, ac ers hynny mae wedi ei droi’n yrfa lwyddiannus.Mae blog Dan, Tips for Car Repair, yn benllanw ei arbenigedd a’i ymroddiad i helpu perchnogion ceir i fynd i’r afael â materion atgyweirio cyffredin a chymhleth. Mae'n credu y dylai pawb gael rhywfaint o wybodaeth sylfaenol am atgyweirio ceir, gan ei fod nid yn unig yn arbed arian ond hefyd yn grymuso unigolion i gymryd rheolaeth o waith cynnal a chadw eu cerbyd.Trwy ei flog, mae Dan yn rhannu awgrymiadau ymarferol a hawdd eu dilyn, canllawiau cam-wrth-gam, a thechnegau datrys problemau sy'n rhannu cysyniadau cymhleth yn iaith ddealladwy. Mae ei arddull ysgrifennu yn hawdd mynd ato, sy'n ei wneud yn addas ar gyfer perchnogion ceir newydd a mecanyddion profiadol sy'n ceisio mewnwelediadau ychwanegol. Nod Dan yw arfogi ei ddarllenwyr â'r wybodaeth a'r hyder sydd eu hangen i fynd i'r afael â thasgau atgyweirio ceir ar eu pen eu hunain, gan atal teithiau diangen i'r mecanic a biliau atgyweirio drud.Yn ogystal â chynnal ei flog, mae Dan hefyd yn rhedeg siop atgyweirio ceir lwyddiannus lle mae'n parhau i wasanaethu ei gymuned trwy ddarparu gwasanaethau atgyweirio o ansawdd uchel. Ei ymroddiad i foddhad cwsmeriaid a'i ymrwymiad diwyro i gyflawnimae crefftwaith eithriadol wedi ennill sylfaen cwsmeriaid ffyddlon iddo dros y blynyddoedd.Pan nad yw o dan gwfl car neu'n ysgrifennu postiadau blog, gallwch ddod o hyd i Dan yn mwynhau gweithgareddau awyr agored, yn mynychu sioeau ceir, neu'n treulio amser gyda'i deulu. Fel gwir frwdfrydedd ceir, mae bob amser yn gyfarwydd â thueddiadau diweddaraf y diwydiant ac yn rhannu ei fewnwelediadau a'i argymhellion yn eiddgar â'i ddarllenwyr blog.Gyda'i wybodaeth helaeth a'i angerdd gwirioneddol am geir, mae Dan Hart yn awdurdod y gellir ymddiried ynddo ym maes atgyweirio a chynnal a chadw ceir. Mae ei flog yn adnodd amhrisiadwy i unrhyw un sydd am gadw eu cerbyd i redeg yn esmwyth ac osgoi cur pen diangen.