Diagramau Blwch Ffiwsiau Avalanche Chevrolet 2009

 Diagramau Blwch Ffiwsiau Avalanche Chevrolet 2009

Dan Hart

2009 Diagramau Blwch Ffiwsiau Avalanche Chevrolet

2009 Diagram Blwch Ffiwsiau Avalanche Chevrolet ar gyfer Blwch Ffiwsiau Ategol, Blwch Ffiws Underhood a Blwch Ffiws Panel Offeryn

2009 Diagram Blwch Ffiwsiau Avalanche Chevrolet ar gyfer Blwch Ffiwsiau Ategol

2009 Diagram Blwch Ffiws Ategol Avalanche

Mae blwch ffiwsiau ategol (HP2) ar ochr chwith adran yr injan

1 Modiwl Gwrthdröydd Pŵer Ategol Ffiws ACPO 25A

2 BECM FAN Fuse 15A Generator Batri Fent Relay Fan

3 ACCM Ffiws 15A A/C Cywasgydd

4 CAB HTR Pwmp Ffiws 10A Pwmp Oerydd Gwresogydd

5 GWAG – Heb ei Ddefnyddio

6 Ffiws PWM OER 15A Modiwl Rheoli Generadur Pwmp Oerydd – Chwith, Modiwl Rheoli Generadur Pwmp Oerydd – Dde

7 Ffiws EPS 15A Modiwl Rheoli Modur Llywio Pŵer Electronig

8 PIM 1 Ffiws 15A Modiwl Gwrthdröydd Pŵer Generadur Modur Gyriant

9 PIM 2 Ffiws 15A Modiwl Gwrthdröydd Modur Gyriant Modiwl Gwrthdröydd

10 BECM Ffiws 15A Modiwl Rheoli Batri Generadur Modur Gyriant, Data Cyfresol Modiwl Porth (SDG)

– Ffiws FAN 1 40A Ras Gyfnewid FAN LO, Ras Gyfnewid FAN CANOL 1

– Ffiws FAN 2 40A FAN HI Relay, FAN CANOLBARTH 2 Ras Gyfnewid

– Ffiws PUMP TRANS 60A Modiwl Rheoli Pwmp Trawsyrru Ategol

– Ras Gyfnewid PWMP HTR CAB – Ffiws Pwmp HTR CAB, Pwmp Oerydd Gwresogydd

– Ras Gyfnewid PWMP OER – Ffiws PWMP OER, Modiwl Rheoli Generadur Pwmp Oerydd – Chwith, Pwmp Oerydd Modiwl Rheoli Generadur – Dde

– Ras Gyfnewid FAN LO –mewnol i'r bloc.

– Ras Gyfnewid PCB LAMP BCK/UP – Ffiws BCK/UP VEH, Ffiws TRLR BCK/UP

– Ras Gyfnewid PCB CHMSL – Ffiws CHMSL

– Cyfnewid PCB DRL – Ffiws DRL

– Ras Gyfnewid PCB FAN CNTRL – Fan Oeri – I’r Dde

Gweld hefyd: Anweddydd yn rhewi

– Ras Gyfnewid PCB FRT WASH – Ffiws Golchi FRT

– HI BEAM PCB Relay – HI HEADLAMP – Ffiws LT, HI HEADLAMP – Ffiws RT

– Ras Gyfnewid PCB Horn – Ffiws Horn

– Ras Gyfnewid PCB L/GATE – Ffiws RELSE L/GATE

– GOLCHI CEFN Cyfnewid PCB – Ffiws GOLCHI CEFN

– Ras Gyfnewid PCB RUN – Ffiws FWD, Ffiws HTD STR/WHL

– Ras Gyfnewid PCB TRLR STOP LT – Ffiws TRLR STOP LT

– TRLR ARHOLIWCH Ras Gyfnewid PCB – TRLR STOP RT Fuse

– WIPER 1 PCB Relay – Wiper 2 PCB Relay

– WIPER 2 PCB Relay – Windshield Wiper Modur

Prawf diagnostig system wiper pwyntiau.

– TP 92 – Sychwr Pwynt Prawf Cyflymder Uchel

– TP 95 – Sychwr Pwynt Prawf Cyflymder Isel

Ffan Oeri – Chwith

– Ras Gyfnewid FAN CANOL 1 – Gwrthydd Ffan Oeri Peiriannau – Chwith

– Ras Gyfnewid FAN CANOLBARTH 2 – Ffan Oeri – Dde

– Ras Gyfnewid FAN HI – Oeri Fan – Dde

– Ras Gyfnewid FAN CNTRL – Ffan Oeri – Chwith

2009 Diagram Blwch Ffiwsiau Avalanche Chevrolet ar gyfer Blwch Ffiws y Panel Offeryn

Mae bloc ffiws y Panel Offeryn wedi'i leoli yn y ochr chwith y llinell doriad y tu ôl i'r panel mynediad.

Blwch Ffiws y Panel Offeryn

Mae bloc ffiws y Panel Offeryn (I/P) ar ochr chwith yr I/P tu ôl y panel mynediad

.

Gweld hefyd: Olew mwy trwchus i atal gollyngiadau olew

1 SEDD GEFN Ffiws 20A Modur Sedd Blygu – Cefn Chwith (ARS), Modur Sedd Blygu – Cefn Dde (ARS), Modiwl Sedd Wedi'i Gwresogi – Cefn 6)<6

2 AUX PWR2 Ffiws 20A Allfa Bŵer Ategol – Cefn (E52 neu TB7), Allfa Bŵer Ategol – Sedd Ganol (AZ3 neu A95)

3 SWC BKLT Ffiws 2A Switsh Rheoli Olwyn Llywio – Chwith, Llywio Switsh Rheoli Olwyn – I'r Dde

4 DDM Ffiws 15A Modiwl Drws Gyrrwr (DDM)

5 Ffiws CTSY 15A Modiwl Rheoli Corff (BCM)

6 LT STOP TRN Fuse 15A Corff Modiwl Rheoli (BCM)

7 Ffiws DIM 10A Modiwl Rheoli'r Corff (BCM)

8 RT STOP TRN Ffiws 15A Modiwl Rheoli'r Corff (BCM)

9 PDM Ffiws 15A Garej Agorwr Drws (GDO) (UG1), Drych Tu Mewn i Rearview (ISRVM), Modiwl Drws Teithiwr (PDM), Switsh Beacon To )

10 Ffiws UNLCK2 15A Actuator Clo Endgate

11 Ffiws LCK2 15A Actuator Clo Endgate

12 STOP LAMPS Ffiws 15A Modiwl Rheoli Corff(BCM)

13 Ffiws HVAC CEFN 30A Modiwl Rheoli Modur Chwythwr – Ategol

14 PWR MIR Ffiws 2A Heb ei Ddefnyddio

15 BCM Ffiws 10A Modiwl Rheoli Corff (BCM)

16 AUX PWR Ffiws 20A Allfa Pŵer Affeithiwr - Compartment Consol y Ganolfan (D07), Allfa Pŵer Affeithiwr - Consol Canolfan (D07), Allfa Pŵer Affeithiwr - I/P 2 (X88 neu Z88)

17 YW Ffiws LPS 10A Modiwl Rheoli'r Corff (BCM)

18 UNLCK1 Ffiws 15A Cydosod Clicied Drws – Cefn Chwith, Cynulliad Clicied Drws – Cefn Dde

19 Ffiws RSE 5A Arddangosfa Fideo – Blaen (U42 ), Arddangosfa Fideo – Cefn (U42 gyda DNU)

20 OBS DET Ffiws 10A Modiwl Giât Codi (LGM) (E61), Modiwl Rheoli Synhwyrydd Gwrthrych Cefn (UD7)

21 LCK 1 Ffiws 15A Cynulliad Clicied Drws – Cefn Chwith, Cynulliad Clicied Drws – Cefn Dde

22 INFO Ffiws 10A Modiwl Rhyngwyneb Cyfathrebu Cerbyd (VCIM)

23 CEFN WPR Ffiws 25A Modur Sychwr Ffenestr Cefn (E52 neu TB7)

24 SEDD OERI Ffiws 30A Modiwl Sedd Rheoli Hinsawdd (KB6)

25 Modiwl Sedd Cof 10A Ffiws DSM (AN3), Derbynnydd Clo Drws Rheolaeth Anghysbell (RCDLR)

26 DRV UNLCK Ffiws 15A Heb ei Ddefnyddio – LT DR Modiwl Torri Cylchdaith 25A Gyrrwr Drws (DDM), Switsh Ffenestr – Cefn Chwith

Mae'r trosglwyddiadau a restrir isod yn gyfnewidfeydd Bwrdd Cylchdaith Argraffedig (PCB) na ellir eu defnyddio ac maent yn fewnol i'r bloc.

– CLOI/DATLOCK PCB Relay – LCK 1 Ffiws, LCK 2 Ffiws, UNLCK 1 Ffiws, UNLCK 2 Ffiws

2009 Chevrolet Avalanche Diagram Blwch Ffiws ar gyfer Ffiws UnderhoodBlwch

Bloc Ffiwsiau Underhood

Mae bloc ffiwsiau tanddaearol wedi'i leoli ar ochr chwith adran yr injan i

tu ôl i'r batri.

1 TRLR STOP RT Ffiws 10A Gwifrau Trelar, Modiwl Rheoli Corff Ategol (XBCM) (EXP)

2 ESC/ALC EXH Ffiws 30A Cywasgydd Rheoli Lefel Awtomatig (ALC) (G69), Rheoli Ataliad Electronig (ESC) Modiwl (Z55)

3 TRLR STOP LT Ffiws 10A Weirio Trelar, Modiwl Rheoli Corff Atodol (XBCM) (EXP)

4 Eng Ffiws 15A Allyriadau Anweddol (EVAP) Falf Solenoid Carthu Canister, Màs Llif Aer (MAF)/Synhwyrydd Tymheredd Aer Cymeriant (IAT), Manifold Olew Codwr Falf (VLOM) Cydosod (AFM) 5 ECM/THROT CONT Ffiws 15A Modiwl Rheoli Injan (ECM)

6 Ffiws ITBC 15A Heb ei Ddefnyddio

7 FRT WASH Ffiws 15A Pwmp Hylif Golchwr Windshield

8 O2-B SNSR Ffiws 10A Synhwyrydd Ocsigen wedi'i Gwresogi (HO2S) Banc 1 Synhwyrydd 2, Synhwyrydd Ocsigen wedi'i Gwresogi (HO2S) Banc 2 Synhwyrydd 2

9 ABS 2 Ffiws 25A Modiwl Rheoli Brêc Electronig (EBCM)

10 TRLR BCK/UP Ffiws 10A Gwifrau Trelar

11 LO HDLP-LT Ffiws 20A Lamp pen – Chwith (Z88 ), Lamp Pen - Trawst Isel - Chwith (X88), Balast Lamp Pen - Chwith (Z75)

12 Ffiws ECM-BATT 10A Modiwl Rheoli Injan (ECM)

13 Ffiws INJ-B 20A Tanwydd Chwistrellwr 2, Chwistrellwr Tanwydd 4, Chwistrellwr Tanwydd 6, Chwistrellwr Tanwydd 8, Coil Tanio 2, Coil Tanio 4, Coil Tanio 6, Coil Tanio 8

14 Ffiws TCM-BATT 15A Allyriadau Anweddol (EVAPoid) Canister Vent SolenFalf, Modiwl Rheoli Trosglwyddo (TCM)

15 VEH BCK/UP Ffiws 10A Lamp wrth gefn – Chwith, Lamp Wrth Gefn – Dde

16 LO HDLP-RT Ffiws 20A Lamp pen – Dde (Z88), Lamp pen - Trawst Isel - Dde (X88), Balast Lamp Pen - Dde (Z75)

17 A/C Ffiws CMPRSR 10A A/C Cywasgydd Clutch

18 O2-A Ffiws SNSR 10A Ocsigen wedi'i Gwresogi Synhwyrydd (HO2S) Banc 1 Synhwyrydd 1, Synhwyrydd Ocsigen wedi'i Gwresogi (HO2S) Banc 2 Synhwyrydd 1

19 TRANS IGN 1 Ffiws 15A Modiwl Rheoli Trosglwyddo (TCM), 1-2 Shift Solenoid (1-2 SS) Falf , Falf Solenoid Shift 2-3 (2-3 SS), Falf Solenoid Shift 3-2 (3-2 SS) (M30 neu (M30), Clutch Trawsnewid Torque (TCC) Falf Solenoid (M30), Troswr Converter Clutch Lled Pwls Modiwleiddio (TCC PWM) Falf Solenoid

20 PWM TANWYDD Ffiws 20A Pwmp Tanwydd a Chynulliad Anfonwr – Cynradd

21 Ffiws FSCM 20A Modiwl Rheoli Llif Pwmp Tanwydd

22 HDLP WASH Fuse 20A Heb ei Ddefnyddio

23 Ffiws GOLCHI CEFN 15A Pwmp Hylif Golchwr Ffenestr Gefn

24 INJ-A Ffiws 20A Chwistrellwr Tanwydd 1, Chwistrellwr Tanwydd 3, Chwistrellwr Tanwydd 5, Chwistrellwr Tanwydd 7, Coil Tanio 1 , Coil Tanio 3, Coil Tanio 5, Coil Tanio 7

25 TRLR PRK Ffiws 15A Gwifrau Trailer

26 LT PRK Ffiws 15A Lamp Trwydded – Chwith, Trwydded Lamp – Dde, Lamp Marciwr – Chwith Blaen, Lamp Signal Parcio/Troi – Blaen Chwith

(X88/Z88), Lamp Parc – Blaen Chwith (Z75), Bwrdd Cylchdaith Lamp Cynffon – Chwith (Z75 ag E52), Lamp Marciwr – Cefn Chwith (ac eithrio Z75 gydag E52), Cynffon/Stop a ThroLamp Signal – Chwith Isaf (ac eithrio Z75 gydag E52), Lamp Cynffon/Stopio a Throi – Chwith Uchaf (ac eithrio Z75 ag E52) Bwrdd Cylchdaith Lamp Cynffon – Dde (Z75 ag E52), Lamp Marciwr – Blaen Dde, Lamp Parc – Dde Blaen (Z75), Lamp Signal Parcio/Troi – Blaen Dde (X88 neu Z88), Lamp Cynffon/Stopio a Throi – Ar y Dde Isaf (X88, Z88 neu Z75 ag E52), Lamp Cynffon/Stop a Troi – Ar y Dde Uchaf ( X88, Z88 neu Z75 gydag E52), Lamp Marciwr – Cefn Dde (X88, Z88 neu Z75 gydag E52)

28 LAMP niwl Ffiws 15A Lamp Niwl – Blaen Chwith (T96), Lamp Niwl – Blaen Dde (T96) )

29 Ffiws HORN 15A Corn – Chwith, Corn – Dde

30 HI HEADLAMP-RT Ffiws 10A Pen lamp – Dde (Z88), Lamp pen – Trawst Uchel Dde (X88 neu Z75)<6

31 Ffiws DRL 15A Lamp rhedeg yn ystod y dydd (DRL) – Chwith (Z75 neu X88), Lamp rhedeg yn ystod y dydd (DRL) – Dde (Z75 neu X88), DRL 2 Ffiws Z88)

32 HI HEADLAMP -LT Ffiws 10A Lamp pen – Chwith (Z88), Lamp pen – Trawst Uchel – Dde (X88 neu Z75)

33 DRL 2 Ffiws 15A LO HDLP – Ffiws LT (Z88), LO HDLP – Ffiws RT (Z88)

34 S/TO Ffiws 30A Modiwl Rheoli To Haul (CF5), Cyfnewid Beacon To (5G4)

35 DLIS Ffiws 2A Switsh Tanio, Modiwl Atal Dwyn (TDM)

36 FRT WPR Fuse 25A Wiper 1 PCB Relay

37 SEO B2 Ffiws 30A Heb ei Ddefnyddio

38 EAP Ffiws 15A PARC GALLUOGI Ras Gyfnewid PCB, Pedalau ELECTRONIG ADDASU Cyfnewid PCB, Switsh Sedd Blygu - Blaen (ARS ), Switsh Sedd Blygu - Cefn Chwith (ARS), Switsh Sedd Blygu -Cefn De (ARS), Switsh Amlswyddogaeth – I/P, Gwifrau Darpariaeth yr Heddlu (6J1)

39 Ffiws HVAC BATT 10A Modiwl Rheoli HVAC

40 Ffiws IGN AWYREN 10A Modiwl Synhwyro Cyfyngiad Chwyddadwy a Diagnostig (SDM), Bag Aer Ataliad Chwyddadwy YMLAEN/I FFWRDD

Dangosydd

41 AMP Ffiws 30A Mwyhadur Sain (UQA neu UQS)

42 RDO Ffiws 15A Cloc (Z75) , Derbynnydd Radio Digidol (U2K), Radio, Rheolydd Sain Sedd Gefn (RSA) (UK6)

43 MISC IGN Fuse 10A Modiwl Rheoli Corff Ategol (XBCM) (EXP), Camera Rearview (UVC neu SPO Affeithiwr - Camera Gweledigaeth Gefn), Modiwl Rheoli Hinsawdd Sedd (KB6), Stopio Lamp Switch, Modiwl Rheoli Sifft Achos Trosglwyddo (NQH), Modiwl Porth Data Cyfresol (SDG)

44 L/GATE RELSE Ffiws 15A Cynulliad Clicied Giât ( E52)

45 Ffiws BATT AWYRGYLCH 15A Modiwl System Cyfyngu ar Deithwyr Chwyddadwy (PPS), Synhwyro Cyfyngiad Chwyddadwy a Diagnostig

Modiwl (SDM), Modiwl Rheoli Corff Cerbyd Cyfyngadwy Synhwyrydd Cyfyngu (ASF) (BCM), Clwstwr Panel Offeryn

46 Ffiws IPC 10A (IPC)

47 EXP/PTO Ffiws 15A Modiwl Rheoli Corff Ategol (XBCM) (EXP), Lamp Sbot - Chwith (7X6)

48 AUX HVAC-IGN Fuse 10A Modiwl Cwmpawd Electronig (YE9), Clwstwr Panel Offeryn (IPC), Drych Rearview Tu Mewn (ISRVM), Modd

Actuator – Ategol (C69), Tymheredd Aer Actuator - Ategol (C69), Coil Modiwl Olwyn Llywio Ataliad Chwyddadwy (KA9), Wedi'i GynhesuModiwl Rheoli Olwynion Llywio (KA9)

49 Ffiws CHMSL 15A Heb ei Ddefnyddio

50 Ffiws DEFOG CEFN 30A Grid Defogger Ffenestr Gefn

51 HTD MIR Ffiws 15A Heb ei Ddefnyddio

52 SEO B1 Ffiws 15A Modiwl Rheoli Corff Atodol (XBCM) (EXP), Lamp Sbot - Dde (7X7), Synhwyrydd goleddfu Cerbyd (Larwm SPO), Lamp Dangosydd Diogelwch (Larwm SPO), Synhwyrydd Sioc Cerbyd (Larwm SPO)

53 LTR Ffiws 20A Allfa Pŵer Affeithiwr – I/P 1, Cysylltydd Cyswllt Data (DLC)

54 SEO/ALC Ffiws 10A Ras Gyfnewid Rheoli Lefel Awtomatig (ALC) (G69), Ffiws Mewn-lein Modiwl Rheoli Disg Fideo Digidol (DVD) (SPO Affeithiwr – DVD Cynhalydd Pen) 55 Ffiws HVAC-IGN 10A Actuator Tymheredd Aer – Chwith, Actuator Tymheredd Aer – Dde, Actuator Modd, Actuator Ailgylchredeg

56 ECM-IGN Fuse 15A Modiwl Rheoli Injan (ECM), Cyfnewid Pwmp Tanwydd - Eilaidd (LY6), Modiwl Rheoli Llif Pwmp Tanwydd (ac eithrio LY6), Modiwl Rheoli Brake Electronig (EBCM) (HP2)

57 FAN-1 Ffiws 40A FAN LO Cyfnewid PCB

58 Ffiws ALC/COMP 40A Ras Gyfnewid Rheoli Lefel Awtomatig (ALC) (G69)

59 Ffiws ABS THRWM 60A Modiwl Rheoli Brac Electronig (EBCM)

60 Ffiws FAN-2 40A Ras Gyfnewid PCB FAN HI

61 Ffiws ABS-1 40A Modiwl Rheoli Brac Electronig (EBCM)

62 Modiwl Cychwynnol Ffiws STRTR 40A

63 STUD-2 Ffiws 30A Gwifren Torri Di-dor

64 Ffiws LBEC1 60A AUX PWR 2 Ffiws, Ffiws WPR CEFN, Ffiws PDM, Ffiws AUX PWR

65 Ffiws ELEC RUN BOARD 30A Cynorthwyo Modiwl Rheoli Cam (BRS)

66Ffiws WSW/HTR 60A Gwresogydd Toddyddion Golchwr Windshield (XA7)

67 Ffiws TREC 30A Modur Amgodiwr Achos Trosglwyddo (NQH), Modiwl Rheoli Sifft Achos Trosglwyddo (NQH)

68 Ffiws STUD-1 40A Gwifrau Trelar

69 MBEC1 Ffiws 60A SEDD GYRRWR 2 Torrwr Cylchdaith, SEDD PASIO 1 Torrwr Cylchdaith, Torri Cylched RT DOORS

70 HVAC BLWR Fuse 40A Modiwl Rheoli Modur Chwythwr

71 Ffiws LGM 30A Modiwl Giât Codi (LGM) (E61)

72 Ffiws LBEC2 60A BCM Ffiws, Ffiws SEEDDAU OEDI, Ffiws DDM, Ffiws DIM, Ffiws DSM, Ffiws HVAC CEFN, Ffiws RT STOP TRN, Ffiws PWMP WSW

– Ras Gyfnewid CMPRSR A/C – Ffiws CMPRSR A/C

– Ras Gyfnewid FAN CNTRL – Ffiws LAMP Niwl

– Ras Gyfnewid FAN HI – Ffan Oeri – I’r Dde, Ras Gyfnewid FAN CNTRL

– Ras Gyfnewid FAN LO – Ffan Oeri – Chwith

– Ras Gyfnewid LAMP Niwl – Ffiws LAMP Niwl

– Ras Gyfnewid PMP TANWYDD – Ffiws PWMP TANWYDD

– Cyfnewid HDLP LO/HID – LO HDLP – Ffiws LT, LO HDLP – Ffiws RT, Ffiws DRL 2

– Ras Gyfnewid LAMP PRK – Ffiws LT PRK, Ffiws RT PRK, Ffiws TRLR PRK

– Cyfnewid PWR/TRN – Ffiws ECM/THROT CONT, Ffiws Eng, Ffiws INJ-A, Ffiws INJB, Ffiws SNSR O2-A, Ffiws SNSR O2-B, Ras Gyfnewid FAN CNRTL, Ras Gyfnewid FAN HI, Cyfnewid FAN LO

– Ras Gyfnewid DEFOG CEFN – Ffiws DEFOG CEFN, Ffiws MIR HTD

– Ras Gyfnewid RUN/CRNK – Ffiws IGN BAG AER, Ffiws HVAC-IGN AUX, Ffiws HVACIGN, Ffiws ECM-IGN, Ffiws MISC IGN, SEO/ALC Ffiws, TRAWS IGN 1 Ffiws

– Ras Gyfnewid STRTR – Ffiws STRTR

Mae'r trosglwyddiadau a restrir isod yn gyfnewidiadau Bwrdd Cylchdaith Argraffedig (PCB) nad ydynt yn ddefnyddiol ac maent yn

Dan Hart

Mae Dan Hart yn frwd dros foduron ac yn arbenigwr mewn atgyweirio a chynnal a chadw ceir. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y diwydiant, mae Dan wedi hogi ei sgiliau trwy oriau di-ri o weithio ar wahanol wneuthuriadau a modelau. Dechreuodd ei angerdd am geir yn ifanc, ac ers hynny mae wedi ei droi’n yrfa lwyddiannus.Mae blog Dan, Tips for Car Repair, yn benllanw ei arbenigedd a’i ymroddiad i helpu perchnogion ceir i fynd i’r afael â materion atgyweirio cyffredin a chymhleth. Mae'n credu y dylai pawb gael rhywfaint o wybodaeth sylfaenol am atgyweirio ceir, gan ei fod nid yn unig yn arbed arian ond hefyd yn grymuso unigolion i gymryd rheolaeth o waith cynnal a chadw eu cerbyd.Trwy ei flog, mae Dan yn rhannu awgrymiadau ymarferol a hawdd eu dilyn, canllawiau cam-wrth-gam, a thechnegau datrys problemau sy'n rhannu cysyniadau cymhleth yn iaith ddealladwy. Mae ei arddull ysgrifennu yn hawdd mynd ato, sy'n ei wneud yn addas ar gyfer perchnogion ceir newydd a mecanyddion profiadol sy'n ceisio mewnwelediadau ychwanegol. Nod Dan yw arfogi ei ddarllenwyr â'r wybodaeth a'r hyder sydd eu hangen i fynd i'r afael â thasgau atgyweirio ceir ar eu pen eu hunain, gan atal teithiau diangen i'r mecanic a biliau atgyweirio drud.Yn ogystal â chynnal ei flog, mae Dan hefyd yn rhedeg siop atgyweirio ceir lwyddiannus lle mae'n parhau i wasanaethu ei gymuned trwy ddarparu gwasanaethau atgyweirio o ansawdd uchel. Ei ymroddiad i foddhad cwsmeriaid a'i ymrwymiad diwyro i gyflawnimae crefftwaith eithriadol wedi ennill sylfaen cwsmeriaid ffyddlon iddo dros y blynyddoedd.Pan nad yw o dan gwfl car neu'n ysgrifennu postiadau blog, gallwch ddod o hyd i Dan yn mwynhau gweithgareddau awyr agored, yn mynychu sioeau ceir, neu'n treulio amser gyda'i deulu. Fel gwir frwdfrydedd ceir, mae bob amser yn gyfarwydd â thueddiadau diweddaraf y diwydiant ac yn rhannu ei fewnwelediadau a'i argymhellion yn eiddgar â'i ddarllenwyr blog.Gyda'i wybodaeth helaeth a'i angerdd gwirioneddol am geir, mae Dan Hart yn awdurdod y gellir ymddiried ynddo ym maes atgyweirio a chynnal a chadw ceir. Mae ei flog yn adnodd amhrisiadwy i unrhyw un sydd am gadw eu cerbyd i redeg yn esmwyth ac osgoi cur pen diangen.