Diagram Ffiws Ford F150 2008

 Diagram Ffiws Ford F150 2008

Dan Hart

Diagram Ffiws Ford F150 2008 ar gyfer Blwch Cyffordd Canolog yn Adran y Teithwyr

2008 Diagram Ffiws Ford F150

Mae'r Diagram Ffiws Ford F150 2008 hwn yn dangos blwch cyffordd canolog wedi'i leoli yn y Panel Ffiwsiau Compartment Teithwyr wedi'i leoli o dan y dash a blwch cyfnewid o dan y cwfl.

Mae llawer mwy o wybodaeth ar y wefan hon ar gyfer eich cerbyd.

I ddod o hyd i ddiagramau ffiws, cliciwch yma

<4 I ddod o hyd i leoliadau Cyfnewid, cliciwch yma

I ddod o hyd i Leoliadau Synwyryddion, cliciwch yma

I ddod o hyd i Leoliadau Modiwl, cliciwch yma

I ddod o hyd i Leoliadau Newid, cliciwch yma

I ddod o hyd i Archeb Tanio, cliciwch yma

7>I ddod o hyd i'r codau trafferthion a'r atgyweiriadau mwyaf cyffredin ar gyfer eich cerbyd, cliciwch yma

2008 Diagram Ffiws Ford F150 ar gyfer y Blwch Cyffordd Canolog yn adran y teithwyr

2008 Diagram ffiws Ford F150 blwch cyffordd ganolog.jpg

1 Modur sychwr windshield 10, Clwstwr Offeryn (IC), Modiwl Rheoli Sain (ACM), switsh tanio

2 20 Fflachiwr dangosydd ras gyfnewid, switsh gosod pedal brêc

3 7.5 Swits drych golygfa gefn allanol, Switsh rheoli sedd, blaen ochr y gyrrwr, Modiwl Sedd Gyrrwr (DSM)

Gweld hefyd: Nissan olew yn gollwng

4 10 Modiwl Adloniant Cefn (RETM), Pŵer modiwl drych plygu

5 7.5 Modiwl Rheoli Tren Pwer (PCM), Autolamp/synhwyrydd llwyth haul, modiwl HVAC, EATC, modiwl HVAC, EATC, canister fent allyriad anweddol solenoid

6 15 Prif switsh golauModiwl Diogelwch Cerbyd (VSM)

7 5 Modiwl Rheoli Sain (ACM)

8 10 Modiwl HVAC, EMTC, modiwl HVAC, EATC, Drych golwg cefn allanol, ochr gyrrwr, Drych golwg cefn allanol , ochr teithiwr

9 20 Ras gyfnewid pwmp tanwydd

Gweld hefyd: Car colli oerydd

10 20 Ras gyfnewid tynnu trelar, lamp parcio, Ras gyfnewid tynnu trelar, lamp bacio

11 10 Ras gyfnewid cydiwr A/C, Integredig olwyn yn dod i ben solenoid

12 Ras gyfnewid pŵer 5 PCM

13 10 Modiwl HVAC, EMTC, modiwl HVAC, EATC, Ras gyfnewid fflachiwr Dangosydd, Ras gyfnewid ffenestr gefn wedi'i chynhesu, Ras gyfnewid modur chwythwr, Ras gyfnewid tynnu trelar, batri gwefr

14 10 Synhwyrydd Ystod Darlledu Digidol (DTR), ras gyfnewid Lampau Rhedeg yn ystod y Dydd (DRL), switsh dadysgogydd, switsh beicio A/C, falf Awyru Cas Cranc Positif wedi'i Gynhesu (PCV),

ABS modiwl, Switsh lampau bacio, Blwch cyfnewid ategol 1

15 5 Symudwr llawr, Switsh canslo Overdrive, Clwstwr Offerynnau (IC), Switsh rheoli tyniant

16 10 Switsh safle pedal brêc

17 15 Ras gyfnewid lamp niwl

18 10 Modiwl Cymorth Parcio (PAM), Cwmpawd electronig, Uned drych mewnol sy'n pylu'n awtomatig, Modiwl sedd wedi'i chynhesu, blaen ochr y gyrrwr, Modiwl sedd wedi'i chynhesu, blaen ochr teithiwr, Diogelwch Cerbydau Modiwl (VSM), Pwynt pŵer ategol

19 10 Modiwl System Dosbarthu Preswylwyr (OCSM), Modiwl Rheoli Cyfyngiadau (RCM)

20 10 Pwynt pŵer ategol

21 15 Offeryn Clwstwr (IC)

22 10 Modiwl Rheoli Sain (ACM), Switsh panel agor y to, Drwsswitsh clo, ochr teithiwr, Swits clo drws, ochr gyrrwr

23 10 Lamp pen, i'r dde

24 15 Ras gyfnewid arbed batri

25 10 Lamp pen, chwith

26 20 Ras gyfnewid corn

27 5 Teithiwr Dangosydd Dadactifadu Bagiau Awyr (PAD), Clwstwr Offerynnau (IC)

28 5 Modiwl traws-dderbynnydd gwrth-ladrad goddefol, Modiwl Rheoli Tren Pwer (PCM), Tanwydd deuod pwmp

29 15 Modiwl Rheoli Powertrain (PCM)

30 15 Modiwl Rheoli Powertrain (PCM)

31 20 Modiwl Rheoli Sain (ACM), System Derbynnydd Radio Digidol Lloeren (SDARS) modiwl

32 15 Falf carthu canister allyriadau anweddol (EVAP), ras gyfnewid cydiwr A/C, Falf Rheoli Symudiad Gwefr (CMCV), Cydiwr ffan electronig, Synhwyrydd Ocsigen wedi'i Gwresogi (HO2S) #11. Synhwyrydd Ocsigen wedi'i Gwresogi (HO2S) #21, Synhwyrydd Llif Aer Màs / Tymheredd Aer Derbyn (MAP / IAT), falf awyru cas cranc positif (PCV), modiwl system EGR Falf Amseru Siafft Amrywiol (VCT) 1, Amseru Camsiafft Amrywiol (VCT) falf 2, Synhwyrydd safle camsiafft

F33 15 Synhwyrydd ocsigen wedi'i gynhesu (HO2S) #12, Synhwyrydd ocsigen wedi'i gynhesu (HO2S) #22 4R75E trawsyrru Coil tanio, cynhwysydd newidydd tanio, cynhwysydd newidydd tanio 1, Tanio

cynhwysydd trawsnewidyddion 2, Plygiwch coil ymlaen (COP) 1 – 8

34 15 Modiwl Rheoli Tren Pwer (PCM)

35 20 Ras gyfnewid lampau niwl, Ras gyfnewid Lampau Rhedeg yn ystod y Dydd (DRL), Lampau blaen , dde, Lamp pen, chwith, Clwstwr Offerynnau (IC), Lampau niwl, Prif switsh golau

3610 Cysylltydd tynnu trelar, lamp parcio/stop/tro, cefn dde, switsh amlswyddogaethol

37 20 Pwynt pŵer, consol 1, Pwynt pŵer, consol 2

38 25 Subwoofer

40 20 Lampau Rhedeg yn ystod y Dydd (DRL) yn galluogi ras gyfnewid, Modiwl Diogelwch Cerbyd (VSM), Swits Prif olau, Swits Amlswyddogaeth

42 10 Cysylltydd tynnu trelar, Lamp parcio/stop/tro, cefn chwith, switsh amlswyddogaeth

101 30 Ras gyfnewid cychwynnol

102 20 Switsh tanio

103 20 Modiwl System Brake Gwrth-gloi (ABS)

105 30 Modiwl rheoli brêc trelar<5

106 30 Cyfnewid trelar isel, gwefr batri

107 30 Modiwl Diogelwch Cerbydau (VSM)

108 30 Modiwl rheoli sedd, blaen ochr y teithiwr

109 30 Addasadwy switsh pedal, switsh rheoli Sedd, blaen ochr gyrrwr, Modiwl Sedd Gyrrwr (DSM)

110 20 Cysylltydd Cyswllt Data (DLC), Taniwr sigâr, blaen

111 30 Modur Clocwedd (CW) 4 Ras gyfnewid ×4, modur Gwrthglocwedd (CCGC) 4×4 cyfnewid

112 40 Modiwl System Brecio Gwrth-gloi (ABS)

113 30 Modur sychwr Windshield

114 40 Wedi'i gynhesu ras gyfnewid ffenestr gefn

115 20 Modiwl panel agor y to

116 30 Ras gyfnewid modur chwythwr

117 20 Pwynt pŵer, Panel offer

118 30 Modiwl sedd wedi'i chynhesu , blaen ochr y gyrrwr, Modiwl sedd wedi'i chynhesu, blaen ochr y teithiwr

401 30 CB switsh ffenestr llithro pŵer, cefn, modiwl panel agor to, switsh addasu ffenestr Meistr, switsh addasu ffenestr, ochr teithiwr

Diagram Ffiws Ford F150 2008Diagram cyfnewid blwch cyfnewid tanhood

Blwch cyfnewid tancwd F150

Dan Hart

Mae Dan Hart yn frwd dros foduron ac yn arbenigwr mewn atgyweirio a chynnal a chadw ceir. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y diwydiant, mae Dan wedi hogi ei sgiliau trwy oriau di-ri o weithio ar wahanol wneuthuriadau a modelau. Dechreuodd ei angerdd am geir yn ifanc, ac ers hynny mae wedi ei droi’n yrfa lwyddiannus.Mae blog Dan, Tips for Car Repair, yn benllanw ei arbenigedd a’i ymroddiad i helpu perchnogion ceir i fynd i’r afael â materion atgyweirio cyffredin a chymhleth. Mae'n credu y dylai pawb gael rhywfaint o wybodaeth sylfaenol am atgyweirio ceir, gan ei fod nid yn unig yn arbed arian ond hefyd yn grymuso unigolion i gymryd rheolaeth o waith cynnal a chadw eu cerbyd.Trwy ei flog, mae Dan yn rhannu awgrymiadau ymarferol a hawdd eu dilyn, canllawiau cam-wrth-gam, a thechnegau datrys problemau sy'n rhannu cysyniadau cymhleth yn iaith ddealladwy. Mae ei arddull ysgrifennu yn hawdd mynd ato, sy'n ei wneud yn addas ar gyfer perchnogion ceir newydd a mecanyddion profiadol sy'n ceisio mewnwelediadau ychwanegol. Nod Dan yw arfogi ei ddarllenwyr â'r wybodaeth a'r hyder sydd eu hangen i fynd i'r afael â thasgau atgyweirio ceir ar eu pen eu hunain, gan atal teithiau diangen i'r mecanic a biliau atgyweirio drud.Yn ogystal â chynnal ei flog, mae Dan hefyd yn rhedeg siop atgyweirio ceir lwyddiannus lle mae'n parhau i wasanaethu ei gymuned trwy ddarparu gwasanaethau atgyweirio o ansawdd uchel. Ei ymroddiad i foddhad cwsmeriaid a'i ymrwymiad diwyro i gyflawnimae crefftwaith eithriadol wedi ennill sylfaen cwsmeriaid ffyddlon iddo dros y blynyddoedd.Pan nad yw o dan gwfl car neu'n ysgrifennu postiadau blog, gallwch ddod o hyd i Dan yn mwynhau gweithgareddau awyr agored, yn mynychu sioeau ceir, neu'n treulio amser gyda'i deulu. Fel gwir frwdfrydedd ceir, mae bob amser yn gyfarwydd â thueddiadau diweddaraf y diwydiant ac yn rhannu ei fewnwelediadau a'i argymhellion yn eiddgar â'i ddarllenwyr blog.Gyda'i wybodaeth helaeth a'i angerdd gwirioneddol am geir, mae Dan Hart yn awdurdod y gellir ymddiried ynddo ym maes atgyweirio a chynnal a chadw ceir. Mae ei flog yn adnodd amhrisiadwy i unrhyw un sydd am gadw eu cerbyd i redeg yn esmwyth ac osgoi cur pen diangen.