Deunydd Bumper Kia a Thrwsio Bumper

 Deunydd Bumper Kia a Thrwsio Bumper

Dan Hart

Deunydd Bumper Kia a Thrwsio Bumper

Polywrethan (PUR), Mowldio Chwistrellu Adwaith (RIM), Mowldio chwistrellu adwaith wedi'i atgyfnerthu (RRIM), polywrethan Thermoset - Y mwyaf cyffredin ar gerbydau domestig. Lliw melyn neu lwyd. Swigod ac ysmygu pan fyddwch chi'n ceisio toddi. Tywod PUR wedi'i osod â thermo yn bowdr a gellir ei lyfnhau â grinder cyn belled nad ydych yn defnyddio gwasgedd uchel neu gyflymder uchel sy'n achosi i'r plastig hylifo.

PUR ac mae'r rhan fwyaf o blastigau thermo-set yn cael eu hatgyweirio gan wres ffiwsio a malu rhigol “V” a llenwi â deunydd llenwi urethane a chynhaliaeth strwythurol (sgrin ddur di-staen) i ochr gefn y deunydd sydd wedi cracio.

Olefin Thermoplastig (TPO), Olefin Thermo-Elastig (TEO)— Mae TPO a TEO yn gyfuniad o bolypropylen, elastomer neu rwber, a llenwad mwynau fel calsiwm carbonad neu talc.

Mae tywod deunydd bumper TPO mewn talpiau yn toddi fel menyn gyda llifanu cyflym, yn teimlo fel cwyr a yn mynd yn llym pan yn boeth, felly cadwch hyn mewn cof wrth geisio tywod neu falu gorchudd bumper TPO.

Gorchuddion bumper TPO yw'r rhai anoddaf i'w hatgyweirio oherwydd eu bod yn cynnwys 3% i 5% o ryddhad llwydni sy'n seiliedig ar gwyr o fewn y deunydd. Mae'r cwyr wedi'i fewnosod yn ei gwneud hi'n anodd i lenwad, glud, paent preimio a phaent lynu. Mae'n well gan siopau corff daflu bympar TPO oherwydd bod y gwaith atgyweirio mor anodd

Fodd bynnag, MAE modd trwsio TPO cyn belled â'ch bod yn gwybod sut i'w baratoi.Rhaid i chi ddefnyddio glanhawr a hyrwyddwr adlyniad cyn ychwanegu unrhyw ddeunydd llenwi.

Poly Propylen Thermoplastig - Mae PP yn lled-hyblyg, yn toddi & ceg y groth wrth falu, teimlad cwyrog neu seimllyd. Wedi'i drwsio trwy asio gwres a malu rhigol “V” a'i lenwi â deunydd llenwi polypropylen a chefnogaeth strwythurol (sgrin ddur di-staen) i ochr gefn y deunydd wedi cracio.

Amanti (2007-2009) Bumper Blaen PP (Polypropylen )

Amanti (2004-2006) Bumper Blaen PP (Polypropylen)

Amanti (2007-2009) Bumper Cefn PP (Polypropylen)

Amanti (2004-2006) Cefn Bumper PP (Polypropylen)

Borrego Uchaf (2009-2011) Bumper Blaen PP (Polypropylen)

Borrego gyda Parking Assist (2009-2011) Bumper Cefn TPO neu TEO (Olefin Plastig Thermo)

Forte H/B (2011-2013) Bumper Blaen PP (Polypropylen)

Forte Sedan (2010-2013) Bumper Blaen PP (Polypropylen)

Forte H/B (2011-2013) Bumper Cefn PP (Polypropylen)

Forte Sedan (2010-2013) Bumper Cefn PP (Polypropylen)

Forte Koup KOUP; O 7-21-09 (2010-2013) Bumper Blaen PP (Polypropylen)

Gweld hefyd: Prawf AC coil cydiwr cywasgwr

Forte Koup KOUP (2010-2013) Bumper Cefn PP (Polypropylen)

Magentis (2006-2009) Blaen Bumper PP (Polypropylen)

Magentis (2003-2006) Bumper Blaen PP (Polypropylen)

Magentis (2001-2002) Blaen Bumper TPO neu TEO (Olefin Plastig Thermo)

<>Magentis w/Chrome Pkg (2007-2008) Bumper Cefn PPOlefin)

Sectra 4dr sedan; dyluniad hwyr (2004-2006) TPO Bumper Blaen neu TEO (Olefin Plastig Thermo)

Sectra 4dr hatchback; o 5/01 (2002-2004) TPO Bumper Blaen neu TEO (Olefin Plastig Thermo)

Sectra 4dr sedan; cysefin; dyluniad cynnar (2002-2004) TPO Bumper Blaen neu TEO (Olefin Plastig Thermo)

Cefn hatch Spectra 4dr (2000-2001) Bumper Blaen PP (Polypropylen)

Spectra (2007-2009) Cefn Bumper PP (Polypropylen)

Sectra 4dr sedan; dyluniad hwyr (2004-2006) TPO Bumper Cefn neu TEO (Olefin Plastig Thermo)

Cefn hatch Spectra 4dr (2002-2004) Bumper Cefn TPO neu TEO (Olefin Plastig Thermo)

Spectra 4dr sedan ; dyluniad cynnar (2002-2004) TPO Bumper Cefn neu TEO (Olefin Plastig Thermo)

Sportage AWD; w/Park Assist (2017-2019) TPO Bumper Blaen neu TEO (Olefin Plastig Thermo)

Sportage (2011-2016) Blaen Bumper PP (Polypropylen)

Sportage LX; Grille Math Bar; w/o Pkg Moethus; w/o Flares (2005-2010) TPO Bumper Blaen neu TEO (Olefin Plastig Thermo)

Chwaraeon (1998-2002) PP Bumper Blaen (Polypropylen)

Sportage (1995) TPO Bumper Blaen neu TEO (Olefin Plastig Thermo)

Chwaraeon 2.4L; w/Synhwyrydd Parcio; O 2-11-11 (2011-2013) Bumper Cefn PP (Polypropylen)

Chwaraeon 2.4L; w/Synhwyrydd Parcio; I 2-11-11 (2011) Bumper Cefn PP (Polypropylen)

Injan Chwaraeon 2.0L; w/o pecyn moethus (2005-2008) Bumper Cefn PP (Polypropylen)

Chwaraeon 2.7Linjan; w/o pecyn moethus (2005-2008) Bumper Cefn PP (Polypropylen)

Chwaraeon w/Pkg moethus (2005-2008) Bumper Cefn PP (Polypropylen)

Chwaraeon w/cludydd sbâr ( 1995-2002) PP Bumper Cefn (Polypropylen)

Sportage w/o cludwr sbâr (1995-2002) Bumper Cefn TPO neu TEO (Olefin Plastig Thermo)

(Polypropylen)

Magentis w/o Chrome Pkg (2006-2008) Bumper Cefn PP (Polypropylen)

Magentis (2001-2006) Bumper Cefn PP (Polypropylen)<32> Optima EXTPO neu TEO (Olefin Plastig Thermo)

Rio H/B (2012-2015) Bumper Cefn PP (Polypropylen)

Rio Sedan (2012-2015) Bumper Cefn TPO neu TEO (Thermo Plastig Olefin)

Rio Sedan (2010-2011) Bumper Cefn PP (Polypropylen)

Gweld hefyd: P0443

Rio Sedan (2006-2009) Bumper Cefn PP (Polypropylen)

Rio 4dr hatchback; Cinco (2003-2005) Bumper Cefn PP (Polypropylen)

Rio RX-V (2003-2005) Bumper Cefn PP (Polypropylen)

Rio 4dr hatchback; Cinco (2002) Bumper Cefn PP (Polypropylen)

Rio RX-V (2002) Bumper Cefn PP (Polypropylen)

RIO5 (2010-2011) Bumper Blaen PP (Polypropylen)

RIO5 (2006-2009) Bumper Blaen PP (Polypropylen)

Rondo (2007-2012) PP Bumper Blaen (Polypropylen)

Rondo w/o Synwyryddion Gwrthrych Bumper Cefn (2007- 2012) Bumper Cefn PP (Polypropylen)

Sedona w/Sport Pkg (2006-2012) Bumper Blaen PP (Polypropylen)

Sedona (2002-2005) Bumper Blaen PP (Polypropylen)<3

Sedona EXOlefin)

Sephia (1998-2001) TPO Bumper Cefn neu TEO (Olefin Plastig Thermo)

Sorento (2014-2015) Blaen Bumper TPO neu TEO (Olefin Plastig Thermo)

Sorento w/Sport Pkg (2011-2013) Bumper Blaen PP (Polypropylen)

Sorento w/o Chwaraeon Pkg (2011-2013) Bumper Blaen PP (Polypropylen)

Sorento BASE

Dan Hart

Mae Dan Hart yn frwd dros foduron ac yn arbenigwr mewn atgyweirio a chynnal a chadw ceir. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y diwydiant, mae Dan wedi hogi ei sgiliau trwy oriau di-ri o weithio ar wahanol wneuthuriadau a modelau. Dechreuodd ei angerdd am geir yn ifanc, ac ers hynny mae wedi ei droi’n yrfa lwyddiannus.Mae blog Dan, Tips for Car Repair, yn benllanw ei arbenigedd a’i ymroddiad i helpu perchnogion ceir i fynd i’r afael â materion atgyweirio cyffredin a chymhleth. Mae'n credu y dylai pawb gael rhywfaint o wybodaeth sylfaenol am atgyweirio ceir, gan ei fod nid yn unig yn arbed arian ond hefyd yn grymuso unigolion i gymryd rheolaeth o waith cynnal a chadw eu cerbyd.Trwy ei flog, mae Dan yn rhannu awgrymiadau ymarferol a hawdd eu dilyn, canllawiau cam-wrth-gam, a thechnegau datrys problemau sy'n rhannu cysyniadau cymhleth yn iaith ddealladwy. Mae ei arddull ysgrifennu yn hawdd mynd ato, sy'n ei wneud yn addas ar gyfer perchnogion ceir newydd a mecanyddion profiadol sy'n ceisio mewnwelediadau ychwanegol. Nod Dan yw arfogi ei ddarllenwyr â'r wybodaeth a'r hyder sydd eu hangen i fynd i'r afael â thasgau atgyweirio ceir ar eu pen eu hunain, gan atal teithiau diangen i'r mecanic a biliau atgyweirio drud.Yn ogystal â chynnal ei flog, mae Dan hefyd yn rhedeg siop atgyweirio ceir lwyddiannus lle mae'n parhau i wasanaethu ei gymuned trwy ddarparu gwasanaethau atgyweirio o ansawdd uchel. Ei ymroddiad i foddhad cwsmeriaid a'i ymrwymiad diwyro i gyflawnimae crefftwaith eithriadol wedi ennill sylfaen cwsmeriaid ffyddlon iddo dros y blynyddoedd.Pan nad yw o dan gwfl car neu'n ysgrifennu postiadau blog, gallwch ddod o hyd i Dan yn mwynhau gweithgareddau awyr agored, yn mynychu sioeau ceir, neu'n treulio amser gyda'i deulu. Fel gwir frwdfrydedd ceir, mae bob amser yn gyfarwydd â thueddiadau diweddaraf y diwydiant ac yn rhannu ei fewnwelediadau a'i argymhellion yn eiddgar â'i ddarllenwyr blog.Gyda'i wybodaeth helaeth a'i angerdd gwirioneddol am geir, mae Dan Hart yn awdurdod y gellir ymddiried ynddo ym maes atgyweirio a chynnal a chadw ceir. Mae ei flog yn adnodd amhrisiadwy i unrhyw un sydd am gadw eu cerbyd i redeg yn esmwyth ac osgoi cur pen diangen.