Beth yw prif oleuadau ardystiedig CAPA?

 Beth yw prif oleuadau ardystiedig CAPA?

Dan Hart

Beth yw prif oleuadau sydd wedi'u hardystio gan CAPA?

Mae CAPA yn sefyll am y Certified Automotive Parts Association. Mae'r sefydliad yn cynnal profion annibynnol ar rannau ceir ôl-farchnad i sicrhau eu bod yn bodloni'r safonau gofynnol a'u bod yn “gyfateb yn swyddogaethol” â rhan OEM. Mae gan bob categori cydran brotocolau profi penodol y mae'n rhaid i'r rhan eu pasio i ennill sêl CAPA.

Beth yw'r profion ar gyfer prif oleuadau CAPA ardystiedig?

Mae protocol profi CAPA 301 yn cynnwys:

1) Profi cydymffurfiad prif oleuadau â: Safon Diogelwch Cerbydau Modur Ffederal 108 ar gyfer goleuadau modurol

2) Gwirio Maint, Dimensiwn ac Ardal Lens Lens Lens Lens Rhagamcanol Effeithiol (hy: cydymffurfiad â phatrwm trawst)

Gweld hefyd: EGR - Beth ydyw?

3) Darlleniadau Trydanol a Phŵer

4) Lefel Gywir o Oleu, Ffotometreg a Lliw

5) Oes a Gwydnwch Rhagamcanol

6) Gasgedi, Gludyddion, Selyddion ac Offer Ategol Dyfeisiau Anelu

7) Profi Metelegol/Deunydd (cyfansoddiad, priodweddau mecanyddol)

8) Ymddangosiad

9) Cynhyrchu

10) Gweithdrefnau Rheoli Ansawdd

11) Ffit Prawf Cerbyd (VTF)

12) Profi Cydnawsedd Electromagnetig (EMC), fel y bo'n berthnasol

Mae prif oleuadau wedi'i hardystio gan CAPA yn darparu prawf yn erbyn twyll

Mae rhan ardystiedig CAPA yn cynnwys sêl dwy ran gyda rhif unigryw a chod bar. Os gwneir y gwaith atgyweirio mewn siop gorff, byddant yn rhwygo un rhan o'r sêl i ffwrdd a'i osod ar yr atgyweiriad.er mwyn profi eu bod wedi defnyddio rhannau ardystiedig CAPA yn y gwaith atgyweirio.

Mae'r ail ran yn aros ar y rhan i brofi ei fod yn ddilys

Mae'r sêl wedi'i chynllunio i hunan-ddinistrio os bydd unrhyw un yn ceisio ymyrryd ag ef mae'n. Mewn geiriau eraill, ni ellir trosglwyddo'r sêl o ran Ardystiedig CAPA i ran sydd heb ei hardystio gan CAPA a'i defnyddio i gyflawni twyll neu arferion twyllodrus eraill.

Mae ymyrryd â Seliau CAPA yn Anghyfreithlon. Mae Sêl Ansawdd CAPA yn elfen allweddol o raglen CAPA ac fel y cyfryw mae'n eiddo i CAPA ac wedi'i diogelu gan gyfraith ffederal a gwladwriaethol.

Sut i ddod o hyd i brif olau wedi'i ardystio gan CAPA

Os yw'r rhannau ceir nid yw'r gwerthwr yn nodi bod y rhan wedi'i hardystio gan CAPA, mae'n debyg nad yw. Fodd bynnag, hyd yn oed os yw wedi'i restru fel un ardystiedig, gallwch wirio'r dilysrwydd ar wefan CAPA yma.

Gweld hefyd: Rotorau brêc gorau

Peidiwch â siopa yn ôl brand yn unig

Mae llawer o weithgynhyrchwyr rhannau ôl-farchnad yn perthyn i CAPA ond yn weithgynhyrchwyr yn aml yn gwneud dwy fersiwn o rannau - un sydd wedi'i hardystio gan CAPA, un nad yw (ar gyfer defnyddwyr sy'n meddwl yr economi).

Os yw ardystiad CAPA yn bwysig i chi, gwnewch yn siŵr bod gan y rhan sêl CAPA arno.

©, 2023

Dan Hart

Mae Dan Hart yn frwd dros foduron ac yn arbenigwr mewn atgyweirio a chynnal a chadw ceir. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y diwydiant, mae Dan wedi hogi ei sgiliau trwy oriau di-ri o weithio ar wahanol wneuthuriadau a modelau. Dechreuodd ei angerdd am geir yn ifanc, ac ers hynny mae wedi ei droi’n yrfa lwyddiannus.Mae blog Dan, Tips for Car Repair, yn benllanw ei arbenigedd a’i ymroddiad i helpu perchnogion ceir i fynd i’r afael â materion atgyweirio cyffredin a chymhleth. Mae'n credu y dylai pawb gael rhywfaint o wybodaeth sylfaenol am atgyweirio ceir, gan ei fod nid yn unig yn arbed arian ond hefyd yn grymuso unigolion i gymryd rheolaeth o waith cynnal a chadw eu cerbyd.Trwy ei flog, mae Dan yn rhannu awgrymiadau ymarferol a hawdd eu dilyn, canllawiau cam-wrth-gam, a thechnegau datrys problemau sy'n rhannu cysyniadau cymhleth yn iaith ddealladwy. Mae ei arddull ysgrifennu yn hawdd mynd ato, sy'n ei wneud yn addas ar gyfer perchnogion ceir newydd a mecanyddion profiadol sy'n ceisio mewnwelediadau ychwanegol. Nod Dan yw arfogi ei ddarllenwyr â'r wybodaeth a'r hyder sydd eu hangen i fynd i'r afael â thasgau atgyweirio ceir ar eu pen eu hunain, gan atal teithiau diangen i'r mecanic a biliau atgyweirio drud.Yn ogystal â chynnal ei flog, mae Dan hefyd yn rhedeg siop atgyweirio ceir lwyddiannus lle mae'n parhau i wasanaethu ei gymuned trwy ddarparu gwasanaethau atgyweirio o ansawdd uchel. Ei ymroddiad i foddhad cwsmeriaid a'i ymrwymiad diwyro i gyflawnimae crefftwaith eithriadol wedi ennill sylfaen cwsmeriaid ffyddlon iddo dros y blynyddoedd.Pan nad yw o dan gwfl car neu'n ysgrifennu postiadau blog, gallwch ddod o hyd i Dan yn mwynhau gweithgareddau awyr agored, yn mynychu sioeau ceir, neu'n treulio amser gyda'i deulu. Fel gwir frwdfrydedd ceir, mae bob amser yn gyfarwydd â thueddiadau diweddaraf y diwydiant ac yn rhannu ei fewnwelediadau a'i argymhellion yn eiddgar â'i ddarllenwyr blog.Gyda'i wybodaeth helaeth a'i angerdd gwirioneddol am geir, mae Dan Hart yn awdurdod y gellir ymddiried ynddo ym maes atgyweirio a chynnal a chadw ceir. Mae ei flog yn adnodd amhrisiadwy i unrhyw un sydd am gadw eu cerbyd i redeg yn esmwyth ac osgoi cur pen diangen.