Amnewid pin colfach drws car

 Amnewid pin colfach drws car

Dan Hart

Sut i ailosod pin colfach drws car

Bydd pin colfach drws car sydd wedi treulio yn achosi i'ch drws ddiswyddo ac ni fydd yn cyd-fynd â streic y drws mwyach. Os ydych chi wedi esgeuluso iro colfach, byddwch yn dirwyn i ben gyda phin colfach drws car sydd wedi treulio. Gallwch osod teclyn cywasgydd gwanwyn colfach yn lle pin colfach drws car eich hun.

Gweld hefyd: Gwregys serpentine yn erbyn gwregys amseru

Prynu cywasgydd gwanwyn colfach drws car, pinnau colfach a llwyni

Mae rhai siopau rhannau ceir yn gwerthu colfachau newydd pinnau a llwyni. Os na allwch ddod o hyd i'r rhannau ar gyfer eich cerbyd, rhowch gynnig ar y cyflenwyr ar-lein hyn

clipsandfasteners.com

cliphouse.com

auveco.com

2>millsupply.com

autometaldirect.com

Defnyddiwch yr offeryn cywasgydd sbring drws i gywasgu'r sbring

Cefnogi pwysau'r drws gan ddefnyddio jack llawr. Yna agorwch enau'r offeryn cywasgydd a'u lleoli ar y coiliau sbring. Tynhau bollt canol y cywasgydd i gywasgu'r gwanwyn. Yna defnyddiwch forthwyl a dyrnu i yrru'r hen bin colfach i fyny ac allan. Defnyddiwch yr un dechneg i yrru'r hen lwyni pin allan.

Gweld hefyd: Honda yn ysgwyd pan yn oer

Tapiwch y llwyni newydd i'r colfach gan ddefnyddio morthwyl. Yna ailgyflwyno'r sbring cywasgedig a llithro'r pin colfach newydd i'w le. Os yw'r pin colfach yn danheddog, tapiwch yn ei le. Fel arall. gosodwch y clipiau “E” i'w ddiogelu.

Dan Hart

Mae Dan Hart yn frwd dros foduron ac yn arbenigwr mewn atgyweirio a chynnal a chadw ceir. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y diwydiant, mae Dan wedi hogi ei sgiliau trwy oriau di-ri o weithio ar wahanol wneuthuriadau a modelau. Dechreuodd ei angerdd am geir yn ifanc, ac ers hynny mae wedi ei droi’n yrfa lwyddiannus.Mae blog Dan, Tips for Car Repair, yn benllanw ei arbenigedd a’i ymroddiad i helpu perchnogion ceir i fynd i’r afael â materion atgyweirio cyffredin a chymhleth. Mae'n credu y dylai pawb gael rhywfaint o wybodaeth sylfaenol am atgyweirio ceir, gan ei fod nid yn unig yn arbed arian ond hefyd yn grymuso unigolion i gymryd rheolaeth o waith cynnal a chadw eu cerbyd.Trwy ei flog, mae Dan yn rhannu awgrymiadau ymarferol a hawdd eu dilyn, canllawiau cam-wrth-gam, a thechnegau datrys problemau sy'n rhannu cysyniadau cymhleth yn iaith ddealladwy. Mae ei arddull ysgrifennu yn hawdd mynd ato, sy'n ei wneud yn addas ar gyfer perchnogion ceir newydd a mecanyddion profiadol sy'n ceisio mewnwelediadau ychwanegol. Nod Dan yw arfogi ei ddarllenwyr â'r wybodaeth a'r hyder sydd eu hangen i fynd i'r afael â thasgau atgyweirio ceir ar eu pen eu hunain, gan atal teithiau diangen i'r mecanic a biliau atgyweirio drud.Yn ogystal â chynnal ei flog, mae Dan hefyd yn rhedeg siop atgyweirio ceir lwyddiannus lle mae'n parhau i wasanaethu ei gymuned trwy ddarparu gwasanaethau atgyweirio o ansawdd uchel. Ei ymroddiad i foddhad cwsmeriaid a'i ymrwymiad diwyro i gyflawnimae crefftwaith eithriadol wedi ennill sylfaen cwsmeriaid ffyddlon iddo dros y blynyddoedd.Pan nad yw o dan gwfl car neu'n ysgrifennu postiadau blog, gallwch ddod o hyd i Dan yn mwynhau gweithgareddau awyr agored, yn mynychu sioeau ceir, neu'n treulio amser gyda'i deulu. Fel gwir frwdfrydedd ceir, mae bob amser yn gyfarwydd â thueddiadau diweddaraf y diwydiant ac yn rhannu ei fewnwelediadau a'i argymhellion yn eiddgar â'i ddarllenwyr blog.Gyda'i wybodaeth helaeth a'i angerdd gwirioneddol am geir, mae Dan Hart yn awdurdod y gellir ymddiried ynddo ym maes atgyweirio a chynnal a chadw ceir. Mae ei flog yn adnodd amhrisiadwy i unrhyw un sydd am gadw eu cerbyd i redeg yn esmwyth ac osgoi cur pen diangen.