2010 Ford Focus 2.0L 4cyl Gorchymyn Tanio

 2010 Ford Focus 2.0L 4cyl Gorchymyn Tanio

Dan Hart

2010 Gorchymyn Tanio 4-sil Ford Focus 2.0L 2.0L

Ffeithiau am Beiriant 4-sil FORD FOCUS 2.0L 2010

Mae gan yr injan 4-silindr 2.0L y nodweddion canlynol:

Camsiafft deuol uwchben

Pedair falf i bob silindr

Chwistrellu Tanwydd Aml-borthladd Dilyniannol (SFI)

Gweld hefyd: Gwasanaeth Power Llywio Neges Buick

Pen silindr alwminiwm

Silindr alwminiwm bloc

System tanio electronig gyda 4 coil tanio coil-ar-plwg

2010 Ford Focus 2.0L 4-cyl Gwybodaeth Plygiau Spark

System tanio coil-ar-plwg

Math plwg gwreichionen AGSF32YPC

Bwlch plwg gwreichionen 0.049-0.053 i mewn

trorym plygiau gwreichionen 106 IN/lbs

2010 Ford Focus 2.0L Tanio 4-cyl Gorchymyn 1-3-4-2

Gorchymyn tanio 1-3-4-2

Gweld hefyd: P0446 Atgyweiriad2010 Manylebau Olew 4-syl Ford Focus 2.0L<5

SAE 5W-20 Premiwm Cyfuniad Synthetig Modur Olew neu gyfarfod cwbl synthetig Ford Spec: WSS-M2C930-A

Cynhwysedd llenwi 4.5 qts gyda newid hidlydd

2010 Ford Focus 2.0L 4 -cyl Oerydd Manylebau

Motorcraft® Premiwm Oerydd Peiriant Aur

VC-7-B (UD); CVC-7-A (Canada) yn cyfarfod Ford Spec WSS-M97B51-A1

5.3 qts fill

Dan Hart

Mae Dan Hart yn frwd dros foduron ac yn arbenigwr mewn atgyweirio a chynnal a chadw ceir. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y diwydiant, mae Dan wedi hogi ei sgiliau trwy oriau di-ri o weithio ar wahanol wneuthuriadau a modelau. Dechreuodd ei angerdd am geir yn ifanc, ac ers hynny mae wedi ei droi’n yrfa lwyddiannus.Mae blog Dan, Tips for Car Repair, yn benllanw ei arbenigedd a’i ymroddiad i helpu perchnogion ceir i fynd i’r afael â materion atgyweirio cyffredin a chymhleth. Mae'n credu y dylai pawb gael rhywfaint o wybodaeth sylfaenol am atgyweirio ceir, gan ei fod nid yn unig yn arbed arian ond hefyd yn grymuso unigolion i gymryd rheolaeth o waith cynnal a chadw eu cerbyd.Trwy ei flog, mae Dan yn rhannu awgrymiadau ymarferol a hawdd eu dilyn, canllawiau cam-wrth-gam, a thechnegau datrys problemau sy'n rhannu cysyniadau cymhleth yn iaith ddealladwy. Mae ei arddull ysgrifennu yn hawdd mynd ato, sy'n ei wneud yn addas ar gyfer perchnogion ceir newydd a mecanyddion profiadol sy'n ceisio mewnwelediadau ychwanegol. Nod Dan yw arfogi ei ddarllenwyr â'r wybodaeth a'r hyder sydd eu hangen i fynd i'r afael â thasgau atgyweirio ceir ar eu pen eu hunain, gan atal teithiau diangen i'r mecanic a biliau atgyweirio drud.Yn ogystal â chynnal ei flog, mae Dan hefyd yn rhedeg siop atgyweirio ceir lwyddiannus lle mae'n parhau i wasanaethu ei gymuned trwy ddarparu gwasanaethau atgyweirio o ansawdd uchel. Ei ymroddiad i foddhad cwsmeriaid a'i ymrwymiad diwyro i gyflawnimae crefftwaith eithriadol wedi ennill sylfaen cwsmeriaid ffyddlon iddo dros y blynyddoedd.Pan nad yw o dan gwfl car neu'n ysgrifennu postiadau blog, gallwch ddod o hyd i Dan yn mwynhau gweithgareddau awyr agored, yn mynychu sioeau ceir, neu'n treulio amser gyda'i deulu. Fel gwir frwdfrydedd ceir, mae bob amser yn gyfarwydd â thueddiadau diweddaraf y diwydiant ac yn rhannu ei fewnwelediadau a'i argymhellion yn eiddgar â'i ddarllenwyr blog.Gyda'i wybodaeth helaeth a'i angerdd gwirioneddol am geir, mae Dan Hart yn awdurdod y gellir ymddiried ynddo ym maes atgyweirio a chynnal a chadw ceir. Mae ei flog yn adnodd amhrisiadwy i unrhyw un sydd am gadw eu cerbyd i redeg yn esmwyth ac osgoi cur pen diangen.