2009 Ford Ford Ranger 2.3L 4cyl Gorchymyn Tanio

 2009 Ford Ford Ranger 2.3L 4cyl Gorchymyn Tanio

Dan Hart

2009 Ford Ford Ranger 2.3L Gorchymyn Tanio 4-cyl

2009 Ford Ford Ranger 2.3L Gorchymyn Tanio 4-cyl

Ffeithiau am Beiriant 2.3L 4-cyl Ranger 2009<3

Mae gan yr injan 2.3L (140 CID) 4-silindr:

camsiafft uwchben deuol

Pedair falf fesul silindr

Gweld hefyd: Glanhewch drawsnewidydd catalytig

Chwistrelliad Tanwydd Aml-borthladd Dilyniannol (SFI) )

Pen silindr alwminiwm

Bloc silindr alwminiwm

System tanio electronig gyda 2 becyn coil

Mae'r injan 2.3L yn defnyddio system danio heb ddosbarthwr gyda dau coil pecynnau. Mae'r camsiafftau yn cael eu gyrru gan gadwyn. Mae'r pwmp olew yn cael ei yrru gan y crankshaft trwy gadwyn bwrpasol

2009 Ford Ranger 2.3L Gwybodaeth Plygiau Gwreichionen

Math plwg gwreichionen AGSF32FEC

Bwlch plwg gwreichionen 0.049-0.053 yn

trorym plygiau gwreichionen 106 IN/lbs

2009 Ford Ford Explorer Ranger 2.3L Gorchymyn Tanio Peiriannau

Gorchymyn tanio 1-3-4-2

2009 Manylebau Olew Ford Ranger 2.3L

SAE 5W-20 Premiwm Cyfuniad Synthetig Olew Modur neu gyfarfod cwbl synthetig Ford Manyleb: WSS-M2C930-A

Cynhwysedd llenwi 4.0 qts gyda newid ffilter

2009 Manylebau Oerydd Ford Ranger 2.3L

Oerydd Peiriant Aur Premiwm Motorcraft® gydag Asiant Chwerw VC-7-B, CVC-7-A (Canada) yn cyfarfod Ford Spec : WSS-M97B51-A1

10.2 qts llenwi Auto Trans

Gweld hefyd: Cymalau CV wedi torri

10.5 qts llenwi â llaw Trans

Dan Hart

Mae Dan Hart yn frwd dros foduron ac yn arbenigwr mewn atgyweirio a chynnal a chadw ceir. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y diwydiant, mae Dan wedi hogi ei sgiliau trwy oriau di-ri o weithio ar wahanol wneuthuriadau a modelau. Dechreuodd ei angerdd am geir yn ifanc, ac ers hynny mae wedi ei droi’n yrfa lwyddiannus.Mae blog Dan, Tips for Car Repair, yn benllanw ei arbenigedd a’i ymroddiad i helpu perchnogion ceir i fynd i’r afael â materion atgyweirio cyffredin a chymhleth. Mae'n credu y dylai pawb gael rhywfaint o wybodaeth sylfaenol am atgyweirio ceir, gan ei fod nid yn unig yn arbed arian ond hefyd yn grymuso unigolion i gymryd rheolaeth o waith cynnal a chadw eu cerbyd.Trwy ei flog, mae Dan yn rhannu awgrymiadau ymarferol a hawdd eu dilyn, canllawiau cam-wrth-gam, a thechnegau datrys problemau sy'n rhannu cysyniadau cymhleth yn iaith ddealladwy. Mae ei arddull ysgrifennu yn hawdd mynd ato, sy'n ei wneud yn addas ar gyfer perchnogion ceir newydd a mecanyddion profiadol sy'n ceisio mewnwelediadau ychwanegol. Nod Dan yw arfogi ei ddarllenwyr â'r wybodaeth a'r hyder sydd eu hangen i fynd i'r afael â thasgau atgyweirio ceir ar eu pen eu hunain, gan atal teithiau diangen i'r mecanic a biliau atgyweirio drud.Yn ogystal â chynnal ei flog, mae Dan hefyd yn rhedeg siop atgyweirio ceir lwyddiannus lle mae'n parhau i wasanaethu ei gymuned trwy ddarparu gwasanaethau atgyweirio o ansawdd uchel. Ei ymroddiad i foddhad cwsmeriaid a'i ymrwymiad diwyro i gyflawnimae crefftwaith eithriadol wedi ennill sylfaen cwsmeriaid ffyddlon iddo dros y blynyddoedd.Pan nad yw o dan gwfl car neu'n ysgrifennu postiadau blog, gallwch ddod o hyd i Dan yn mwynhau gweithgareddau awyr agored, yn mynychu sioeau ceir, neu'n treulio amser gyda'i deulu. Fel gwir frwdfrydedd ceir, mae bob amser yn gyfarwydd â thueddiadau diweddaraf y diwydiant ac yn rhannu ei fewnwelediadau a'i argymhellion yn eiddgar â'i ddarllenwyr blog.Gyda'i wybodaeth helaeth a'i angerdd gwirioneddol am geir, mae Dan Hart yn awdurdod y gellir ymddiried ynddo ym maes atgyweirio a chynnal a chadw ceir. Mae ei flog yn adnodd amhrisiadwy i unrhyw un sydd am gadw eu cerbyd i redeg yn esmwyth ac osgoi cur pen diangen.