1.6L Gorchymyn Tanio Ford TIVCT 4silindr Duratec

 1.6L Gorchymyn Tanio Ford TIVCT 4silindr Duratec

Dan Hart

1.6L Gorchymyn Tanio Ford 4-silindr Duratec TI-VCT 4

Mae injan TI-VCT 1.6-Litr Duratec yn wahanol i'r 1.6 Duratec gwreiddiol. Mae'n cynnwys amseriad falf amrywiol, manifold cymeriant gwahanol, pistonau gwahanol, ac yn cael ei redeg gan wahanol feddalwedd.

Dyma drefn rhifo a thanio'r silindr ar gyfer injan 4-silindr 1.6L Duratec TI-VCT

Bwlch Plygiau Gwreichionen: 0.028–0.031

Gorchymyn Tanio: 1-3-4-2

Manylebau injan ar gyfer y Ford 1.6L Peiriant 4-silindr Duratec TI-VCT

Deunydd bloc silindr Alwminiwm

Deunydd pen silindr Alwminiwm

Math o danwydd Gasoline

System tanwydd Tanwydd electronig pigiad

Ffurfwedd Mewn-lein

Nifer y silindrau 4

Falfiau fesul silindr 4

Cynllun tren falf DOHC

Bore, mm 79.0<3

Strôc, mm 81.4

Dadleoli, cc 1596

Math o injan hylosgi mewnol Pedair-strôc, â dyhead naturiol

Cymhareb Cywasgu 11.0

Pŵer, hp 115/6000

Torque, lb ft 114/4150

Gorchymyn tanio 1-3-4-2

Gweld hefyd: Dim cychwyn Jeep

Pwysau olew injan 5W-20, 5W-30

Cynhwysedd olew injan, litr 4.1

Cyfwng newid olew, milltir 6,000

Ford 1.6L Cymwysiadau injan 4-silindr Duratec TI-VCT

Ford C -Max

Ford Focus Mk II

Ford Mondeo Mk IV

Ford 1.6L Dibynadwyedd injan 4-silindr Duratec TI-VCT

Gweddol ddibynadwy. Mae'r injan yn hysbys am weithrediad swnllyd

Gweld hefyd: Atgyweirio a diagnosteg Auto AC - Dull cam wrth gam

©, 2019

Dan Hart

Mae Dan Hart yn frwd dros foduron ac yn arbenigwr mewn atgyweirio a chynnal a chadw ceir. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y diwydiant, mae Dan wedi hogi ei sgiliau trwy oriau di-ri o weithio ar wahanol wneuthuriadau a modelau. Dechreuodd ei angerdd am geir yn ifanc, ac ers hynny mae wedi ei droi’n yrfa lwyddiannus.Mae blog Dan, Tips for Car Repair, yn benllanw ei arbenigedd a’i ymroddiad i helpu perchnogion ceir i fynd i’r afael â materion atgyweirio cyffredin a chymhleth. Mae'n credu y dylai pawb gael rhywfaint o wybodaeth sylfaenol am atgyweirio ceir, gan ei fod nid yn unig yn arbed arian ond hefyd yn grymuso unigolion i gymryd rheolaeth o waith cynnal a chadw eu cerbyd.Trwy ei flog, mae Dan yn rhannu awgrymiadau ymarferol a hawdd eu dilyn, canllawiau cam-wrth-gam, a thechnegau datrys problemau sy'n rhannu cysyniadau cymhleth yn iaith ddealladwy. Mae ei arddull ysgrifennu yn hawdd mynd ato, sy'n ei wneud yn addas ar gyfer perchnogion ceir newydd a mecanyddion profiadol sy'n ceisio mewnwelediadau ychwanegol. Nod Dan yw arfogi ei ddarllenwyr â'r wybodaeth a'r hyder sydd eu hangen i fynd i'r afael â thasgau atgyweirio ceir ar eu pen eu hunain, gan atal teithiau diangen i'r mecanic a biliau atgyweirio drud.Yn ogystal â chynnal ei flog, mae Dan hefyd yn rhedeg siop atgyweirio ceir lwyddiannus lle mae'n parhau i wasanaethu ei gymuned trwy ddarparu gwasanaethau atgyweirio o ansawdd uchel. Ei ymroddiad i foddhad cwsmeriaid a'i ymrwymiad diwyro i gyflawnimae crefftwaith eithriadol wedi ennill sylfaen cwsmeriaid ffyddlon iddo dros y blynyddoedd.Pan nad yw o dan gwfl car neu'n ysgrifennu postiadau blog, gallwch ddod o hyd i Dan yn mwynhau gweithgareddau awyr agored, yn mynychu sioeau ceir, neu'n treulio amser gyda'i deulu. Fel gwir frwdfrydedd ceir, mae bob amser yn gyfarwydd â thueddiadau diweddaraf y diwydiant ac yn rhannu ei fewnwelediadau a'i argymhellion yn eiddgar â'i ddarllenwyr blog.Gyda'i wybodaeth helaeth a'i angerdd gwirioneddol am geir, mae Dan Hart yn awdurdod y gellir ymddiried ynddo ym maes atgyweirio a chynnal a chadw ceir. Mae ei flog yn adnodd amhrisiadwy i unrhyw un sydd am gadw eu cerbyd i redeg yn esmwyth ac osgoi cur pen diangen.