2010 Chevrolet Malibu dijagrami osigurača

 2010 Chevrolet Malibu dijagrami osigurača

Dan Hart

Dijagrami kutije sa osiguračima Chevrolet Malibu iz 2010.

Chevrolet Malibu iz 2010. ima osigurače na tri lokacije: kutija sa osiguračima ispod haube, kontrolni modul karoserije i stražnja kutija sa osiguračima koji se nalaze na lijevoj strani prtljažnika.

2010 Chevrolet Malibu dijagram osigurača pod haubom

Kutija osigurača pod haubom za 2.4L LAT motor

2010 Malibu kutija s osiguračima pod haubom (osim LAT)

1 A/C CLU osigurač 10A A/C KVAČILO Relej

2 ETC Osigurač 15A Upravljački modul motora (ECM)

3 ECM IGN 10A Upravljački modul motora (LZ4 ili LZE) BAS IGN Osigurač 10A Generator Upravljački modul isključenja baterije (HP7), upravljački modul startera generatora (SGCM) (HP7) IGN 1 osigurač 15A se ne koristi na ovom vozilu

4 TRANS osigurač 10A 1-2 elektromagnetni (SS) ventil (ME7/MN5) ), 2-3 mjenjački elektromagnetni (SS) ventil (ME7/MN5), 4-3 mjenjački solenoidni (SS) ventil (ME7), kvačilo pretvarača obrtnog momenta (TCC) modulacija širine impulsa (PWM) solenoidni ventil (ME7/MN5), Upravljački modul mjenjača (TCM)

5 MAF osigurač 10A maseni protok zraka (MAF)/senzor temperature usisnog zraka (IAT) (LY7) BAS PUMPE Osigurač 20A upravljački modul startera generatora (SGCM) Pumpa rashladne tekućine (HP7), Pumpa rashladne tekućine grijača (HP7) INJEKTORI 10A nisu korišteni

BAS PMPS osigurač 10A nije korišten (bez LAT) Emisija isparavanja (EVAP) Solenoid za čišćenje spremnika

6 EMISIJA 1 osigurač 10A ventil, grijani kisik ( HO2S) Senzori, senzor protoka masenog zraka (MAF)/temperature usisnog zraka (IAT) (LAT ili LE5 ili LZ4)

7 LT LOKO Svjetlo Osigurač 10A Prednje svjetlo –Lijevo kratko svjetlo

8 SIRBENA Osigurač 15A Relej za sirenu, sklop sirene

9 RT kratka svjetla Osigurač 10A prednje svjetlo – desno kratko svjetlo

10 FRT FOG LP 15A LP relej za maglu ( T96)

11 LT HI BEAM osigurač 10A far – lijevo dugo svjetlo

12 RT HI BEAM osigurač 10A far – desno dugo svjetlo

13 ECM osigurač 10A upravljački modul motora ( ECM) (LAT ili LE5 ili LY7 ​​ili LE9)

14 WPR osigurač 25A relej brisača 1, relej brisača 2, sklop motora brisača vjetrobrana

15 ABS osigurač 10A elektronički upravljački modul kočnica (EBCM)

16 ECM IGN osigurač 10A Upravljački modul motora (ECM) (LAT ili LE5 ili LY7 ​​ili LE9)

17 HLAĐENJE VENTILATOR 1 Osigurač 30A HLAĐENJE/VENTILATOR 1 Relej

18 COOL FAN 2 osigurač 30A COOL/FAN 2 Relej

19 RUN RLY Osigurač 30A upravljački modul motora ventilatora, HVAC BLOWER HIGH relej i RUN relej

20 IBCM 1 osigurač 30A Kontrolni modul kućišta (BCM ), osigurač AIRBAG (BATT), osigurač CLUSTER/THEFT, osigurač HVAC CTRL (BATT), osigurač IGN SENZORA i RADIO osigurač 21 IBCM (RUN/CRNK) osigurač 30A AIR BAG (IGN) osigurač, EPS osigurač i RUN/CRANK Osigurač

22 RBEC 1 osigurač 60A Audio pojačalo Osigurač (UQ3), BCK/UP LAMPS osigurač, CIG/AUX osigurač, HTD SEAT osigurač, RKE/XM osigurač, S/ROOF osigurač i R/WDO DEFOG relej

23 RBEC 2 osigurač 60A DRV SEAT osigurač, EMISSION 2 osigurač, osigurač PUMPE GORIVA, PRK LAMPS osigurač, PSG SEAT osigurač i TRUNK osigurač

24 ABS osigurač 60A elektronski upravljački modul kočnica (EBCM )

25 IBCM 2 osigurač 50A Kontrolni modul karoserije, osigurač BRAVA VRATA, osigurač UNUTRAŠNJE SVJETLO, ONSTAR osigurač (UE1), NAPAJANJEOsigurač OGLEDALA i DODATNA OPREMA Relej

26 STRTR Osigurač 30A START Relej

27 Dioda BRISAČA – Relej brisača 1, Relej brisača 2

28 Relej HLAĐENJA/VENTILATORA 1 – Hlađenje motora Ventilator – lijevo

29 HLAĐENJE/VENTILATOR SER/PAR Relej – Ventilator za hlađenje motora – Lijevo, Ventilator za hlađenje motora – Desno 30 HLAĐENJE/VENTILATOR 2 Relej – Ventilator za hlađenje motora – Desno

31 Relej START – ABS osigurač 15 starter motora, IBCM (RUN/CRANK) osigurač 21, BAS IGN (LAT)/ECM IGN (LZ4 ili LZE ili LE9) Osigurač 3, BAS

32 RUN/CRANK relej – PMPs (LAT ) MAF (LY7) osigurač 5, ECM IGN osigurač 16, TRANS osigurač 4

33 PWR/TRN relej – Emisija 1 osigurač 6, ETC osigurač 2, INJ COIL ODD (LY7)/IGN MOD (bez LY7) Osigurač 43, INJ COIL EVEN (LY7)/INJEKTORI (LAT ili LE5 ili LE9 ili LZ4), POST 02 (LY7 ili LZ4 ili LZE) i relej A/C KVAČILA.

34 Relej A/C kvačila – Kvačilo kompresora klima uređaja

35 HI/BEAM Relej – LT HIGH BEAM Osigurač 11, RT HIGH BEAM Osigurač 12

36 FRT Relej za maglu – Svjetlo za maglu – Lijevo naprijed, Svjetlo za maglu – Desno Prednji (T96)

37 Relej SIREBE – Sklop sirene

38 LO/BEAM Relej – LT LOKO Svjetlo Osigurač 7, RT KRATKO Svjetlo 9

39 WPR 1 Relej – Relej brisača 2

40 WPR 2 Relej – Motor brisača vjetrobrana

Vidi_takođe: 2010 Ford F150 5.4L V8 Paljenje Red

41 EPS osigurač 80A upravljački modul servo upravljača (LAT ili LE5 ili LE9)

42 TCM osigurač 10A kontrola prijenosa Modul (TCM) (ME7 ili MN5)

43 INJ/COIL ODD Osigurač 15A Injektori goriva ODD (LY7), Ingnition Coil/Moduli (ICM) (LY7) IGN MOD Osigurač 15A Indukcijski svici (LAT ili LE5 ili LE9), PaljenjeUpravljački modul (ICM) (LZ4 ili LZE)

44 INJ/COIL EVEN Osigurač 15A Injektori goriva EVEN (LY7), Moduli zavojnice paljenja EVEN (LY7) INJEKTORI Osigurač 10A Injektor za gorivo (bez LY7)

45 POST O2 osigurač 10A grijani senzor kisika (HO2S) red 1 senzor 2 (LY7 ili LZ4 ili LZE), grijani senzor kisika (HO2S) red 2 senzor 2 (LY7 ili LZ4 ili LZE)

46 DRL Osigurač 15A DRL relej

47 STOP LP Osigurač 10A STOP LP relej

48 DRL relej – prednja svjetla – lijevo kratko svjetlo, prednje svjetlo – desno kratko svjetlo

49 STOP LP relej – Središnje visoko postavljeno zaustavno svjetlo (CHMSL) i stražnja/stop svjetla

50 PWR WDO osigurač 20A motor prozora – vozač i motor prozora – putnik

51 BAS BATT osigurač 10A upravljački modul starter generatora (SGCM ) (HP7)

ECM osigurač 10A Upravljački modul motora (ECM) (LZ4 ili LZE)

52 TRANS PUMPA MTR osigurač 20A TRANS PUMPA MTR relej (ME7) ZRAČNA PUMPA Osigurač 30A Nije korišten ( bez LAT)

53 TRANS PMP MTR/AIR PUMPA Relej – upravljački modul pomoćne pumpe za prijenos tekućine (ME7)

54 BATT SENSE osigurač 15A Kontrolni modul tijela (BCM) (LAT) BATT SENSE osigurač 5A upravljački modul karoserije (BCM) (bez LAT)

55 DC/AC INV 30A DC/AC INVERTER (KV1)

56 BATT ABS osigurač 30A elektronički upravljački modul kočnica (EBCM) (bez LAT)

2010 Chevrolet Malibu BCM Dijagram osigurača

2010 Malibu BCM

DODATNA OPREMA Relej – Osigurač PROIZVODA, Osigurač KROV/GREJNO SJEDIŠĆE, Osigurač BRISAČA SW

AIRBAG (BATT) Osigurač 10A Zaštita na napuhavanje Sensing iDijagnostički modul (SDM)

AIRBAG (IGN) Osigurač 10A Senzor i dijagnostički modul za držanje na napuhavanje (SDM)

KRAĐA/KRAŽA Osigurač 10A Instrument tabla (IPC) i kontrolni modul za zaštitu od krađe

Osigurač BRAVA VRATA 15A Kontrolni modul karoserije (BCM) Logički EPS osigurač 2A Kontrolni modul servo upravljača (LE5 ili LE9 ili LAT) (bez NVH)

Osigurač HVAC PUHALICE 20A HVAC upravljački modul (C60)

HVAC BLOWER HIGH Relej – Motor ventilatora (C60)

HVAC CTRL (BATT) osigurač 10A Data Link konektor (DLC) i HVAC upravljački modul

HVAC CTRL (IGN) osigurač 10A HVAC upravljački modul

Osigurač SENZORA IGN 2A Prekidač za paljenje

UNUTRAŠNJA SVJETLA Osigurač 10A Kontrolni modul karoserije (BCM) Logika

ONSTAR osigurač 10A komunikacijski modul sučelja vozila (VCIM) ( UE1)

Osigurač PEDAL 10A nije korišten

POWER MIRORS Osigurač 2A Prekidač vanjskog retrovizora

POWER WINDOWS Osigurač 30A Prekidač prozora – Prekidač za vozača i prozor – Suvozač

RADIO osigurač 10A Radio

Osigurač KROV/GREJANJE SJEDIŠTA 10A Kontrolni modul grijanog sjedišta – vozač (KA1), upravljački modul grijanog sjedala – suvozač (KA1),

Prekidač grijanog sjedala – vozač ( KA1), Prekidač grijanog sjedala – suvozačev (KA1), unutrašnji retrovizor (DD8) i upravljački modul krovnog šiba (CF5)

RUN Relej – osigurač HVAC BLOWER, HVAC CTRL IGN osigurač

RUN /CRANK osigurač 2A A/T sklop za zaključavanje mjenjača, prekidač za uključivanje/isključivanje tempomata, indikator I/P modula zaštite na napuhavanje

STR/WHL ILLUM osigurač2A komande na volanu (UK3 ili LTZ)

WIPER SW osigurač 10A prekidač brisača/perača vjetrobrana

2010 Chevrolet Malibu stražnji dijagram osigurača

2010 Malibu stražnji osigurač Okvirni dijagram

1 PSG SEAT osigurač 30A prekidač za podešavanje sjedala – suvozačev

Vidi_takođe: Procedura ponovnog učenja u stanju mirovanja Honda

2 osigurač DRV SEAT 30A prekidač za podešavanje sjedala – vozač

3-4 – – nije korišten

5 EMISIJA 2 Osigurač 10A Emisija isparavanja (EVAP) Solenoidni ventil spremnika za ventilaciju

6 PRK LAMPI Osigurač 10A PARK LPS Relej 27

7-8 – – Nije korišten

9 SLDG PNL KROVNI osigurač 25A upravljački modul krovnog otvora (CF5), modul zasjenila za krovni otvor (CF5)

10 S/ROOF osigurač 15A upravljački modul krovnog šibera (CF5)

11-12 – – Nije Korišteno

13 AUDIO AMP osigurač 25A audio pojačalo (UQ3)

14 HTD SEAT osigurač 15A upravljački modul grijanog sjedala – vozač (KA1) i kontrolni modul grijanog sjedala – suvozačev (KA1)

15 – – Ne koristi se

16 RKE/XM/UGDO osigurač 7.5A digitalni radio prijemnik (U2K), predajnik za otvaranje garažnih vrata (UG1) i prijemnik za zaključavanje vrata na daljinsko upravljanje (RCDLR)

17 BCK/UP LAMPS Osigurač 10A BU/LP Relej 33

18-19 – – Nije korišten

20 CIG/AUX osigurač 20A Pomoćna utičnica – Konzola (NW7, NW9) , Utičnica za pomoćnu struju – sprijeda (bez NW7, NW9) i upaljač za cigarete

21 – – Ne koristi se

22 Osigurač za prtljažnik 10A relej za prtljažnik 36

23 RR DEFOG osigurač 30A rešetka za odmagljivanje stražnjeg stakla

24 HTD MIR osigurač 10A vanjski retrovizor – vozač, vanjski retrovizor – suvozač

25 osigurač PUMPA GORIVA15A FUEL/PMP relej 37

26 R/WDO DEFOG relej – RR DEFOG osigurač 23 i HTD MIR osigurač 24

27 PRK LP relej – stražnja lampa – lijevo, stražnja lampa – desno, kućište Upravljački modul (BCM), predajnik otvarača garažnih vrata (UG1), upravljački modul HVAC (C60), kontrolno svjetlo – lijevo, svjetlo za vozačku dozvolu – desno, lampa za parkiranje/skretanje – LF, lampa za parkiranje/smjernica – RF, stražnja svjetla – Lijevo, stražnje svjetlo – desno, stražnje/stop i pokazivač smjera – lijevo,

stražnje/stop i pokazivač smjera – desno

28-32 – – nije korišteno

33 B/U LP relej – stražnja lampa – lijevo, stražnja lampa – desno i unutrašnji retrovizor (DD7)

34-35 – – nije korišten

36 relej prtljažnika – stražnji pretinac Zasun poklopca

37 FUEL/PMP Relej – Pumpa za gorivo

38 CARGO LP dioda – Zasun poklopca stražnjeg odjeljka

Dan Hart

Dan Hart je automobilski entuzijasta i stručnjak za popravku i održavanje automobila. Sa više od 10 godina iskustva u industriji, Dan je usavršio svoje vještine kroz nebrojene sate rada na različitim markama i modelima. Njegova strast prema automobilima počela je u mladosti, a od tada je pretvorio u uspješnu karijeru.Danov blog, Savjeti za popravku automobila, kulminacija je njegove stručnosti i posvećenosti pomaganju vlasnicima automobila u rješavanju uobičajenih i složenih problema popravke. On smatra da bi svi trebali imati osnovna znanja o popravci automobila, jer to ne samo da štedi novac, već i omogućava pojedincima da preuzmu kontrolu nad održavanjem svog vozila.Kroz svoj blog, Dan dijeli praktične i jednostavne savjete, vodiče korak po korak i tehnike za rješavanje problema koje razlažu složene koncepte na razumljiv jezik. Njegov stil pisanja je pristupačan, što ga čini pogodnim i za vlasnike automobila početnike i za iskusne mehaničare koji traže dodatne uvide. Danov cilj je da opremi svoje čitaoce znanjem i samopouzdanjem potrebnim da se sami nose sa zadacima popravke automobila, čime se sprečavaju nepotrebni odlasci kod mehaničara i skupi računi za popravku.Osim što održava svoj blog, Dan također vodi uspješnu radionicu za popravku automobila u kojoj nastavlja da služi svojoj zajednici pružajući usluge popravke visokog kvaliteta. Njegova posvećenost zadovoljstvu kupaca i njegova nepokolebljiva posvećenost isporuciizvanredna izrada mu je godinama donijela bazu vjernih kupaca.Kada nije ispod haube automobila ili piše postove na blogu, možete pronaći Dana kako uživa u aktivnostima na otvorenom, prisustvuje sajmovima automobila ili provodi vrijeme sa svojom porodicom. Kao pravi entuzijasta automobila, on je uvijek u toku s najnovijim trendovima u industriji i željno dijeli svoje uvide i preporuke sa svojim čitaocima bloga.Sa svojim ogromnim znanjem i istinskom strašću prema automobilima, Dan Hart je autoritet od poverenja u oblasti popravke i održavanja automobila. Njegov blog je neprocjenjiv resurs za svakoga tko želi da svoje vozilo radi nesmetano i izbjegne nepotrebne glavobolje.