2009 Chevrolet Avalanche dijagrami osigurača

 2009 Chevrolet Avalanche dijagrami osigurača

Dan Hart

2009 Chevrolet Avalanche dijagrami kutije s osiguračima

2009 Chevrolet Avalanche dijagram kutije s osiguračima za pomoćnu kutiju s osiguračima, kutiju s osiguračima ispod haube i kutiju s osiguračima na instrument tabli

2009 Chevrolet Avalanche dijagram kutije s osiguračima za pomoćnu kutiju s osiguračima

2009 Avalanche Dijagram pomoćnih osigurača

Pomoćna kutija osigurača (HP2) nalazi se na lijevoj strani motornog prostora

1 ACPO osigurač 25A Dodatni modul invertera napajanja

2 BECM FAN Fuse 15A Generator Baterija Ventilator Ventilator Relej

3 ACCM osigurač 15A A/C Kompresor

4 CAB HTR PUMPA Osigurač 10A Grijač Pumpa rashladne tekućine

5 PRAZNO – Ne koristi se

6 Osigurač PUMPE HLAĐENJA 15A Pumpa rashladne tekućine upravljačkog modula generatora – lijevo, upravljačkog modula generatora Pumpe rashladne tekućine – desno

7 EPS osigurač 15A Elektronski upravljački modul motora servoupravljača

8 PIM 1 osigurač 15A pogonski motor generator generator inverterski modul

9 PIM 2 osigurač 15A pogonski motor generator generator inverter modul

10 BECM osigurač 15A pogonski motor generator generatora upravljački modul baterije, serijski podaci Gateway (SDG) modul

– FAN 1 osigurač 40A FAN LO relej, FAN MID 1 relej

– FAN 2 osigurač 40A FAN HI relej, FAN MID 2 relej

– Osigurač TRANS PUMPE 60A Upravljački modul pumpe pomoćnog prijenosa

– Relej CAB HTR PUMPE – Osigurač CAB HTR PUMPE, Pumpa rashladne tekućine grijača

Vidi_takođe: Kako zamijeniti pumpu za vodu

– Relej PUMPE HLAĐENJA – Osigurač PUMPE HLAĐENJA, Pumpa rashladne tekućine upravljačkog modula generatora – Lijevo, pumpa rashladne tekućine upravljačkog modula generatora – Desno

– Relej FAN LO –unutar bloka.

– BCK/UP LAMP PCB Relej – VEH BCK/UP osigurač, TRLR BCK/UP osigurač

– CHMSL PCB Relej – CHMSL osigurač

– DRL PCB Relej – DRL osigurač

– FAN CNTRL PCB Relej – Ventilator za hlađenje – Desno

– FRT WASH PCB Relej – FRT WASH osigurač

– HI BEAM PCB Relej – HI PREDNJE SVJETLO – LT osigurač, HI PREDNJE SVJETLO – RT osigurač

– SIRU PCB Relej – SIRU Osigurač

– L/GATE PCB Relej – L/GATE RELSE osigurač

– ZADNJE PRANJE PCB relej – REAR WASH osigurač

– RUN PCB relej – FWD osigurač, HTD STR/WHL osigurač

– TRLR STOP LT PCB Relej – TRLR STOP LT LT osigurač

– TRLR STOP RT PCB Relej – TRLR STOP RT osigurač

– WIPER 1 PCB Relej – Relej brisača 2 PCB

– WIPER 2 PCB Relej – Motor brisača vjetrobrana

Dijagnostički test sistema brisača bodova.

– TP 92 – Testna točka velike brzine brisača

– TP 95 – Ispitna točka male brzine brisača

Ventilator za hlađenje – lijevo

– FAN MID 1 Relej – Otpornik ventilatora za hlađenje motora – Lijevo

– FAN MID 2 Relej – Ventilator za hlađenje – Desno

– FAN HI Relej – Hlađenje Ventilator – Desno

– FAN CNTRL Relej – Ventilator za hlađenje – Lijevo

2009 Chevrolet Avalanche dijagram osigurača za kutiju s osiguračima na instrument tabli

Blok osigurača na instrument tabli nalazi se na leva strana instrument table iza pristupne ploče.

Kutija sa osiguračima na instrument tabli

blok osigurača na instrument tabli (I/P) nalazi se na lijevoj strani I/P iza

pristupna ploča.

1 Osigurač ZADNJEG SJEDILA 20A Motor sklopivog sjedala – stražnji lijevo (ARS), motor preklopnog sjedala – stražnji desni (ARS), grijani modul sjedala – stražnji 6)

2 AUX PWR2 osigurač 20A pomoćna utičnica – stražnja (E52 ili TB7), pomoćna utičnica – središnje sjedalo (AZ3 ili A95)

3 SWC BKLT osigurač 2A Kontrolni prekidač na volanu – lijevo, upravljač Kontrolni prekidač kotača – desno

4 DDM osigurač 15A Modul vozačkih vrata (DDM)

5 CTSY osigurač 15A Kontrolni modul karoserije (BCM)

6 LT STOP TRN osigurač 15A Kućište Upravljački modul (BCM)

7 DIM osigurač 10A Kontrolni modul karoserije (BCM)

8 RT STOP TRN osigurač 15A Kontrolni modul tijela (BCM)

9 PDM osigurač 15A Garaža Otvarač vrata (GDO) (UG1), unutrašnji retrovizor (ISRVM), modul suvozačkih vrata (PDM), prekidač krovnog svjetla )

10 UNLCK2 osigurač 15A pokretač zaključavanja krajnjih vrata

11 LCK2 osigurač 15A Pogon za zaključavanje krajnjeg vrata

12 STOP SVJETLA Osigurač 15A Kontrolni modul tijela(BCM)

13 STRAŽNJI HVAC osigurač 30A Upravljački modul motora ventilatora – pomoćni

14 PWR MIR osigurač 2A Nije korišten

15 BCM osigurač 10A Kontrolni modul tijela (BCM)

16 AUX PWR osigurač 20A Dodatna utičnica za napajanje – odjeljak središnje konzole (D07), utičnica za dodatnu opremu – središnja konzola (D07), utičnica za dodatnu opremu – I/P 2 (X88 ili Z88)

17 IS LPS osigurač 10A Kontrolni modul tijela (BCM)

18 UNLCK1 Osigurač 15A Sklop brave za vrata – lijevo pozadi, sklop brave za vrata – straga desno

19 RSE osigurač 5A Video zaslon – sprijeda (U42 ), Video displej – stražnji (U42 sa DNU)

20 OBS DET osigurač 10A Modul podiznih vrata (LGM) (E61), Kontrolni modul stražnjeg senzora objekata (UD7)

21 LCK 1 osigurač 15A Sklop brave za vrata – straga lijevo, sklop brave za vrata – straga desno

22 INFO Osigurač 10A Modul komunikacijskog sučelja vozila (VCIM)

23 STRAŽNJI WPR osigurač 25A Motor brisača stražnjeg stakla (E52 ili TB7)

24 HLAĐENA SJEDILA Osigurač 30A modul sjedišta za kontrolu klime (KB6)

25 DSM osigurač 10A memorijski modul sjedišta (AN3), daljinski upravljač za zaključavanje vrata (RCDLR)

26 DRV UNLCK osigurač 15A nije korišten – LT DR prekidač 25A modul vozačevih vrata (DDM), prekidač prozora – stražnji lijevo

Releji navedeni u nastavku su releji za štampane ploče (PCB) koji se ne mogu servisirati i interni su za blok.

– LOCK/UNLOCK PCB Relej – LCK 1 osigurač, LCK 2 osigurač, UNLCK 1 osigurač, UNLCK 2 osigurač

2009 Chevrolet Avalanche dijagram osigurača za osigurač pod haubomKutija

Blok osigurača pod haubom

Blok osigurača pod haubom se nalazi na lijevoj strani prostora motora do

stražnjeg dijela akumulatora.

1 TRLR STOP RT osigurač 10A ožičenje prikolice, pomoćni kontrolni modul karoserije (XBCM) (EXP)

2 ESC/ALC EXH osigurač 30A kompresor automatske kontrole nivoa (ALC) (G69), elektronska kontrola ovjesa (ESC) Modul (Z55)

3 TRLR STOP LT osigurač 10A Ožičenje prikolice, pomoćni upravljački modul karoserije (XBCM) (EXP)

4 ENG osigurač 15A Emisije isparavanja (EVAP) Solenoidni ventil za pročišćavanje spremnika, masa Senzor protoka zraka (MAF)/temperature usisnog zraka (IAT), sklop razdjelnika ulja dizača ventila (VLOM) (AFM) 5 ECM/THROT CONT osigurač 15A Upravljački modul motora (ECM)

6 ITBC osigurač 15A Nije korišten

7 FRT WASH osigurač 15A Pumpa tekućine za pranje vjetrobrana

8 O2-B SNSR osigurač 10A grijani senzor kisika (HO2S) red 1 senzor 2, grijani senzor kisika (HO2S) red 2 senzor 2

9 ABS 2 osigurač 25A Elektronski upravljački modul kočnica (EBCM)

10 TRLR BCK/UP osigurač 10A Ožičenje prikolice

11 LO HDLP-LT osigurač 20A Prednje svjetlo – lijevo (Z88 ), Prednje svjetlo – Kratko svjetlo – Lijevo (X88), Prigušnica prednjeg svjetla – Lijevo (Z75)

12 ECM-BATT osigurač 10A Upravljački modul motora (ECM)

13 INJ-B osigurač 20A Gorivo Injektor 2, Injektor za gorivo 4, Injektor za gorivo 6, Injektor za gorivo 8, Zavojnica za paljenje 2, Zavojnica za paljenje 4, Zavojnica za paljenje 6, Zavojnica za paljenje 8

14 TCM-BATT osigurač 15A Emisije isparavanja (EVAP) Solen kanisterVentil, upravljački modul mjenjača (TCM)

15 VEH BCK/UP osigurač 10A stražnja lampa – lijevo, stražnja lampa – desno

16 LO HDLP-RT osigurač 20A prednje svjetlo – desno (Z88), Prednja svjetla – kratko svjetlo – desno (X88), prednje svjetla – desno (Z75)

17 A/C CMPRSR osigurač 10A A/C kompresor spojka

18 O2-A SNSR osigurač 10A grijani kisik Senzor (HO2S) Red 1 Senzor 1, Grijani senzor kisika (HO2S) Red 2 Senzor 1

19 TRANS IGN 1 Osigurač 15A upravljački modul prijenosa (TCM), 1-2 Shift elektromagnetni ventil (1-2 SS) ventil , 2-3 Shift elektromagnetski ventil (2-3 SS) ventil, 3-2 mjenjač elektromagnetski ventil (3-2 SS) ventil (M30 ili (M30), kvačilo pretvarača zakretnog momenta (TCC) elektromagnetni ventil (M30), kvačilo pretvarača zakretnog momenta širina impulsa Modulacijski (TCC PWM) elektromagnetni ventil

20 PUMPA GORIVA Osigurač 20A pumpa za gorivo i sklop davača – primarni

21 FSCM osigurač 20A modul kontrole protoka pumpe za gorivo

22 HDLP WASH osigurač 20A nije korišten

23 Osigurač ZA PRANJE ZADNJEG 15A Pumpa tekućine za pranje stražnjeg stakla

24 INJ-A osigurač 20A mlaznica za gorivo 1, mlaznica za gorivo 3, injektor za gorivo 5, injektor za gorivo 7, zavojnica za paljenje 1 , Zavojnica za paljenje 3, Zavojnica za paljenje 5, Zavojnica za paljenje 7

25 TRLR PRK Osigurač 15A Ožičenje za prikolicu

26 LT PRK osigurač 15A Svjetlo za dozvolu – lijevo, Lampa za licencu – Desno, Lampa za oznaku – Lijevo Prednja, lampica za parkiranje/smerivač – sprijeda lijevo

(X88/Z88), parkirno svjetlo – sprijeda lijevo (Z75), sklopna ploča stražnjeg svjetla – lijevo (Z75 sa E52), gabarit – lijevo stražnje (osim Z75 sa E52), Tail/Stop and TurnSignalna lampica – donje lijevo (osim Z75 sa E52), stražnja/stop i pokazivač smjera – gornja lijevo (osim Z75 sa E52) sklopna ploča stražnjeg svjetla – desno (Z75 sa E52), gabarit – desno naprijed, parkirno svjetlo – desno Prednja (Z75), Lampa za parkiranje/smerač – Prednja desna (X88 ili Z88), Zadnja/Stop i Žaruljica pokazivača pravca – Dole desno (X88, Z88 ili Z75 sa E52), Zadnja/Stop i Žaruljica pokazivača pravca – Gore desno ( X88, Z88 ili Z75 sa E52), gabarit – straga desno (X88, Z88 ili Z75 sa E52)

28 Osigurač SVJETLA ZA MAGLENKU 15A Svjetlo za maglu – prednje lijevo (T96), Svjetlo za maglu – prednje desno (T96 )

29 SIRENA Osigurač 15A Sirena – Lijevo, Sirena – Desna

30 HI HEADLAMP-RT Osigurač 10A Prednje svjetlo – Desno (Z88), Prednje svjetlo – Desno dugo svjetlo (X88 ili Z75)

31 DRL osigurač 15A Dnevno svjetlo (DRL) – lijevo (Z75 ili X88), Dnevno svjetlo (DRL) – Desno (Z75 ili X88), DRL 2 osigurač Z88)

32 HI PREDNJE SVJETLO -LT osigurač 10A Prednje svjetlo – lijevo (Z88), Prednje svjetlo – Dugo svjetlo – Desno (X88 ili Z75)

33 DRL 2 osigurač 15A LO HDLP – LT osigurač (Z88), LO HDLP – RT osigurač (Z88)

34 S/ROOF osigurač 30A upravljački modul krovnog otvora (CF5), relej za svjetlo na krovu (5G4)

35 DLIS osigurač 2A prekidač za paljenje, modul za zaštitu od krađe (TDM)

36 FRT WPR osigurač 25A brisač 1 PCB relej

37 SEO B2 osigurač 30A nije korišten

38 EAP osigurač 15A PARK ENABLE PCB Relej, ELEKTRONSKI PODESIVI PEDALE PCB relej, sklopivi prekidač sjedala – sprijeda (ARS ), Prekidač za preklapanje sjedala – stražnji lijevo (ARS), prekidač za preklapanje sjedala –Stražnji desni (ARS), višenamjenski prekidač – I/P, policijsko ožičenje (6J1)

39 HVAC BATT osigurač 10A HVAC upravljački modul

40 AIRBAG IGN osigurač 10A senzorski i dijagnostički modul za zaštitu na napuhavanje (SDM), UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE zračnog jastuka za suvozače za držanje putnika

Indikator

41 AMP osigurač 30A audio pojačalo (UQA ili UQS)

42 RDO osigurač 15A sat (Z75) , digitalni radio prijemnik (U2K), radio, audio kontroler stražnjih sjedala (RSA) (UK6)

43 MISC IGN osigurač 10A pomoćni kontrolni modul karoserije (XBCM) (EXP), kamera za stražnji pogled (UVC ili SPO pribor – Kamera za stražnji vid), Modul za kontrolu klime sjedala (KB6), prekidač stop svjetla, upravljački modul prijenosa prijenosa (NQH), modul serijskog pristupnika podataka (SDG)

44 L/GATE RELSE osigurač 15A sklop brave za podizanje vrata ( E52)

45 AIRBAG BATT Osigurač 15A modul sistema prisustva putnika na naduvavanje (PPS), modul za detekciju i dijagnostiku sistema za osiguranje na naduvavanje i dijagnostiku

modul (SDM), modul za kontrolu prevrtanja vozila na naduvavanje (ASF) (BCM), Instrument tabla

46 IPC osigurač 10A (IPC)

47 EXP/PTO osigurač 15A pomoćni upravljački modul karoserije (XBCM) (EXP), reflektor – lijevo (7X6)

48 AUX HVAC-IGN osigurač 10A modul elektronskog kompasa (YE9), sklop instrument table (IPC), unutrašnji retrovizor (ISRVM), način rada

pogon – pomoćni (C69), temperatura zraka Pogon – pomoćni (C69), zavojnica modula volana na naduvavanje (KA9), grijanaKontrolni modul na volanu (KA9)

49 CHMSL osigurač 15A nije korišten

50 osigurač ZADNJEG DEFOG 30A rešetka za odmagljivanje stražnjeg stakla

51 HTD MIR osigurač 15A nije korišten

Vidi_takođe: GM je primoran da povuče GMC terenska vozila

52 SEO B1 osigurač 15A pomoćni kontrolni modul karoserije (XBCM) (EXP), reflektor – desno (7X7), senzor nagiba vozila (SPO alarm), sigurnosna indikatorska lampica (SPO alarm), senzor šoka vozila (SPO alarm)

53 LTR osigurač 20A Utičnica za dodatnu opremu – I/P 1, konektor za podatkovnu vezu (DLC)

54 SEO/ALC osigurač 10A relej za automatsku kontrolu nivoa (ALC) (G69), inline osigurač Kontrolni modul digitalnog video diska (DVD) (SPO pribor – DVD naslon za glavu) 55 HVAC-IGN osigurač 10A Pogon temperature zraka – lijevo, aktuator temperature zraka – desno, aktuator načina rada, aktuator recirkulacije

56 ECM-IGN osigurač 15A Upravljački modul motora (ECM), relej pumpe za gorivo – sekundarni (LY6), modul kontrole protoka pumpe za gorivo (osim LY6), elektronski upravljački modul kočnica (EBCM) (HP2)

57 FAN-1 osigurač 40A FAN LO PCB relej

58 ALC/COMP osigurač 40A Relej za automatsku kontrolu nivoa (ALC) (G69)

59 HEAVY DUTY ABS osigurač 60A Elektronski upravljački modul kočnica (EBCM)

60 FAN-2 osigurač 40A FAN HI PCB Relej

61 ABS-1 osigurač 40A elektronički upravljački modul kočnice (EBCM)

62 STRTR osigurač 40A starter motor

63 STUD-2 Osigurač 30A tupo rezana žica

64 LBEC1 osigurač 60A AUX PWR 2 osigurač, STRAŽNJI WPR osigurač, PDM osigurač, AUX PWR osigurač

65 ELEC RUN BOARD Osigurač 30A pomoćni upravljački modul (BRS)

66WSW/HTR osigurač 60A grijač rastvarača za pranje vjetrobranskog stakla (XA7)

67 TREC osigurač 30A motor enkodera prijenosnog kućišta (NQH), upravljački modul prijenosa prijenosne kutije (NQH)

68 STUD-1 osigurač 40A Ožičenje prikolice

69 MBEC1 osigurač 60A VOZAČKO SJEDIŠTE 2 Prekidač strujnog kruga, PROLAZNO SJEDILO 1 Prekidač, RT DOORS Prekidač

70 HVAC BLWR osigurač 40A Upravljački modul motora ventilatora

71 LGM osigurač 30A modul diznih vrata (LGM) (E61)

72 LBEC2 osigurač 60A BCM osigurač, osigurač HLAĐENIH SJEDILA, osigurač DDM, osigurač DIM, osigurač DSM, osigurač ZADNJA HVAC, osigurač RT STOP TRN, osigurač WSW PUMPE

– A/C CMPRSR Relej – A/C CMPRSR osigurač

– FAN CNTRL Relej – Osigurač SVJETLA ZA MAGLENKU

– FAN HI Relej – Ventilator za hlađenje – Desno, FAN CNTRL Relej

– Relej FAN LO – Ventilator za hlađenje – Lijevo

– Relej SVJETLA ZA MAGLENKU – Osigurač SVJETLA ZA MAGLENKU

– Relej PMP GORIVA – Osigurač PUMPE GORIVA

– HDLP LO/HID relej – LO HDLP – LT osigurač, LO HDLP – RT osigurač, DRL 2 osigurač

– PRK LAMP Relej – LT PRK osigurač, RT PRK osigurač, TRLR PRK osigurač

– PWR/TRN relej – ECM/THROT CONT osigurač, ENG osigurač, INJ-A osigurač, INJB osigurač, O2-A SNSR osigurač, O2-B SNSR osigurač, FAN CNRTL relej, FAN HI relej, FAN LO relej

– REAL DEFOG Relej – STRAŽNJI DEFOG osigurač, HTD MIR osigurač

– RUN/CRNK Relej – AIRBAG IGN osigurač, AUX HVAC-IGN osigurač, HVACIGN osigurač, ECM-IGN osigurač, MISC IGN osigurač, SEO/ALC Osigurač, TRANS IGN 1 osigurač

– STRTR relej – STRTR osigurač

Releji navedeni u nastavku su releji za štampane ploče (PCB) koji se ne mogu servisirati i

Dan Hart

Dan Hart je automobilski entuzijasta i stručnjak za popravku i održavanje automobila. Sa više od 10 godina iskustva u industriji, Dan je usavršio svoje vještine kroz nebrojene sate rada na različitim markama i modelima. Njegova strast prema automobilima počela je u mladosti, a od tada je pretvorio u uspješnu karijeru.Danov blog, Savjeti za popravku automobila, kulminacija je njegove stručnosti i posvećenosti pomaganju vlasnicima automobila u rješavanju uobičajenih i složenih problema popravke. On smatra da bi svi trebali imati osnovna znanja o popravci automobila, jer to ne samo da štedi novac, već i omogućava pojedincima da preuzmu kontrolu nad održavanjem svog vozila.Kroz svoj blog, Dan dijeli praktične i jednostavne savjete, vodiče korak po korak i tehnike za rješavanje problema koje razlažu složene koncepte na razumljiv jezik. Njegov stil pisanja je pristupačan, što ga čini pogodnim i za vlasnike automobila početnike i za iskusne mehaničare koji traže dodatne uvide. Danov cilj je da opremi svoje čitaoce znanjem i samopouzdanjem potrebnim da se sami nose sa zadacima popravke automobila, čime se sprečavaju nepotrebni odlasci kod mehaničara i skupi računi za popravku.Osim što održava svoj blog, Dan također vodi uspješnu radionicu za popravku automobila u kojoj nastavlja da služi svojoj zajednici pružajući usluge popravke visokog kvaliteta. Njegova posvećenost zadovoljstvu kupaca i njegova nepokolebljiva posvećenost isporuciizvanredna izrada mu je godinama donijela bazu vjernih kupaca.Kada nije ispod haube automobila ili piše postove na blogu, možete pronaći Dana kako uživa u aktivnostima na otvorenom, prisustvuje sajmovima automobila ili provodi vrijeme sa svojom porodicom. Kao pravi entuzijasta automobila, on je uvijek u toku s najnovijim trendovima u industriji i željno dijeli svoje uvide i preporuke sa svojim čitaocima bloga.Sa svojim ogromnim znanjem i istinskom strašću prema automobilima, Dan Hart je autoritet od poverenja u oblasti popravke i održavanja automobila. Njegov blog je neprocjenjiv resurs za svakoga tko želi da svoje vozilo radi nesmetano i izbjegne nepotrebne glavobolje.