Диаграми на кутиите за предпазители на Chevrolet Malibu 2010

 Диаграми на кутиите за предпазители на Chevrolet Malibu 2010

Dan Hart

Диаграми на кутиите за предпазители на Chevrolet Malibu 2010

Chevrolet Malibu 2010 има предпазители на три места: кутията с предпазители на долния капак, модула за управление на каросерията и задната кутия с предпазители, разположена от лявата страна на багажника.

Диаграма на кутията с предпазители на Chevrolet Malibu 2010

Кутия с предпазители под капака на двигателя за 2.4L LAT

2010 Malibu Кутия с предпазители под капака на двигателя (с изключение на LAT)

1 Предпазител за A/C CLU 10A Реле за A/C CLUTCH

2 Предпазител ETC 15A Модул за управление на двигателя (ECM)

3 ECM IGN 10A Модул за управление на двигателя (LZ4 или LZE) BAS IGN Предпазител 10A Модул за управление на изключването на акумулатора на генератора (HP7), Модул за управление на стартера на генератора (SGCM) (HP7) IGN 1 Предпазител 15A Не се използва в този автомобил

4 TRANS Предпазител 10A 1-2 Електромагнитен клапан за превключване (SS) (ME7/MN5), 2-3 Електромагнитен клапан за превключване (SS) (ME7/MN5), 4-3 Електромагнитен клапан за превключване (SS) (ME7), Съединител за преобразуване на въртящия момент (TCC) Електромагнитен клапан с широчинно-импулсна модулация (PWM) (ME7/MN5), Модул за управление на трансмисията (TCM)

5 MAF Предпазител 10A Сензор за масовия въздушен поток (MAF)/температурата на вдишвания въздух (IAT) (LY7) BAS PUMPS Предпазител 20A Модул за управление на стартера и генератора (SGCM) Помпа за охлаждаща течност (HP7), Помпа за охлаждаща течност на отоплителя (HP7) INJECTORS 10A Не се използва

BAS PMPS Предпазител 10A Не се използва (без LAT) Електромагнит за продухване на резервоара на изпарителните газове (EVAP)

6 ЕМИСИИ 1 Предпазител 10А Клапан, сензори за подгряване на кислород (HO2S), сензор за масов въздушен поток (MAF)/температура на всмуквания въздух (IAT) (LAT или LE5 или LZ4)

7 Предпазител LT LOW BEAM 10A Преден фар - лява къса светлина

8 Предпазител за клаксона 15А Реле за клаксона, комплект клаксон

9 RT LOW BEAM Предпазител 10A Фар - десен къс светлинен сигнал

10 FRT FOG LP 15A Реле за мъглата (T96)

11 LT HI BEAM Предпазител 10A Преден фар - лява дълга светлина

12 RT HI BEAM Предпазител 10A Фар - десен фар за дълги светлини

13 Предпазител на ECM 10A Модул за управление на двигателя (ECM) (LAT или LE5 или LY7 или LE9)

14 WPR Предпазител 25A Реле на чистачките 1, реле на чистачките 2, мотор на чистачките на предното стъкло

15 Предпазител на ABS 10A Електронен модул за управление на спирачките (EBCM)

16 Предпазител ECM IGN 10A Модул за управление на двигателя (ECM) (LAT или LE5 или LY7 или LE9)

17 Вентилатор за охлаждане 1 Предпазител 30A Реле за охлаждане/вентилатор 1

18 Предпазител за охлаждане на вентилатора 2 30A Реле за охлаждане на вентилатора 2

19 Предпазител RUN RLY 30A Модул за управление на двигателя на вентилатора, реле за висока температура на вентилатора и реле RUN

20 IBCM 1 Предпазител 30A Модул за управление на каросерията (BCM), предпазител AIRBAG (BATT), предпазител CLUSTER/THEFT, предпазител HVAC CTRL (BATT), предпазител IGN SENSOR и предпазител RADIO 21 IBCM (RUN/CRNK) Предпазител 30A Предпазител AIR BAG (IGN), предпазител EPS и предпазител RUN/CRNK

22 RBEC 1 Предпазител 60A Предпазител за аудио усилвател (UQ3), предпазител BCK/UP LAMPS, предпазител CIG/AUX, предпазител HTD SEAT, предпазител RKE/XM, предпазител S/ROOF и реле R/WDO DEFOG

23 Предпазител RBEC 2 Предпазител 60A DRV SEAT, Предпазител EMISSION 2, Предпазител PUMP, Предпазител PRK LAMPS, Предпазител PSG SEAT и Предпазител TRUNK

24 Предпазител на ABS 60A Електронен модул за управление на спирачките (EBCM)

25 IBCM 2 Предпазител 50A Модул за управление на каросерията, Предпазител за заключване на вратите, Предпазител за вътрешните светлини, Предпазител за ONSTAR (UE1), Предпазител за електрическите мигачи и Реле ACCESSORY

26 Предпазител STRTR 30A Реле START

27 Диод на чистачките - реле за чистачките 1, реле за чистачките 2

28 COOL/FAN 1 Реле - Вентилатор за охлаждане на двигателя - ляво

29 COOL/FAN SER/PAR Реле - Вентилатор за охлаждане на двигателя - ляв, Вентилатор за охлаждане на двигателя - десен 30 COOL/FAN 2 Реле - Вентилатор за охлаждане на двигателя - десен

31 Реле START - стартер мотор ABS Предпазител 15, IBCM (RUN/CRANK) Предпазител 21, BAS IGN (LAT)/ECM IGN (LZ4 или LZE или LE9) Предпазител 3, BAS

32 Реле RUN/CRANK - PMP (LAT) MAF (LY7) Предпазител 5, ECM IGN Предпазител 16, TRANS Предпазител 4

33 Реле PWR/TRN - Предпазител 1 на емисиите 6, Предпазител 2 на ETC, Предпазител 43 на INJ COIL ODD (LY7)/IGN MOD (без LY7), Предпазител 43 на INJ COIL EVEN (LY7)/INJECTORS (LAT или LE5 или LE9 или LZ4), POST 02 (LY7 или LZ4 или LZE) и Реле A/C CLUTCH.

34 A/C CLUTCH Реле - съединител на компресора на климатика

35 Реле HI/BEAM - предпазител LT HIGH BEAM 11, предпазител RT HIGH BEAM 12

36 FRT Реле за мъгла - фар за мъгла - ляв преден, фар за мъгла - десен преден (T96)

37 Реле за клаксон - комплект клаксон

38 Реле LO/BEAM - предпазител LT LOW BEAM 7, предпазител RT LOW BEAM 9

Вижте също: Диаграми на серпентиновия ремък на Ford Excursion от 2005 г.

39 Реле WPR 1 - Реле за чистачките 2

40 WPR 2 Реле - двигател на чистачките на предното стъкло

41 EPS Предпазител 80A Модул за управление на сервоуправлението (LAT или LE5 или LE9)

42 Предпазител на TCM 10A Модул за управление на трансмисията (TCM) (ME7 или MN5)

43 INJ/COIL ODD Предпазител 15A Горивни инжектори ODD (LY7), запалителна бобина/модули (ICM) (LY7) IGN MOD Предпазител 15A Запалителни бобини (LAT или LE5 или LE9), модул за управление на запалването (ICM) (LZ4 или LZE)

44 INJ/COIL EVEN Предпазител 15A Горивни инжектори EVEN (LY7), модули на запалителната бобина EVEN (LY7) INJECTORS Предпазител 10A Горивен инжектор (без LY7)

45 POST Предпазител O2 10A Сензор за отопляем кислород (HO2S), банка 1, сензор 2 (LY7 или LZ4 или LZE), сензор за отопляем кислород (HO2S), банка 2, сензор 2 (LY7 или LZ4 или LZE)

46 DRL предпазител 15A DRL реле

47 Предпазител STOP LP 10A Реле STOP LP

48 Реле за DRL - фар - лява къса светлина, фар - дясна къса светлина

49 Реле STOP LP - централна високо монтирана стоп-светлина (CHMSL) и задни/стоп светлини

50 PWR WDO Предпазител 20A Мотор на прозореца - шофьор и мотор на прозореца - пътник

51 BAS BATT Предпазител 10A Модул за управление на стартера и генератора (SGCM) (HP7)

Предпазител на ECM 10A Модул за управление на двигателя (ECM) (LZ4 или LZE)

52 Предпазител на TRANS PUMP MTR 20A Реле на TRANS PUMP MTR (ME7) Предпазител на AIR PUMP 30A Не се използва (без LAT)

53 TRANS PMP MTR/AIR PUMP Реле - Модул за управление на помпата за спомагателна течност на трансмисията (ME7)

54 Предпазител BATT SENSE 15A Модул за управление на каросерията (BCM) (LAT) Предпазител BATT SENSE 5A Модул за управление на каросерията (BCM) (без LAT)

55 DC/AC INV 30A DC/AC ИНВЕРТОР (KV1)

56 BATT ABS Предпазител 30A Електронен модул за управление на спирачките (EBCM) (без LAT)

Диаграма на предпазителите на BCM на Chevrolet Malibu 2010

2010 Malibu BCM

Реле ACCESSORY - Предпазител на прозорците POWER WINDOWS, Предпазител на покрива/HEAT SEAT, Предпазител на WIPER SW

Предпазител на AIRBAG (BATT) 10A Модул за отчитане и диагностика на надуваеми предпазни системи (SDM)

Предпазител на AIRBAG (IGN) 10A Модул за отчитане и диагностика на надуваеми предпазни колани (SDM)

Предпазител 10A Клъстер на арматурното табло (IPC) и модул за управление на кражбата

Предпазител 15A Логически модул за управление на каросерията (BCM) Предпазител 2A Модул за управление на сервоуправлението (LE5 или LE9 или LAT) (без NVH)

Предпазител 20A на модула за управление на ОВК (C60)

HVAC BLOWER HIGH Реле - двигател на вентилатора (C60)

HVAC CTRL (BATT) Предпазител 10A Конектор за връзка с данни (DLC) и модул за управление на HVAC

Вижте също: Кавитация на водната помпа

Предпазител HVAC CTRL (IGN) 10A Модул за управление на HVAC

Предпазител 2А Превключвател за запалване IGN SENSOR

Предпазител 10A Модул за управление на каросерията (BCM) Логика

Предпазител ONSTAR 10A Комуникационен интерфейсен модул за превозни средства (VCIM) (UE1)

Предпазител на педала 10A Не се използва

Предпазител 2A Превключвател на външното огледало за обратно виждане

Предпазител 30A Превключвател за прозорци - водач и Превключвател за прозорци - пътник

Предпазител за радио 10А

Предпазител 10A Модул за управление на отопляемите седалки - водач (KA1), Модул за управление на отопляемите седалки - пътник (KA1),

Превключвател на отопляемата седалка - шофьор (KA1), превключвател на отопляемата седалка - пътник (KA1), вътрешно огледало за обратно виждане (DD8) и модул за управление на люка (CF5)

Реле за стартиране - предпазител на вентилатора за отопление и вентилация, предпазител на вентилатора за отопление и вентилация

Предпазител 2А А/Т за управление на заключването на смяна на предавките, превключвател за включване/изключване на круиз контрола, индикатор на модула за надуваема предпазна система I/P

STR/WHL ILLUM Предпазител 2A Управление на волана (UK3 или LTZ)

Предпазител 10A Превключвател за чистачките/очистителите на предното стъкло

Диаграма на задната кутия на предпазителя на Chevrolet Malibu 2010

Диаграма на задната кутия на предпазителя на Malibu 2010

1 PSG SEAT Предпазител 30A Превключвател за регулиране на седалката - пътник

2 DRV SEAT Предпазител 30A Превключвател за регулиране на седалката - водач

3-4 - - Не се използва

5 ЕМИСИЯ 2 Предпазител 10А Електромагнитен клапан за изпускане на емисии от изпаряване (EVAP)

6 PRK LAMPS Предпазител 10A PARK LPS Реле 27

7-8 - - Не се използва

9 SLDG PNL ROOF Предпазител 25A Модул за управление на покрива (CF5), модул за сенник на покрива (CF5)

10 S/ROOF Предпазител 15A Модул за управление на покрива (CF5)

11-12 - - Не се използва

13 AUDIO AMP Предпазител 25A Аудиоусилвател (UQ3)

14 HTD SEAT Предпазител 15A Модул за управление на отопляемите седалки - водач (KA1) и Модул за управление на отопляемите седалки - пътник (KA1)

15 - - Не се използва

16 Предпазител RKE/XM/UGDO 7,5A Цифров радиоприемник (U2K), предавател за отваряне на гаражни врати (UG1) и приемник за заключване на врати с дистанционно управление (RCDLR)

17 BCK/UP LAMPS Предпазител 10A BU/LP Реле 33

18-19 - - Не се използва

20 CIG/AUX Предпазител 20A Спомагателен изход за захранване - конзола (NW7, NW9), спомагателен изход за захранване - преден (без NW7, NW9) и запалка за пури

21 - - Не се използва

22 Предпазител на багажника 10A Реле на багажника 36

23 RR DEFOG Предпазител 30A Мрежа за размразяване на задното стъкло

24 HTD MIR Предпазител 10A Външно огледало за обратно виждане - водач, Външно огледало за обратно виждане - пътник

25 Предпазител на горивната помпа 15A Реле за горивото/PMP 37

26 R/WDO Реле DEFOG - предпазител RR DEFOG 23 и предпазител HTD MIR 24

27 PRK LP Реле - Резервна лампа - лява, Резервна лампа - дясна, Модул за управление на каросерията (BCM), Предавател за отваряне на гаражни врати (UG1), Модул за управление на отоплението, вентилацията и климатизацията (C60), Лампа за регистрационен номер - лява, Лампа за регистрационен номер - дясна, Лампа за паркиране/завой - LF, Лампа за паркиране/завой - RF, Задна лампа - лява, Лампа завой - дясна, Лампа за завой и спиране - лява,

Лампа за заден/стоп и пътепоказател - дясна

28-32 - - Не се използва

33 B/U LP Реле - лампа за задно виждане - лява, лампа за задно виждане - дясна, и вътрешно огледало за обратно виждане (DD7)

34-35 - - Не се използва

36 Реле за багажника - ключалка на капака на задното отделение

37 Реле FUEL/PMP - Горивна помпа

38 CARGO LP Диод - ключалка на капака на задното отделение

Dan Hart

Дан Харт е автомобилен ентусиаст и експерт в ремонта и поддръжката на автомобили. С над 10 години опит в индустрията, Дан е усъвършенствал уменията си чрез безброй часове работа върху различни марки и модели. Неговата страст към автомобилите започва в ранна възраст и оттогава я превръща в успешна кариера.Блогът на Дан, Съвети за ремонт на автомобили, е кулминацията на неговия опит и отдаденост да помага на собствениците на автомобили да се справят с общи и сложни проблеми с ремонта. Той вярва, че всеки трябва да има някои основни познания за ремонта на автомобили, тъй като не само спестява пари, но и дава възможност на хората да поемат контрол върху поддръжката на автомобила си.Чрез своя блог Дан споделя практични и лесни за следване съвети, ръководства стъпка по стъпка и техники за отстраняване на неизправности, които разбиват сложни концепции на разбираем език. Неговият стил на писане е достъпен, което го прави подходящ както за начинаещи собственици на автомобили, така и за опитни механици, търсещи допълнителна информация. Целта на Дан е да предостави на своите читатели необходимите знания и увереност, за да се справят сами със задачите за ремонт на автомобили, като по този начин предотвратява ненужните пътувания до механика и скъпите сметки за ремонт.В допълнение към поддържането на своя блог, Дан също управлява успешен автосервиз, където продължава да служи на общността си, като предоставя висококачествени ремонтни услуги. Неговата отдаденост към удовлетвореността на клиентите и непоколебимата му отдаденост към доставкатаизключителната изработка му е спечелила лоялна клиентска база през годините.Когато не е под капака на кола или не пише публикации в блогове, можете да намерите Дан да се наслаждава на дейности на открито, да посещава автомобилни изложения или да прекарва време със семейството си. Като истински автомобилен ентусиаст, той винаги е в крак с най-новите тенденции в индустрията и с нетърпение споделя своите прозрения и препоръки с читателите на своя блог.Със своите огромни познания и истинска страст към автомобилите, Дан Харт е доверен авторитет в областта на ремонта и поддръжката на автомобили. Неговият блог е безценен ресурс за всеки, който иска да поддържа превозното си средство безпроблемно и да избегне ненужните главоболия.